Managementul Departamentului de Resurse Umane la SC Construct SA

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 2500
Mărime: 51.01KB (arhivat)
Publicat de: Ilarion Anton
Puncte necesare: 6

Extras din referat

I. Prezentare generală a departamentului de resurse umane

1) Structura S.C. CONSTRUCT S.A.

• Societatea CONSTRUCT S.A. este o societate pe acţiuni cu asociat unic, având sediul social în comuna Chitila, strada Liniştii, nr. 1-3.

• S.C. CONSTRUCT S.A. este înregistrată la Registrul Comerţului sub numărul J06/163/1998, cod fiscal R181789, având un capital social subscris si vărsat de 3500000 lei.

• În actul constitutiv este precizată o perioadă nedeterminată de funcţionare.

• Societatea are o cifră de afaceri (CA) în valoare de 5100000 mii lei şi un profit în valoare de 230000 mii lei.

• S.C. CONSTRUCT S.A. operează în domeniul construcţiilor de locuinţe.

• Întreprinderea are următoarele obiective fixate :

- construcţia de imobile în zonele de periferie ale oraşului Bucureşti (cartier Preciziei)

- închirierea acestora către lucrătorii ce activează în zona industrială a oraşului

- construirea de parcări subterane şi supraterane în cartierele aglomerate din centrul capitalei (obiectiv secundar, începerea proiectului are loc numai pe baza unei comenzi)

- achiziţionarea materialelor de construcţii necesare operaţiilor de mai sus la preţuri reduse

• Organizarea funcţională a întreprinderii este următoarea:

După cum se observă în schema de mai sus, întreprinderea este organizată în patru mari departamente, precum şi două subdepartamente:

- departamentul comercial, care se ocupă cu promovarea întreprinderii şi aducerea la cunoştinţa publicului larg a serviciilor pe care aceasta le prestează, precum şi cu semnarea de noi contracte şi aprovizionarea cu materii prime

- departamentul tehnic, responsabil cu elaborarea noilor proiecte, coordonarea muncii de şantier, precum şi cu controlul calităţii proiectelor finalizate

- departamentul economic, responsabil cu administrarea finanţelor, gestiunea lichidităţilor, precum şi cu contabilizarea activităţilor întreprinse de S.C. CONSTRUCT S.A.

- departamentul de resurse umane, responsabil cu recrutarea, selecţia şi integrarea noilor angajaţi, perfecţionarea celor vechi (prin intermediul programelor de training), precum şi cu determinarea unui program optim de salarizare, conform cu atribuţiile fiecărei funcţii şi cu importanţa ei în organigrama întreprinderii

- subdepartamentele juridic, responsabil cu întocmirea contractelor, plata taxelor şi impozitelor etc, şi informatic, responsabil cu buna funcţionare a aparaturii high-tech de care dispune compania.

2) Departamentul de resurse umane

La sfârşitul anului 2009, departamentul de resurse umane al întreprinderii a constatat că S.C. CONSTRUCT S.A. numără 12 membri ai Adunării Generale a acţionarilor şi 96 de angajaţi, distribuiţi după cum urmează:

- 1 director general şi 4 directori de departamente

Dep. comercial

- 5 agenţi de marketing

- 2 responsabili cu încheierea de noi contracte

- 2 responsabili cu aprovizionarea, ce au în subordinea lor 10 muncitori calificaţi

Dep. tehnic

- 4 ingineri responsabili cu organizarea producţiei

- 6 ingineri de şantier, ce au în subordinea lor 24 de muncitori

- 2 ingineri responsabili cu Controlul Tehnic al Calităţii

- 2 manageri de proiecte, ce au fiecare în subordine 5 subalterni

Dep. economic

- 4 contabili

- 3 casieri

- 2 economişti responsabili cu gestionarea finanţelor

- 4 administratori generali

Dep. Resurse umane

- 3 traineri/formatori pentru noii angajaţi şi pentru perfecţionarea celor vechi

- 2 evaluatori

Subdep. Juridic

- 2 jurişti

Subdep. Informatic

- 4 informaticieni

Pe parcusul anului 2009, Departamentul de Resurse Umane a realizat o analiză SWOT a fiecărui department constituent al firmei. Fiecărui angajat i s-au aplicat teste specifice pentru a proba aptitudinile acestuia, precum şi randamentul în cadrul sectorului în care activează. La finalul testului, procentajele cele mai scăzute au fost înregistrate de Departamentul Economic (48,6 %) şi de Departamentul Tehnic (36,1 %).

