Procesul de Creditare pentru Organizații

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2292
Mărime: 14.76KB (arhivat)
Publicat de: Natalia Rusu
Puncte necesare: 5
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Iosif Hetes
UNIVERSITATEA DE VEST TIMIŞOARA

Extras din referat

I Introducere

În paginile care urmează voi analiza procesul de creditare, având în vedere că organizaţia în care lucrez se pregăteşte pentru contractarea unui credit în vedrea dezvoltării unui departament de servicii, prin care să se acopere cheltuielile administrative ale organizaţiei. Voi pleca de la un scurt istoric al managementului, apoi voi prezenta Banca , principala instituţie autorizată care acordă credite după care voi vorbi despre creditare.

Management – Istoric şi definire

Din începuturile civilizaţiilor s-a pus problema managementului, chiar dacă era vorba despre un management rudimentar. De fapt managementul superior, este cel care a decis “supremaţia” speciei noastre faţă de celelelte animale şi faţă de speciile umanoide care au pierit.

Primele referiri consemnate la management le avem din Egipt din 350 î.Hr, la construirea piramidelor folosindu-se planificare , organizare, şi control.

Dacă vorbim de un istoric al managemntului nu putem lasa la o parte Orientul îndepărtat. “Orientul îndepărtat a avut un rol special în originile managementului, cei cinci Dragoni: Japonia, Coreea, Hong Kong, Taiwan şi Singapore impresionând prin performanţele lor, performanţe explicabile şi prin modul în care au evoluat practicile manageriale ale Orientului îndepărtat” . Nu putem neglija, probabil cele mai cunoscute lucraridin antichitatea chineză : I ching – Cartea Schimbărilor - care pe langă parte de divinaţie, mai prezintă câteva principii care au fost abordate de managementul modern şi Arta Războiului de Sun Tzu (544—496 Î.HR) care este citită de majoritatea oamenilor de afaceri şi a cărei principii au fost preluate în mai toate doameniile, deşi , la origine ea este un manual pentru conducătorii militari.

Managementul poate fi abordat din punct de vedere al teoriei sistemelor, conform cărora organizaţiile utilizează patru tipuri de resurse-umane, monetare, fizice şi informaţionale:

• resursele umane

• resursele monetare - capitalul financiar

• resursele fizice - materiile prime, clădirile, facilităţile de producţie şi echipamentul;

• resursele informaţionale - volumul de date care stau la baza procesuluidecizional.

Plecând de la aceste patru tipuri de resurse, managementul poate fi definit ca un grup de activităţi care cuprind planificarea si adoptarea deciziilor, organizarea, conducerea si controlul, indreptate spre resursele umame, financiare, fizice si de informatii ale unei organizatii, in vederea realizarii obiectivelor acesteia cat mai eficient si productiv.

I. Cuprins

1. Banca

Banca poate fi definită ca o instituţie care mobilizează mijloace băneşti disponibile, finanţează şi creditează persoanele fizice şi juridice, organizează şi efectuează decontările şi plăţile în cadrul economiei naţionale şi în relaţiile cu celelalte state, în scopul obţineri de profit. De aici rezultă caracterul complex al rolului pe care banca îl are în economie, atât din punct de vedere al serviciilor pe care le efectuează, cât şi din punct de vedere al relaţiilor în spaţiul geografic.

Băncile comerciale, care îşi desfăşoară activitatea în România, desfăşoară pe lângă alte activităţi şi activitatea de contractare de credite pe termen lung agenţilor economici, potrivit Legii bancare nr.58/1998 cu modificările şi completările ulterioare.

Conform Art. 3 din Legea nr.58/1998 un credit este orice angajament de punere la dispoziţie sau acordarea unei sume de bani ori prelungirea scadenţei unei datorii, în schimbul obligaţiei debitorului la rambursarea sumei respective, precum şi plata unei dobânzi sau a altor cheltuieli legate de această sumă sau orice angajament de achiziţionare a unui titlu care încorporează o creanţă ori a altui drept la încasarea unei sume de bani.

Preview document

Procesul de Creditare pentru Organizații - Pagina 1
Procesul de Creditare pentru Organizații - Pagina 2
Procesul de Creditare pentru Organizații - Pagina 3
Procesul de Creditare pentru Organizații - Pagina 4
Procesul de Creditare pentru Organizații - Pagina 5
Procesul de Creditare pentru Organizații - Pagina 6
Procesul de Creditare pentru Organizații - Pagina 7
Procesul de Creditare pentru Organizații - Pagina 8
Procesul de Creditare pentru Organizații - Pagina 9
Procesul de Creditare pentru Organizații - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Procesul de Creditare pentru Organizatii.doc

Te-ar putea interesa și

Gestiunea Riscului de Credit în Activitatea Bancară pe Exemplul Unicredit Țiriac Bank Bacau

INTRODUCERE În ultimele două decenii, inovaţiile rapide de pe pieţele financiare şi internaţionalizarea fluxurilor financiare au modificat...

Organizarea gestiunii financiare la Primăria Municipiului Iași

Cap. 1 Organizarea şi funcţionarea Primǎriei Municipiului Iaşi 1.1 Scurt istoric Istoria acestui judeţ este marcată de numeroase monumente şi...

Managementul Riscului de Creditare și a celor Asociate la BRD

INTRODUCERE Riscul şi incertitudinea reprezintă două fenomene cu care oamenii şi organizaţiile interacţionează din cele mai vechi timpuri. Riscul...

Fondul de Garantare

INTRODUCERE Scopul iniţial al acestei lucrări a fost acela de a analiza bonitatea fondurilor de garantare a creditelor (FGC) din România pentru a...

Practică BRD-GSG - agenția Târgu-Neamț

Capitolul 1 1.1 Istoricul si evolutia BRD-GSG La 1 decembrie 1990. Banca Română pentru Dezvoltare a fost infiinţată ca banca independenta cu...

Studiu privind Activitatea de Creditare

CAPITOLUL.I. NECESITATEA ŞI CONŢINUTUL REFORMEI SISTEMULUI BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. CONTEXTUL POLITIC ŞI ECONOMIC DIN EUROPA CENTRALĂ ŞI DE EST...

Comerț Electronic

CAPITOLUL I – INTRODUCERE ÎN COMERŢUL ELECTRONIC 1. 1 Conceptul de comerţ electronic Odată cu răspândirea web-ului şi atingerea unei mase critice...

Fundamentarea procesului de producție la exploatația agricolă SC Agrocomplex Lunca Pașcani SA

CAP. I PLANUL DE AFACERI 1.1 Elaborarea planului de afaceri 1.1.1. Culegerea informaţiilor Prezentul plan de afaceri este întocmit de firma S.C....

Ai nevoie de altceva?