Mijloace de educație - Erich Gessler

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Pedagogie
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 4236
Mărime: 16.96KB (arhivat)
Publicat de: Iridenta Iliescu
Puncte necesare: 7

Extras din referat

1.Scopurile educaţiei-Mijloace de educaţie-Câmpul educaţional

Instituţiile educaţionale sunt considerate a fi organe de execuţie ale unor sarcini prestabilite.

Pedagogia se rezumă la explicarea metodei adecvate realizării scopurilor prestabilite.

Nu putem acţiona asupra individului până când acesta devine sociabil.Pedogogia astfel a primit sarcini sociale şi ideativ-critice.

Educaţia este considerată un proces primar de reînnoire socială prin asimilarea copiilor în dezvoltare, dar scopurile educaţiei s-au deplasat simţitor în direcţia capacităţii individuale de a decide.

Nu putem descrie nici un proces de educaţie, fără a considera, în mod corespunzător, scopurile sale concrete.

Educaţia înseamnă autonomizarea unei fiinţe încă dependente.Se cunoşte sub denumirea de caracter interimar.

Orice măsură educaţională prezintă caracterul unui stimul exterior, căruia îi este coordonată o reacţie specifică.

Cu cât educaţia durează mai mult, cu atât devine necesară mai puţină educaţie.

Fiecare măsură educaţională se apreciază numai în funcţie de instaurarea treptată a autonomiei celui educat.Educaţia înseamnă dirijarea evoluţiei.

Prin mijloace de educaţie înţelegem măsurile şi situaţiile cu ajutorul cărora educatorii acţionează asupra celor educaţi în intenţia de a modela, de a fixa sau de a modifica atitudinile, punctele lor de vedere sau motivaţiile lor.Dintotdeauna, lauda şi dojana, avertismentul şi îndemnul, pedepsele şi, în fine, jocul, întrecerea şi munca au fost socotite mijloace de educaţie.După unii, obişnuinţa, dialogul, exemplul şi modelul ar trebui privite tot ca mijloace educaţionale.

Mijloacele de educaţie sunt de două feluri:directe (laudă, dojană, pedepse) şi indirecte(joc, muncă, întrecere).

Învăţarea, formarea, educaţia sunt socotite procese determinate de un anumit plan.

Calitatea mijloacelor de educaţie depinde de gradul de eficienţă, de felul în care duc la realizarea scopului propus, de volumul efectelor secundare, nedorite, pe care le provoacă.Mijloacele de educaţie au funcţia de a atinge un scop pedagogic situat în afara lor.Scopul lor ultim este autonomizarea.

Ferdinand Birnbaum grupează toate procesele de învăţare şi educare, toate mijloacele de predare şi educare, în măsuri de sprijinire a evoluţiei şi progresului, măsuri de cantracarare şi măsuri de transformare.

1. La baza elementelor de sprijin ale evoluţiei se află experienţa, după care evoluţia omului este un produs al unui proces de maturizare şi învăţare.

2. Elementele de sprijin al progresului (învăţării) privesc cultura şi trebuie să dezvole însuşiri de caracter, de exemplu:perseverenţă, strădanie, obiectivitate, precizie.

3. Măsurile de contracarare sunt constituite după modele diferite:caracterizate prin suferinţă şi teamă, bazate pe consecinţele naturale(aşa numitele:”pedepse naturale”) sau privarea de avantaje(sentiment de plăcere şi neplăcere, senzaţii de plăcut şi neplăcut).

4. Măsuri transformatoare.Transformarea este un element de bază al mijloacelor educaţiei.Spontaneitatea care se manifestă în toate acţiunile şi reacţiunile copilului, în dorinţele, aspiraţiile, aversiunile sale, în motivele şi acţiunile sale. Spontaneitatea care îmbracă formele opoziţiei faţă de ordine, aspectele unui comportament nedisciplinat nu trebuie distrusă ci doar transformată, dirijată în sens pozitiv. Calitatea pedagogică a tuturor mijloacelor educaţionale trebuie apreciată în funcţie de măsura în care ele posedă calităţi transformatoare.

Explicaţiile posibile pentru nesupunere sau lene sunt:dispoziţie negativă care se manifestă pregnant în decursul dezvoltării biologice-represiunea dobândeşte o funcţie pedagogică importantă, o “pornire spre rău” în sensul kantian; efecte ale mediului nociv-ocrotirea, izolarea, critica societăţii dobândesc o semnificaţie incomparabil mai puternică; depravare, deficienţă a comportamentului determinată evolutiv , pecare educaţia şi instruirea sunt chemate să le învingă.

