Forme ale Cheltuielilor Publice cu Subvențiile și Implicațiile lor Asupra Activității Economice

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 7726
Mărime: 58.22KB (arhivat)
Publicat de: Maricica Mitu
Puncte necesare: 7
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Martin Adina
A fost prezentat in cadrul universitatii AL.I.Cuza

Cuprins

 1. CAP 1. Subvenţiile –un loc aparte în cadrul cheltuielilor publice pentru activităţi economice.pg.3
 2. CAP 2. Tipuri de subvenţii şi efectele acestora asupra eficienţei economice.pg.8
 3. 2.1 Folosirea subvenţiilor ca instrument financiar pentru stimularea dezvoltării agriculturii.:.pg.8
 4. 2.2 Folosirea subvenţiilor ca instrument financiar pentru stimularea dezvoltării exportului.pg.10
 5. 2.3 Folosirea subvenţiilor ca instrument financiar pentru stimularea dezvoltării industriei.pg.13
 6. CAP 3. Tipuri de subvenții acordate în România. .pg15
 7. 3.1 Subvenţii acordate în sectorul minier.pg16
 8. 3.2 Subvenţii acordate în agricultură.pg17
 9. 3.3 Subvenţii acordate pentru construirea de locuinţe.pg19
 10. 3.5 Subvenţii acordate pentru asociaţii şi fundaţii române.pg20
 11. Bibliografie.pg22=

Extras din referat

CAP 1.Subvenţiile –un loc aparte în cadrul cheltuielilor publice pentru activităţi economice

În cadrul cheltuielilor publice pentru acţiuni economice sunt incluse cheltuielile care se referă la finanţarea obiectivelor şi activităţilor cu caracter economic din întreprinderile sectorului public şi la subvenţionarea unor intreprinderi proprietate privată sau mixtă din domeniul distribuţiei de energie şi combustibil, industriei extractive, agriculturii, transporturilor, telecomunicaţiilor, construcţiilor, precum şi a altor întreprinderi, care se bucură de protecţie din partea statului.

Din punct de vedere al conţinutului economic, aceste cheltuieli publice au caracter complex: unele reprezintă cheltuieli curente sau de funcţionare, respective, de desfăşurare a activităţii economice(de producţie sau prestări servicii), altele constitue cheltuieli de capital, respctiv de investiţii, iar altele(subvenţiile) sunt cheltuieli de transfer.

Activitatea economică în sectorul public este organizată în cadrul regiilor autonome sau al societaţilor comerciale. Atât regiile autonome cât şi societăţile comerciale cu capital de stat au obligaţia să-şi acopere cheltuielile din venituri proprii. În cazuri justificative, în care veniturile proprii nu sunt suficiente pentru acoperirea cheltuielilor, fie datorită influienţei unor factori conjuncturali, fie datorită politicii promovate de stat pe linia preţurilor de vânzare, a exporturilor şi altele, finanţarea cheltuielilor se efectuiază pe seama fondurilor procurate de pe piaţa capitalului de împrumt. În cazuri excepţionale, acestea pot beneficia de unele alocaţii bugetare.

În România la nivelul întreprinderilor autonome(regii şi societăţi comerciale), cheltuielile cuprind costurile de producţie sau ale activităţii prestatoare de servicii , cercetarea ştiinţifică ,investiţiile şi alte cheltuieli. După sursele de finanţare cheltuielile se grupează în cheltuieli acoperite prin costuri de producţie; cheltuieli care se acoperă din venituri; cheltuieli privind investiţiile acoperite din fondul de dezvoltare; cheltuieli acoperite din fonduri speciale.

Importanţa subvenţiilor apare invers proporţională cu gradul de precizie a noţiunii. Precum o mulţime de alţi termini ai limbajului financiar, nu se ştie dacă subvenţia acoperă o categorie economică sau una juridică. Absenţa unei anumite rigori în utilizarea termenului ”subvenţie” implică utilizarea altor termeni: ajutoare, donaţii, vărsăminte, cu aproximativ acelaşi sens. Unii autori consacră studierii subvenţiilor lucrări doctrinale şi sintetice constatând că “termenul implică instituţii foarte diferite,în natura şi în obiectul lor. Terminologia bugetară prezintă o extremă confuzie ,din acest punct de vedere.”De asemenea se face o distincţie între subvenţiile economice şi subvenţiile publice .

