Analiza Macromediului de Marketing din China

Referat
7.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 3420
Mărime: 21.55KB (arhivat)
Publicat de: Dorina Tănase
Puncte necesare: 5

Cuprins

  1. I.Introducere
  2. II. Factori ai mediului international determinanti in procesul globalizarii
  3. 2.1 Mediul demografic
  4. 2.2 Mediul economic
  5. 2.3 Mediul tehnologic
  6. 2.4 Mediul natural
  7. 2.5 Spectrul politic al mediului investiţional
  8. 2.6 Mediul socio-cultural
  9. III. Concluzii

Extras din referat

1. Introducere

China reprezinta “tara tuturor posibilitatiilor”. In china oamenii construiesc lucruri din tot felul de materiale, dupa cum spunea si Antoine Lavoisier in 1778, ” In natura, nimic nu se pierde, nimic nu se castiga, totul se transforma!"

Istoria Chinei, după cronicile antice, începe 3300 ani în urmă. Studiile arheologice moderne au demonstrat existenţa unei orînduiri primitive avansate cultural şi economic între anii 2000 şi 2500 î. e. n. în ariile rîulul Huan He în nordul Chinei. Secole de migraţie, amalgamare, asimilare şi dezvoltare a populaţiei din această regiune a dus la formarea unei sistem distinctiv de scriere, un corpus filozofic, artistic autentic şi o organizare politică, care în zilele noastre se numeşte civilizaţia chineză.

După textele mitologice, civilizaţia chineză începe de la Pangu, creatorul universului, şi o succesiune de impăraţi, înţelepţi şi eroi mitici (Huang Di, Yao şi Shun), care i-au învăţat pe chinezii antici să-şi dobindească mîncare, să ţese şi să construiască case. Prima dinastie preistorică a fost Xia (2100-1700 în. e. n.). În anii 1960 excavările arheologice au descoperit aşezăminte omeneşti în provincia Henan, care au indicat existenţa unei civilizaţii urbane in perioada neolitică tîrzie. Dinastia Xia, în urma unor conflicte intre triburi, a căzut sub puterea dinastiei Shang. Cele mai semnificative invenţii din perioada Shang au fost sistemul ideografic (ieroglific) de scriere şi obţinerea bronzului pentru metalurgie. Ultimul conducător din dinastia Shang a fost detronat de un şef de trib vecin cu numele Zhou. Zhou care împărtăşea limba şi cultura epocii Shang a colonizat teritoriile vecine, formînd aşa-numita "China Centrală"(Zhou) la nord de rîul Yangtze. Dinastia Zhou a condus peste 8OO de ani. Filosofii aceste dinastii au elaborat doctrina "mandatul cerului", care susţinea că împăratul este fiul cerului şi guvernează doar prin voinţa divină, iar detronarea acestuia ar demonstra că el a pierdut acest mandat. Doctrina a explicat şi a justificat căderea dinastiilor precedente, dar a şi întărit legitimitatea dinastiei prezente.

Republica Populară Chineză a fost proclamată în 1949 de către Partidul Comunist Chinez, după ce a cîştigat războiul civil cu forţele naţionaliste reprezentate de partidul Kuomintang. Guvernul format de Kuomintang s-a refugiat în insula Taiwan, unde a proclamat Republica Chineză, care contestă legitimitatea conducerii comuniste a Chinei.

II. Factori ai mediului international determinanti in procesul globalizarii

2.1 Mediul demografic

Republica Popularã Chinezã este natiunea cea mai numeroasã din lume cu peste 1,17 miliarde de cetateni, aproape un sfert din totalul populatiei globului pe o suprefata de: 9.596.960 km 2 . Majoritatea (94%) este concentratã pe litoralul din SE si in campii, unde densitatea atinge 500-1000 loc./km2. Aproximativ 70% locuiesc la tarã in sate cu circa 2000 locuitori. Urbanizarea si natalitatea sunt controlate de stat.

China este impãrtitã in 23 de provincii, 5 regiuni autonome, fiecare desemnată pentru anumite grupuri minoritare, 4 municipii (regiuni municipale) şi două regiuni autonome cu statut special, care se bucură de o autonomie mai extinsă.

2.2. Mediul economic

În ultimii peste 20 de ani, economia chineză a cunoscut o dezvoltare rapidă. In această perioadă , ritmul mediu de creştere a economiei chineze a depăşit 9%, iar PIB a crescut de circa 8 ori. La ora actuală, China se situează pe locul al 6-lea pe plan mondial din punct de vedere al puterii economice.

