Presiunea Atmosferică

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Fizică
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 6515
Mărime: 1.14MB (arhivat)
Publicat de: Edmond Militaru
Puncte necesare: 7
prezentat in cadrul UNIVERSITATI DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINA VETERINARA A BANATULUI TIMISOARA

Extras din referat

Din anul 1643, când italianul Torricelli a constatat că aerul are greutate prin experienţa ce îi poartă numele, şi până astăzi s-au efectuat continuu cercetări cu privire la forţa cu care acesta apasă asupra suprafeţei terestre şi implicit asupra tuturor fiinţelor şiobiectelor ce se găsesc pe ea.

Presiunea atmosferică reprezintă tocmai forţa cu care apasă o coloană de aer cu secţiunea de 1cm2 şi înaltă până la limita superioară a atmosferei. Deci, dacă aerul prezintă o greutate (1l de aer în condiţii normale cântăreşte 1,293gf), rezultă că în atmosferă stratele superioare de aer apasă asupra celor inferioare, comprimându-le. Pentru stabilirea echilibrului trebuie ca forţa elastică a moleculelor dintr-o masă de aer să fie egală cu apăsarea pe care aceasta o suportă. Pentru a înţelege mai bine această noţiune va trebui să ne imaginăm că straturile superioare exercită o presiune asupra celor inferioare cu atât mai mare, cu cât straturile de aer respective sunt mai aproape de Pământ. Faptul că oamenii au în componenţa organismului şi aer duce la un echilibru între presiunea interioară din corp şi cea exterioară. De aceea, nu suntem pur şi simplu striviţi de greutatea aerului atmosferic, deşi el apasă pe fiecare cm2 al corpului cu o forţă egală cu 1kg. Întreaga atmosferă a globului pământesc a fost evaluată ca având aproximativ 52•1014 tone, ceea ce ar echivala cu o presiune exercitată de un strat de mercur gros de 760mm, care ar acoperii în întregime suprafaţa Pământului.

1. Noţiuni generale

Efectul greutăţii aerului pe suprafaţa Pământului se referă la presiunea atmosferică. Presiune P este forţa F care se exercită pe unitatea de suprafaţă S, adică

P = F/S(dyn/ cm2 ).

Din experienţa lui Torricelli se ştie că presiunea atmosferică echilibrată de o coloană de mercur, având volumul V şi densitatea 13,59 gf/ cm3. Masa acesteia va fi:

m = V•ρ,

iar greutatea G:

G = F = V•g•ρ.

Deoarece înălţimea coloanei de mercur este 76cm şi secţiunea ei de 1cm2 , presiunea atmosferică va fi dată de relaţia:

p = G

S = 76cm • 1cm2

—————

1cm2 • 13,59gf

———

cm3 = 1 032,84gf/ cm2≈1kgf/ cm2

Presiunea de 1kgf/cm2 = 98 066,5Newton/m2 = 0,980665 bar este cunoscută în practică sub numele de atmosferă (at).

Se deduce că greutatea întregii atmosfere ar fi deci echivalentă cu greutatea unui strat de mercur gros de 76cm, care ar înconjura Pământul, adică 52•1014 tf.

Menţionăm că asupra unui om de talie mijlocie, presiunea atmosferică pe care o suportă acesta este de 17 000kgf.

2. Unităţi de măsură ale presiunii atmosferice

În practica meteorologică se folosesc două unităţi de măsură a presiunii atmosferice şi anume : barye şi torr.

1 barye = 1 dyne/ cm2 = 1,01972•10-6 kgf/ cm2.

Întrucât barya este o unitate prea mică, nu satisface necesităţile curente ale meteorologiei şi industriei, s-au adoptat multiplii acesteia:

1bar (megabarya) = 1 000 000dyne/cm2 (barye).

În practica meteorologică se foloseşte însă

1milibar (mbar) = 1 000dyne/cm2 (barye).

Presiunea atmosferică normală p considerată la nivelul mării şi la temperatura de 0ºC se exprimă prin relaţia

p = 76•13,59•980,62barye = 1 013,25mbar.

De obicei aparatele pentru măsurarea presiunii sunt gradate în milimetri coloană de mecur, unitate care în amintirea lui Torricelli s-a numit torr (noţiune internaţională).

Exprimarea presiunii într-una din aceste unităţi se face uşor, ţinând seama de faptul că

760mm col.•Hg corespund la 1 013,3 mbar

şi

750,8mm col.•Hg corespund la 1 000 mbar.

