Inspecția Fiscală

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 2995
Mărime: 25.43KB (arhivat)
Publicat de: Visarion Duma
Puncte necesare: 7
Universitatea din Pitesti Facultatea de Stiinte Economice

Extras din referat

CAP. 1.Sfera inspecţiei fiscale

Obiectul şi funcţiile inspecţiei fiscale

Vorbind despre obiectul inspecției tiscale,aceasta conctă în modul în care contrivuabilii îsi îndeplinesc obligațiile ce le revin în cadrul raporturilor de drept procedural fiscal.

Inspecţia fiscală are ca obiect verificarea legalităţii şi conformităţii declaraţiilor fiscale, corectitudinii şi exactităţii îndeplinirii obligaţiilor de către contribuabili, respectării prevederilor legislaţiei fiscale şi contabile, verificarea sau stabilirea, după caz, a bazelor de impunere, stabilirea diferenţelor obligaţiilor de plată şi a accesoriilor aferente acestora.

Inspecţia fiscală are următoarele atribuţii:

Scopul inspecției fiscale îl presupune decoperirea de elemente noi relevante pentru aplicarea legii fiscale si confruntarea declarațiilor fiscale cu informatiile proprii sau din alte surse.S-a considerat astfel ca scopul inspecție fiscale il reprezinta asigurarea respectării legalitătii de către contribuabili în îndeplinirea obligatiilor ce le revin în cadrul raportului de drept procedural fiscal.

a) constatarea şi investigarea fiscală a tuturor actelor şi faptelor rezultând din activitatea contribuabilului supus inspecţiei sau altor persoane privind legalitatea şi conformitatea declaraţiilor fiscale, corectitudinea şi exactitatea îndeplinirii obligaţiilor fiscale, în vederea descoperirii de elemente noi relevante pentru aplicarea legii fiscale;

b) analiza şi evaluarea informaţiilor fiscale, în vederea confruntării declaraţiilor fiscale cu informaţiile proprii sau din alte surse;

c) sancţionarea potrivit legii a faptelor constatate şi dispunerea de măsuri pentru prevenirea şi combaterea abaterilor de la prevederile legislaţiei fiscale.

Pentru ducerea la îndeplinire a atribuţiilor prevăzute organul de inspecţie fiscală va proceda la:

a) examinarea documentelor aflate în dosarul fiscal al contribuabilului;

b) verificarea concordanţei dintre datele din declaraţiile fiscale cu cele din evidenţa contabilă a contribuabilului;

c) discutarea constatărilor şi solicitarea de explicaţii scrise de la reprezentanţii legali ai contribuabililor sau împuterniciţii acestora, după caz;

d) solicitarea de informaţii de la terţi;

e) stabilirea corectă a bazei de impunere, a diferenţelor datorate în plus sau în minus, după caz, faţă de creanţa fiscală declarată şi/sau stabilită, după caz, la momentul începerii inspecţiei fiscale;

f) stabilirea de diferenţe de obligaţii fiscale de plată, precum şi a obligaţiilor fiscale accesorii aferente acestora;

g) verificarea locurilor unde se realizează activităţi generatoare de venituri impozabile;

h) dispunerea măsurilor asigurătorii în condiţiile legii;

i) efectuarea de investigaţii fiscale potrivit;

j) aplicarea de sancţiuni potrivit prevederilor legale;

k) aplicarea de sigilii asupra bunurilor, întocmind în acest sens proces-verbal.

Persoanele supuse inspecţiei fiscale

Subiect al inspecției fiscale este statul roman reprezentat prin organele fiscale sau vamale ce exercită activitatea de inspecție fiscală în calitate de subiect activ.De asemenea,în ceea ce priveste sfera notiunii de contribuabil,în afară de contribuabilul supus controlului fiscal, mai pot fi implicate în activitatea de inspectie fiscala și alte persoane, deexemplu platitorul de impozite, precum și terțe persoane ce dețin informații sau înscrisuri cu privire la contribuabilul respectiv.

Inspecţia fiscală se exercită asupra tuturor persoanelor, indiferent de forma lor de organizare, care au obligaţii de stabilire, reţinere şi plată a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat, prevăzute de lege.

