Efectele economice ale impozitării

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 9503
Mărime: 47.43KB (arhivat)
Publicat de: Reghina Aldea
Puncte necesare: 7
Master APESA Economie Publica

Extras din referat

1. ROLUL IMPOZITELOR

Rolul impozitelor ca sursă principală de venit

Impozitele şi taxe prezintă un rol cheie în circuitul fiscal dar şi între relaţia cetăţean-administraţie.

Astfel se pot defini trei mari roluri:

rol financiar – prin intermediul impozitelor statul îşi procură resursele financiare

necesare pentru acoperirea unei părţi legate de îndeplinirea atribuţiilor.

şi funcţiilor sale.

rol economic-modul în care este construită fisclitatea poate favoriza sau stopa dezvoltarea ţării respective.

rol social – are loc o redistribuire importantă a sarcinilor fiscale între diferitele grupuri şi pături sociale sau între persoane fizice şi juridice.

Etimologic noţiunea de impozit „este de sorginte latină provenind de la impositum care desemna o obligaţie publică”

2.DISTINCTIA DINTRE TAXE SI IMPOZITE

Conform legii finanţelor locale impozitul este o „ prelevare a unei părţi din veniturile şi din averea persoanelor fizice şi juridice, obligatorie, cu titlu nerambursabil şi fără contraprestaţie”.

Aceeasi lege defineşte taxa ca fiind „ suma plătită de o persoană fizică sau juridică, de regulă pentru serviciile prestate acesteia de către un agent economic, o instituţie sau un serviciu de utilitate publică”.

Caracterul obligatoriu al impozitelor semnifică faptul că „plata acestora către stat este o sarcină impusă tuturor persoanelor fizice sau juridice care realizează venit dintr-o anumită sursă sau posedă un anumit gen de avere pentru care conform legii datorează impozit Faptul că nu presupune o contraprestaţie „statul nu se angajează la niciun serviciu direct şi imediat către plătitorii de taxe şi impozite, iar aceştia nu pot solicita organelor statului un contraserviciu de valoare egală sau apropiată cu sumele plătite cu titlu de impozite.”

3. OBIECTUL IMPOZITULUI

Obiectul impozitului este elementul concret care sta la baza asezarii impozitului. El poate fi diferit in functie de provenienta venitului, scopul urmarit si natura platitorului. Pot constitui obiect al impozitelor si taxelor: venitul, profitul, pretul sau tariful, bunul mobil sau imobil, actul sau fapta. Dintre categoriile de obiecte impozabile cel mai raspandit este venitul prin diversitatea de forme pe care le imbraca in cadrul persoanei care il realizeaza. Venitul reprezinta suma pe care o persoana fizica o realizeaza de pe urma muncii, a unor acte colaterale ei sau din diferite prestari de servicii. Profitul intra in cadrul bazei de calcul prin diferenta dintre venituri si cheltuieli corectata cu sumele nedeductibile. Pretul sau tariful poate constitui baza de calcul acolo unde sumele datorate bugetului sunt incluse in structura acestuia (TVA, accizele, etc.). Actele si faptele sunt folosite ca obiect al impunerii mai ales in asezarea taxelor de timbru instituite pentru eliberarea si autentificarea unor acte, deschiderea si dezbaterea succesiunilor, solutionarea litigiilor de catre instantele de judecata.

Elemente de analiză:

- Elementele impozitului.

- Principiile impozitării.

- Aşezarea şi perceperea impozitelor

- Clasificarea impozitelor.

Elementele impozitului:

1. SUBIECTUL IMPOZITULUI (CONTRIBUABILUL) - persoana fizică sau juridică obligată prin lege la plata acestuia. (Impozit pe salariu - muncitor, funcţionar, profesor, la impozitul pe profit - firma respectivă, etc.). Chiar dacă impozitul este vărsat la stat de către o altă persoană (cum ar fi patronul în cazul impozitului pe salariu) subiectul impozitului este tot salariatul respectiv.

2. SUPORTĂTORUL (DESTINATARUL) IMPOZITULUI- persoana care suportă efectiv impozitul

3. OBIECTUL IMPUNERII - materia supusă impunerii (ex. venitul, averea, profitul, salariul - pentru impozitele directe şi produsul vândut, serviciul prestat, bunul importat - pentru impozitele indirecte). Pentru exprimarea dimensiunii acestuia se folosesc anumite unităţi de măsură (numite unităţi de impunere) - moneda pentru impozitul pe venit - metrul pătrat de suprafaţă utilă pentru impozitul pe clădiri - hectarul la impozitul funciar - bucata - litru - kg la taxele de consumaţie.

