Studiu Comparat Privind Executarea Silită în Republica Moldova și România

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 2301
Mărime: 66.38KB (arhivat)
Publicat de: Paulica Nicolae
Puncte necesare: 5
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Visternicean Dumitru
MINISTERUL EDUCAȚIEI UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA FACULTATEA DE DREPT CATEDRA ”DREPT PROCESUAL CIVIL“

Cuprins

  1. I. Introducere
  2. II. Comparație a procedurii de executare silită în Republica Moldova și România
  3. III. Concluzii

Extras din referat

I. Introducere

Executarea silită reprezintă o procedură reglementată de lege prin care se asigură, cu ajutorul forței de constrângere a statului, realizarea drepturilor creditorului în cazul neîndeplinirii de bună voie a obligațiilor corelative in sarcina debitorului.

În opinia unor doctrinari români executarea silită reprezintă o procedură legală prin mijlocirea căreia titularul unui drept subiectiv recunoscut printr-un titlu executoriu, constrânge cu ajutorul organelor de stat competente pe cel care i-a încalcat dreptul să execute prestația specificată în titlu, asigurandu-se astfel respectarea dreptului și restabilirea ordinii de drept încalcate.

Prin executarea silită se transpune în viață hotararea judecatorească, adică se realizează dreptul în concret.

Executarea silită este faza finală și distinctă a procesului civil, de asemenea fiind şi una din formele de manifestare a acţiunii civile, aceasta este caracterizată de doua mari trăsături:

• în primul rând executarea se întinde numai asupra bunurilor debitorului și

• în al doilea rând executarea se face astfel încât să-și atinga scopul fără să împovăreze excesiv pe debitor (înlesniri de plată, cote urmăribile, etc.).

Executarea silită este faza procesului civil în cadrul căreia creditorul îşi poate realiza în mod efectiv drepturile statornicite într-un titlu executoriu, prin constrângerea patrimonială a debitorului.

Executarea silită nu poate fi concepută fără participarea părţilor principale şi a organelor de urmărire silită, iar, în anumite condiţii, apare indispensabilă şi participarea instanţei de judecată. Părțile, adică creditorul și debitorul, precum și organele de executare sunt participanți procesuali indispensabil în această fază a procesului civil.

II. Analiză comparată a executării silită în Republica Moldova și România

Executarea silită are scopul de a face posibilă realizarea efectivă a dreptului subiectiv şi în cazurile de împotrivire a debitorului la îndeplinirea obligaţiei cuprinse într-un titlu executoriu. Pentru ca realizarea executării silită să fie cât mai eficientă, aceasta este reglementată de lege și anume în Republica Moldova executarea silită este reglementată de Codul de Executare, pe când România nu are un asemenea cod, procedura de executare fiind reglementate prin includerea în Codul de Procedură Civilă a cărții a V-a - Despre executarea silită.

În comparație cu legislația României care nu are o definiție expresă a executării silite, Codul de Executare al Republicii Moldova are o definiție în acest sens și conform art. 10, alin. (1) aceasta reprezintă un ansamblu de măsuri prevăzute de Codul de Exucutare, prin care creditorul realizează, prin intermediul executorului judecătoresc, cu concursul organelor de stat abilitate, drepturile sale, recunoscute printr-un document executoriu, dacă debitorul nu-şi îndeplineşte benevol obligaţiile.

Codul de executare al Republicii Moldova art. 1 – 9 prevede principiile de bază care guvernează întreaga procedură de executare, pe când în Codul de procedură civilă a României aceste prevederi lipsesc.

Legislația României prevede în art. 613, alin. (1), Cod de procedură Civilă prevede că obligația stabilită prin hotărârea unei instanțe sau printr-un alt titlu se aduce la îndeplinire de bunăvoie. Legislația Republicii Moldova nu are o prevedere expresă în acest, însă prin dispozițiile art. 60, alin. (3) al Codului de Executare prevede obligația executorului judecătoresc ca în termen de 3 zile de la primirea documentului executoriu, să emită o încheiere cu privire la intentarea procedurii de executare, pe care o expediază părților în procedura de executare în cel mult 3 zile de la emitere, prin aceasta propunând debitorului de a executa benevol în termen de 15 zile documentul executoriu, de aici rezultă că și conform legislației Republicii Moldova debitorul are posibilitatea de a executa documentul executoriu benevol.

Legislația Republicii Moldova nu prevede expres care obligații pot fi obiect al executării silite, pe când legislația României în art. 619, alin. (1), Cod de Procedură Civilă prevede că pot fi executate silit obligațiile al căror obiect constă în plata unei sume de bani, predarea unui bun ori a folosinței acestuia, desființarea unei construcții, plantații ori altei lucrări sau în luarea unei alte măsuri admise de lege.

Bibliografie

1. CODUL DE EXECUTARE AL REPUBLICII MOLDOVA, nr. 44 din 24.12.2004, publicat la 03.03.2005 în Monitorul Oficial Nr. 34-35;

2. CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ AL ROMÂNIEI, din 01/07/2010, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 485 din 15/07/2010;

3. LEGE privind executorii judecătoreşti nr. 113, din 17.06.2010, publicat la 23.07.2010 în Monitorul Oficial Nr. 126-128;

4. Legea nr. 188 din 01/11/2000 referitoare la executorii judecatoresti, actualizată și pusă în aplicare prin Legea nr. 76/2012 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 365 din 30/05/2012 de la data de 15.02.2013;

5. Ioan Leş, Tratat de drept procesual civil, Editura C.H.Beck, Bucureşti, 2008;

6. Viorel Mihai Ciobanu, Gabriel Boroi, Drept procesual civil, Editura CH Beck,Bucureşti, 2005;

7. Ion Deleanu, Tratat de procedură civilă, Editura All Beck, Bucureşti, 2007

Preview document

Studiu Comparat Privind Executarea Silită în Republica Moldova și România - Pagina 1
Studiu Comparat Privind Executarea Silită în Republica Moldova și România - Pagina 2
Studiu Comparat Privind Executarea Silită în Republica Moldova și România - Pagina 3
Studiu Comparat Privind Executarea Silită în Republica Moldova și România - Pagina 4
Studiu Comparat Privind Executarea Silită în Republica Moldova și România - Pagina 5
Studiu Comparat Privind Executarea Silită în Republica Moldova și România - Pagina 6
Studiu Comparat Privind Executarea Silită în Republica Moldova și România - Pagina 7
Studiu Comparat Privind Executarea Silită în Republica Moldova și România - Pagina 8
Studiu Comparat Privind Executarea Silită în Republica Moldova și România - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Studiu Comparat Privind Executarea Silita in Republica Moldova si Romania.docx

Alții au mai descărcat și

Infracțiuni informatice

Tipuri de infractiuni din domeniul informatic 1.Furtul – frauda informatica Intrarea, alterarea, stergerea, sau supraimprimarea de date sau de...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Ai nevoie de altceva?