Garanții Bancare

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 36 în total
Cuvinte : 14225
Mărime: 64.19KB (arhivat)
Publicat de: Teohari Tănase
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stefaniuc

Extras din referat

TEMA 4: GARANŢIILE BANCARE

Prelegere 2 ore

4.1. Caracteristica generală a garanţiilor bancare.

4.2. Garanţiile reale: ipoteca; gajul şi depozitul bancar.

4.3. Garanţiile personale: fidejusiunea, cesiunea de creanţe.

4.4. Modalitatea de acceptare şi evaluare a garanţiilor.

4.5. Evidenţa şi monitorizarea gajului .

4.6. Rolul companiilor de asigurare în activitatea de creditare.

4.1. CARACTERISTICA GENERALĂ A GARANŢIILOR BANCARE.

Gajul este o garanţie reala în al cărei temei creditorul gajist poate urmări bunul gajat având prioritate fata de alţi creditori, inclusiv faţa de stat, la satisfacerea creanţei garantate.

Conform art.634 şi 635 al Codului Civil al Republicii Moldova, garanţia debitorului constă în obligaţiunea lui la o prestaţie necondiţionată sau la o prestaţie depăşind obiectul propriu-zis al contractului”. Prin urmare, din punct de vedere juridic, garanţia reprezintă un mijloc de garantare a executării obligaţiunii. Aici trebuie să se ţină cont de astfel de aspecte, ca: dreptul de proprietate asupra garanţiei, perfectarea contractului de garanţie, valoarea garanţiei.

Cel solicitat să ofere o garanţie suplimentară băncii, privind îndeplinirea obligaţiei de rambursare a creditului, are în principiu, două alternative:

- poate garanta cu bunuri materiale, imobile, terenuri sau active financiare pe care le pune la dispoziţia băncii, sub forma ipotecii, gajului, depozitului bancar, etc., acestea fiind numite garanţii reale; din grupa garanţiilor reale, conform art.454 al. I al Codului Civil al Republicii Moldova şi Legii cu privire la gaj, nr.449-XV, art.1, 17, 20, fac parte: gajul, ipoteca, amanetul;

sau

- poate apela la o terţă persoană – numită garant , care să-şi asume obligaţia că va achita datoria (sau va despăgubi băneşti banca), în cazul în care cel pentru care garantează (debitorul, clientul băncii) nu îşi îndeplineşte obligaţia asumată prin contractul de împrumut. Instrumentul garantării poate fi în acest caz scrisoare de garanţie bancară, avalul cambial, etc., acesta făcând parte din garanţii personale.

Indiferent de tipul garanţiei (reală sau personală) aceasta trebuie să corespundă anumitor cerinţe de bază:

- existenţa unui patrimoniu independent de relaţia contractuală, suficient de mare şi cert în timp, pentru a acoperi obligaţia garantată;

- garanţia să fie astfel concepută încât să asigure băncii dreptul de a o executa fără ca debitorul să se poată opune acestei executări;

- banca în calitate de beneficiar al garanţiei, să aibă asigurată posibilitatea de a transforma garanţia în bani, rapid şi fără pierderi. Altfel spus garanţia să aibă un mare grad de lichiditate dacă trebuie executată în cazul în care clientul nu-şi rambursează datoria.

De obicei, valoarea garanţiei cerute este mai mare decât valoarea creditului, dar, prin solicitarea unei garanţii de o valoare considerabil mai mare decât împrumutul, o bancă îşi reduce capacitatea de a împrumuta. Garanţiile solicitate fiind prea mari, clienţii băncii vor renunţa la a mai solicita credite. Acest lucru nu numai că va limita profitul băncii, dar va însemna că banca nu va mai îndeplini un obiectiv principal al activităţii sale: sprijinirea prin credit a dezvoltării economiei.

Deci, garanţia este importantă în diminuarea riscului, dar aceasta constituie doar un aspect luat în consideraţie de creditori. Dacă activitatea pentru care se solicită creditul este îndeajuns de profitabilă şi riscul este scăzut, garanţia ar putea să nu mai fie necesară sau valoarea ei să fie relativ scăzută.

Atunci când se solicită o garanţie de regulă, se disting trei părţi implicate:

1. ordonatorul garanţiei, care este debitorul principal: el este cel căruia partenerul de contract (de exemplu, în contractul de credit partenerul de contract este banca ce acordă creditul) îi solicită o garanţie. În consecinţă, ordonatorul fie oferă o garanţie din propriul său patrimoniu (sub formă de gaj sau ipotecă), fie solicită un terţ – garant – să ofere o garanţie în locul lui. De exemplu, prin avalul cambial, avalistul se angajează ca terţ să plătească cambia, în cazul în care debitorul nu o plăteşte.