Astfel că se pot stabili rapoartele de transformare

750

———

1 000 = 3

4 sau

1 000

———

750

= 4

3

adică efectuarea transformării presiunii exprimată în torr în mbar este rezultatul multiplicării valorii respective a presiunii cu 4 şi apoi se divide cu 3 şi invers.

Exemplu

650 torr 4

3 = 866,6 mbar

şi

866,6 mbar 3

4 = 650 torr

Pe baza rapoartelor sus amintite pentru nevoile curente se întocmesc tabele care permit transformarea presiunii dintr-o unitate într-alta.

3. Variaţiile presiunii atmosferice

Presiunea atmosferică nu este o mărime constantă. Aceasta prezintă variaţii atât în direcţie verticală (cu altitudinea) cât şi în direcţie orizontală.

De asemenea presiunea mai prezintă variaţii periodice: zilnică şi anuală strâns legate şi de variaţiile temperaturii aerului atmosferic.

a)Variaţia presiunii atmosferice cu înălţimea. Staţiile meteorologice sunt instalate la diferite altitudini faţă de nivelul mării. Cum presiunea atmosferică depinde de înălţime, urmează ca valorile presiunii măsurate la diferite staţii să se deosebească între ele, din cauza diferenţei de nivel dintre acestea.

Preview document

Presiunea Atmosferică - Pagina 1
Presiunea Atmosferică - Pagina 2
Presiunea Atmosferică - Pagina 3
Presiunea Atmosferică - Pagina 4
Presiunea Atmosferică - Pagina 5
Presiunea Atmosferică - Pagina 6
Presiunea Atmosferică - Pagina 7
Presiunea Atmosferică - Pagina 8
Presiunea Atmosferică - Pagina 9
Presiunea Atmosferică - Pagina 10
Presiunea Atmosferică - Pagina 11
Presiunea Atmosferică - Pagina 12
Presiunea Atmosferică - Pagina 13
Presiunea Atmosferică - Pagina 14
Presiunea Atmosferică - Pagina 15
Presiunea Atmosferică - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Presiunea Atmosferica.doc

Alții au mai descărcat și

Atmosfera, presiunea atmosferică

Conţinutul activităţii constă din 2 informaţii, cîteva comunicări confirmate de experienţe la temă: „Folosirea şi evidenţa presiunii atmosferice”,...

Sunetul

SUNETUL. Vibratiile corpurilor materiale se propaga prin aer( in general prin orice alt gaz), si ajungand la ureche produc senzatia auditiva pe...

Energia electrică

Introducere: Energia electrica reprezinta capacitatea de actiune a unui sistem fizico-chimic. Energia electrica prezinta o serie de avantaje in...

Te-ar putea interesa și

Masivul Bucegi - caracterizare climatică și topoclimatică

INTRODUCERE Masivul Bucegi, prin aşezarea sa geografică, în vecinătatea uneia dintre cele mai circulate legături transcarpatice (valea Prahovei),...

Meteorologie

I. Prezentarea unei statii meteorologice standard Imporatanta practica a cunoasterii timpului si climei justifica utilitatea determinarilor...

Proiect didactic clasa a 5-a

Obiectul de studiu: Geografie Clasa: a V-a Data: Capitolul I: Geografia-știința despre Pământ. Subiectul: Geografia ca știința....

Majorarea eficienței blocului de înaltă presiune

INTRODUCERE Complexul energetic al Republicii Moldova timp destul de îndelungat se află în stare de criză. Punctele slabe ale complexului...

Măsurarea presiunii

1.Introducere Presiunea reprezintă forţa de apăsare exercitată în direcţie normală pe unitatea de suprafaţă a unui corp. Pentru o repartizare...

Variațiile Presiunii Atmosferice în Timp

Determinările de presiune, în orice punct de pe suprafaţa Pământului şî în toate condiţiile geografice, arată că presiunea nu rămâne constantă în...

Structura verticală a atmosferei - laboratorul 2

Structura verticala a atmosferei Introducere Acest laborator introduce conceptul de presiune atmosferica. Se vor construi si interpreta un numar...

Calculul Corecțiilor Erorilor în Conditii Meteo Diferite de Cele Normale

1.Introducere. Am ales acestă temă luând în considerare în primul rând ,modul în care noi, studenții din Academia Forțelor Terestre, executăm...

Ai nevoie de altceva?