Așezarea și perceperea impozitului pe venitul microîntreprinderilor

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 13 în total
Cuvinte : 3612
Mărime: 123.77KB (arhivat)
Publicat de: Claudia D.
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lazar Sebastian

Cuprins

  1. Capitolul I Așezarea și perceperea impozitului pe venitul microîntreprinderilor 2
  2. 1.1. Cadru juridic și elementele tehnice ale impozitului pe venitul microîntreprinderilor 2
  3. 1.2. Modul de calcul al impozitului pe venitul microîntreprinderii 6
  4. 1.3. Fluxuri informaționale generate de așezarea impozitului pe venitul microîntreprinderilor 8
  5. Capitolul II Perceperea impozitului pe venituri ale microîntreprinderii 10
  6. 2.1. Termene de percepere a impozitului pe venitul microîntreprinderii 10
  7. 2.2. Modalități de percepere a impozitului pe venitul microîntreprinderilor 11
  8. 2.3 Regularizări și modalități privind percepere impozitului pe venit a microîntreprinderii 11
  9. 2.4 Fluxuri informaționale generate de perceperea impozitului pe venitul microîntreprinderii 12

Extras din referat

Capitolul I

Așezarea și perceperea impozitului pe venitul microîntreprinderilor

1.1. Cadru juridic și elementele tehnice ale impozitului pe venitul microîntreprinderilor

Conform legii privind impozitul pe venitul microîntreprinderilor, acesta este un impozit trimestrial, perceput de către stat asupra veniturilor persoanelor fizice și a celor juridice (unități agricole, unități comerciale, unități bancare, unități din domeniul culturii și artei, precum și instituții de cercetare științifică etc.).

Potrivitul art. 47 din legea nr. 177 din 18 iulie 2017, o microîntreprindere este o persoană juridică română ce îndeplinește anumite condiții, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent:

- De a realiza venituri ce nu depășesc echivalentul în lei a 1.000.000 euro;

- Capitalul social al acesteia este deținut de alte persoane decât statul și unitățile administrativ-teritoriale;

- Nu se află în dizolvare, ce este urmată de lichidare;

- Este înregistrată în registrul comerțului sau la instanțele judecătorești.

În cazul studiului de caz, acesta este realizat pe o firmă numită ERSTE STHEIN S.R.L. înființată la data de 6 august 2012, ce se axează pe lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale. Această firmă încheie contracte cu diverși furnizori de la care își fac aprovizionarea pentru a-și putea derula activitatea de-a lungul timpului în ceea ce privește construirea de noi clădiri.

ERSTE STHEIN S.R.L. își desfășoară activitatea în Valea Lupului, județul Iași, având un număr de 2 angajați, iar ca obiect de activitate au la bază construcțiile clădirilor rezidențiale și nerezidențiale.

Nu intră sub incidența prezentului titlu următoarele persoane juridice române:

- Fondul de garantare a depozitelor în sistemul bancar, constituit potrivit legii;

- Fondul de compensare a investitorilor, înființat potrivit legii;

- Fondul de garantare a pensiilor private, înființat potrivit legii;

- Fondul de garantare a asiguraților, constituit potrivit legii;

- Entitatea transparentă fiscal cu personalitate juridică.

În momentul introducerii unor noi taxe sau impozite, statul, trebuie să realizeze anumite obiective financiare, economice și sociale, dar realizarea acestor este posibilă numai atunci când respectivele reglementări fiscale sunt cunoscute și respectate atât de contribuabili, cât și de organele fiscale. Așadar, în toate legile prin care se instituie impozite și taxe se folosesc ca elemente tehnice următoarele:

- Subiectul/Plătitorul impozitului;

- Suportatorul/Destinatarul impozitului;

- Obiectul impunerii;

- Sursa impozitului;

- Unitatea de impunere;

- Cota impozitului;

- Termenul de plată.

Subiectul, plătitorul impozitului sau altfel spus contribuabilul, este persoana fizică sau juridică ce este obligată prin lege la plata impozitului. Ca plătitor de impozite trebuie îndeplinite anumite condiții, astfel, pentru ca o persoană fizică să fie plătitoare de impozite trebuie să îndeplinească cele trei condiții:

- Să fie cetățean liber;

- Să realizeze un anumit venit sau să dețină anumite bunuri;

- Să aibă capacitate de exercițiu.

În cazul firmei analizate, subiectul impozitului este firma Erste Sthein S.R.L.

Suportatorul sau destinatarul impozitului este persoana care suportă efectiv impozitul. Așadar, când vine vorba de impozitele directe suportatorul se identifică cu subiectul impozitului, iar pentru impozitele indirecte subiectul impozitului îi revine o obligație formală de a plăti impozitul. Astfel, suportatorul este una și aceeași persoană cu subiectul.

În cazul impozitului pe venitul microîntreprinderilor suportatorul impozitului în cadrul firmei analizate este Erste Sthein S.R.L.

Obiectul impunerii este reprezentat de materia ce este supusă impunerii. Obiectul impunerii, în cazul impozitelor directe poate fi profitul, venitul realizat de o persoană, bunuri mobile și imobil, etc.

