Piața eficientă a bunurilor în Republica Moldova

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 1268
Mărime: 20.48KB (arhivat)
Publicat de: Cristea Luca
Puncte necesare: 5

Cuprins

  1. 1. Ce este piata eficienta a bunurilor.
  2. 2. Competitivitatea-competitivitatea interna a Republicii Moldova si competitivitatea straina .

Extras din referat

Eficiența pieței este gradul în care prețurile de stoc reflectă toate informațiile disponibile , relevante Eficiența pieței a fost dezvoltata în 1970 de către economistul Eugene Fama si indicele de eficiență a pieței are citeva componente :

- libertatea afacerilor ;

- gradul de intensitate a concurenței ;

- gradul de concurență pe piața produselor alimentare , în general ;

- gradul de concurență pe piața farmaceutică ;

- eficiența aplicării dreptului concurenței ;

- gradul de intervenție guvernamentală în stabilirea prețurilor

Piaţa bunurilor ocupă locul central în mecanismul de funcţionare a economiei de piaţă si poate fi structurata in functie de mai multe criterii. Astfel:

a) aria geografica sau perimetrul in cadrul caruia se desfasoara confruntarea dintre cerere si oferta: piata interna si piata externa.

b) natura consumului: piata bunurilor industriale si de echipament si piata bunurilor de consum individual.

c) modul de materializare a activitatii ce formeaza obiectul actului de vanzare-cumparare: piata bunurilor

2. Factorii de influenta ai dinamicii pietei bunurilor, principalii factori care influenteaza piata bunurilor :

-Productia industriala si agricola;

-Importurile de produse;

-Veniturile banesti si posibilitatile de investitii ale populatiei si ale firmelor;

-Reducerea treptata a consumului natural sau a autoconsumului;

-Elemente de ordin socio-cultural;

-Elemente de ordin legislativ;

-Sistemul de institutii si organizatii necesar unei bune functionari a pietei;

-Diferite aspecte de ordin tehnologic;

-Facorii conjunctuali.

Globalizarea pietei

Producția de bunuri sau marfuri in Republica Moldova, în 2013, a contribuit la creșterea PIB-ului cu aproximativ 26 % Volumul de export în ultimii 10 de ani în Moldova a crescut cu mai mult de trei ori , cu o creștere de 11% în 2013, de la nivelul anului 2012. În 2013 , exportul de bunuri către țările UE au totalizat 1,140.9 milioane dolari SUA (adică 12,5 % mai mult decât în 2012) , reprezentând 47,6 % din totalul exporturilor ( comparativ cu 46,9 % în 2012)

Exportul de bunuri autohtone au constituit 1,617.3 mil dolari SUA ( 67,4 % din total exporturi ) , înregistrându-se o creștere de 16,4 %, comparativ cu 2012. Exporturile de mărfuri către țările CSI au totalizat 924 milioane dolari , reprezentând 38,5 % din totalul exporturilor , cu o scădere de 0,4 % comparativ cu 2012

2.Competitivitatea- competitia interna si competitia externa

Competitivitatea reprezintă capacitatea de a vinde bunuri şi servicii la timpul, locul şi în forma oportună cumpărătorilor străini, la preţuri egale sau mai mici decât cele oferite de alţi furnizori potenţiali câştigând cel puţin costul de oportunitate a resurselor utilizate. Prin urmare, costurile de producţie şi performanţa afacerii - prin intermediul calității produsului, eficienţei producerii, politicii fiscale, şi în special inovării şi productivităţii - sunt determinanţii cruciali ai competitivității.

Dotările şi caracteristicile naţionale în domenii precum ar fi disponibilitatea forţei de muncă, calitatea rezultatelor educaţionale, capitalul de cunoştinţe şi de cercetare, infrastructura, stabilitatea politică, statul de drept, uşurinţa executării contractului şi relaţiile industriale - toate își au rolul său.

În prezent, competitivitatea este determinată de factori care generează schimbări cu impact asupra performanței comerciale a companiilor moldoveneşti. Aceste forțe motrice ai schimbării sunt determinaţi de reduceri bugetare la nivel mondial în sectoarele public și privat, în special pe piața UE, piaţa exportatoare considerabila pentru Republica Moldova. Necesitatea de a asigura o bază de cost competitiv este rezultatul orientării spre creşterea eficienței cu accent pe industriile de suport (lean manufacturing) și creşterea productivității prin utilizarea de noi tehnologii, îmbunătățirea organizării muncii și dobândirea de cunoștințe noi.

Preview document

Piața eficientă a bunurilor în Republica Moldova - Pagina 1
Piața eficientă a bunurilor în Republica Moldova - Pagina 2
Piața eficientă a bunurilor în Republica Moldova - Pagina 3
Piața eficientă a bunurilor în Republica Moldova - Pagina 4
Piața eficientă a bunurilor în Republica Moldova - Pagina 5
Piața eficientă a bunurilor în Republica Moldova - Pagina 6
Piața eficientă a bunurilor în Republica Moldova - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Piata eficienta a bunurilor in Republica Moldova.docx

Te-ar putea interesa și

Evaluarea Bunurilor Imobile în Scop de Ipotecă în Municipiul Bălți

ÎNTRODUCERE Teza dată denotă un şir de fenomene în domeniul evaluării bunurilor imobile în scop de ipotecă. În cuprinsul ei vom găsi un şir de...

Caracteristica organizational-economică a companiei de asigurări Asito SA

Introducere Începutul lichidării monopolului de stat şi afirmării antreprenoriatului în sfera asigurărilor din Moldova, poate fi considerata ziua...

Competitivitatea Întreprinderilor Mici și Mijlocii ale Republicii Moldova pe Piețele Externe

Introducere Actualitatea temei. Intensificarea activităţii ţărilor în curs de dezvoltare pe pieţele internaţionale şi confruntarea cu concurenţii...

Managementul Rezervei Valutare în Condițiile Actuale

INTRODUCERE Formarea, mărimea şi utilizarea rezervei valutare internaţionale a unui stat cu economie de piaţă depinde de intensitatea şi...

Organizația Mondială a Comerțului

Introducere Actualitatea temei de cercetare: Odată cu evoluția adîncirii proceselor economice internaționale, a interdependențe lor în producția...

Teoria și Practica de Evaluare a Unităților Economice în Baza Cerințelor Actuale Bancare

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare Condiţiile economice actuale de dezvoltare a unităţilor economice impun existenţa unui spaţiu...

Managementul Procesului de Abolire a Fraudelor Economice

Introducere Actualitatea temei. Procesul de tranziţie la economia de piaţă, performanţele esenţiale realizate în relaţiile economice, schimbările...

Metodologia și evaluarea comerțului exterior al Republici Moldova

Introducere In Republica Moldova, se simte о lipsa acuta de literatura stiinţifica şi elaborari metodice privitoare la aspectele metodologice ale...

Ai nevoie de altceva?