Violenta împotriva femeii

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 4092
Mărime: 30.38KB (arhivat)
Publicat de: Daniela C.
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Albu D.
Materie: drept constitutional

Extras din referat

De-a lungul istoriei, într-o lume dominată de bărbați, femeile din România n-au avut decât un statut social inferior, în ciuda rolului important pe care l-au avut în familie, comunitate și societate. Drumul emancipării femeii începe în sec. XIX și ia amploare în sec. XX, odată cu afirmarea ideilor și mișcărilor feministe angajate în lupta pentru respectarea și promovarea drepturilor lor.

În ciuda adoptării de legi în materie, încă mai există obstacole de natură administrativă, instituțională, precum și atitudini sau concepții depășite, care își au originea în anumite modele sau șabloane culturale (mentalități și norme tradiționaliste marcate de stereotipuri și prejudecăți sexiste). Nu toate femeile își cunosc drepturile și nu se poate spune că societatea reușește să le ofere o deplină protecție a acestora. Pe de o parte, neavând acces la educație, la informare și la justiție, victimele devin și mai vulnerabile și rămân prizoniere în cercul închis al relației de putere și control cu agresorul sau cu partenerul de cuplu. Pe de altă parte, autoritățile mandatate să le protejeze nu au întotdeauna pregătirea juridică și psihologică necesară de a oferi sprijin victimelor.

Convenția ONU asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei (CEDAW) (1979), reprezintă unul dintre cele mai importante instrumente adoptate pe plan internațional în scopul promovării și protecției drepturilor femeilor din întreaga lume. Din punct de vedere substanțial, Convenția garantează atât drepturi civile și politice, cât și drepturi economice, sociale și culturale. Sintagma „discriminarea față de femei” este definită în articolul 1 din Convenție în următorii termeni: orice diferențiere, excludere sau restricție bazată pe sex, care are drept efect sau scop să compromită ori să anihileze recunoașterea, beneficiul și exercitarea de către femei, indiferent de starea lor matrimonială, pe baza egalității dintre bărbat și femeie, a drepturilor omului și libertăților fundamentale, în domeniile politic, economic, social, cultural și civil sau în orice alt domeniu.

Cu alte cuvinte, spre deosebire de actele dicriminatorii interzise sub articolul 1 din Convenție, măsurile speciale temporare sunt recomandate statelor părți la Convenție pentru a ocroti particularitățile biologice ale femeilor, realizând pe această cale deplina egalitate de gen. În acest sens, alineatul 2 al articolului 4 din Convenție menționează că: adoptarea de către statele părți a unor măsuri speciale, inclusiv cele prevăzute în prezenta Convenție, care au drept scop ocrotirea maternității, nu este considerată ca un act discriminatoriu. Comentariul general nr. 5 al Comitetului pentru eliminarea discriminării față de femei (Comitetul CEDAW) exemplifică măsurile speciale temporare care pot fi adoptate de statele părți la Convenția CEDAW: acțiuni pozitive, tratament preferențial sau sisteme de cote. Acestea din urmă pot fi adoptate pentru a promova integrarea femeilor în educație, economie, politică și ocuparea forței de muncă. Deși are un conținut cuprinzător, Convenția CEDAW nu reglementează în mod explicit interdicția violenței împotriva femeilor.

Dreptul femeilor de a fi libere de orice act de agresiune derivă din coroborarea articolelor 2, 5, 11, 12, și 16 din Convenție. Articolele enunțate reglementează, în ordine, următoarele aspecte: art. 2-obligația statelor părți de a condamna discriminarea față de femei sub toate formele sale și de a duce o politică vizând eliminarea față de femei; art. 5-obligația statelor părți de a adopta măsurile necesare pentru a modifica practicile și comportamentele stereotipe; art. 11- obligația statelor părți de a adopta toate măsurile necesare pentru a elimina discriminarea față de femei în domeniul angajării în muncă; art. 12- obligația statelor părți de a lua toate măsurile necesare pentru eliminarea discriminării față de femei în domeniul sănătății; art. 16 - obligația statelor părți de a lua toate măsurile necesare pentru a elimina discriminarea femeilor în problemele care decurg din relațiile de căsătorie și de familie. 5 Interpretarea prevederilor Convenției CEDAW în sensul existenței dreptului femeilor de a nu fi supuse violenței este menționată în Comentariul general nr. 12 al Comitetului CEDAW, adoptată în cadrul celei de-a 8-a sesiuni din anul 1989 relativă la violența împotriva femeilor.

