Strategii și Politici

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Marketing
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 2195
Mărime: 10.24KB (arhivat)
Puncte necesare: 5

Extras din referat

Strategii si politici

Asa cum a fost prezentatã, strategia reprezintã un program general de actiune si de angajare a resurselor si accentelor pentru realizarea unor obiective cuprinzãtoare; politicile au fost prezentate ca ghiduri de gândire în adoptarea deciziilor, care nu cer actiune dar sunt destinate sã orienteze atitudinea managerilor în asigurarea deciziilor.

1. Sursele strategiilor si politicilor

Pentru a întelege cum se stabilesc si cum actioneazã strategiile si politicile într-o organizatie economicã trebuie sã se cunoascã principalele lor surse (origini). Acestea pot fi clasificate ca: a) create; b) atrase (solicitate); c) implicate (presupuse, sugerate); d) impuse din exterior.

a. Cea mai normalã sursã a strategiei sau politicii sunt top-managerii care le creazã pentru exprimarea scopului subordonatilor ce trebuie orientati în activitãtile lor.

Strategiile si politicile care au aceastã origine decurg din obiectivele generale ale întreprinderii. Având aceastã sursã ele sunt impuse, astfel încât abaterile nu sunt permise.

b. În practicã, cele mai multe politici si chiar unele strategii sunt urmãri ale solicitãrii ierarhiei autoritãtii manageriale în cazuri exceptionale. În asemenea situatii, subordonatii care fie nu au suficientã autoritate, fie nu stiu sã o foloseascã sunt solicitati de superiorii lor la adoptarea unor decizii care devin orientãri pentru actiunile manageriale viitoare.

Politicile si strategiile dezvoltate din asemenea solicitãri sunt uneori incomplete, necoordonate si confuze si pot sã nu orienteze gândirea si actiunea subordonatilor asa cum doresc top-managerii.

c. Nu este neobisnuit pentru politici si chiar pentru strategii ca ele sã fie sugerate subordonatilor de actiunile superiorilor lor. Angajatii vor fi gata sã înteleagã care este politica realã dacã ei muncesc într-o organizatie care si-a fãcut deja cunoscute politicile.

d. Politicile si strategiile organizatiei economice pot fi uneori impuse din afarã de guvern, sindicate sau alte organizatii cu obiective economice sau sociale. Influentele, în special cele din partea guvernului, se pot manifesta fie prin reglementãri directe, fie prin competitia cu întreprinderile proprietate de stat sau sprijinite financiar de cãtre stat, fie prin respectarea unor conditii în vederea obtinerii ajutoarelor sau contractelor din partea guvernului sau altor organizatii.

2. Importanta strategiilor si politicilor

Functia de bazã a strategiilor si politicilor este sã dea o directionare unicã planurilor sau, formulat cu alte cuvinte, ele influenteazã directia cãtre care întreprinderea încearcã sã ,,meargã".

Strategiile si politicile oferã cadrul pentru planuri prin orientarea deciziilor. Cu cât mai multe strategii si politici sunt dezvoltate atent si întelese clar, cu atât mai consistent si eficient va fi cadrul planurilor. Dacã acest cadru existã într-adevãr si dacã acest principiu este urmãrit în practicã, consistenta în actiune si eficienta în utilizarea resurselor vor înlocui conflictul între actiuni si risipirea resurselor.

Pentru a fi eficiente, strategiile si politicile pretind planuri operationale, dezvoltate în detaliu. si aceasta deoarece o strategie este bunã numai dacã poate fi aplicatã corect, prin tactici corespunzãtoare.

Influenta strategiilor si politicilor asupra planurilor curente este, asa cum s-a arãtat, considerabilã. Dar, strategiile si politicile au, de asemenea, puternic efect si asupra celorlalte domenii ale activitãtii manageriale. Astfel, strategiile si politicile majore influenteazã structura organizatoricã a companiei si prin aceasta si celelalte functii manageriale.

Este larg recunoscut cã, dezvoltarea si comunicarea strategiei este printre cele mai importante activitãsi ale top-managerilor. Referindu-se la aceasta în lucrarea consacratã lipsei de succes a multor companii mari din SUA, Ross si Kani arãtau cã ,,Fãrã o strategie, organizatia este ca o navã fãrã cârmã, plutind în cerc. Este ca un hoinar care nu are unde sã se ducã". Ei atribuie cele mai multe insuccese în afaceri lipsei de strategie, strategiilor necorespunzãtoare sau neimplementãrii uneia potrivite. Ca o concluzie la studiul amintit ei aratã cã ,,fãrã o strategie potrivitã implementatã eficient, esecul organizatiei este doar o problemã de timp".

Desi în general, le este recunoscutã importanta, au existat si multe deceptii determinate de strategii, de dezvoltarea si implementarea lor. Deceptiile, în special cele referitoare la planificarea strategicã, se pare cã rezultã din greselile provocate de neîntelegerea pe deplin a urmãtoarelor aspecte:

- ce sunt strategiile si de ce sunt importante;

- cum pun strategiile în concordantã întregul proces de planificare;

- cum se dezvoltã strategiile;

- cum se implementeazã strategiile prin a le aduce în situatia de a avea legãturã cu deciziile curente.

Preview document

Strategii și Politici - Pagina 1
Strategii și Politici - Pagina 2
Strategii și Politici - Pagina 3
Strategii și Politici - Pagina 4
Strategii și Politici - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Strategii si Politici.doc

Te-ar putea interesa și

Planul de Marketing Privind Lansarea unui Nou Produs

INTRODUCERE În cadrul mediului de marketing, accentuarea tulburenţei pieţelor în ultimul sfert al secolului al XX-lea, trăsătura prezentând o...

Strategii de Marketing în Servicii

INTRODUCERE Sectorul serviciilor capătă o amploare din ce în ce mai mare, nu numai în economiile dezvoltate (numite adesea economii ale...

Analiza Bonității Firmelor la Credit Europe Bank

INTRODUCERE Felul in care banca alocă fondurile pe care le gestioneaza poate influenţa in mod hotărator dezvoltarea economică la nivel local sau...

Fundamentarea strategiei de piață a SC Tabco Campofrio SA Tulcea

CAPITOLUL 1 STRATEGIA DE PIATA ÎN ACTIVITATEA DE MARKETING. 1.1. ETAPE ÎN EVOLUTIA CONCEPTULUI DE STRATEGIE DE PIATA. Grecii din perioada antica...

Strategii ale mixului de marketing în cadrul firmei Milka

1.1. Aspecte teoretice privind mixul de marketing În accepțiunea generala, marketingul reprezinta "stiinta si arta de a convinge clientii sa...

Strategii de marketing în cadrdul firmei Kaufland România

1. Aspecte teoretice privind mixul de marketing și strategia de marketing Mixul de marketing se poate defini ca si setul de instrumente utilizate...

Instrumentele de Politică Monetară Folosite de BNR și Efectele Aplicării Lor în Perioadele 2006-2007

Politica promovată de BNR trebuie să conducă la creşterea economică durabilă, în principal, prin reducerea inflaţiei până la un nivel cât mai mic...

Strategii de politică monetară

Potrivit definitiei, strategia de politica monetara reprezinta procedura si modalitatea prin care banca centrala utilizeaza instrumentele primare,...

Ai nevoie de altceva?