Gestiunea Riscului de Piață a Unui Portofoliu de Active

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 3307
Mărime: 52.86KB (arhivat)
Publicat de: Agnos Dascalu
Puncte necesare: 6

Extras din referat

I. Definirea și măsurarea riscului de piață

Riscul de piața este riscul rezultat din evoluţia adversă a preţului sau a volatilităţii activelor care fac parte din portofoliul unei firme. Acesta este diferit de marcarea la piaţă a unei firme, care reprezintă valoarea prezentă a instrumentelor financiare ale firmei respective. Riscul de piaţă corespunde pierderilor potenţiale ca urmare a modificării preţurilor sau volatilităţii activelor. O firmă trebuie să-şi măsoare riscurile de piaţă care derivă din portofoliul deţinut. Firmele care au un portofoliu foarte activ trebuie să măsoare zilnic expunerea pieţei, iar cele cu portofolii mai mici şi nu foarte active pot să o facă mai rar.

Riscul de piaţă include riscul ratei dobânzii şi riscul valutar (expunerea contractuală, expunerea contabilă şi expunerea economică). Expunerea contractuală se referă la o încasare/plată în valută menţionată într-un contract ferm viitor sau care se află în curs de desfăşurare. Aceasta apare în momentul încheierii unei relaţii contractuale care conţine plată sau încasare valutară, sau plata se face în lei, dar preţul produsului este exprimat în valută.

Expunerea economică se referă la modificarea poziţiei unui produs/firme pe piaţă datorită modificărilor la nivelul ratelor de schimb între valute. Expunerea contabilă este dată de influenţa înregistrării operaţiunilor valutare în evidenţele contabile sau de plăţile/ încasările în valută eşalonate pe o perioadă.

Exprimarea acestui risc se poate realiza fie în termeni absoluti, prin modificarea absoluta a prețului, fie în termeni relațivi prin raportarea la un alt preț. Riscul de piață va fi cu atat mai mare cu cât frecventa și amploarea oscilatiilor de preț sunt mai mari.

Cunoasterea riscului de piață este necesară din următoarele motive:

• Informează managementul companiei sau băncii cu privire la expunerea la riscul de piață;

• Ajuta la stabilirea unor limite de expuneri considerate acceptabile pentru profitul de risc al entității respective;

• Conduce la o alocare mai eficientă a resurselor, prin identificarea ariilor de activitate cu cel mai ridicat potențial în termeni de rentabilitate-risc;

• Furnizează informații autorităților de reglementare cu privire la modalitățile de protejare a instituțiilor financiar-bancare impotriva falimentelor cauzate de riscul de piață;

• Pe baza raportului rentabilitate-risc se pot evalua performantele entitatii.

Principalele instrumente utilizate pentru cuantificarea riscului de piață sunt: valoare la risc(VaR), testarea la condțtii extreme, teoria valorilor extreme și testarea istorică.

Riscul de piaţă poate fi măsurat ca fiind câştigul sau pierderea potenţială aferentă unei

poziţii sau întregului portofoliu, asociată cu o modificare de preţ sau o probabilitate dată într-un anumit orizont de timp- abordarea VaR (Value at Risk). Modalitatea de calcul reprezintă o decizie importantă care este luată în general de comitetul director al unei firme. De asemenea,

managementul superior trebuie să decidă cu privire la parametrii cheie care vor fi folosiţi în calcularea VaR. Aceştia pot oglindi sau reflecta orizontul de timp sau intervalul de încredere -procent din portofoliu care este luat în considerare de calculul VaR. Parametrii menţionaţi mai sus trebuie să facă parte din orice raport referitor la riscul de piaţă, deoarece ei sunt indispensabili interprețării rezultatului calculelor.

De exemplu, o cifră zilnică VaR de 10 milioane USD la un interval de încredere de 95%poate fi interprețată astfel: firma poate să piardă/câştige până la 10 milioane USD în 19 din 20 zile de tranzacţionare. O cifră zilnică VaR de 10 milioane dolari la 99% interval de încredere înseamnă că firma poate să piardă/câştige până la 10 milioane USD în 99 din 100 de zile. Intuitiv, firma cu VaR zilnic de 10 milioane dolari la 99% are un portofoliu mai puţin riscant decât cea cu VaR 10 milioane dolari la 95% interval de încredere.