Articolul 6 este relevant în procesul de analizare a fenomenului violenței împotriva femeilor deoarece, prin dispozițiile sale, sunt condamnate toate formele de violență extremă împotriva femeilor precum traficul de femei și exploatarea prostituării femeilor. În interpretarea conținutului articolului 6 de Comitetul CEDAW, violul este inclus în rândul actelor de violență extremă împotriva femeilor, iar sărăcia și șomajul sunt identificate ca principalele cauze care contribuie la menținerea manifestărilor violente.

În Comentariul general nr. 19, fenomenul violenței este prezentat în conexiune cu drepturi garantate de Convenție:

-violența afectează dreptul la demnitate în muncă al femeilor, manifestându-se sub forma hărțuirii sau a hărțuirii sexuale;

-dreptul la sănătate și dreptul la viață sunt afectate în mod direct de violență;

-practicile cutumiare daunătoare care mențin femeile într-o stare de subordonare față de bărbați sunt specifice mediului rural, fapt care plasează femeile din zone rurale într-o situație vulnerabilă;

-sterilizarea forțată, avorturile induse împotriva voinței femeii gravide, impregnarea forțată - reprezintă manifestării violente care lezează drepturile sexuale și reproductive ale femeilor.

Sintetizând informațiile prezentate anterior, deși dreptul la o viață lipsită de violență nu se regăsește în mod expres în cadrul drepturilor și garanțiilor prevăzute de Convenția CEDAW, acest drept prezintă implicații asupra tuturor prerogativelor substanțiale cuprinse în articolele 1-16 din Convenția CEDAW.

Raportul CEDAW cuprinde recomandări de ordin general, dar și recomandări pe teme specifice: adoptarea unui cadru constituțional, legislativ, instituțional adecvat, accesul femeilor la justiție, dezvoltarea mecanismelor naționale pentru protejarea și dezvoltarea drepturilor femeilor, măsuri speciale provizorii, practici stereotipe și dăunătoare, violența împotriva femeilor, traficul și exploatarea sexuală, reprezentarea publică și politică, educația, piața muncii, sănătatea, situația femeilor din mediul rural, femeile migrante, femeile care se confruntă cu discriminarea multiplă, căsătoria și relațiile de familie, progresele realizate în vederea amendării articolului 20 alineatul 1 din Convenție. Următoarea raportare a țării noastre va avea loc în iulie 2021.

Observând că, în pofida demersurilor pozitive ale României, există în continuare dificultăți la nivel național cu privire la respectarea drepturilor femeii, Comitetul CEDO a formulat următoarele:

Bibliografie

Albu D. „Transformarea lumii noastre: Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă”, în Revista Drepturile Omului, nr. 3/2015;

Alston P., Goodman R., International Human Rights. The successor to International Human Rights in Context: Law, Politics and Morals, Oxford University Press, 2013;

Duțescu V., „Egalitatea de șanse între femei și bărbați: repere și perspective”, în Revista Drepturile Omului, nr. 3/2012;

Pagu L., „Discrimination and violence against women and girls in Romania”, în Revista Drepturile Omului, nr. 3/2017;

Zlătescu M. I, Demetrescu R., Drepturile omului - Mecanisme și instituții specializate ale Națiunilor Unite, IRDO, 2002;

Zlătescu M. I., Drepturile omului - un sistem în evoluție, IRDO, 2007;

Zlătescu M. I., Human Rights - A Dynamic and evolving process, Editura Pro Universitaria, București, 2015;

Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă;

Convenția ONU pentru eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei;

Convenția Consiliului Europei privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a violenței domestice;

Comitetul CEDAW, Comentariul general nr. 5 (1988) cu privire la măsurile speciale provizorii;

