Creditul Ipotecar vs Creditul Prima Casă

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 1598
Mărime: 241.60KB (arhivat)
Publicat de: Cornelia Mihailă
Puncte necesare: 5

Extras din referat

Analiza comparativă a avantajelor/dezavantajelor contractării unui credit pentru locuinţă prin programul Prima Casa 2014, faţă de contractarea unui credit ipotecar de la BCR.

Creditul Ipotecar

Creditul ipotecar este creditul acordat pentru achiziția, construirea, renovarea unor locuințe sau cumpărarea unui teren.

Creditul ipotecar este destinat cumpărării, amenajării, viabilizării, reabilitării, consolidării sau extinderii de imobiliare, dar fără a se limita la acestea.

De altfel, mai este destinat și cheltuielilor legate de realizarea investițiilor imobiliare, cum sunt de exemplu: cheltuieli pentru realizarea de studii și proiecte, pentru obținerea avizelor, acordurilor și autorizațiilor legale necesare, amenajarea terenurilor destinate realizării construcțiilor, cheltuielilor notariale și alte cheltuieli în legătură cu investiția imobiliară respectivă.

Moneda de acordare a creditului ipotecar poate fi în RON, EUR și USD.

Volumul maxim al creditului este procentul din valoarea imobilului cumpărat sau de valoarea prevăzută în devizul general al investiției care urmează a fi construite, reabilitate, consolidate, extinse, inclusiv cheltuielile cu viabilizarea sau alte cheltuieli legate de investiție, stabilit conform politicilor de creditare.

Garanțiile luate pentru acordarea creditului ipotecar de catre Banca Comercială Română sunt următoarele:

- Ipoteca constituită asupra imobilului (teren și/sau construcție) pentru care se acordă creditul,liar în cazul în care terenul pe care se va realiza construcția nu este finanțat din credit, dar se află în proprietatea împrumutantului, ipoteca se va constitui și asupra acestuia

- Se pot accepta și alte garanții reale și personale

- Cesiunea tuturor drepturilor ce decurg din contractul de asigurare pentru toate riscurile aferente lucrărilor de construcție, inclusiv de nefinalizare a acesteia, încheiate cu societăți de asigurare agreate de bancă, pe toată perioada de valabilitate a contractului de credit ipotecar pentru investiții imobiliare

Ipoteca este înregistrată în Cartea Funciară, iar locuința este folosită ca și garanție și nu poate fi vândută până ce creditul nu este complet rambursat. Perioada de creditare este pe termen lung, de maxim 35 de ani, respectiv 420 de luni. Pe toată perioada de creditare, titularul creditului va avea obligația să achite lunar rata formată din principalul credit și dobânda aferentă acestuia. Toate condițiile de creditare legate de obiect, valoare, perioada, garanție și costuri vor fi prezentate în contractul încheiat între Banca Comercială Română și solicitant.

Creditul BCR Prima Casă

Creditul Prima Casă reprezintă un credit acordat în lei sau în vederea achiziționării unei locuințe finalizate, achiziționării unei locuințe nefinalizate, aflată în diverse faze de construcție, achiziționării unei locuințe noi aflate pe teritoriul României, înscrise în Cartea Funciară și construirii unei locuințe viitoare în regim individual.

Valoarea acordată prin credit Prima Casă este de 57.000 EUR în echivalent RON în cazul creditelor acordate pentru locuințe finalizate și 66.500 EUR în echivalent RON în cazul creditelor acordate pentru locuințe noi, construite în baza autorizațiilor eliberate dupa 22.01.2010 și pentru locuințele viitoare ce urmează să se construiască de către beneficiari individuali, iar un avans Prima Casă este de minim 5%.

Clienții eligibili pentru creditul Prima Casă sunt persoanele care fie nu dețin în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul ori soția nici o locuință, indiferent de modul și momentul în care aceasta a fost dobândită, fie dețin în proprietate exclusivă sau împreună cu soțul sau soția cel mult o locuință, dobândită prin orice alt mod decât prin creditul Prima Casă, în suprafață utilă mai mică de 50 mp.

Perioada de creditare este pe termen lung, de maxim 30 de ani, iar perioada de grație este de 18 luni.

Creditul Prima Casă este acordat în baza ipotecării în favoarea băncii a imobilului achiziționat sau construit din credit și garanției constituite de încasările în conturile curente deschise la BCR (ipotecă imobiliară asupra tuturor soldurilor creditoare).

Asigurările oferite de BCR titularului creditului Prima Casă:

- asigurare obligatorie a locuințelor (PAD) cesionată în favoarea statului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice și a băncii, pe toată perioada de creditare.

- asigurare facultativă a imobilului achiziționat din credit, cesionată în favoarea creditului român, reprezentat de Ministerul Finanțelor Publice, și a băncii, pe toată perioada de creditare

- asigurarea lucrărilor de construcții-montaj pentru locuința aflată în construcție

- asigurare de șomaj (opțional) – în cazul pierderii locului de munca involuntar, invaliditatea totală și permanentă sau incapacitate temporară de muncă, creditul nu devine o povară. Împreună cu asigurarea de șomaj emisă contra cost, va fi emisă o asigurare de viață, de care titularul va beneficia gratuit.

Preview document

Creditul Ipotecar vs Creditul Prima Casă - Pagina 1
Creditul Ipotecar vs Creditul Prima Casă - Pagina 2
Creditul Ipotecar vs Creditul Prima Casă - Pagina 3
Creditul Ipotecar vs Creditul Prima Casă - Pagina 4
Creditul Ipotecar vs Creditul Prima Casă - Pagina 5
Creditul Ipotecar vs Creditul Prima Casă - Pagina 6
Creditul Ipotecar vs Creditul Prima Casă - Pagina 7
Creditul Ipotecar vs Creditul Prima Casă - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Creditul Ipotecar vs Creditul Prima Casa.docx

Te-ar putea interesa și

Analiza Comparativă a unui Credit Ipotecar Oferit de Cinci Bănci din România unei Persoane Fizice

INTRODUCERE Creditul ipotecar este o noțiune din ce în ce mai întâlnită pe buzele majorității românilor, mai ales a celor tineri. Acesta a devenit...

Analiza Mixului de Marketing BRD

INTRODUCERE Problematica studiată În prezenta lucrare intitulată „Mixul de marketing bancar la BRD Mediaş” s-a realizat Studiul de caz pentru...

Economie bancară - Bancpost

1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1. Momentul istoric al înfiinţării Bancpost Bancpost a fost înființată în 1991, ca bancă...

Lucrare de practică la tehnică bancară - Banca Transilvania

STRUCTURA ORGANIZATORICA A BANCII 1. ORGANIZAREA LA NIVELUL CENTRALEI - Principalele atributii la nivel de centrala. 2. ORGANIZAREA LA NIVELUL...

Piața Creditului Ipotecar în Europa

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND CREDITUL IPOTECAR ŞI PIEŢELE IPOTECARE 1.1.Istoria apariţiei creditării ipotecare Termenul „ipotecă”...

Creditul ipotecar Prima Casă

“Prima Casa” În luna mai 2009, Guvernul României a aprobat programul „Prima Casă”, al cărui obiectiv constă în facilitarea accesului persoanelor...

Caiet de practică BCR

Introducere Banca Comercială Română este o bancă comercială universală, care deservește deopotrivă clienți persoane fizice (retail) și persoane...

Practică de specialitate BCR

Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie Momentul istoric al înființării BCR Banca Comercială Română a apărut pe piața bancară din...

Ai nevoie de altceva?