Primele reprezintă sume de bani vărsate particularilor sau întreprinderilor în scopul de a influenţa asupra dezvoltării sau asupra conjucturii economice, în timp ce subvenţiile publice sunt ajutoare financiare acordate de persoanele publice unor persoane private, în vederea unor obiective de interes general. Aceste doua moduri de definire a subvenţiilor reliefează faptul că ele constituie un aspect al exercitării puterii financiare a autoritaţilor publice.

Subvenţia implică, deci, ideea de ajutor, de sprijin financiar acordat de o manieră unilaterală şi fără contrapartidă, dar, deseori, codiţionat şi grevat de o utilizare anume (afectare). Ea presupune existenţa, pe de o parte a unei nevoi financiare şi a cererii de asistenţă pe de altă parte, necesită existenţa unei capacităţi financiare şi a voinţei de a acorda sprijin. Aceasta este suficientă pentru a-i conferi subvenţiei unitatea sa economică şi financiară, puternic modelată de funcţiile pe care le îndeplineşte în cadrul sistemului public, contrar teoriei juridice care o gseşte incompletă şi fragilă.

Ceea ce se poate susţine cu argumente despre subvenţie este că reprezintă o formă de acţiune subversivă a autoritărităţilor publice în sensul că, astfel sunt distruse frontierele clasice . Acordată unei înntreprinderi, subvenţia atestă relativitatea distincţiei între sectorul public şi sectorul privat , interesul public şi cel privat ,economia publică şi cea de piaţă. Subvenţiile între persoanele publice arată contingenţa repartizării componentelor şi caracterul incert al domeniilor rezervate unora sau altora. Mai mult subvenţiile perturbă chiar distincţia dintre venituri şi cheltuieli. Chiar dacă la început ele sunt cheltuieli publice iar drepul fiscal le tratează în calitate de venituri ale întreprinderilor cărora le trebuie aplicat un regim particular, în vederea determinarii beneficiului impozabil sau a bazei TVA.

Situarea subventiilor printre ajutoare şi cheltuieli publice reclama departajarea acestora de alte forme de ajutorare ori de sprijin financiar aduse de persoanele publice.

Pentru că sunt cheltuieli publice ,înscrise într-un buget şi dau loc unui vărsământ de fonduri , subvenţiile au un caracter discreţionar. Puterea discreţionară este mai mult sau mai puţin extinsă întrucât nu există texte care să definească condiţiile şi modalitaţile de acordare a subvenţiilor, deseori intervine arbitrariul adminstrativ. Necesitatea de a menţine o putere discreţionară se explică prin două motive majore: primul este de ordin bugetar - Creditele de subvenţii sunt credite limitative, înscrise în Legea finanţelor sau în buget, în funcţie de alegerea politică sau economică, administraţia trebuie deci să aleagă în limitele acestor sume şi în funcţie de criterii care îi aparţin , beneficiarii efectivi ai subvenţiilor, în timp ce aceasta este confruntată cu cereri superioare comparative cu mijloacele disponibile. Întregul mecanism financiar şi inclusiv puterea organelor bugetare vor fi diferite, după cum este cazul satisfacerii drepturilor. Subvenţiile au o logică proprie , pentru care un spaţiu de oportunism trebuie conservat, întrucât egalitatea tuturor celor care solicită sprijin financiar nu poate fi asigurată în decursul anului ,după cum este imposibil de verificat dacă într-o perioadă de 10-15 ani toate întreprinderile au fost echitabil tratate.