Comitetul CEDAW, Comentariul general nr. 14 (1990) referitor la mutilarea genitală feminină; Comitetul CEDAW, Comentariul general nr. 19 (1992) referitor la violența împotriva femeilor;

Raportul Shadow la a 67-a sesiune CEDAW, Making a difference to Women Activism Celebrating 20 years - IWRAW Asia Pacific;

Recomandarea Comitetului de Miniștri CM/Rec (2015)2 a Comitetului Miniștrilor către statele membre privind integrarea genului în sport;

Recomandarea Comitetului de Miniștri CM/Rec(2017)9 referitoare la egalitatea de gen în domeniul audiovizual;

Recomandarea Comitetului de Miniștri CM/Rec (2019)1 referitoare la prevenirea și combaterea sexismului;

Strategia Consiliului Europei privitoare la egalitatea dintre genuri 2018-2023;

Comitetul European al Drepturilor Sociale, Digest of the case law of the European Committee of Social Rights, Consiliul Europei, 2018;

Directiva 2012/29 /UE - standarde minime privind drepturile, sprijinul și protecția victimelor infracțiunilor; ENNHRI, Applying a Human Rights-Based Approach to Poverty Reduction and Measuremen - A Guide for National Human Rights Institutions, 2019; Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și tratament între bărbați și femei cu modificările și completările ulterioare;

Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie cu modificările și completările ulterioare; Legea nr. 35/2017 privind completarea art. 23 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie;

Legea nr. 174/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie; Legea nr. 212/2019, privind modificarea alin. (1) al art. 30 din Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței domestice

Preview document

Violenta împotriva femeii - Pagina 1
Violenta împotriva femeii - Pagina 2
Violenta împotriva femeii - Pagina 3
Violenta împotriva femeii - Pagina 4
Violenta împotriva femeii - Pagina 5
Violenta împotriva femeii - Pagina 6
Violenta împotriva femeii - Pagina 7
Violenta împotriva femeii - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Violenta impotriva femeii.docx

Alții au mai descărcat și

Infracțiuni informatice

Tipuri de infractiuni din domeniul informatic 1.Furtul – frauda informatica Intrarea, alterarea, stergerea, sau supraimprimarea de date sau de...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Contract de Societate

SOCIETATEA COOPERATIVA MESTESUGAREASCA “VIITORUL” FAGARAS I. PARTILE CONTRACTANTE (MEMBRII COOPERATORI) Art.1. Persoanele fizice...

Te-ar putea interesa și

Violența asupra femeilor din România

VIOLENTA ASUPRA FEMEII DIN ROMÂNIA 1.Motivatia alegerii temei În viata de zi cu zi se tot vorbeste de o emancipare a femeii, de o eliminare a...

Adăpost pentru Femeile Maltratate

I. PROGRAM PHARE 2004-2006 COEZIUENE ECONOMICA SI SOCIALA PROIECTE SERVICII SOCIALE 1.Descriere 1.1 Titlu : “ADAPOST PENTRU FEMEILE...

Violența în Familie - Un Fenomen Social

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE PRIVIND VIOLENŢA ÎN FAMILIE I.1. Aspecte generale privind violenţa I.1.1. Definirea violenţei Violenţa...

Violența Împotriva Femeii

INTRODUCERE Violenţa în familie este în general definită ca orice act vătămător, fizic, sau emoţional care are loc între membrii unei familii. Am...

Violența în rândul adolescenților ca o reacție la problemele sociale

INTRODUCERE Agresiunea sau altfel spus violenţa reprezintă unul din comportamentele sociale extrem de greu de definit. Înţelesul acordat de un...

Femeia, victimă a violenței domestice

Cap 1. Introducere 1.1. Abordări cu privire la violenta domestica Pe parcursul secolului XX, situaţia femeilor s-a ameliorat treptat. Acest lucru...

Violența domestică asupra femeii

Si-au unit destinele acum 33 de ani, intr-un sat din Moldova. Au venit in Valea Jiului, sotul s-a angajat, iar ea a crescut cinci copii ca niste...

Violența intrafamilială

Conceptul de violenta intrafamiliala (domestica) a aparut în anii '70 pentru a defini violenta barbatilor si abuzul asupra partenerei (femeia...

Ai nevoie de altceva?