Mecanisme de decizie în uniunea Europeană

Referat
10/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 3489
Mărime: 30.99KB (arhivat)
Publicat de: Teofil Giurgiu
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf.univ.dr. Adina Dornean
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi
Specializare: Finanțe-bănci
Materie: Integrare Financiar-monetară Europeană

Cuprins

 1. CAP1. Procesul de integrare Europeană . 4
 2. 1.1 Extinderea integrării economice 4
 3. 1.2.Adâncirea procesului de integrare economică 5
 4. Cap 2.Mecanismul decizional al Uniunii Europene .9
 5. 2.1.Co-decizia 9
 6. 2.2.Consultarea .9
 7. 2.3.Cooperare 10
 8. 2.4.Avizul conform .11
 9. Capitolul 3 Procesul de decizie în instituțiile Uniunii Europene .12
 10. 3.1.Parlamentul European 12
 11. 3.2.Consiliul Uniunii Europene .14
 12. 3.3.Comisia Europeană .15
 13. 3.4.Curtea de Justiție Europeană 16
 14. Bibliografie 18

Extras din referat

Cel mai vechi proces este Procesul European de integrare, acesta și-a propus o unificare economică și culturală totodată, deosebindu-se de MERCOSUR(America Latină),ASEAN(Asia de Sud-Est), NAFTA(America de Nord), care aceștia își propuneau doar o unificare economică.

Ideea de unire a țărilor europene există din cele mai vechi timpuri, precum de pe vremea lui Napoleon, dar și de pe vreme unor filosofi precum Saint Simon, acesta a cerut Franței, Angliei și Germaniei să înființeze un Parlament European în care să fie prezente toate celelalte state ale Europei. Începând cu Revoluția din 1848 ideea de Europă Unită a încetat să mai fie un rol politic. Pentru ca ideea de Europă Unită să fie prezentă din nou pe plan politic a fost nevoie de două războaie mondiale, în care Europa a pierdut pozițiile dominante. În cele din urmă a fost creată Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului în anul 1954, acesta fiind începutul integrării europene, iar în final a fost adoptat Tratatul de la Maastrich în 1991 care reglementa normele integrării.

Scopul principal al Uniunii Europene era cel de creare a unei „uniuni din ce în ce mai strânse între popoarele Europei”, acest lucru era inadmisibil pentru țările precum Marea Britanie, Franța sau Danemarca.

Uniunea Europeană se sprijină pe trei piloni :

- Pilonul comunitar, format din: CECO, Comunitatea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice(Euratom);

- Al doilea pilon reprezentat de Politica externă și de Securitate comună(PESC);

- Al treilea pilon reprezentat de Cooperarea în materie de justiție și afaceri interne

Capitolul 1 - Procesul de integrare europeană

1.1.Extinderea integrării economice

Procesul de extindere a început din dorința de a crea o uniune cât mai strânsă între statele europene.

Etape integrării economice sunt :

- La data de 1 ianuarie 1958 s-a constituit Europa celor 6: Belgia, Franța, Germania, Italia, Luxemburg și Olanda;

- Prima extindere a avut loc în 1973: Danemarca, Irlanda, Marea Britanie;

- A doua extindere în 1981: Grecia;

- A treia extindere 1986: Portugalia, Spania;

- A patra extindere 1996: Austria, Finlanda, Suedia;

- A cincea extindere a avut loc în 2004: Cipru, Cehia, Estonia,Letonia, Lituania, Malta, Polonia,Slovacia, Slovenia, Ungaria;

- A șasea extindere a avut loc la 1 ianuarie 2007, cand a aderat România și Bulgaria;

- A șaptea extindere a avut loc la 1 iulie 2013, atunci a aderat la UE Croația.

