Tablouri electrice pentru instalații de joasă tensiune

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Electrotehnică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 4157
Mărime: 19.43KB (arhivat)
Publicat de: Doina Dumitrascu
Puncte necesare: 7

Extras din referat

INTRODUCERE

Astăzi este greu de imaginat viaţa fără folosirea energiei electrice. Cunos¬cute de multă vreme, unele manifestări ale electricităţii statice au consti¬tuit la început curiozităţi de laborator. Rezultat al cercetării asidue a oame¬nilor de ştiinţă, energia electrică tinde să devină astăzi forma de energie pre¬ponderentă.

Ea s-a impus ca urmare a avantajelor sale (posibilitatea de transport, de a fi împărţită în cantităţi oricât de mici, posibilitatea de transformare în oricare altă formă de energie) pătrunzând atât în domeniul industrial cât şi al consumului casnic, datorită comodităţii utilizării şi uşurinţei automatizării.

Utilizarea energiei electrice în industrie a dus la modificări structurale atât în ceea ce priveşte organizarea activităţii cât şi a utilajelor

Trecerea de la acţionarea de grup, caracteristică secolului XIX, la acţio¬narea individuală a maşinilor-unelte a creat premisele trecerii la automati¬zarea lor, astfel încât astăzi maşinile-unelte cu comandă program şi afişaj numeric reprezintă o realitate în echiparea întreprinderilor atât din ţara noastră cât şi din străinătate.

Astăzi nu mai poate fi concepută o instalaţie, o maşină-unealtă, fără utilizarea într-o formă sau alta a energiei electrice.

In domeniul utilizării casnice, energia electrică a dus la o adevărată revoluţie.

Astăzi nu mai poate fi concepută o locuinţă fără iluminat electric. în viaţa de fiecare zi se folosesc binefacerile energiei electrice începând cu fie¬rul de călcat şi terminând cu televizorul. Puterile instalate pe un apartament au crescut continuu prin dotarea gospodăriilor cu frigidere, aparate de radio, televizoare, roboţi de bucătărie şi multe altele.

Diversitatea mare de utilizări a dus la dezvoltarea unor construcţii, uti¬laje şi instalaţii specifice acestora, impunând specializarea personalului chemat să asigure construcţia, exploatarea şi întreţinerea acestor mijloace.

Astfel, meseria de „electrician" a cunoscut mari mutaţii în cursul seco¬lului XX, lărgindu-şi sfera de cuprindere. Astăzi nici o activitate nu poate fi concepută fără apelarea la serviciile specializate ale „electricianului", fie că este în domeniul producerii şi distribuirii, fie în al utilizării energiei electrice.

Pornind de la sarcinile trasate, paralel cu dezvoltarea bazei materiale de producere a energiei electrice cât şi de utilizare a ei apare necesitatea creării unui puternic corp tehnic bine pregătit, cu cunoştinţe ample de specialitate.

Cunoştinţele strict „profesionale" nu sunt însă suficiente. Utilizarea ener¬giei electrice nu prezintă pericole atât timp cât sunt respectate regulile de protecţie a muncii.

Aceste reguli privesc atât personalul de specialitate chemat să asigure instalarea, exploatarea, întreţinerea acestor instalaţii cât şi pe utilizatori. Din această cauză respectarea condiţiilor impuse privind construcţia echipa¬mentelor electrice fie prin standardele de stat fie prin normative este obligatorie.

În funcţie de aplicaţia practică a utilizării energiei electrice sunt necesare cunoştinţe de specialitate specifice. Cunoaşterea materialelor, a utilajelor şi tehnologiilor aplicate în diferite domenii de utilizare a energiei electrice sunt de o importanţă deosebită pentru electricieni.

Însuşirea temeinică a cunoştinţelor de specialitate poate da posibilitatea executării profesiei de electrician fără pericol şi cu satisfacţii deosebite.

CAPITOLUL I

TABLOURI DE COMANDĂ ŞI DISTRIBUŢIE

Tablourile de distribuţie sunt părţi componente ale instalaţiilor electrice care servesc concomitent la primirea şi distribuţia energiei electrice la ten¬siuni de maximum 1 000 V ca. sau 1 200 V c.c.

