Politici Fiscale

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 6176
Mărime: 20.20KB (arhivat)
Publicat de: Dragomir Vereș
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bogdan Firtescu
este o prezentare ampla a politicilor fiscale

Extras din referat

Capitolul 1

Funcţii fiscale: privire generala

A. Introducere: Subiectul studiului; Moduri de analiza; Nevoia de sectorul public; Funcţii majore(importante). B. Funcţia de alocare: Bunuri sociale si eşecul pieţei; Dispoziţia publica pentru bunuri sociale; Bunuri sociale naţionale si locale; Dispoziţia publica versus producţia publica; C. Funcţia de distribuire: Determinanţii distribuirii; Cum ar trebui distribuit venitul; Instrumente fiscale ale politicii de distribuire. D. Funcţia de stabilizare: Nevoia Politicii de stabilizare; Instrumentele politicii de stabilizare. E. Coordonarea funcţiilor bugetului. F. Sumar

A. Introducere

In economia de astăzi a Statelor Unite, peste 20 % din PNB este cumpărat(achiziţionat) de guvern; cheltuielile guvernamentale totale incluzând transferuri egalează 35 % din acesta si veniturile din impozite absorb peste 30 % din PNB. Desi mare, participarea guvernului devine insuficienta fata de cea din alte economii dezvoltate, mai ales cele din Europa de Vest, unde partea guvernului din activitatea economica este in mod frecvent peste 50 %. Dincolo de funcţia bugetara, politica publica influenţează cursul activităţii economice prin intermediul instrumentului monetar, regulator si alte instrumente(dispozitive). Întreprinderile publice joacă de asemenea un rol major in ţările europene, deşi este de importanţă limitată în Statele Unite. Economia capitalista modernă este astfel un sistem mixt complet in care forţele sectorului privat şi cele ale sectorului public interacţionează într-o moda integrala. Sistemul economic, în fapt, nu este nici public, nici privat, dar implica un mix din ambele sectoare.

Subiectul studiului

Această carte se ocupă cu economia sectorului public atât timp cat acest sector operează într-un sistem mixt. Acţiunea sa include nu numai finanţare, dar are aspect larg asupra nivelului si alocării de valoare a resurselor, distribuirea venitului, si nivelul activităţii economice. Cu toate că importanţa subiectului nostru se referă în mod tradiţional la finanţele publice, cartea astfel se ocupă cu veritabilul ca de asemenea si cu aspectele financiare ale problemei. De altfel, nu putem să ne ocupăm numai de economiile “publice”. De când sectorul public operează în interacţiune cu cel privat, ambele sectoare intra in analiză. Nu numai ca efectele cheltuielilor si politicile de impozit depind de reacţia sectorului privat, dar nevoia de măsuri fiscale este determinata de modul în care sectorul privat ar evolua in absenţa lor.

În ciuda acestei priviri generale vaste, nu ne vom ocupa de întregul domeniu al politicii economice, ci ne limităm la acea parte care operează prin intermediul mărimilor veniturilor si cheltuielilor bugetului public. Alte aspecte, cum ar fi regularizarea (punerea la punct) a concurenţei prin intermediul curţilor, acţiunea întreprinderilor publice , si comportamentul (conduita) politicii monetare, sunt numai puncte minore ale bugetului, insă de mare importanţă ca instrumente ale politicii economice. Totuşi, ne vom ocupa de acestea numai unde ele sunt asociate cu economia politicii bugetare. Termenul “sector public” folosit aici astfel se referă numai la sectorul bugetar al politicii publice.

Moduri de analiză

Intr-o analiză a sectorului public,mai multe tipuri de întrebări pot fi puse. Acestea include următoarele:

1. Ce criteriu ar trebui aplicat când se judecă meritul diferitelor politici de buget?

2. Care sunt răspunsurile sectorului privat la anumite măsuri fiscale, cum ar fi taxele(impozitele) şi schimbările în cheltuieli?

3. Care sunt forţele sociale, politice si istorice care au dat formă instituţiilor fiscale prezente si care au determinat formularea politicii fiscale contemporane?

Întrebarea 1 necesită o perspectivă “normativă” – i.e. un tip de analiză economică care se ocupă cu modul in care lucrurile ar trebui făcute – şi întreabă cum calitatea instituţiilor si politicilor fiscale poate fi evaluată si cum perfomanţele lor pot fi îmbunătăţite. Răspunsul necesită standarde de “bună” performanţă. Potrivit analizei comportamentului eficient al menajelor şi firmelor in sectorul privat, definirea a astfel de standarde cere un tip de economie la care se face referire ca si “economie de bunăstare” in jargonul profesional. Aplicarea sa la sectorul public este mai dificila, totuşi, din cauză ca obiectivele politicii fiscale nu sunt date, dar trebuiesc determinate prin intermediul procesului politic. De altfel, obiectivele eficientei in utilizarea resurselor trebuie sa fie suplimentate prin considerente de echitate si justiţie de distribuire, astfel lărgind sfera analizei normative.