În cazul Departamentului Economic, punctele slabe sunt:

- periodicitatea aprovizionării cu materii prime nu este cea optimă. Faţă de intervalul de 4-5 zile preconizat, se adaugă 2-3 zile suplimentare necesare aducerii materialelor de construcţii din oraşele vestice ale ţării. Se propune căutarea unor alţi furnizori, cu sediul mai aproape de capital

- lipsa de personal: cei 2 responsabili cu aprovizionarea au raportat lipsa de forţă de muncă. Se propune extinderea departamentului şi mărirea numărului de angajaţi

- agenţii de marketing au avut cel mai slab rezultat din întregul department în cadrul testului SWOT. Se propune formarea acestora prin programe de training conforme cu cerinţele actuale ale pieţei, sau înlocuirea lor.

Preview document

Managementul Departamentului de Resurse Umane la SC Construct SA - Pagina 1
Managementul Departamentului de Resurse Umane la SC Construct SA - Pagina 2
Managementul Departamentului de Resurse Umane la SC Construct SA - Pagina 3
Managementul Departamentului de Resurse Umane la SC Construct SA - Pagina 4
Managementul Departamentului de Resurse Umane la SC Construct SA - Pagina 5
Managementul Departamentului de Resurse Umane la SC Construct SA - Pagina 6
Managementul Departamentului de Resurse Umane la SC Construct SA - Pagina 7
Managementul Departamentului de Resurse Umane la SC Construct SA - Pagina 8
Managementul Departamentului de Resurse Umane la SC Construct SA - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Managementul Departamentului de Resurse Umane la SC Construct SA.doc

Te-ar putea interesa și

Organizarea și Efectuarea Auditului Financiar Contabil la SC Zenon Connections SA

CE ESTE AUDITUL ? „ O examinare metodică realizată în vederea determinării dacă activităţile şi rezultatele relative la subiectul examinat...

Raport de practică

Capitolul I “Caracteristica generală a întreprinderii” 1.1. Forma organizatorico - juridică a întreprinderii Societatea cu răspundere limitată “...

Viziunea strategică în profesiunea de manager. rolul departamentului de resurse umane

INTRODUCERE În pofida prognozelor rezervate şi a rapoartelor de ţară puţin încurajatoare în privinţa progreselor economice, dezvoltarea resurselor...

Sistemul de management de mediu SC Metal Construct SRL

1. PREZENTAREA ORGANIZATIEI 1.1. Date de identificare - Informatii generale Numele companiei: METAL CONSTRUCT S.R.L. Adresa: Sat Stejaru, Comuna...

Analiza și studiu practic asupra managementului și economiei producției industriale - SC Antibiotice SA

CAPITOLUL 1. PREZENTAREA S.C. ANTIBIOTICE S.A. 1.1. Scurtă descriere a întreprinderii Denumirea: SOCIETATEA COMERCIALĂ ,,ANTIBIOTICE” SA IAŞI...

Obținerea de finanțare cu fonduri europene

I. Proiectul 1. Titlul proiectului Achizitia de mijloace si utilaje specifice activitatii SC BUILDUP SRL 2. Scopul si obiectivele proiectului...

Internaționalizarea Firmei Robert Bosch

1. Prezentarea companiei Robert Bosch GmbH este o companie din Germania, înfiinţată la Stuttgart în 1886 de Robert Bosch(1861-1942) sub numele de...

Ai nevoie de altceva?