Din punct de vedere funcţional tablourile de distribuţie sunt alcătuite din mai multe unităţi funcţionale. În funcţie de destinaţia pe care o poate avea în cuprinsul tabloului, unitatea funcţională se denumeşte:

- sosire, dacă serveşte pentru primirea energiei electrice;

- plecare, dacă serveşte pentru distribuţia energiei electrice la un recep¬tor sau la un alt tablou de distribuţie

Preview document

Tablouri electrice pentru instalații de joasă tensiune - Pagina 1
Tablouri electrice pentru instalații de joasă tensiune - Pagina 2
Tablouri electrice pentru instalații de joasă tensiune - Pagina 3
Tablouri electrice pentru instalații de joasă tensiune - Pagina 4
Tablouri electrice pentru instalații de joasă tensiune - Pagina 5
Tablouri electrice pentru instalații de joasă tensiune - Pagina 6
Tablouri electrice pentru instalații de joasă tensiune - Pagina 7
Tablouri electrice pentru instalații de joasă tensiune - Pagina 8
Tablouri electrice pentru instalații de joasă tensiune - Pagina 9
Tablouri electrice pentru instalații de joasă tensiune - Pagina 10
Tablouri electrice pentru instalații de joasă tensiune - Pagina 11
Tablouri electrice pentru instalații de joasă tensiune - Pagina 12
Tablouri electrice pentru instalații de joasă tensiune - Pagina 13
Tablouri electrice pentru instalații de joasă tensiune - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Tablouri Electrice pentru Instalatii de Joasa Tensiune.doc

Alții au mai descărcat și

Alimentarea unui atelier de prelucrare mecanică folosind un post de transformare

1. INTRODUCERE Postul de transformare se defineste, constructiv si functional, ca o statie electrica de transformare coboratoare, cu o putere...

Mentenanța intreruptorulul cu SF6. Tehnici moderne

CAPITOLUL I Memoriul justificativ Întrerupatoarele de înalta tensiune sunt aparate electrice automate destinate comutatiei circuitelor de înalta...

Instalații electrice de iluminat și prize

GENERALITĂŢI Prin instalaţie electrică se înţelege orice instalaţie destinată folosirii energiei electrice în scopuri industriale sau casnice...

Instalații de protecție interioară

Instalatii de Legare la Pamant Instalatia de legare la pamânt este ansamblul de conductoare si electrozi prin care se realizeaza legatura unor...

Stații și Posturi de Transformare

ETAPA I Să se proiecteze o staţie de transformare, un post de transformare industrial, un post de transformare urban şi un post de transformare...

Instalația electrică

1.DEFINIRE SI CLASIFICAREA INSTALATIILOR INTERIOARE 1.A.DEFINIRE Prin instalatii electrice se inteleg acele instalatii care sunt destinate a...

Acționarea electrică a mașinilor unelte

I. Generalităţi Controlul unei maşini-unelte sau utilaj implică domenii cum ar fi tipul de acţionare, modul de control şi limitarea mişcărilor pe...

Tablouri electrice de joasă tensiune

Capitolul I INSTALAŢIILE ELECTRICE INTERIOARE, DISTRIBUTIA ENERGIEI ELECTRICE IN INTERIORUL CLADIRILOR Instalaţiile electrice pentru iluminat...

Te-ar putea interesa și

Alimentarea unui atelier de prelucrare mecanică folosind un post de transformare

1. INTRODUCERE Postul de transformare se defineste, constructiv si functional, ca o statie electrica de transformare coboratoare, cu o putere...

Strategii de Aprovizionare

CAPITOLUL I CADRUL GENERAL AL DESFĂŞURĂRII ACTIVITĂŢII DE APROVIZIONARE 1. 1. Piaţa furnizorilor Dezvoltarea unei intreprinderi, a unui sistem...

Evoluții în activitate SC Express Auto Star SRL

Capitolul I CADRUL LEGAL DE CONSTITUIRE ŞI FUNCŢIONARE A SOCIETĂŢILOR COMERCIALE 1.1. Tipuri de societăţi comerciale Conform legislaţiei în...

Analiza securității și sănătății în muncă în cadrul unităților cu profil electromecanic

Cap.1 Sănătatea şi securitatea în muncă: condiţii mai bune pentru toţi Bilanţul politicilor puse în aplicare începând din anul 2000 este pozitiv,...

Tablouri electrice de joasă tensiune

Capitolul I INSTALAŢIILE ELECTRICE INTERIOARE, DISTRIBUTIA ENERGIEI ELECTRICE IN INTERIORUL CLADIRILOR Instalaţiile electrice pentru iluminat...

Studiu de impact de mediu al societății SC Bio Fuel Energy SRL

CAPITOLUL 1: DATE GENERALE 1.1 DATE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂŢII Autorizaţia Integrată de Mediu se eliberează pentru: Denumire...

Instalații Electrice de Joasă Tensiune

ARGUMENT ENERGIA ELECTRICĂ NECESARĂ CONSUMATORILOR DIN TERITORIU SE ASIGURĂ DE CĂTRE SISTEMUL ELECTROMAGNETIC NAŢIONAL – SEN – CARE APARŢINE ALTUI...

Instalații Electrice

1. INSTALATII ELECTRICE LA CONSUMATORI Definiţii, clasificări Instalaţia electrică defineşte un ansamblu de echipamente electrice interconectate...

Ai nevoie de altceva?