Țările care sunt în proces de integrare, de aderare la UE sunt:

- Albania

- Muntenegru

- Serbia

- Turcia

Turcia este un candidat la aderarea Uniunii Europene, ambițiile acesteia datând din 1963 de la Acordurile de la Ankara. Turcia a început negocierile preliminare din 3 octombrie 2005, dar datorită diferențelor religioase și culturale, aceasta se lovește de o opoziție puternică precum: Franța, Germania, Austria, Grecia, Cipru și Slovenia.

Albania a primit în iunie 2014 statutul de candidat al UE.

Muntenegru a început negocierile de aderare la UE din 29 iunie 2012, iar Serbia din 21 ianuarie 2014 .

1.2.Adâncirea procesului de integrare economică

Procesul de adâncire a integrării europene a început în anii `50 și a avut în vedere aspectele:

1)Dezvoltarea obiectivelor commune, Sistemul Monetar a decis să le realizeze împreună;

2)Creșterea caracterului supranational al Comunității, s-a utilizat sistemul de vot majoritar și întărirea rolului Parlamentului European

Tratatul Comunității Economice Europene a fost modificat de câteva ori prin Tratatul Uniunii Europene, până la întemeierea unei Constituții, finalizată în iulie 2003.

Principalele tratate prin care a fost modificat Tratatul Uniunii Europene sunt:

- Actul Unic European semnat în 1986

- Tratatul de la Maastricht semnat în 1992

- Tratatul de la Amsterdam semnat în 1997

- Tratatul de la Nisa semnat în 2001

Procesul de adâncire a integrării a fost cuprins în Actul Unic European, semnat la 17 februarie 1986.

Intenția SM de a transforma Comunitatea Economică Europeană într-o Uniune Politică, a dus la introducerea inovațiilor:

- Înființarea Consiliului European, acesta fiind principalul organism responsabil pentru stabilirea direcțiilor de dezvoltare ale Comunității;

- A fost introdus sistemul de vot al majorității în cadrul Consiliului;

- A fost întărit rolul Parlamentului European;

- A fost înființat Tribunalul Primei Instanțe, alături de Curtea Europeană de Justiție

- A avut loc o creștere a numărul politicilor comune, înființarea politicilor de mediu, cercetare științifică, coeziune economică și socială;

- A fost stabilită o dată pentru finalizarea pieței interne, aceasta fiind mult mai puternică decât „piața comună”, piața internă implicând pe lângă cele patru libertăți: libera circulație a bunurilor, persoanelor, serviciilor și capitalului, ci și introducerea unor noi politici economice și sociale.

În urma căderii regimului comunist din Europa Centrală și de Est, procesul de integrare economică a dus la crearea unei uniuni politice și a uniunii economice și monetare. Tratatul de la

Bibliografie

- Dacian Cosmin Dragoş, Uniunea Europeană: Instituţii,

mecanisme, ed. All Beck, Bucureşti, 2005;

- Voinea Liviu, Instituţii ale Uniunii Europene: intergare, europenizare, regionalizare, ed. PoliteiaـSNSPA, 2005;

- Integrare financiarـmonetară europeană - Curs, anul universitar 2017 - 2018;

- https://europa.eu

Preview document

Mecanisme de decizie în uniunea Europeană - Pagina 1
Mecanisme de decizie în uniunea Europeană - Pagina 2
Mecanisme de decizie în uniunea Europeană - Pagina 3
Mecanisme de decizie în uniunea Europeană - Pagina 4
Mecanisme de decizie în uniunea Europeană - Pagina 5
Mecanisme de decizie în uniunea Europeană - Pagina 6
Mecanisme de decizie în uniunea Europeană - Pagina 7
Mecanisme de decizie în uniunea Europeană - Pagina 8
Mecanisme de decizie în uniunea Europeană - Pagina 9
Mecanisme de decizie în uniunea Europeană - Pagina 10
Mecanisme de decizie în uniunea Europeană - Pagina 11
Mecanisme de decizie în uniunea Europeană - Pagina 12
Mecanisme de decizie în uniunea Europeană - Pagina 13
Mecanisme de decizie în uniunea Europeană - Pagina 14
Mecanisme de decizie în uniunea Europeană - Pagina 15
Mecanisme de decizie în uniunea Europeană - Pagina 16
Mecanisme de decizie în uniunea Europeană - Pagina 17
Mecanisme de decizie în uniunea Europeană - Pagina 18