4. SURSA IMPOZITULUI - din ce se plăteşte impozitul: venit (obiectul coincide cu sursa) sau avere (impozitul se plăteşte din venitul realizat de pe seama averii respective).

5. COTA IMPOZITULUI - reprezintă impozitul aferent unei unităţi de impunere (în sumă fixă sau cote procentuale proporţionale, progresive sau regresive)

6. TERMENUL DE PLATĂ - data până la care trebuie achitat.

7. ASIETA (MOD DE AŞEZARE) – totalitatea măsurilor permise de lege luate de organele fiscale pentru identificarea obiectului impozabil, stabilirea mărimii materiei impozabile, determinarea impozitului datorat statului.

Principiile impunerii:

1. Principii de echitate, dreptate, fiscală :

- Stabilirea minimului neimpozabil - în cazul impozitelor directe - legiferarea scutirii de impozit a unui venit minim.

- Sarcina fiscală - stabilită în funcţie de puterea contributivă a fiecărui plătitor, cu luarea în considerare a mărimii venitului sau averii care face obiectul impunerii, ca şi a situaţiei personale a acestuia.

Preview document

Efectele economice ale impozitării - Pagina 1
Efectele economice ale impozitării - Pagina 2
Efectele economice ale impozitării - Pagina 3
Efectele economice ale impozitării - Pagina 4
Efectele economice ale impozitării - Pagina 5
Efectele economice ale impozitării - Pagina 6
Efectele economice ale impozitării - Pagina 7
Efectele economice ale impozitării - Pagina 8
Efectele economice ale impozitării - Pagina 9
Efectele economice ale impozitării - Pagina 10
Efectele economice ale impozitării - Pagina 11
Efectele economice ale impozitării - Pagina 12
Efectele economice ale impozitării - Pagina 13
Efectele economice ale impozitării - Pagina 14
Efectele economice ale impozitării - Pagina 15
Efectele economice ale impozitării - Pagina 16
Efectele economice ale impozitării - Pagina 17
Efectele economice ale impozitării - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Efectele Economice ale Impozitarii.doc

Te-ar putea interesa și

Despre Socialism și Capitalism

I. Date Generale Unul dintre principalele scopuri ale acestui tratat este acela de a dezvolta şi de a explica instrumentele conceptuale şi...

Analiza comparativă a sistemului resurselor financiare publice în țări membre ale Uniunii Europene

CAPITOLUL 1. COMPONENTELE SISTEMULUI DE RESURSE FINANCIARE PUBLICE 1.1. Conţinutul sistemului de resurse financiare publice şi structura acestuia...

Aspecte juridice și financiare generate de creanțele și datoriile unei societăți

CAPITOLUL 1 BAZELE ORGANIZĂRII ŞI CONDUCERII CONTABILITĂŢII LA SNP PETROM SUCURSALA ARPECHIM PITEŞTI- CA ENTITATE ECONOMICĂ LA NIVELUL ECONOMIEI...

Combaterea Fenomenului Dublei Impozitări Internaționale

INTRODUCERE Dubla impozitare internaţională se manifestă ca o barieră în calea liberei circulaţii a bunurilor, serviciilor, capitalurilor şi...

Locul și Rolul Impozitelor pe Avere în Sistemele Moderne de Impozite

CAPITOLUL 1. LOCUL IMPOZITELOR PE AVERE ÎN SISTEMUL DE IMPOZITE ACTUAL Pentru clasificarea impozitelor se folosesc mai multe criterii deoarece...

Efectele Sociale ale Impozitelor în România

INTRODUCERE Impozitele reprezintă o formă de prelevare a unei părţi din venitul sau averea persoanelor fizice sau juridice, la dispoziţia...

Impactul impozitării profitului asupra activității întreprinderii

Cap.1 Sistemul fiscal Impozitele şi taxele constituie componente tot mai importante ale vieţii noastre economico-sociale, prin intermediul lor...

Corporații - politici corporatiste

1.Scurt istoric al corporatiei Notiunea de corporatie provine din cuvantul latin „corpus” - grupare de oameni. „Entintati” care desfasurau...

Ai nevoie de altceva?