Managementul

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 2209
Mărime: 19.94KB (arhivat)
Publicat de: Dorinel Tănase
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Briciu Arabela

Extras din referat

„Managementul este cea mai nouă dintre ştiinţe şi cea mai veche dintre arte” J. J.Serven Screiber.

Managementul este un termen provenit din limba engleză care desemnează ştiinţa conducerii organizaţiilor şi conducerea ştiinţifică a acestora. Conturarea managementului ca ştiinţa a început în primii ani ai actualului secol şi a constat în contribuirea mai multor curente diferite de gândire şi ale unor personalităţi ştiinţifice în jurul cărora s-au constituit şcoli şi mişcări care au trasat procesul respectiv.

Managementul modern implică numeroase abilităţi, dintre care abilităţi legate de statistică, utilizarea tehnologiei informaţiei, contabilitate şi matematică. “Managementul pune accent pe rezolvarea raţională a problemelor şi pe gândirea logică. Cum managementul implică în mod necesar oameni, este de o mare importanţă deţinerea de abilităţi interpersonale, abilitatea de a lucra cu indivizii, dar şi cu echipe de lucru. Pentru a avea succes, un manager trebuie să îndeplinească mai multe roluri şi funcţii.”(Cornescu, 2004).

În cadrul managementului regăsim numeroase discipline cum ar fi ştiinţele sociale, logica, filozofia, matematica, tehnologia informatică, relaţiile internaţionale, lingvistică şi cultura. Tocmai de aceea un bun manager trebuie să deţină cunoştinţe din domenii variate care îl vor ajuta în luarea deciziilor.

Funcţiile managementului

Aceste funcţii sunt exercitate de orice manager în vederea stabilirii şi realizării anumitor obiective.

Funcţia de prevedere: stabileşte obiectivele organizaţiei şi formulează modalităţile de punere în practică a acestora, fundamentând necesarul de resurse.

Funcţia de organizare: se constituie structura organizatorică a conducerii organizaţiei şi sistemul informaţional al acesteia.

Prin funcţia de coordonare: are loc armonizarea deciziilor managerului cu acţiunile subordonaţilor, întregul proces având la baza comunicarea.

Prin funcţia de antrenare, managerul are ca scop satisfacerea nevoilor colaboratorilor săi, în vederea atingerii obiectivelor stabilite.

Funcţia de control: presupune evaluarea rezultatelor organizaţiei şi a fiecărui salariat în parte, pentru eliminarea oricăror abateri de la standardele stabilite iniţial.

Scoli moderne de gândire managerială

Şcoala raţională de gândire managerială a apărut în primele decenii ale secolului al XX-lea şi a fost condusă de francezul Henri Fayol, care în 1916 a publicat lucrarea Managementul general şi industrial. Acesta credea că în orice afacere, activtatile tehnice, comerciale, financiare, contabile sau legate de securitate, trebuiesc conduse pe baza unor principii clare.

Cele 14 principii ale managementului enunţate de Fayol sunt:

1. Diviziunea muncii. Specializarea angajaţilor (muncitori şi membri ai conducerii), în vederea creşterii eficienţei şi îmbunătăţirii rezultatelor.

2. Autoritate şi responsabilitate. Dreptul de a da ordine şi puterea de a pretinde supunerea.

3. Disciplină. Gradul în care angajaţii sunt supuşi, îşi dau silinţa, îşi consumă energia şi modul în care se comportă sunt influenţate de cei care îi conduc.

4. Unitatea decizională. Nici o persoană nu trebuie să aibă mai mult de un şef.

5. Unitatea direcţiei. O organizaţie trebuie să aibă un singur plan de atingere a obiectivelor (dezvoltarea principiului unităţii decizonale).

6. Subordonarea intereselor individuale interesului general. Preocuparea faţă de organizaţie este mai importantă decât preocupările individuale.

7. Plata. Asigurarea compensaţiilor corecte şi satisfăcătoare pentru toţi, recompensarea competenţei.

8. Centralizare. Consolidarea funcţiilor manageriale în acord cu circumstanţele din mediul înconjurător al organizaţiei.

9. Ierarhie. Liniile de autoritate trebuie să fie clar definite dinspre vârful către baza organizaţiei.

10. Ordine. Oamenii şi materialele trebuie să se afle în locul potrivit la momentul potrivit, iar oamenii trebuie să ocupe postul care li se potriveşte cel mai bine.

11. Echitate. Loialitatea angajaţilor trebuie să fie încurajată prin tratamentul just, corect şi prin bunătate.

12. Stabilitate. Părăsirea organizaţiei de către un număr mare de angajaţi este deopotrivă cauza şi efectul ineficienţei; organizaţiile bune sunt cele care au conduceri stabile.

13. Iniţiativă. Necesitatea creării unui plan şi asigurării succesului acestuia şi oferirea oportunităţii subordonaţilor de a-l realiza.

Preview document

Managementul - Pagina 1
Managementul - Pagina 2
Managementul - Pagina 3
Managementul - Pagina 4
Managementul - Pagina 5
Managementul - Pagina 6
Managementul - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Managementul.doc

Te-ar putea interesa și

Managementul relațiilor cu clienții - studiu de caz Carrefour Focșani

Printr-o orientare deschisă şi sinceră către soluţionarea cât mai rapidă a problemelor clientului, marketingul deschide “poarta succesului”. Drept...

Particularitățile managementului de consultanță în afaceri

Introducere Actualitatea temei: Perioada de timp, începând cu ultima decadă a mileniului doi şi până în prezent, este caracterizată de o serie de...

Leadershipul și managementul - analiză comparativă pe baza materialelor SA Carmez

INTRODUCERE Actualitatea temei: Trecerea la econimia de piaţă este condiţionată, decisiv, de implementarea în toate componentele economiei a...

Analiza riscului de țară și managementul riscurilor bancare

Capitolul 1. Definirea riscului şi concepte ale teoriei riscului 1.1. Conceptul de risc Riscul şi incertitudinea reprezintă două fenomene cu care...

Managementul Investiției într-o Întreprindere Nouă

Introducere « Investiţiile reprezintă un proces de decizii, luate astăzi pentru a obţine rezultate necunoscute mâine şi nu înseamnă altceva decât...

Elaborarea sistemului de management al societății pe acțiuni

Introducere Construirea economiei de piaţă este un proces nou, de o complexitate deosebită, ce necesită multiple mutaţii economice, sociale şi...

Indicatori de performanță - managementul în organizația viitorului

INTRODUCERE Cuvantul “proiect poate fi utilizat pentru a descrie o incercare de conducere si coordonare a unui anumit numar de activitati pentru...

Managementul participativ și motivația personalului

Introducere Managementul participativ reprezintă un sistem managerial bazat pe atragerea personalului sub formă deliberativă sau consultativă la...

Ai nevoie de altceva?