Conținut arhivă zip

 • Mecanisme de decizie in uniunea Europeana.docx

Alții au mai descărcat și

Politica comercială și relațiile comerciale ale Uniunii Europene

Termenul “politică” are un domeniu larg de definire, prezentând sensuri dintre cele mai diferite. Astfel, ca o primă abordare, se poate spune că...

Fondul Monetar Internațional - Creditări, crizele financiare și influența lor pentru România

La înfiinţarea sa, la Bretton-Woods, în iulie 1944, FMI a fost conceput într-o lume caracterizată prin cursuri fixe de schimb şi control al...

Cotrolul financiar executat de Curtea de Conturi

Un rol important în configurarea, evoluţia şi performanţa economiei îl joacă sistemul financiar ca parte componentă a sistemului instituţional al...

Posibilitățile de integrare ale agriculturii românești în agricultura Uniunii Europene

Agricultura constituie din cele mai vechi timpuri un domeniu vital de activitate al omului. În zilele noastre, ea continuă să fie practic singura...

Migrația internațională a forței de muncă și impactul ei asupra economiei românești

Introducere Motivul principal pentru care am ales această temă este reprezentat de importanța pe care o are migrația forței de munca în prezent...

Fundamentarea și realizarea cheltuielilor la Primăria Comunei Farcașa, județul Neamț

CAPITOLUL I. Organizare și funcționalitate la Primăria comunei Farcașa 1.1. Scurt istoric Comuna Farcaşa, este situată în partea de nord-vest a...

Starea actuală a economiei românești

Introducere Economia actuală a României este în momentul de față o economie de piață, cum este definit și în constituția din 1991, la Titlul IV,...

Inflația în România - studiu de caz - raport asupra inflației în România în luna august, 2017

INTRODUCERE Încă din momentul apariției banilor în economia de schimb, inflația s-a manifestat cu intermitență în toate etapele de dezvoltare a...

Te-ar putea interesa și

Uniunea Europeană

INTRODUCERE Uniunea Europeană (UE) este o uniune economică și politică, care cuprinde 28 de țări europene. Ea are o populație de 508 milioane de...

Premise pentru Aderarea României la Zona Euro

I. Europa monetara "Adoptarea euro înseamna foarte multa rigoare, iar pentru o societate care nu este obisnuita cu rigoarea, poate însemna chiar...

Proiecte Strategice în Învățământul Superior

Motto: “Cum arată şcoala astăzi, aşa va arăta ţara mâine” Introducere Aderarea României la Uniunea Europeană constituie o prioritate politică...

Mecanisme de Decizie în Uniunea Europeană

1. Definirea procesului decizional la nivelul Uniunii Europene Spre deosebire de sistemele naţionale unde Parlamentul este forul legislativ, în...

Mecanisme de decizie în Uniunea Europeană

INTRODUCERE Uniunea Europeană este o organizaţie unică. Ea nu este nici o federaţie, nici o confederaţie de state, nici o organizaţie...

Costuri și beneficii ale integrării româniei în UE

Calitatea de membru al UE va avea asupra României un impact major pe dimensiunile economică, politică şi socială. Cele mai importante vor fi...

Drept comunitar - evoluția procesului de integrare economică

Capitolul I Consideraţii introductive asupra genezei, structurii şi evoluţiei U.E. Secţiunea I-a. Geneza U.E 1.Scurt istoric privind integrarea...

Mecanisme de Decizie în UE

CAPITOLUL 1. CARACTERIZAREA MECANISMELOR DECIZIONALE LA NIVELUL UNIUNII EUROPENE În cadrul Uniunii europene spre deosebire de instituţiile...

Ai nevoie de altceva?