Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii

Referat
6.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 55 în total
Cuvinte : 16244
Mărime: 341.27KB (arhivat)
Publicat de: Edmond Grigoraș
Puncte necesare: 10
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Dr. Ing. Florea Dan
UNIVERSITATEA TEHNICĂ CLUJ-NAPOCA FACULTATEA DE CONSTRUCŢII SPECIALIZAREA INGINERIE ŞI MANAGEMENT ÎN CONSTRUCŢII

Cuprins

 1. Capitolul 1: Rolul şi importanţa întreprinderilor mici şi mijlocii
 2. 1.1. Definirea noţiunilor de întreprindere şi întreprinzător
 3. 1.2. Rolul şi importanţa IMM-urilor
 4. 1.3. Avantajele şi dezavantajele afacerilor mici
 5. 1.4. Caracteristici ale IMM-urilor
 6. Capitolul 2: Întreprinzătorul-exponent al sectorului IMM-uri
 7. 2.1. Calitatea întreprinzătorului
 8. 2.2. Capacităţile necesare unui întreprinzător
 9. 2.3. Trăsături caracteristice ale întreprinzătorului de succes
 10. 2.4. Principii care trebuie să-l călăuzească pe un întreprinzător
 11. Capitolul 3: Modalităţi de creare a IMM-urilor
 12. 3.1. Formele juridice pentru desfăşurarea unei afaceri
 13. 3.2. Etapele necesare pentru autorizarea IMM-urilor
 14. 3.3. Crearea prin forţe proprii a unui IMM
 15. 3.4. Elaborarea unui plan de afaceri
 16. Capitolul 4: Planificarea strategică a micilor afaceri
 17. Capitolul 5: Particularităţi ale managementului IMM-urilor
 18. 5.1. Funcţia de previziune
 19. 5.2. Funcţia de organizare
 20. 5.3. Funcţia de coordonare
 21. 5.4.Funcţia de antrenare
 22. 5.5. Funcţia de control – evaluare
 23. Capitolul 6: Derularea programului PHARE prin BANCA COMERCIALĂ ROMÂNĂ
 24. 6.1. PHARE – instrument de pre-aderare al Uniunii Europene
 25. 6.2. Istoric
 26. 6.3. Obiectivele programului
 27. 6.4. Caracteristicile imprumutului
 28. 6.5. Criterii de eligibilitate
 29. 6.6. Cererea de finanţare
 30. 6.7. Aprobarea creditului
 31. 6.8. Garanţii
 32. 6.9. Rambursarea creditului
 33. 6.10. Procedura de achiziţie şi originea achiziţiilor
 34. BIBLIOGRAFIE

Extras din referat

CAPITOLUL 1: ROLUL ŞI IMPORTANŢA

ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII

1.1 Definirea noţiunilor de întreprindere şi întreprinzător:

Întreprinzătorul este persoana fizică autorizată sau persoana juridică ce, în mod individual sau în asociere cu alte persoane fizice autorizate sau cu persoane juridice, organizează o societate comercială, denumită în continuare întreprindere, în vederea desfăşurării unor fapte şi acte de comerţ conform prevederilor legale.

Prin întreprindere, se înţelege orice formă de organizare a unei activităţi economice, autonomă patrimonial şi autorizată potrivit legilor în vigoare să facă acte şi fapte de comerţ, în scopul obţinerii de profit prin realizarea de bunuri materiale, respectiv prestări de servicii, din vânzarea acestora pe piaţă, în condiţii de concurenţă.

În ceea ce priveşte definirea IMM-urilor, nu există o definiţie clară a acestora. De obicei, în încercarea de a defini întreprinderile mici şi mijlocii se iau în considerare aspecte legate de dimensiunea afacerii, precum: cifra de afaceri, capital social, numărul de personal, profitul.

Dintre toate acestea cel mai important/frecvent criteriu utilizat este cel al numărului de personal. Astfel, în funcţie de numărul mediu scriptic anual de personal, IMM-urile se definesc după cum urmează:

- până la 9 salariaţi – microîntreprinderi;

- între 10 şi 49 de salariaţi – întreprinderi mici;

- între 50 şi 249 de salariaţi - întreprinderi mijlocii.

Legea nr. 346 din 2004, lege privind stimularea înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, precizează faptul că pentru ca o societate să fie definită ca IMM, trebuie să îndeplinească şi următoarea condiţie referitoare la cifra de afaceri, adică realizează o cifră de afaceri anuală echivalentă cu până la 8 milioane de euro sau au un rezultat anual al bilanţului contabil care nu depăşeşte echivalentul în lei a 5 milioane euro.