Mijloacele disciplinare se ocupă de mijloacele de moment.restebilesc aparent o comportare ordonată fără a putea influenţa cât de cât motivaţia.Mijloacele educaţionale sunt îndreptate exclusiv asupra motivelor.Ele poartă numele de mijloace de educaţie numai în măsura în care formează convingeri.

Mijloacele educaţionale nu au putut fi, până astăzi, încadrate într-o sistematizare convingătoare.Lista mijloacelor educaţionale nu pote fi încheiată sub aspect pur cantitativ.Încercări de clasificare:

- Gőttler indică obişnuinţa, inspiraţia şi povăţuirea, asociindu-le diferite mijloace de educaţie.

- Spieler grupează inspiraţia, povăţuirea şi conducerea, după exerciţiu şi obişnuinţă.

- Langeveldface deosebirea între ocrotire, înţelegere, adaptare, consens, apartenenţă, şi un ultim punct de vedere pe care îl numeşte înţelegerea “necesităţii de a fi educat”.

- Trost face o diferenţiere între elementele de sprijin în vederea unei decizii, a extinderii în vederea adaptării la o anumită situaţie, pentru adâncirea încrederii şi aşteptărilor, indicaţii date înaintea unor cerinţe sporite, indicaţii în cazul unor greşeli.

Unul şi acelaşi mijloc poate provoca efecte deosebite în situaţii deosebite.

Tendinţa reală a acţiunii apare ca un întreg al acestei constelaţii de factori: dispoziţii, emoţii, dorinţe care influenţează impresia de moment, determinând apariţia unor diferenţe, atât în desfăşurarea, cât şi în efectul acţiunii.Experienţa premergătoare şi atitudinea adoptată pe această bază trebuie considerate de asemenea factori importanţi.Factorii instituţionali se pot suprapune suplimentar acestui câmp:lauda profesorului, lauda şefului, lauda tatălui vor avea întotdeauna alte premise şi duc la rezultate diferite.

Educaţia intenţională este cea în care atât educatorul cât şi intenţiile sale pedagogice sunt cunoscute, iar succesele sale pedegogice abia urmează să fie căutate.

Educaţia funcţională se caracterizează prin posibilitatea consemnării unui efect, cauzele aferente trebuind însă să fie căutate.În primul caz avem de-a face cu o noţiune educaţională orientată intenţional, în cel de-al doilea, cu una orientată asupra efectului.În consecinţă, influenţa pedagogică directă este complexă, încărcată cu efecte funcţionale.

Preview document

Mijloace de educație - Erich Gessler - Pagina 1
Mijloace de educație - Erich Gessler - Pagina 2
Mijloace de educație - Erich Gessler - Pagina 3
Mijloace de educație - Erich Gessler - Pagina 4
Mijloace de educație - Erich Gessler - Pagina 5
Mijloace de educație - Erich Gessler - Pagina 6
Mijloace de educație - Erich Gessler - Pagina 7
Mijloace de educație - Erich Gessler - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Mijloace de Educatie - Erich Gessler.doc

Alții au mai descărcat și

Finalitățile Educației

Finalitatile educatiei reprezinta orientarile valorice ale activitatii de formare-dezvoltare a personalitatii definite la nivel de sistem (...

Preșcolaritate

Prescolaritatea sau vârsta de aur a copilariei înregistreaza progrese mari în ceea ce priveste dezvoltarea fizica si psihica. Pentru a observa...

Metode activ-participative în activitatea educative a copiilor cu cerințe speciale

Metode activ-participative in activitatea educative a copiilor cu cerinte speciale Prin aceste metode: se stimuleaza interesul pentru cunoastere,...

Proiect de lecție - logopedie

Data: 13.01.2010 Locul: Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva “P.Popescu Neveanu”,Timisora Grupa: DMU Aria Curriculara: Logopedie...

Pedagogia ca știință a educației

Pedagogia ca stiinta a educatiei Planul de idei 1. Ce este pedagogia si locul ei intre stiintele educatiei 2. Dimensiunile pedagogiei ca stiinta...

Memoria

Stim din viata de toate zilele ca cele percepute de noi in trecut,cele citite sau gandite etc. nu dispar dupa ce faptul s-a consumat.In mod...

Ai nevoie de altceva?