Calitatea educației în învățământul superior

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Geografie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 3 în total
Cuvinte : 1182
Mărime: 15.83KB (arhivat)
Publicat de: Raul Blaga
Puncte necesare: 5

Extras din referat

Calitatea constituie un deziderat cu caracter general al oricărei instituții sau activități umane, iar punerea în practică a unei strategii orientate spre calitate se realizeaza prin managementul calității. Managementul calității și asigurarea ei au la bază o varietate de factori ca: tradiție și cultură, investiții, cadrul legislativ, relațiile dintre diverșii actori, încredere mutuală, condițiile de pe piața muncii, resursele umane și capacitatea instituțiilor.

În termeni generali, managementul calității poate fi descris ca paradigmă organizatorică privind dezvoltarea sistemelor de calitate, atât în instituțiile publice cât și în cele private. În accepțiunea ISO, managementul calității reprezintă “ansamblul activităților funcției generale de management, care determină politica în domeniul calității, obiectivele și responsabilitățile, și care se implementează în cadrul sistemului calității prin mijloace cum ar fi: planificarea calității, controlul calității, asigurarea calității și îmbunătățirea calității”. Astfel, managementul calității, asigurarea calității, controlul calității și îmbunătățirea calității.

Planificarea calității presupune activități care stabilesc obiectivele și condițiile referitoare la calitate, precum și condițiile referitoare la aplicarea elementelor sistemului calității. Asigurarea calității reprezintă ansamblul activităților planificate și sistematice calității și demonstrate, atât cât este necesar, pentru furnizarea încrederii corespunzătoare că o entitate va satisface condițiile referitoare la calitate. Controlul calității presupune apelul la tehnici și activități cu caracter operațional utilizate pentru acțiuni întreprinse de întreaga organizație pentru creșterea eficacității și eficienței activităților în scopul de a asigura avantaje atât pentru organizație cât și pentru clienții acesteia.

Sistemul calității unei instituții de învățământ reprezintă un ansamblu de structuri organizatorice, de precese și resurse pentru implementarea managementului calității. El presupune: o politică orientată spre client, o structură organizatorică adecvată, o documentație suficientă, un sistem informațional sare să permită deterctarea disfuncționalităților.

Promovarea unei politici orientate spre client se poate realiza prin dezvoltarea unor proceduri specifice de identificare a nevoilor clienților, prin elaborarea unor standarde și proceduri, precum și prin măsurarea gradului în care rezultatele obținute de instituția de învățământ sunt în concordanță cu obiectivele stabilite. Procedurile de asigurare a calității nu sunt separate de procedurile normale de dezvoltare instituțională, nu sunt paralele, ci se constituie în parte integrantă a acestora. Mai mult decât atât, în momentul în care, în mod conștient și deliberat, funcționarea școlii și dezvoltarea instituțională sunt puse sub semnul calității, sistemele și procedurile de asigurare a calității.

Managementul calității la nivelul unității școlare nu presupune, întotdeauna, activități noi, ci, de cele mai multe ori, sistematizarea progresului în asigurarea calității, sprijinirea celor implicați și stimularea îmbunătățirii calității, prin autoevaluare și utilizarea tuturor resurselor disponibile. Astfel, managementul calității presupune transformarea practicilor manageriale tradiționale prin orientarea către așteptările și nevoile clienților, prin implicarea totală a tuturor membrilor organizației. Este vorba despre o filozofie care promovează ideea de cultură a calității, care se bazează pe angajamentul personal și profesional al tuturor membrilor unei organizații, pe responsabilizarea acestora pentru fiecare decizie și acțiune, ceea ce determină îmbunătățirea continuă a proceselor și a produselor. O cultură a calității vizează dimensiuni precum: valori împărtășite de toti membrii organizației, angajare în realizarea sarcinilor, comunicare deschisă, timp alocat lucrului în echipă, sensibilitate la nevoile altora, implicare totală, formare în domeniul calității.

Întreaga construcție a calității are ca fundație o viziune sistemică asupra componentelor unei organizații, care se constituie în subsisteme care realționează dinamic. Abordarea holistică a schimbării organizaționale determină definirea managementului calității prin raportare la transformările organizaționale de lungă durată prin:

- Dezvoltarea unei viziuni coerente privind viitorul unei organizații, care să fie împărtășită de către toți membrii săi;

- Dezvoltarea profesională a membrilor unei organizații, în vederea formării unor competențe necesare atingerii obiectivelor propuse;

- Orientarea eforturilor către satisfacerea nevoilor membrilor și clienților organizației;

- Implicarea activă într-un proces complex de autoevaluare și evaluare externă (Popa L., 2008, p.55)

Preview document

Calitatea educației în învățământul superior - Pagina 1
Calitatea educației în învățământul superior - Pagina 2
Calitatea educației în învățământul superior - Pagina 3

Conținut arhivă zip

  • Calitatea educatiei in invatamantul superior.docx

Alții au mai descărcat și

Amenajarea Turistică a Stațiunii Balneoclimaterice Covasna și Împrejurimi

Prezentul studiu are la baza oportunitatea dezvoltarii si diversificarii ofertei turistice pentru statiunea balneoturistica Covasna. “Statiunea...

Japonia

Japonia este o tarã prin excelentã insularã, situatã în nord-vestul oceanului pacific. Japonia este fãrã indoialã statul care a înregistrat cea mai...

Județul Timiș

1.Localizarea geografica si caracterizarea judetului 1.1. Scurt istoric Istoria judetului se pierde in timp, fiind mentionate inca din...

Rolul Carpaților

Unitati montane. Carpatii românesti Carpatii românesti fac parte din marele lant muntos alpino-carpato-himalayan, aparut în urma orogenezelor...

Te-ar putea interesa și

Reforma Sistemului Educațional

PREFAŢĂ În prezenta lucrare de diplomă am propus tema „Reforma sistemului educaţional”. Am considerat drept deosebit de interesantă o abordare a...

Asigurarea Calității în Învățământul Superior Românesc

Introducere Gradul de dezvoltare la care o societate a ajuns la un anumit moment este puternic influenţat de modul în care indivizii care compun...

Managementul calității învățământului superior

INTRODUCERE Managementul calitații totale este o abordare managerială destinată îmbunătățirii competitivitații, flexibilitații, eficacitații...

Finanțarea Studiilor

Introducere Educaţia reprezintă unul dintre cele mai importante drepturi ale cetăţenilor. Din această cauză şi datorită creşterii importanţei...

Asigurarea calității în învățământul superior

Asigurarea calitatii in invatamantul superior nu este in nici un caz o problema strict europeana. Intreaga lume manifesta un interes din ce in ce...

Managementul mărcii

I. PREZENTARE GENERALĂ (aspecte relevante cu privire la organizaţie: istoric, notorietatea şi imaginea companiei etc.) A. Prezentare generală a...

Reorganizarea sistemului de învățământ superior, în vederea creșterii calității educației pentru un sistem de învățământ eficient

Introducere “Educaţia are dificila misiune de a transmite o cultură acumulată de secole, dar şi o pregătire pentru un viitor în bună masură...

Fundamentarea și finanțarea cheltuielilor bugetare la Universitatea Alexandru Ioan Cuza

1. Organizare si functionalitate la Universitatea “Al. I. Cuza” 1.1 Scurt istoric Odata cu Unirea Ţării Româneşti şi a Moldovei într-un singur...

Ai nevoie de altceva?