Întrebarea 2 trebuie sa fie pusă dacă efectul politicilor alternative trebuie urmărit. Dacă meritele unei corporaţii de impozit pe profit sau a uneia de impozit pe vânzări trebuie judecate, trebuie să se ştie cine va purta povara finală, răspunsul în schimbul căruia depinde cum sectorul privat răspunde la impunerea unor astfel de impozite. Sau dacă cererea globală trebuie sporită, este necesar să se cunoască care vor fi efectele reducerii impozitelor sau creşterii in cheltuielile publice, efecte care incă o dată depind de dimensiunea şi viteza răspunsurilor consumatorilor şi firmelor din sectorul privat. Analizând efectele măsurilor fiscale astfel implică ceea am numit economie “pozitivă” – i.e. tipul de analiză economică care se ocupă cu prezicerea , pe baza analizei empirice, a modului cum firmele si consumatorii vor răspunde la schimbările economice şi cu testarea a asemenea predicţii empirice.

Întrebarea 3 de asemenea implică o abordare pozitivă, întrebând in acest caz de ce comportamentul fiscal al guvernelor este ceea ce este. Asta nu e numai o chestiune de economie, dar de asemenea include un domeniu mare de factori istorici, politici şi sociali. Cum încearcă grupuri de interese să afecteze procesul fiscal, şi cum anume legislatorii răspund presiunilor grupurilor de interese? Cum sunt preferinţele fiscale ale votanţilor determinate de venitul lor şi de caracteristicile lor sociale si demografice, şi cum procesul politic, de fapt, serveşte a reflecta preferinţele lor?

Preview document

Politici Fiscale - Pagina 1
Politici Fiscale - Pagina 2
Politici Fiscale - Pagina 3
Politici Fiscale - Pagina 4
Politici Fiscale - Pagina 5
Politici Fiscale - Pagina 6
Politici Fiscale - Pagina 7
Politici Fiscale - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Politici Fiscale.doc

Alții au mai descărcat și

Politici și Practici Fiscale

I. Utilizarea impozitului ca instrument Cea mai mare parte a resurselor publice sunt prelevari obligatorii si de aceea se impune definirea...

Analiza Impozitului pe Profit

Propuneri privind cotele de impozit pe profit Nu se pot încheia aceste scurte consideratii asupra cotei de impunere, fara a fi exprimata opinia...

Moneda în România

Infiintarea bancii nationale a romaniei (1880) Banca Nationala a Romaniei este prima institutie de emisiune a statului roman independent....

Te-ar putea interesa și

Politica Fiscală - Instrument de Stimulare Economică în Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei. Politica fiscală reprezintă o componentă a politicilor economice adoptate de stat, prin care acesta influiențează...

Politică fiscală România

INTRODUCERE ranziţia în economia de piaţă este un proces de durată, alcătuit dintr-o multitudine de sfere intercalate de activităţi economice....

Politica fiscală - eficiența politicii fiscale în economie

Introducere Tema respectiva se evidentiaza prin actualitatea sa,din motiv ca fiscalitatea joaca un rol important in dezvoltarea economica a...

Politica Fiscală a Uniunii Europene

1. Conceptul de politică fiscală Conceptul de politică fiscală este prezentat adesea cu nuanţe diferite, accentuându-se, de regulă, asupra laturii...

Politica Fiscală a Republicii Moldova la Etapa Actuală

INTRODUCERE Importanţa proiectului. Politica fiscală reprezintă o componentă a politicilor economice adoptate de stat, prin care acesta...

Politici Fiscale de Stimulare a Creșterii Economice și Eficiența Lor

Cap. I Implicarea politicilor fiscale în susținerea creșterii economice În literatura de specialitate, politica fiscală, în sens larg, se...

Efectele de Transmisie a Intrumentelor Politicii Fiscale

Introducere Actualitatea temei. Un rol important în formarea şi dezvoltarea economiei oricărei societăţi contemporane îl joacă reglementarea de...

Politici fiscale de creștere economică și eficiența lor

1. Politica fiscală: concept, obiective şi rol 1.1 Conceptul de politică fiscală În abordarea politicii fiscale trebuie stabilit mai întâi,...

Ai nevoie de altceva?