În funcţie de relaţia lor cu alte întreprinderi, pot exista 3 tipuri de întreprinderi:

a) întreprinderi autonome – o întreprindere autonomă este cea care deţine mai puţin de 25% din capitalul social sau din drepturile de vot (oricare dintre acestea este mai mare) în una sau mai multe întreprinderi, sau una sau mai multe întreprinderi NU deţin mai mult de 25% sau drepturile de vot ale întreprinderii de referinţă;

b) întreprinderi partenere – sunt cele între care există următoarea relaţie: întreprinderea (din amonte) deţine, individual sau în comun cu una sau mai multe întreprinderi legate, 25% sau mai mult din capitalul social sau din drepturile de vot (oricare dintre acestea este mai mare) ale unei alte întreprinderi (din aval); în acest caz, pentru a determina datele cu privire la număr mediu de angajaţi, cifră de afaceri anuală şi activele totale se vor considera 100% datele întreprinderii de referinţă, cumulat proporţional (în funcţie de situaţia concretă) cu 25-50% din datele întreprinderii partenere;

c) întreprinderi legate – sunt cele între care există raporturi speciale, în sensul că, o întreprindere deţine majoritatea capitalului social sau al drepturilor de vot ale acţionarilor sau asociaţilor celeilalte întreprinderi (respectiv>50%), exercitând o influenţă dominantă asupra celeilalte întreprinderi, în temeiul unui contract încheiat cu aceasta sau al unei clauze din statutul acesteia; în această situaţie, 100% din datele întreprinderii legate trebuie adăugate la cele ale întreprinderii de referinţă pentru a se putea determina conformarea cu plafoanele de încadrare în categoria IMM-urilor.

Este util de reţinut că, în timp ce respectarea pragurilor referitoare la numărul mediu de salariaţi este obligatorie, un IMM poate alege între a respecta fie pragul referitor la cifra de afaceri din exerciţiu financiar anterior, fie cel referitor la activele totale. Practic nu este necesară satisfacerea simultană a ambelor criterii şi prin urmare se poate depăşi unul dintre ele fără pierderea statului de IMM.

Organizarea internă a IMM-urilor este influenţată în mod fundamental de două aspecte:

a) în 80% din cazuri, conducerea este asigurată de proprietar ceea ce împiedică într-o anumită măsură apariţia şi manifestarea disocierii de autoritate;

b) salariaţii sunt slab sau puţin sindicalizaţi ceea ce contribuie la formarea unor relaţii privilegiate între salariaţi şi proprietari. Această relaţie este influenţată de personalitatea conducătorului.

1.2. Rolul şi importanţa IMM-urilor:

Importanţa IMM-urilor, în economia oricărei ţări, decurge din următoarele trăsături ale acestora:

- oferă noi locuri de muncă;

- favorizează inovarea şi flexibilitatea;

- se constituie practic în locuri unde personalul se perfecţionează şi de unde se poate îndrepta apoi spre întreprinderile mari;

- stimulează concurenţa;

- ajută la buna funcţionare a întreprinderilor mari pentru care prestează diferite servicii sau produc diferite subamsamble;

- fabrică produse şi prestează servicii în condiţii de eficienţă.

În România, factorii care favorizează dezvoltarea iniţiativei particulare în domeniul afacerilor mici, sunt:

- existenţa forţei de muncă bine calificate;

- existenţa resurselor naturale;

- utilizarea incompletă a patrimoniului regiilor autonome şi a societăţilor comerciale;

- existenţa unui cadru legislative care permite înfiinţarea IMM-urilor;

- utilizarea incompletă a suprafeţelor de producţie din mai multe unităţi economice;

- utilizarea incompletă a utilajelor şi a echipamentelor de producţie.

În ceea ce priveşte rolul întreprinderilor mici şi mijlocii, se evidenţiază următoarele aspecte:

1. Regulator al dezechilibrelor, prin permanenta tendinţă a întreprinzătorilor mici de a se implica acolo unde nu este un echilibru şi de a realiza o alocare a resurselor în vederea obţinerii profitului.

2. Potenţial ridicat de creare de noi locuri de muncă. Sectorul mic şi mijlociu angajează mai multă muncă pe unitatea de capital decât cele mari, dar şi costul pentru crearea unui nou loc de muncă în IMM-uri este mai mic decât în întreprinderile mari.

3. Sursă de concurenţă, asigurându-se un element suplimentar competitiv pentru oligopoluri şi monopoluri, reducându-se capacitatea de a controla piaţa.

4. Importanţi furnizori specializaţi de piese, subansamble şi servicii pentru întreprinderile mari.

5. Contribuie la formarea ofertei de mărfuri, oferind produse pentru pieţe limitate sau specifice, care nu sunt suficiente pentru întreprinderile mari sau pentru care nu este satisfăcută cererea numai prin intermediul întreprinderilor mari.