Scopul și funcțiile inspecției fiscale

Scopul inspecției fiscale îl presupune descoperirea de elemente noi revelante pentru aplicarea legii fiscale și confruntarea declarațiilor fiscale cu informațiile proprii sau din alte surse.

În ceea ce privește fucțiile inspecției fiscale, acestea sunt asemănătoare cu cele ale oricarui control, și anume:

-funcția preventiva generală;

-funcție educativă;

-funcție recuperatorie;

-funcție sancționatorie.

Preview document

Inspecția Fiscală - Pagina 1
Inspecția Fiscală - Pagina 2
Inspecția Fiscală - Pagina 3
Inspecția Fiscală - Pagina 4
Inspecția Fiscală - Pagina 5
Inspecția Fiscală - Pagina 6
Inspecția Fiscală - Pagina 7
Inspecția Fiscală - Pagina 8
Inspecția Fiscală - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Inspectia Fiscala.docx

Alții au mai descărcat și

Înființarea unei Societăți Comerciale

SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ (SRL) Societatea cu răspundere limitată este societatea constituită pe baza deplinei încrederi, de două sau mai...

Modalități de stingere a obligațiilor fiscale

Creanţele fiscale se sting prin încasare, compensare, executare silită, scutire, anulare, prescripţie şi sub alte forme prevăzute de lege. În...

Creditul Public

Creditul public reprezintă suma pe care o autoritate publică o ia cu împrumut de la un agent economic oarecare. Creditorul poate fi o persoană...

Organizarea Profesiei Contabile în România

Profesia contabilă – o profesie reglementată În timp ce membrii individuali ai unei profesii contabile au obligaţia de a servi interesul public,...

Mediul extern al SC Agdesy SRL - oportunități și restricții

Analiza macro-mediului intreprinderii Studiul macro-mediului intreprinderii permite depasirea orizontului mediului concurential deoarece...

Evaziunea fiscală în România și căile de prevenire a acesteia

1. Definire si caracterizare Evaziunea fiscala constituie la momentul prezent un fenomen economic si social complex. Este imperios necesar, pentru...

România în ecuația integrării europene

Reforme institutionale si politice in U.E. inaintea procesului de largire. Actuala forma de organizare ce cuprinde 15 tari membre nu mai...

Te-ar putea interesa și

Control Fiscal

CAPITOLUL 1 CONSIDERATII GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA DE CONTROL FISCAL 1.1 Conceptul de control financiar si control fiscal Indiferent de forma...

Aspecte de procedură fiscală - creanțe și obligații fiscale - inspecția fiscală

Introducere În lucrarea de licență ”Aspecte de procedură fiscală. Creanțe și obligații fiscale. Inspecția fiscală” mi-am propus să analizez unul...

Studiu privind Urmărirea și Controlul Impozitelor și Taxelor la Nivelul Județului Mureș

MOTIVAŢIA ALEGERII LUCRĂRII Având în vedere rolul important al impozitelor în economia de piaţă, am considerat că îmi va fi folositor acest studiu...

Rolul inspecției fiscale în depistarea și combaterea evaziunii fiscale

INTRODUCERE Fiscalitatea trebuie privită ca fiind, într-adevăr, un atribut al statului suveran, dar ea trebuie să ia în considerare şi voinţa şi...

Organizarea și Exercitarea Controlului Fiscal din România

INTRODUCERE Fiscalitatea trebuie privită ca fiind, într-adevăr, un atribut al statului suveran, dar ea trebuie să ia în considerare şi voinţa şi...

Inspecția Fiscală

Desfasurarea propriu-zisa a Inspectiei Fiscale Prezentarea la contribuabil se va face numai în baza unei împuterniciri scrise (ordin de...

Administrația Finanțelor Publice

I. Organizarea şi funcţionarea Administraţiei Finanţelor Publice Targu-Frumos I.1. Scurt istoric al Adminstratiei Finantelolr Pulice Targu-...

Realizarea inspecției fiscale

1. Notiuni introductive Constitutia Romaniei precizeaza obligatia cetatenilor romani de a contribui, prin intermediul impozitelor si taxelor,...

Ai nevoie de altceva?