Preview document

Așezarea și perceperea impozitului pe venitul microîntreprinderilor - Pagina 1
Așezarea și perceperea impozitului pe venitul microîntreprinderilor - Pagina 2
Așezarea și perceperea impozitului pe venitul microîntreprinderilor - Pagina 3
Așezarea și perceperea impozitului pe venitul microîntreprinderilor - Pagina 4
Așezarea și perceperea impozitului pe venitul microîntreprinderilor - Pagina 5
Așezarea și perceperea impozitului pe venitul microîntreprinderilor - Pagina 6
Așezarea și perceperea impozitului pe venitul microîntreprinderilor - Pagina 7
Așezarea și perceperea impozitului pe venitul microîntreprinderilor - Pagina 8
Așezarea și perceperea impozitului pe venitul microîntreprinderilor - Pagina 9
Așezarea și perceperea impozitului pe venitul microîntreprinderilor - Pagina 10
Așezarea și perceperea impozitului pe venitul microîntreprinderilor - Pagina 11
Așezarea și perceperea impozitului pe venitul microîntreprinderilor - Pagina 12
Așezarea și perceperea impozitului pe venitul microîntreprinderilor - Pagina 13

Conținut arhivă zip

  • Asezarea si perceperea impozitului pe venitul microintreprinderilor.docx

Alții au mai descărcat și

Așezarea și perceperea veniturilor bugetare la SC Fortus SA Iași

CAPITOLUL I. ORGANIZAREA SI FUNCTIONAREA SOCIETÍTII ~ S.C. FORTUS S.A. Iasi ~ I.1. Scurt istoric Societatea Comerciala „FORTUS” SA Iasi s-a...

Moneda euro în contextul integrării monetare europene

INTRODUCERE Istoria monedei euro a început aproape acum 50 de ani în urmă, prin semnarea a Tratatului de la Roma în anul 1957 de către cele șase...

Așezarea și perceperea obligațiilor fiscale la agenții economici - Studiu de caz S.C Antibiotice S.A. Iași

În anul 1955, la Iași ia ființă primul și unicul producător de antibiotice din România, care a devenit cel mai important producător român de...

Studiu monografic privind așezarea și perceperea veniturilor bugetare în cazul unui agent economic - SC Humanitas Farm SRL Focșani

CAP. 1. ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONALITATE ÎN CADRUL S.C. HUMANITAS FARM S.R.L. 1.1. Scurt istoric Societatea comercială Humanitas Farm S.R.L. a fost...

Așezarea și perceperea veniturilor bugetare la contribuabili și organele fiscale

Cap.1 Organizarea si functionarea unei societati comerciale 1.1 Scurt istoric si obiect de activitate La data de 23/12/1989 a luat fiinta gazeta...

Impozitul pe Venit

INTRODUCERE Impozitele sunt cunoscute din antichitate şi se presupune că au apărut în evoluţia societăţii omeneşti în cadrul primelor formaţiuni...

Așezarea și perceperea veniturilor bugetare la SC Antibiotice SA

1.1.Scurt istoric Mesajul Presedintelui Consiliului de Administratie Fiecare om are un vis pe care cauta sa îl transforme în realitate de-a...

Evoluția impozitelor directe în România

1. Scurt istoric privind aparitia si evolutia impozitelor si taxelor Definirea impozitului nu variaza prea mult de la un autor la altul.Astfel...

Te-ar putea interesa și

Studiu privind Impozitele Directe la SC Danalex Com'97 SRL

CAPITOLUL 1 IMPOZITELE DIRECTE – PREZENTARE GENERALĂ 1.1Conţinutul şi rolul impozitelor Impozitele reprezintă o formă de prelevare a unei părţi...

Locul și Rolul Impozitelor Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România

VENITURILE DIN SALARII Trecerea la economia de piata a impus adoptarea unui sistem de impozitare a salariilor mai flexibil care sa tina seama de...

Bugete Publice și Fiscaliate (Posta Romana)

Capitolul.1. 4 Capitolul.1. 1.1.Prezentare generală a societăţii: Poşta Română este operatorul naţional în domeniul serviciilor poştale, care se...

Trasaturile, Formele și Locul Impozitelor Indirecte în Formarea Resurselor Financiare Publice

CAPITOLUL I: CARACTERIZAREA GENERALĂ A IMPOZITELOR PE VENITURILE PERSOANELOR FIZICE 1.1. Locul impozitelor pe veniturile persoanelor fizice în...

Impozitele Directe în Cadrul Sistemului Fiscal din România

1 CARACTERIZAREA GENERALĂ A IMPOZITELOR DIRECTE În evoluţia lor, impozitele directe au ţinut pasul cu dezvoltarea economiei, deoarece ele se...

Rolul Impozitelor în Asigurarea Resurselor Financiare Publice

CAPITOLUL I ROLUL IMPOZITELOR ÎN ASIGURAREA RESURSELOR FINANCIARE PUBLICE 1.1 CONŢINUTUL ŞI ALOCAREA RESURSELOR FINANCIARE PUBLICE Economia...

Impactul Impozitului la SC Danalex Com 97 SRL

Introducere Impozitele îndeplinesc un rol important pe plan financiar, economic şi social, diferit de la o etapă de dezvoltare a economiei la...

Drept Financiar

Dreptul financiar poate fi definit ca reprezentand ansamblul normelor juridice care reglementeaza, in regim de drept public,relatii de constituire,...

Ai nevoie de altceva?