Studiu Aplicativ Privind Implicațiile Teoriilor Motivaționale la Locul de Muncă

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Management
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 2855
Mărime: 24.17KB (arhivat)
Publicat de: Facultate P.
Puncte necesare: 5

Extras din referat

Motivatia la locul de munca reprezinta un fenomen complex, puternic influentat de conditiile existente in organizatie, iar acestea sint determinate de valorile, stilul de conducere si competentele profesionale ale managerilor, precum si de dorinta de a depune efort pentru cultivarea motivatiei autentice.

Motivarea personalului este una din problemele de cea mai mare importanta cu care se confrunta managerii de la toate nivele si din orice tip de organizatii. Motivaţia este dorinţa individului de a acţiona. În cadrul companiilor, cu cât angajaţii sunt mai motivaţi, mai dornici să acţioneze, cu atât activitatea este mai bine dezvoltată şi eficientă.

Rezultatul unei motivaţii este întotdeauna acţiunea. Oamenii răspund la nevoile lor interne prin activităţi ce vizează atingerea obiectivelor pe care ei le cred generatoare de satisfacţii.

Managerul, în funcţie de reacţia sa la consecinţele comportamentului, poate sau nu să influenţeze satisfacţia şi implicit performanţa în muncă.

Există teorii care examinează factorii organizaţionali şi teorii care au la bază factorii individuali. Teoriile mai recente combină cele două tipuri de factori în explicarea comportamentului. Ele nu oferă reţeta ideală pentru motivarea personalului unei firme, darexplică trăsăturile fiecărui tip de motivare posibil de aplicat. Misiunea managerului este de a arăta în ce context atingerea obiectivelor firmei înseamnă şi satisfacerea nevoilor personale. Motivarea muncii unui individ înseamnă certitudinea că el va obţine, executând o muncă în condiţii date, elemente ce-i vor satisface propriile nevoi la un moment dat.

Teoria nevoilor postulează că fiinţele umane au nevoi caracteristice şi că oamenii pot fi motivaţi oferindu-le ceea ce au nevoie în schimbul efortului pe care îl depun. Cu alte cuvinte, oamenii sunt motivaţi să îşi satisfacă nevoile cele mai importante. Psihologul american Abraham Maslow a creat un model numit ierarhia nevoilor. Maslow considera că unele nevoi interne sunt mai stringente decât altele, şi că este nevoie de satisfacerea nevoilor de bază (de pe nivele inferioare) înaintea eliberării energiei necesare împlinirii nevoilor de ordin mai înalt.

Ierarhia nevoilor a lui Maslow

1.Nevoi fiziologice. Pe nivelul cel mai de jos al ierarhiei lui Maslow se află nevoile de bază, biologice sau fiziologice. Corpul uman are nevoie de aer, mâncare, apă, odihnă, îmbrăcăminte, sex.

Aceste nevoi sunt satisfăcute prin acordarea unui nivel al salariului care să asigure subzistenţa şi printr-un program de lucru care să permită un nivel suficient al refacerii capacităţii de muncă.

2.Nevoi de securitate. Odată ce nevoile biologice au fost satisfăcute, oamenii devin preocupaţi de siguranţa lor fizică şi psihică.

Aceste nevoi se referă la: securitatea muncii (pericol de accidente şi boli profesionale cât mai redus), securitatea locului de muncă (probabilitate cât mai mică de pierdere a locului de muncă respectiv), plata unor salarii peste nivelul minim de supravieţuire, libertatea de a se înscrie într-un sindicat, programe de pensii şi asigurări.

3.Nevoi de apartenenţă. Dacă o persoană este satisfăcută din punct de vedere fiziologic şi se simte în siguranţă, este posibil că acea persoană va deveni interesată să îşi satisfacă nevoia de contact social.

Aceste nevoi se reflectă în securitatea şi mândria pe care un angajat le poate resimţi ca urmare a faptului că face parte dintr-o anumită companie sau aparţine unei anumite echipe, prin posibilitatea de a interacţiona cu alţii la locul de muncă, de a dezvolta noi relaţii sociale.

4.Nevoi de stimă. Aceste nevoi se referă la nevoia de a fi bine cunoscut de către ceilalţi şi la nevoia individului de a se simţi valoros, competent şi respectat. În situaţia în care individul este ridiculizat, defăimat, discreditat sau evaluat negativ, se va simţi rănit şi nevoile de pe acest nivel nu sunt satisfăcute. În organizaţiile moderne, în care nevoile de bază sunt satisfăcute, managerii trebuie să acorde multă atenţie şi energie nevoilor de stimă.

În organizaţii un mare număr de situaţii pot ameninţa egoul: evaluările anuale sau bianuale ale performanţelor, promovările sau creşterile salariale (ca şi lipsa acestora), tipul de sarcini acordate şi orice tip de feedback cu caracter critic.

5.Nevoi de autoîmplinire.Dacă toate nevoile descrise anterior ar fi satisfăcute oamenii s-ar afla în situaţia să îşi dezvolte potenţialul maxim. Ei ar simţi nevoia de a-şi actualiza potenţialul şi de a-şi atinge cele mai înalte obiective şi aspiraţii. Mulţi oameni, gândindu-se la propriul lor potenţial, pot fi speriaţi de ceea ce ar putea deveni. Unii dintre ei încearcă să se ferească de a-şi dezvolta potenţialul sau conştiinţa misiunii personale.

Din teoria nevoilor reies câteva implicaţii interesante pentru manageri. Dacă oamenii au nevoi interne care îi orientează spre anumite moduri de satisfacţie, în organizaţii pot apărea o serie de probleme, deoarece acestea nu furnizează mijloacele satisfacerii acestor nevoi.

Preview document

Studiu Aplicativ Privind Implicațiile Teoriilor Motivaționale la Locul de Muncă - Pagina 1
Studiu Aplicativ Privind Implicațiile Teoriilor Motivaționale la Locul de Muncă - Pagina 2
Studiu Aplicativ Privind Implicațiile Teoriilor Motivaționale la Locul de Muncă - Pagina 3
Studiu Aplicativ Privind Implicațiile Teoriilor Motivaționale la Locul de Muncă - Pagina 4
Studiu Aplicativ Privind Implicațiile Teoriilor Motivaționale la Locul de Muncă - Pagina 5
Studiu Aplicativ Privind Implicațiile Teoriilor Motivaționale la Locul de Muncă - Pagina 6
Studiu Aplicativ Privind Implicațiile Teoriilor Motivaționale la Locul de Muncă - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Studiu Aplicativ Privind Implicatiile Teoriilor Motivationale la Locul de Munca.doc

Ai nevoie de altceva?