Preview document

Forme ale Cheltuielilor Publice cu Subvențiile și Implicațiile lor Asupra Activității Economice - Pagina 1
Forme ale Cheltuielilor Publice cu Subvențiile și Implicațiile lor Asupra Activității Economice - Pagina 2
Forme ale Cheltuielilor Publice cu Subvențiile și Implicațiile lor Asupra Activității Economice - Pagina 3
Forme ale Cheltuielilor Publice cu Subvențiile și Implicațiile lor Asupra Activității Economice - Pagina 4
Forme ale Cheltuielilor Publice cu Subvențiile și Implicațiile lor Asupra Activității Economice - Pagina 5
Forme ale Cheltuielilor Publice cu Subvențiile și Implicațiile lor Asupra Activității Economice - Pagina 6
Forme ale Cheltuielilor Publice cu Subvențiile și Implicațiile lor Asupra Activității Economice - Pagina 7
Forme ale Cheltuielilor Publice cu Subvențiile și Implicațiile lor Asupra Activității Economice - Pagina 8
Forme ale Cheltuielilor Publice cu Subvențiile și Implicațiile lor Asupra Activității Economice - Pagina 9
Forme ale Cheltuielilor Publice cu Subvențiile și Implicațiile lor Asupra Activității Economice - Pagina 10
Forme ale Cheltuielilor Publice cu Subvențiile și Implicațiile lor Asupra Activității Economice - Pagina 11
Forme ale Cheltuielilor Publice cu Subvențiile și Implicațiile lor Asupra Activității Economice - Pagina 12
Forme ale Cheltuielilor Publice cu Subvențiile și Implicațiile lor Asupra Activității Economice - Pagina 13
Forme ale Cheltuielilor Publice cu Subvențiile și Implicațiile lor Asupra Activității Economice - Pagina 14
Forme ale Cheltuielilor Publice cu Subvențiile și Implicațiile lor Asupra Activității Economice - Pagina 15
Forme ale Cheltuielilor Publice cu Subvențiile și Implicațiile lor Asupra Activității Economice - Pagina 16
Forme ale Cheltuielilor Publice cu Subvențiile și Implicațiile lor Asupra Activității Economice - Pagina 17
Forme ale Cheltuielilor Publice cu Subvențiile și Implicațiile lor Asupra Activității Economice - Pagina 18
Forme ale Cheltuielilor Publice cu Subvențiile și Implicațiile lor Asupra Activității Economice - Pagina 19
Forme ale Cheltuielilor Publice cu Subvențiile și Implicațiile lor Asupra Activității Economice - Pagina 20
Forme ale Cheltuielilor Publice cu Subvențiile și Implicațiile lor Asupra Activității Economice - Pagina 21

Conținut arhivă zip

 • Forme ale Cheltuielilor Publice cu Subventiile si Implicatiile lor Asupra Activitatii Economice.doc

Te-ar putea interesa și

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor publice în cadrul Casei Județene de Pensii Iași

Cap 1. Organizare şi funcţionalitate la Casa Judeţeană de Pensii Iaşi 1.1. Scurt istoric În baza Legii nr.19/2000 privind sistemul public de...

Politica financiară a statului - obiectivele principale ale politicii financiare în Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei. Apariţia şi evoluţia finanţelor sunt strâns legate de apariţia şi consolidarea statului. Finanţele publice, în...

Monografie Primăria Războieni

Cap.1 Organizare şi funcţionalitate la Primăria Războieni 1.1. Scurt istoric cu privire la poziţionarea instituţiei privind domeniul de activitate...

Forme ale Cheltuielilor Publice cu Subvențiile și Implicațiile lor Asupra Activității Economice

1.Caracteristici generale Cheltuielile publice se concretizează în plăţi efectuate de stat din resursele mobilizate pe diferite căi, pentru...

Forme ale Cheltuielilor Publice cu Subvențiile și Implicațiile lor Asupra Activității Economice

Introducere În procesul îndeplinirii sarcinilor şi funcţiilor sale, statul, asigură acoperirea nevoilor publice considerate e fi generale. Pentru...

Folosirea Pârghiei Cheltuielilor Publice pentru Influențarea Activității Economico - Sociale

CAP I: PÂRGHIILE ECONOMICO - FINANCIARE 1.1. Conţinutul şi trăsăturile pârghiilor economico – financiare Mecanismul de conducere a economiei...

Forme de determinare și semnificații ale presiunii fiscale

Cap. 1 Concept şi semnificaţii ale presiunii fiscale Prezenţa fiscalităţii în contextul dezvoltării societăţii se leagă de crearea şi funcţionarea...

Cheltuielile publice pentru cercetare științifică și dezvoltare tehnologică

1.1.Conceptul de cheltuială publică În ceea ce privesc cheltuielile publice putem afirma că acestea concretizează cea de-a doua fază a funcţiei de...

Ai nevoie de altceva?