In domeniul comerţului exterior , volumul schimburilor comerciale ale Chinei din anul 2001 a depăşit 500 de miliarde de dolari SUA, clasîndu-se tot pe locul al 6-lea , după Statele Unite, Germania, Japonia, Franţa şi Marea Britanie.

Cooperarea Chinei cu străinătatea în plan economic şi tehnologic a cunoscut o evoluţie ascendentă.

Creşterea economică a creat condiţiile necesare pentru îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei. Pînă la sfîrşitul anului 2000, circa un miliard 3OO de milioane de oameni au început să ducă o viaţă decentă, PIB pe cap de locuitor ajungînd la 8OO de dolari americani.

Creşterea susţinută a economiei chineze a creat o bază solidă pentru construcţia infrastructurală şi îmbunătăţirea nivelului de trai al populaţiei.

China este denumita “Dragonul economic al Asiei” .

Cauzele care au favorizat progresele economice rapide sunt multiple:

- poziţie geografică privilegiată – toate sunt pe rutele comerciale spre Japonia, SUA şi Australia

- infarstructurile de decolare economică create în anii ’60;

- un ajutor financiar şi tehnologic consistent din partea S.U.A.;

- politica economică transparentă;

- politica fiscală a statului extrem de avantajoasă pentru investiţii;

- forţa de muncă ieftină, disciplinată, conştiincioasă, calificată sau cu posibilităţi de calificare;

- orientarea producţiei industriale spre export (devenit aproape un scop în sine);

- accesul liber pe piaţa S.U.A. şi apoi pe cea vest – europeană;

- investiţii masive din partea Japoniei, SUA, a ţărilor arabe exportatoare de petrol;

- un accent particular pe cercetare şi învăţământ;

- inserţia benefică a statului care acordă facilităţi faţă de impozite, terenuri în poziţii avantajoase;

- promovarea unui control tehnic de calitate foarte exigent;

- promovarea unor politici comerciale de dumping;

- integrarea societăţilor în companii puternice etc.

Preview document

Analiza Macromediului de Marketing din China - Pagina 1
Analiza Macromediului de Marketing din China - Pagina 2
Analiza Macromediului de Marketing din China - Pagina 3
Analiza Macromediului de Marketing din China - Pagina 4
Analiza Macromediului de Marketing din China - Pagina 5
Analiza Macromediului de Marketing din China - Pagina 6
Analiza Macromediului de Marketing din China - Pagina 7
Analiza Macromediului de Marketing din China - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Analiza Macromediului de Marketing din China.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza componentelor principale

Analiza clusterelor a fost folosita în marketing pentru a servi unei varietati mari de scopuri, incluzând urmatoarele: • Segmentarea pietei. De...

Campanie de Promovare a Vopselurilor în Mediul Rural

CAMPANIE DE PROMOVARE A VOPSELURILOR ÎN MEDIUL RURAL Locatie: comuna Lita, judetul Teleorman, comuna aferenta municipiului Turnu Magurele...

Te-ar putea interesa și

Strategia de pătrundere pe o piață internațională în cadrul Bitdefender SRL

Introducere Managementul și marketingul se află într-o strânsă relație, buna desfășurare în practică a acesteia influențând semnificativ existența...

ROMET

Capitolul I. Prezentare generală a ROMET Bucureşti 1.1. SCURT ISTORIC Turnarea metalului este o îndeletnicire atestată de milenii pe Valea...

Sistemul comunicațional de marketing la SC Robinete Industriale SA Bacău

INTRODUCERE Comunicarea între oameni reprezinta fundamentul si obiectul de studiu al multor stiinte, având o influenta covârsitoare asupra...

Analiza brandului destinației turistice - Japonia

JAPONIA 1. Evaluarea situaţiei curente a destinaţiei turistice 1.1. Analiza macromediului de marketing Mediul Demografic Japonia este una...

Cultivarea Plantelor Medicinale și Aromatice în Sistem Ecologic

Rezumat Am ales să întocmesc acest plan de afaceri deoarece cultivarea plantelor medicinale și aromatice este o afacere profitabilă, Romania...

Satisfacția în muncă

Satisfactia si motivatia in munca a angajatilor este o preocupare esentiala a organizatiilor care doresc o performanta crescuta. Satisfactia in...

Ai nevoie de altceva?