Extrapolarea

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 155
Mărime: 10.67KB (arhivat)
Publicat de: Ianis Oltean
Puncte necesare: 7

Extras din referat

Extrapolarea reprezintă una din cele mai utilizate metode de previziune în cadrul metodelor cantitative. Ea constă în prelungirea pe viitor a tendinţei înregistrate în trecut bazându-se pe ipoteza că sunt cunoscute relaţii de cauzalitate iar în evoluţia viitoare a procesului nu vor avea loc modificări esenţiale.

Metoda este rapidă şi uşor de aplicat prezentând însă o serie de dezavantaje şi anume: oferă o imagine orientativă asupra fenomenului analizat şi prognozat deoarece în practică evoluţia viitoare nu reproduce în totalitate tendinţele anterioare; metoda se poate utilize numai în cazul fenomenului care nu-şi scimbă în timp intensitatea şi direcţia mişcării; pe măsură ce ne depărtăm în orizontul de timp creşte ponderea factorilor de risc şi incertitudinea, fiind recomnadată aplicarea ei pentru o pertioadă scurtă de timp.

Cele mai cunoscute metode de extrapolare sunt:

1. extrapolarea pe baza seriilor cronologice;

2. extrapolarea cu ajutorul metodelor analitice(corelaţia şi regresia).

1. Indicatorii seriilor cronologice O serie cronologcă prezintă evoluţia unei caracteristici funcţie de caracteristicile de timp şi este de forma:

t1 t2 tn

y1 y2 yn

BF= bază fixă şi BM= bază mobilă.ў

fig.1. Schema indicatorilor seriilor cronologice

Indicatorii absoluţi:

1 nivelul absolut: y1 y2 yn

2 modificarea absolută(∆): bază fixă ∆t/1=yt-y1

bază mobilă ∆t/t-1=yt-yt-1

∑∆t/t-1=∆tn/1

Indicatorii relative:

1 indicele de dinamică(I): bază fixă It/1=(yt/y1)*100

bază mobilă It/t-1=(yt/yt-1)*100

2 ritmul de dinamica(R): bază fixă Rt/1=It/1-100

bază mobilă Rt/t-1=It/t-1-100

Indicatorii medii:

3 nivelul mediu: ў=(∑yt)/n

4 sporul mediu(modificarea medie): ∆=(yn-y1)/n-1

5 indicele mediu: Ī=(n-1√yn/y1)*100

6 ritmul mediu: R=Ī-100

Extrapolarea se aplică în cazul seriilor cu tendinţă sau trend. Trendul reprezintă componenta principală a seriilor cronologice şi care exprimă tendinţa generală, linia principală de evoluţie a unor fenomene sesizabile pe perioade lungi de timp. Calcularea trendului presupune înlocuirea termenilor reali cu valori ajustate prin diverse metode: metode simple(metoda grafică, metoda sporului mediu, metoda indicatorului mediu) şi metode analitice(metoda celor mai mici pătrate).

fig.2. Norul de puncte

În practică sunt cunoscute două variante de extrapolare pe baza seriilor cronologice:

1 extrapolarea mecanică se realizează atunci când se admite că relaţiile între variabile nu se vor modifica în viitor şi se realizează o prelungire automata a tendinţei înregistrate;

1 t 1+t

fig.3. Extrapolarea mecanică

2 extrapolarea euristică se realizează atunci când pornind de la analiza perioadei anterioare se constată că există anumite abateri de la tendinţa înregistrată pe baza deciziilor de conducere sau a diverselor informaţii cunoscute. În acest caz se aplică un coefficient de corelaţie ce va atenua sau accentua tendinţa înregistrată.

1 t

fig.4. Extrapolarea euristică

Extrapolarea pe baza seriile cronologice utilizează doua metode şi anume metoda sporului mediu şi metoda indicelui mediu.

3 metoda sporului se utilizeza în situaţia în care fenomenul economic analizat evoluează sub forma unei proresii aritmetice(modificările absolute cu bază în lanţ sunt aproximativ constante). Pentru extrapolarea mecanică relaţia de calcul pentru determinarea trendului este de tipul:

ŷt=y1+(t-1)*∆

După determinarea trendului valorile previzionate vor porni de la formula de calcul:

ŷtn+p= ytn+p*∆

unde: ŷt- valoarea ajustată a seriei la momentul t;

∆- sporul mediu;

ŷtn+p- valoarea previzionată la momentul tn+p;

p- numărul de ani de prognoză;

ytn- valoarea seriei în anul de prognoză.

Etapele care se parcurg în aplicarea acestei metode sunt:

a) analiza evoluţiei fenomenelor în perioada precedentă în scopul stabilirii trendului şi a metodei aplicabile;

b) calcularea sporului mediu pentru perioada precedentă potrivit relaţiei:

∆=(yn-y1)/n-1

Calcularea trendului seriei se face cu relaţia: ŷt=y1+(t-1)*∆.

c) estimarea valorii previzionate potrivit relaţiei:

ytn+p=yn+p*∆ (mecanică)

unde: yn- valoarea caracteristicii analizate în anul de previziune;

p- numărul de ani de previziune.

Preview document

Extrapolarea - Pagina 1
Extrapolarea - Pagina 2
Extrapolarea - Pagina 3
Extrapolarea - Pagina 4
Extrapolarea - Pagina 5
Extrapolarea - Pagina 6
Extrapolarea - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Extrapolarea.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Studiul indicilor structurali aferenți arboretului din UA 62B 63A 37 40A 40B

Capitolul I 1.1. Memoriu justificativ Pentru a-mi înbogăţi cunoţinţele legate de domeniul silvic, acest proiect m-ă ajută la cunoşterea pe larg...

Prognoza Sosirilor Turiștilor Străini în România

INTRODUCERE Turismul este un fenomen economico-social specific civilizaţiei moderne, puternic ancorat în viaţa societăţii şi, ca atare, influenţat...

Prognoza vânzărilor companiei Procter & Gamble

Capitolul 1. Introducere. Importanta cunoasterii în trecut a fenomenului Fenomenul pe baza căruia a fost concepută lucrarea de fată este...

Previziunea Principalilor Indicatori Economici la SC Omniasig SA până în Anul 2011

1. Consideraţii teoretice 1.1. Previziunea şi planificarea Aşa cum menţionează John Naisbitt, “omul supravieţuieşte numai prin capacitatea sa de...

Previziunea Cererii de Servicii Turistice la Hotelul Hefaistos din Stațiunea Covăsita

INTRODUCERE Turismul, ca activitate economică, ce face parte din sectorul terţiar, inclus relativ recent (a fost considerat ca o simpla petrecere...

Suspensii Active

CAP.1 Introducere Performanta sistemului de suspensie a autovehiculului este considerata in mod obisnuit legata de capacitatea acestuia de a oferi...

Metode și modele de prognoză a fenomenului economic

1. Aspecte generale privind activitatea de previziune. 1.1. Previziunea şi planificarea. Aşa cum menţionează John Naisbitt, “omul supravieţuieşte...

Prognoza Vânzărilor Caselor din Regiunea Boston

I Importanţa prognozei vânzărilor Scop Prin prezenta lucrare îmi propun să ofer o bază de fundametare a deciziilor cu caracter strategic...

Ai nevoie de altceva?