2. beneficiarul garanţiei, este cel în favoarea căruia s-a constituit garanţia, în cazul nostru banca. Beneficiarul execută garanţia, respectiv încasează banii care rezultă din vânzarea bunului, dacă debitorul principal nu şi-a îndeplinit obligaţia asumată de a rambursa împrumutul.

3. garantul este debitorul secundar, care, în anumite cazuri, poate fi înseşi debitorul principal, când garantează cu bunurile sale, sau poate fi un terţ (o altă bancă, o altă firmă sau instituţie), care garantează că, în cazul neîndeplinirii obligaţiilor debitorului principal, va îndeplini obligaţia de plată sau de rambursare a sumei.

Preview document

Garanții Bancare - Pagina 1
Garanții Bancare - Pagina 2
Garanții Bancare - Pagina 3
Garanții Bancare - Pagina 4
Garanții Bancare - Pagina 5
Garanții Bancare - Pagina 6
Garanții Bancare - Pagina 7
Garanții Bancare - Pagina 8
Garanții Bancare - Pagina 9
Garanții Bancare - Pagina 10
Garanții Bancare - Pagina 11
Garanții Bancare - Pagina 12
Garanții Bancare - Pagina 13
Garanții Bancare - Pagina 14
Garanții Bancare - Pagina 15
Garanții Bancare - Pagina 16
Garanții Bancare - Pagina 17
Garanții Bancare - Pagina 18
Garanții Bancare - Pagina 19
Garanții Bancare - Pagina 20
Garanții Bancare - Pagina 21
Garanții Bancare - Pagina 22
Garanții Bancare - Pagina 23
Garanții Bancare - Pagina 24
Garanții Bancare - Pagina 25
Garanții Bancare - Pagina 26
Garanții Bancare - Pagina 27
Garanții Bancare - Pagina 28
Garanții Bancare - Pagina 29
Garanții Bancare - Pagina 30
Garanții Bancare - Pagina 31
Garanții Bancare - Pagina 32
Garanții Bancare - Pagina 33
Garanții Bancare - Pagina 34
Garanții Bancare - Pagina 35
Garanții Bancare - Pagina 36

Conținut arhivă zip

  • Garantii Bancare.doc

Alții au mai descărcat și

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Întreprinderea în era globalizării

In era globalizarii, specialitii in domeniu vorbesc despre “intreprinderea digitala”, “intreprinderea virtuala” sau “intreprinderea mileniului...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Grupul băncii mondiale și operațiunile sale în România

Prezenta lucrare îsi propune sa prezinte Grupul Bancii Mondiale, cel mai important creditor al României, si totodata sa analizeze o parte din...

Garanțiile de Executare ale Contractului de Credit Bancar

TITLUL I - REPERE ISTORICE PRIVIND ACTIVITATEA BANCARA Capitolul 1- Activitatea bancara. Primele milenii Sectiunea 1- Perioada antica Comertul...

Riscurile Antreprenoriale și Metodele de Minimizare a Lor

Cap.I RISCURILE ANTREPRENORIALE-CONCEPT THEORETIC 1.1 Definirea notiuniei de antreprenoriat. Expansiunea marilor companii, concentrarea...

Depozite Bancare

Introducere Economia de piaţă situează în centrul activităţii sale instituţia financiară, numită şi banca. Banca ca fiind o instituţie financiară...

Credit de Finanțare a Agentilor Economici

Societatea umană este în ansamblul său un mecanism social ce a avut şi are de rezolvat probleme de importanţă capitală, de a căror îndeplinire...

Creditarea și Garanțiile Băncii Europene de Investiții

Cap. I.Organizarea şi funcţionarea Băncii Europne de Investiţii I.1. Istoricul Băncii Europene de Investiţii Grupul Băncii Europene de Investiţii...

Operațiunile Active ale Instituțiilor de Credit

Operaţiunile Active ale Instituţiilor de Credit La nivelul instituţiilor de credit se desfăşoară trei mari tipuri de operaţiuni: - Operaţiuni...

Creditarea și garanțiile Băncii Europene de Investiții

Introducere Banca Europeană de Investiții, este una dintre cele mai dezvoltate entități de unde se pot acorda împrumuturi pentru finanțarea unor...

Ai nevoie de altceva?