6. Utilizarea factorilor de producţie mai puţini eficienţi, care, în alte condiţii, nu ar fi folosiţi într-un proces de producţie.

Preview document

Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 1
Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 2
Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 3
Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 4
Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 5
Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 6
Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 7
Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 8
Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 9
Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 10
Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 11
Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 12
Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 13
Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 14
Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 15
Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 16
Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 17
Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 18
Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 19
Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 20
Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 21
Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 22
Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 23
Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 24
Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 25
Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 26
Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 27
Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 28
Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 29
Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 30
Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 31
Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 32
Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 33
Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 34
Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 35
Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 36
Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 37
Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 38
Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 39
Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 40
Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 41
Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 42
Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 43
Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 44
Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 45
Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 46
Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 47
Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 48
Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 49
Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 50
Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 51
Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 52
Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 53
Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 54
Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii - Pagina 55

Conținut arhivă zip

 • Managementul Intreprinderilor Mici si Mijlocii.doc

Alții au mai descărcat și

Studii Privind Managementul Gestionării Deșeurilor

Capitolul I. Introducere 1.1 Scopul lucrării de disertație Pentru dezvoltarea durabilă, pe termen lung, a oricărei comunităţi, este esenţial să...

Managementul IMM-urilor - BRD Group Societe Generale

CAP I. PREZENTAREA ORGANIZAŢIEI I. 1 SCURT ISTORIC Istoria BRD a început în 1923, odată cu înfiinţarea prin lege a Societăţii Naţionale pentru...

Managementul IMM

Capitolul 1 - Locul şi rolul IMM-urilor în economie 1.1.Considerente generale privind întreprinderile mici şi mijlocii Aşa cum ne demonstrează...

China

Capitolul 1 Prezentarea generală a Chinei 1.1 Localizare China (Zonghua Renmin Gongheguo)- situată în estul Asiei, este a treia ţară ca...

Conceptul MBO și Reflectarea sa în Practica Firmelor Producătoare din România

Termenul de “management prin obiective” (Management by objectives) a fost propus de Peter Drucker în 1954 pentru a accentua importanţa stabilirii...

Rolul IMM-urilor în economia modernă

1.1 Întreprinderea este componenta cea mai importantă a economiei şi societăţii. Importanţa sa deosebită decurge din urmatoarele realităţi: -...

Particularități ale managementului în întreprinderile mici și mijlocii - agenții de turism

Capitolul I PARTICULARITĂŢI ALE MANAGEMENTULUI ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII 1.1 Importanţa şi principalele trăsături ale întreprinderilor...

Managementul inovației tehnologice

Orice om şi orice grup uman are în structura sa internă o lege de evoluţie. Aşa a fost făcută lumea. Important este ca, pe măsura maturizării...

Te-ar putea interesa și

Metode generale de management utilizate în întreprinderi mici și mijlocii

Introducere Lucrul cu oamenii, alături de oameni şi pentru oameni este o activitate complexă. Este o activitate în care performanţele sunt...

Managementul întreprinderilor mici și mijlocii - studiu de caz SC Niramaro Prodcom SRL

INTRODUCERE În întreaga lume, o importanţă din ce în ce mai mare o prezintă preocuparea specialiştilor pentru definirea noilor concepte de afaceri...

Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii în Ramura de Telecomunicații

INTRODUCERE Dezvoltarea spectaculoasă, în ultimele două decenii a (întreprinderilor mici şi mijlocii, trăsătură caracteristică a stadiului actual...

Plan de afaceri - managementul întreprinderilor mici și mijlocii

Capitolul 1 - Obiectul studiului S.C. AIR HUNTERS S.A. TIMISOARA are ca obiect de activitate lucrul aerian si aviatie generala generala (lansari...

Managementul organizațiilor și întreprinderilor mici și mijlocii

CAP.1 ELEMENTE INTRODUCTIVE Practic, nu există lucrări care să nu cuprindă abordări explicite ale organizării activităţii umane. Ideea de mai sus...

Managementul întreprinderilor mici și mijlocii

1.1 Produsele şi serviciile oferite Un mediu civilizat este caracterizat în zilele noastre de climatizare şi refrigerare. Fie atmosfera destinsă...

Particularități ale managementului în întreprinderile mici și mijlocii - agenții de turism

Capitolul I PARTICULARITĂŢI ALE MANAGEMENTULUI ÎN ÎNTREPRINDERILE MICI ŞI MIJLOCII 1.1 Importanţa şi principalele trăsături ale întreprinderilor...

Proiect la Managementul Întreprinderilor Mici și Mijlocii

I DESCRIEREA FIRMEI : 1. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOCIETĂŢII 1. Numele societăţii: - S.C.VALROM S.R.L. 2. Coordonatele societăţii: - sediul...

Ai nevoie de altceva?