Politici publice în domeniul economiei

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 2053
Mărime: 286.84KB (arhivat)
Publicat de: Alecs S.
Puncte necesare: 6

Extras din referat

Ce sunt politicile publice?

Domeniul politicilor publice (cercetarea și analiza în domeniu) cuprinde studiul deciziilor politico-administrative de alocare a diverselor forme de resurse (materiale, financiare, de know-how, simbolice). Politicile publice reprezintă acțiuni realizate de către autorități (centrale sau locale) ca răspuns la problemele care vin dinspre societate. Cu alte cuvinte, se poate vorbi despre politici publice atunci când o autoritate publică, centrală sau locală, își propune, cu ajutorul unui program de acțiune coordonat, să modifice mediul economic, social, cultural al actorilor sociali.

La nivel național, politicile publice pot să apară dinspre oricare dintre instituțiile majore ale Statului (Parlament, Președinte, Guvern, autorități centrale sau locale).

Pentru a se înțelege mai bine acest termen, câteva definiții suplimentare:

Thomas Dye: Politicile publice sunt „tot ceea ce un guvern decide să facă sau să nu facă”

William Jenkins: Politicile publice sunt „un set de decizii interrelaționate, luate de un actor politic sau de un grup de actori, privind o serie de scopuri și mijloacele necesare pentru a le atinge într-o situație dată.”

James Anderson: Politicile publice sunt „un curs al acțiunii urmat de un actor sau mai mulți actori politici, cu un scop, în încercarea de a rezolva o problemă”.

POLITICA FISCALĂ

Politica fiscală se va integra în ansamblul politicilor macroeconomice, fiind subordonată obiectivelor generale vizând relansarea durabilă a producției interne, creșterea competitivității internaționale a acesteia și crearea unui mediu favorabil de afaceri, care să stimuleze expansiunea sectorului privat și investițiile străine. Abordarea dezechilibrelor fiscale va facilita consolidarea liberalizării economice și a reformelor structurale, reducând dependența bugetului de măsuri care introduc efecte de distorsiune. Politica fiscală va fi elaborată respectând următoarele principii. menite să asigure integrarea politicii fiscale cu celelalte politici economice:

- Promovarea măsurilor de reformă care vor maximiza bunăstarea socială pe termen lung, și nu a acelor măsuri ad-hoc care tind să minimizeze costurile sociale pe termen scurt ale reformei. Astfel, Guvernul va limita redistribuirea veniturilor prin sistemul de protecție socială la rezultatul producției. Această abordare va permite atingerea unui raport just între resursele alocate protecției sociale și resursele disponibile. În trecut, promisiunile de protecție socială care au depășit performanțele economiei nu au putut fi respectate decât cu prețul unor dezechilibre care afectează potențialul productiv, bunăstarea viitoare și credibilitatea guvernării. Soluția sărăciei va fi creșterea economică, și nu redistribuirea contraproductivă a veniturilor.

- Reducerea intervenției statului în economie. Ca urmare a obsesiei statului puternic, economia României este încă o economie predominant de stat. Industria este dominată de proprietatea de stat. Deși cea mai mare parte a producției agricole este realizată de sectorul privat, destinația principală a acesteia este consumul propriu al gospodăriilor agricole. Întreprinderile agricole de stat și-au păstrat poziția dominantă în cadrul ofertei de produse mărfare. Expansiunea sectorului privat în comerț a rămas condiționată de legăturile cu industria de stat. Investițiile străine nu au avut un impact semnificativ, cel puțin până în 1997. În aceste condiții, politica fiscală va viza reducerea și nu amplificarea, intervenției statului în economie. Politica fiscală pe termen mediu se va conforma cerinței de raționalizare a rolului economic al statului, evitând intervențiile guvernamentale care generează bariere pentru dezvoltarea sectorului privat.

- Redimensionarea raportului dintre obiectivele pe termen scurt și cele pe termen lung ale politicii economice în favoarea celor din urmă. Practica măsurilor de politică economică cu orizont scurt de timp își are originea în faptul că politicile economice pe termen scurt tind să fie mult mai convenabile, din punctul de vedere politic, decât cele pe termen lung. De cele mai multe ori însă, rezultatele favorabile pe termen scurt sunt invalidate pe termen lung. Economia românească nu va deveni competitivă dacă politicile economice își asumă, în exclusivitate, obiective pe termen scurt. În acest sens, politica fiscală va fi consecventă în urmărirea unor obiective pe termen mediu și lung, în ciuda costurilor pe termen scurt.

Bibliografie

http://www.cdep.ro/pdfs/strategie_guv.pdf

http://www.anfp.gov.ro/R/Doc/2015/Proiecte/Incheiate/MAPN/3.%20Materiale%20de%20formare%20Politici%20publice.pdf

https://www.ase.ro/upcpr/profesori/758/C1_PFB.pdf

www.Bnr.ro

https://mlpda.ro/pages/programnationalconstructiiinterespublicsausocialcni

Preview document

Politici publice în domeniul economiei - Pagina 1
Politici publice în domeniul economiei - Pagina 2
Politici publice în domeniul economiei - Pagina 3
Politici publice în domeniul economiei - Pagina 4
Politici publice în domeniul economiei - Pagina 5
Politici publice în domeniul economiei - Pagina 6
Politici publice în domeniul economiei - Pagina 7
Politici publice în domeniul economiei - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Politici publice in domeniul economiei.docx

Te-ar putea interesa și

Fundamentele monitorizării activității economico-financiare a întreprinderilor de stat

INTRODUCERE Actualitatea şi importanţa problemei abordate. Mecanismul economic, instituit în Republica Moldova odată cu trecerea la relaţiile...

Management Sanitar

Capitolul 1 ASPECTE PRIVIND CONCEPTUL DE MANAGEMENT 1.1. Etimologia conceptului de management Folosit iniţial în ţările anglo-saxone, conceptul...

Sistemul Finanțelor Publice în România în Perspectiva Integrării în Uniunea Europeană

INTRODUCERE Această lucrare este structurată pe cinci capitole şi prezintă sistemul finanţelor publice în România în perspectiva integrării în...

Aspecte ale politicii concurențiale în cadrul Uniunii Europene

INTRODUCERE Economia de piață modernă se bazează pe conservarea principiului libertății concurenței între operatorii care au același obiectiv sau...

Propunere de Politici Publice în Transporturi

1. Domeniul de elaborare a politicilor publice in TRANSPORTURI Rețeaua de transport din România este destul de variată, această țară situându-se...

Finanțele publice și structura acestora - Politică bugetară

INTRODUCERE Finanțele - reprezintă procesele economice și relațiile sociale, tehnici specifice de procurare și utilizare a resurselor bănești...

Propunere de politică publică - turism

. Prezentarea domeniului de elaborare a politicii publice : Ministerul Turismului este organul de specialitate al administraţiei publice centrale,...

Practică - Primăria Comunei Grătiești

Introducere Obiectivul principal al stagiului de practica este dupa parerea mea introducerea in sistemul administrativ de stat, pentru o mai buna...

Ai nevoie de altceva?