Analiza concurenței din cadrul pieței de comerț cu amănuntul - elaborare strategiilor de preț

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 2564
Mărime: 76.31KB (arhivat)
Publicat de: Dionisie Niculae
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Cristafovici Profira

Extras din referat

1.Analiza cantitativă și structurală a pieței comerțului cu amănuntul. Analiza elasticității cererii.

Conform datelor Biroului Național de Statistică volumul serviciilor de vînzări cu amănuntul a crescut aproximativ de 6 ori în ultimii 10 ani, mărindu-se de la 6012 mln lei în 2000 la 38765 mln lei în 2010. În anul 2011 se menține evoluția pozitivă, ultimele date aratînd o rată de creștere a vînzărilor de mărfuri cu amănuntul de 20.6% (în prețuri comparabile) în I semestru al anului 2011, în comparație cu aceeași perioadă a anului precedent.

În continuare ne propunem o analiză mai detaliată a structurii comerțului cu amănuntul din RM, în scopul delimitării cît mai exacte a pieței întreprinderii „Fourchette”. Astfel, comerțul cu amănuntul poate fi divizat în comerțul organizat (prin unități comerciale), cu o pondere de peste 60% și comerțul neorganizat (în piețe), cu o cotă respectiv de 40%.

Analizînd volumul comerțului organizat pe medii observăm discrepanța sat-oraș, în mediul urban cifrele fiind de 4-5 ori mai mari datorită infrastructurii mai dezvoltate. Totodată volumul vînzărilor prin unități comerciale în orașul Chișinău, unde îsi desfășoară activitatea întreprinderea analizată, constituie 56% din total.

Merită de remarcat o schimbare structurală prospectivă care s-a produs în comerţ: în timp ce în anul 2009 comerţul cu produsele nealimentare s-a redus mult mai mult decât comerţul cu produsele alimentare, în anul 2010 situaţia era inversă - comerţul cu produsele nealimentare înregistra o creştere mai rapidă (11%) comparativ cu cea a produselor alimentare (4%). Aceasta este o reflectare statistică a creşterii economice geografic nebalansate, determinată de consumul în creştere rapidă al locuitorilor orașelor, în timp ce consumul în regiunile rurale a rămas scăzut. Într-adevăr, în anul 2010 ponderea supermarketurilor din Chişinău în vânzările totale cu amănuntul a crescut cu mai mult de 3 p.p. (de la 55,8% în anul 2009 la aproape 60% în anul 2010).

În baza datelor furnizate de Biroul Național de Statistică am calculat elasticitatea cererii față de venituri, conform formulei:

E=(VV1-VV0)/VV0 : (V1-V0)/V0,

unde VV-valoarea vînzărilor, V-venitul (salariul mediu lunar). Astfel am stabilit că elasticitatea cererii în comerțul cu amănuntul are un coeficient de 0,937, ceea ce înseamnă că la creșterea veniturilor populației cu un procent, volumul vînzărilor en-detail va crește cu 0,937%, elasticitatea fiind aproape unitară. În schimb putem observa anumite diferențe la analiza pe grupe de mărfuri, și anume - pentru produsele alimentare coeficientul de elasticitate al cererii față de venituri este de 0,767%, mai mic decît cel al produselor nealimentare (1,062%). Aceasta ne confirmă faptul că cererea este mai puțin elastică față de venit în cazul produselor de primă necesitate (legea lui engel).

Elasticitatea cererii față de prețuri are în schimb un coeficient negativ, adică odata cu majorarea prețurilor cererea scade. Aceasta este însa mai dificil de a demonstra întrucît în datele statistice nu există informații despre un nivel general al prețurilor în comerțul cu amănuntul. În plus, de regulă, majorarea prețurilor și duce și la majorarea valorii vînzarilor (nu și a volumului).

Preview document

Analiza concurenței din cadrul pieței de comerț cu amănuntul - elaborare strategiilor de preț - Pagina 1
Analiza concurenței din cadrul pieței de comerț cu amănuntul - elaborare strategiilor de preț - Pagina 2
Analiza concurenței din cadrul pieței de comerț cu amănuntul - elaborare strategiilor de preț - Pagina 3
Analiza concurenței din cadrul pieței de comerț cu amănuntul - elaborare strategiilor de preț - Pagina 4
Analiza concurenței din cadrul pieței de comerț cu amănuntul - elaborare strategiilor de preț - Pagina 5
Analiza concurenței din cadrul pieței de comerț cu amănuntul - elaborare strategiilor de preț - Pagina 6
Analiza concurenței din cadrul pieței de comerț cu amănuntul - elaborare strategiilor de preț - Pagina 7
Analiza concurenței din cadrul pieței de comerț cu amănuntul - elaborare strategiilor de preț - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Analiza Concurentei din Cadrul Pietei de Comert cu Amanuntu - Elaborare Strategiilor de Pret.docx

Alții au mai descărcat și

Analiza componentelor principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Campanie de Promovare a Vopselurilor în Mediul Rural

CAMPANIE DE PROMOVARE A VOPSELURILOR ÎN MEDIUL RURAL Locatie: comuna Lita, judetul Teleorman, comuna aferenta municipiului Turnu Magurele...

Te-ar putea interesa și

Strategii de Dezvoltare a Comerțului cu Amănuntul în Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea şi gradul de cercetare ştiinţifică a temei. Schimbările semnificative, ca urmare a acţiunilor de reformă, impun eforturi...

Ai nevoie de altceva?