Gestiunea Trezoreriei SC Connect SRL

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2294
Mărime: 26.00KB (arhivat)
Publicat de: Dora Lazăr
Puncte necesare: 5

Extras din referat

1. Prezentarea societăţii

S.C. Connect S.R.L. este divizia BTL a agenţiei de publicitate Scala JWT şi face parte din reţeaua internaţională Relationship Marketing Group Connect cu prezenţă la scara mondială. În momentul de faţă, lucrează pentru 18 clienţi şi 28 mărci. Coordonează proiecte regionale în Europa Centrală şi de Est ale unor clienţi multinaţionali precum Kraft.

În anul 1995 se înfiinţează agenţia de publicitate Scala, iar în anul 1996, aceasta se afiliază la reţeaua JWT, restabilind prezenţa istorică a marii companii în România.

Forma juridică; date de identificare fiscală

Societatea este persoană juridică română, constituită în formă de societate cu răspundere limitată.

Societatea îşi desfăşoară activitatea conform prevederilor legislaţiei române în vigoare şi ale prezentului act constitutiv.

Societatea este titulară de drepturi şi obligaţii şi răspunde pentru obligaţiile sale faţă de terţi cu întregul patrimoniu; asociatul răspunde numai în limita aportului la capitalul social.

Durata de funcţionare a societăţii este nelimitată începând cu data înregistrării în Registrul Comerţului.

Sediul societăţii este în Bucureşti, Str. Trotuşului, nr. 39.

Codul unic de înregistrare al societăţii este 16140574, însoţit de atributul fiscal R, societatea fiind plătitoare de TVA. Numărul de ordine în Registrul Comerţului este J40/2129/16.02.2000.

Relaţii cu mediul economico-social

A. Investitorii de capital

întregime subscris şi vărsat de către asociaţi la constituirea societăţii. Capitalul social este divizat în 2000 părţi sociale, cu o valoare nominală de 10 lei fiecare, ce aparţin în cote diferite asociaţilor. Obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, asociatul unic răspunzând până la concurenţa capitalului social subscris.

Atribuţiile privind conducerea date de lege în componenţa Adunării Generale a asociaţiilor revin, potrivit actului constitutiv, asociaţilor.

Conform actului constitutiv, asociaţilor le revin toate beneficiile societăţii şi suportă pierderile acesteia. După plată impozitelor către stat şi preluarea a 5% pentru formarea fondului de rezervă, profitul rezultat din activitatea societăţii revine, în întregime, asociaţilor.

B. Relaţii de credit

Principalul bancher care oferă servicii în domeniul bancar societăţii este Banca Comercială Română, filiala Victoria, pe baza unui contract încheiat între părţi. Societatea are un cont deschis la această bancă, prin intermediul căruia execută anumite plăţi sau încasări. Documentul care stă la baza acestor operaţii este extrasul de cont, emis de către bancă zilnic, în care sunt consemnate toate tranzacţiile efectuate.

C. Relaţii comerciale

Pe baza unor contracte încheiate cu diverşi furnizori sau clienţi, societatea S.C. Connect România S.R.L. întreţine relaţii comerciale cu aceştia, relaţii care pot fi fie de prestări servicii, fie de achiziţie sau vânzări de bunuri.

Principalii furnizori ai firmei sunt:

OMV; UNITRANS S.R.L.; DIVERTA MEDIA RETAIL S.A.; CELLY RO SRL; FUNDAŢIA PROMOTRANS; ANDA TRADING S.R.L.; HIPROMA S.A.;

Principalii clienţi ai firmei sunt:

Unilever, Parmalat, Procter & Gamble, Nestle, Shell, ABN-AMRO, Kraft, Unicredit, Cosmo, etc.

D. Relaţii cu fiscalitatea

Societatea S.C. Connect România S.R.L. este înregistrată în calitate de contribuabil la Casa de Pensii Bucureşti, Casa de asigurări sociale de sănătate Bucureşti; A.M.O.F.P. Bucureşti (şomaj), ITM-MB (comision cărţi muncă), Administraţia Finanţelor Publice Sector 6 (T.V.A. şi impozit pe profit 16%).

Preview document

Gestiunea Trezoreriei SC Connect SRL - Pagina 1
Gestiunea Trezoreriei SC Connect SRL - Pagina 2
Gestiunea Trezoreriei SC Connect SRL - Pagina 3
Gestiunea Trezoreriei SC Connect SRL - Pagina 4
Gestiunea Trezoreriei SC Connect SRL - Pagina 5
Gestiunea Trezoreriei SC Connect SRL - Pagina 6
Gestiunea Trezoreriei SC Connect SRL - Pagina 7
Gestiunea Trezoreriei SC Connect SRL - Pagina 8
Gestiunea Trezoreriei SC Connect SRL - Pagina 9
Gestiunea Trezoreriei SC Connect SRL - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Gestiunea Trezoreriei SC Connect SRL.doc

Ai nevoie de altceva?