Indicatorul valoare la risc masoară pierderea potențială în condiții de piață normale, determinată de oscilațiile prețurilor activelor. Testarea la condiții extreme (stress testing) estimează pierderile survenite în condiții de piață anormale, iar teoria valorilor extreme calculează riscul de piață al comportamentului “ tail”. Prin testarea istorică se verifică acuratețea abordarii bazate pe modele. Criteriile care stau la baza selecției modelelor de măsurare a riscului de piață sunt următoarele: datele disponibile, scopul analizei, compoziția portofoliului, disponobilitatea resurselor IT și ușurința comunicării.

Bibliografie

Cuprins

I. Definirea și măsurarea riscului de piață 2

II. Gestiunea riscului de piața al unui portofoliu de active prin intermediul instrumentelor financiare derivate 9

2.1 Gestiunea riscului de piața al unui portofoliu de active prin intermediul contractelor futures pe indici bursieri 9

2.2 Gestiunea riscului de piață a unui portofoliu de active prin intermediul opțiunilor pe indici bursieri 12

Bibliografie 15

Preview document

Gestiunea Riscului de Piață a Unui Portofoliu de Active - Pagina 1
Gestiunea Riscului de Piață a Unui Portofoliu de Active - Pagina 2
Gestiunea Riscului de Piață a Unui Portofoliu de Active - Pagina 3
Gestiunea Riscului de Piață a Unui Portofoliu de Active - Pagina 4
Gestiunea Riscului de Piață a Unui Portofoliu de Active - Pagina 5
Gestiunea Riscului de Piață a Unui Portofoliu de Active - Pagina 6
Gestiunea Riscului de Piață a Unui Portofoliu de Active - Pagina 7
Gestiunea Riscului de Piață a Unui Portofoliu de Active - Pagina 8
Gestiunea Riscului de Piață a Unui Portofoliu de Active - Pagina 9
Gestiunea Riscului de Piață a Unui Portofoliu de Active - Pagina 10
Gestiunea Riscului de Piață a Unui Portofoliu de Active - Pagina 11
Gestiunea Riscului de Piață a Unui Portofoliu de Active - Pagina 12
Gestiunea Riscului de Piață a Unui Portofoliu de Active - Pagina 13
Gestiunea Riscului de Piață a Unui Portofoliu de Active - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Gestiunea Riscului de Piata a Unui Portofoliu de Active.docx

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Managementul Riscurilor Bancare

INTRODUCERE În ultimele două decenii ale secolului XX, studiul băncilor şi activităţii bancare a constituit, pentru cercetători, unul dintre cele...

Teoria și Practica Riscului în Banca Comercială

ÎNTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare şi gradul de studiere a acesteia Actualitatea temei de cercetare În anii 90 ai secolului trecut, în...

Studiu monografic -tehnica operațiunilor bancare - realizat la BCR

Grupul Banca Comercială Română SA este format din societatea mamă, Banca Comercială Româna (“Banca”) şi filialele acesteia: Anglo-Romanian Bank...

Formarea și Gestionarea Portofoliului de Investiții în Cadrul Băncii Comerciale

INTRODUCERE Actualitatea temei de cercetare: Sistemul bancar – este unul din cele mai importante structuri ale economiei de piaţă. Prin...

Formarea și Evaluarea Portofoliului Investițional

Introducere Odată cu obţinerea independenţei, în faţa Republicii Moldova au fost deschise o multitudine de perspective şi posibilităţi. Aceste...

Bursa de valori

CAPITOLUL I Bursa de valori - concept şi structură Procesul trecerii României de la o economie planificată centralizat, bazată aproape exclusiv...

Analiza Fundamentală a Portofoliului

INTRODUCERE Scopul lucrarii noastre il reprezinta analiza fundamentala in selecţia unui portofoliu, studiul fiind concentrat pe analiza...

Contractele pe Indicii Bursieri

INTRODUCERE Riscul bursier a fost ultimul care a beneficiat de instrumente de acoperire. Doar în 1982, un contract futures pe indice bursier a...

Ai nevoie de altceva?