Integrarea Economică

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 2802
Mărime: 233.08KB (arhivat)
Publicat de: Larisa L.
Puncte necesare: 5

Extras din referat

Conceputul integrării

Integrarea economică apare, ca proces contemporan, după al doilea razboi mondial, în contextul vest-european din considerenţe ce au pornit iniţial de la situaţia economică din această perioadă. Integrarea statelor vest-europene a fost una din modalităţile de refacere economică a unor ţări ce resimţeau efectele negative ale războiului. De asemenea, sub impactul integrării economice, relaţiile economice din întreaga lume vor cunoaşte, în perspectivă, schimbări şi mai profunde.

Pornind de la definiţia dată integrării economice ca fiind un proces complex de dezvoltare a economiei mondiale în condiţiile contemporane, care se bazează pe o treaptă calitativ nouă, superioară a interdependenţelor şi a specializărilor între economiile diferitelor state, şi este determinată de un ansamblu de factori, dintre care un rol esenţial îl are revoluţia tehnico-ştiinţifică contemporană

Dacă avem în vedere modul de manifestare şi intensitatea participării, acţiunile firmelor, dar şi ale economiilor ţărilor în procesul internaţionalizării, se pot structura pe două tendinţe fundamentale :

1. Integrare economică care este ansamblul proceselor prin care două sau mai multe ţări realizează un spaţiu economic comun mai efficient sub anumite aspecte sau în ansamblul său.

2. Globalizare a economiei este procesul prin care actele economice, economia devin expresia participării la un sistem de relaţii care au loc la scară mondială.

Când dezvoltarea economiilor unor tări din aceeaşi zonă geografică şi a relaţiilor dintre ele au atins un nivel ridicat şi un anumit grad de complexitate, au apărut şi interese economice şi politice commune, legate de adâncirea colaborării şi cooperării dintre ele pe plan economic, social, cultural, politic. Într-un asemenea context istoric favorabil s-au creat numeroase forme de integrare, diferenţiate după intensitatea pe care o au. Astfel, integrarea poate implica întreaga economie sau numai anumite segmente ale acesteia şi doar sub unele aspecte. În primul caz, se spune ca integrarea este globală, iar în cel de al doilea, că este sectorială sau pe anumite produse.

Integrarea economica poate lua diferite forme. Ele se clasifică în funcţie de gradul de integrare :

1. Zone de comerţ liber

Este un teritoriu sau spaţiu economico-geografic în limitele căruia se aplică o înţelegere între două sau mai multe ţări privind obiective ca: desfiinţarea taxelor vamale, eliminarea restricţiilor cantitative la mărfurile industriale, dezvoltarea economică a ţărilor member în concordanţă cu obiectivele lor strategice, stabilitatea monetar-fiscală. Asociaţia Europeană a Liberului Schimb a fost mult timp o asemenea zonă.

2. Uniunile vamale

Este o asociaţie de state, având un teritoriu vamal unic, instituiţa de liberă circulaţie a mărfurilor între ele şi un tarif vamal unic în relaţia cu ţările din afara uniunii. Comunitatea Economică Europeană a fost o uniune vamală.

3. Pieţele commune

Se vorbeşte de piaţa comună când mărfurile, persoanele, capitalurile, serviciile (transporturile, băncile, asigurările, bursele) circulă libere pe piaţa respectivă

Piaţa comună este mai ambiţioasă decât uniunea vamală pentru că presupune mai ales aplicarea de reguli şi legislatii comune, în materie fiscală sau în domeniul concurenţei de exemplu. Presupune de asemenea existenţa unor politici sectoriale comune, de exemplu în materie agricolă sau în domeniul transporturilor.

4. Uniunile economice

Este o asociere între două sau mai multe state, reprezentând cea mai înaltă formă de integrare economică. Presupune crearea uniunii vamale pentru circulaţia liberă a mărfurilor, circulaţia liberă a capitalurilor, forţei de muncă şi serviciilor şi prevede o uniformizare a politicilor economice ale ţărilor membre. Ţările care intră într-o uniune economică promovează o politică comună în domeniile: comercial, bugetar, fiscal, etc.

Preview document

Integrarea Economică - Pagina 1
Integrarea Economică - Pagina 2
Integrarea Economică - Pagina 3
Integrarea Economică - Pagina 4
Integrarea Economică - Pagina 5
Integrarea Economică - Pagina 6
Integrarea Economică - Pagina 7
Integrarea Economică - Pagina 8
Integrarea Economică - Pagina 9
Integrarea Economică - Pagina 10
Integrarea Economică - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Integrarea Economica.doc

Te-ar putea interesa și

Grupările Regionale în Evoluția Lumii Contemporane

Introducere La început de mileniu, omenirea se îndreaptã spre o nouã erã; fenomene complexe dominã viata politicã, economicã, socialã, militarã...

Integrarea României în Uniunea Europeană, cu privire specială la domeniul bancar

Integrarea României în Uniunea Europeană are o miză extrem de puternică, privită la nivel tridimensional: individ, firmă şi societate. Este evident...

Integrarea Economică Internațională și Formele ei de Manifestare

Introducere Actualitatea temei de cercetare. Fenomenele globalizării vieţii economico-politice şi sociale contemporane, creşterea gradului de...

Particularități ale Procesului de Integrare Economică în Asia

INTRODUCERE Economia mondială contemporană cunoaşte o evoluție complexă, uneori contradictorie. Astfel, paralel cu internaționalizarea...

Integrare Economică

Prezentarea capitolelor Primul capitol cuprinde conceptele de baza si introductive asupra a ceea ce inseamna de fapt termenul de integrare...

Integrarea Economică Europeană - Factor Explicativ al Facilitării și Impulsionării Comerțului intra-european

1. Introducere Aprofundarea construcţiei europene semnifică progresul gradual al integrării economice spre etapele sale superioare, adică calea...

Formele Integrării Economice

Capitolul 1 Integrarea economică 1.1.Conceptul de integrare economică. Din punct de vedere etimologic, termenul de integrare provine din...

Integrarea Economică în Uniunea Europeană

INTRODUCERE În condiţiile regionalizării şi globalizării, se manifestă tot mai evident integrarea economică internaţională, ca o tendinţă...

Ai nevoie de altceva?