Metoda sociometrică

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Sociologie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 1524
Mărime: 15.86KB (arhivat)
Publicat de: Cedrin Tănasă
Puncte necesare: 4
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: vlad adiana
metoda sociometrica

Extras din referat

Metoda sociometrică - instrument principal în studierea clasei școlare ca grup școlar

Sociometria este astăzi un termen de largă circulație. Ea este o tehnică de măsurare a unor fenomene sociale de relevare a componenței relațiilor sociale la nivelul interpersonal, grupal și intergrupal.

Metodele sociometrice reprezintă un ansamblu de procedee și tehnici experimentale și matematice destinate să măsoare intensitatea și întinderea „curentelor psihologice”(afective) în cadrul unor grupuri. Instrumentul lor de lucru este testul sociometric, creat pentru a determina amplasamentul unui individ în câmpul relațiilor interpersonale sau structura psihologică globală a grupului.

Metoda sociometrică a fost inițiată de J. L. Moreno și dezvoltată de multi alți cercetători.

La noi în țără a fost adoptată în cercetările intreprinse de M. Zlate, I. Nicola, P. Golu și altii.

Noțiunea de metodă sociometrică are două sensuri:

a) Testul sociometric de personalitate - folosit pentru cunoașterea individului integrat în grup, unde accentul este pus pe cunoașterea elevului.

b) Testul sociometric al configurației - prin care se studiază structura relațiilor din clasă, accentul fiind pus pe grupul de elevi.

O tehnică distinctă este testul de percepție sociometrică prin care se urmărește modul în care elevii gândesc sau iși imaginează relațiile din colectivul din care fac parte.

Cele trei înțelesuri pot fi abordate împreună atunci când se întocmesc instrumentele de cercetare. Principalul instrument fiind, așa cum am amintit, testul sau chestionarul sociometric care constă într-o serie de întrebări cu privire la preferințele, simpatiile, inclinațiile sau dimpotrivă antipatiile, respingerile sau relațiile de indiferență ce se manifestă în cadrul unui colectiv. Astfel de întrebări sunt: „cu cine dintre colegii tăi de clasă dorești să lucrezi împreună?”; „cine crezi că ar trebui să conducă echipa sportivă a clasei?”; „cu cine dintre colegi ai dori să îți faci temele?”. După cum se poate observa întrebările solicită preferințele în domenii diferite, aceste domenii fiind criteriile testului sociometric.

Când testul studiază percepția sociometrică, adică modul în care elevii gândesc relațiile din clasă se folosesc întrebări de forma: „cine crezi ca te-ar alege?”, (când urmărim gradul de conștientizare de către elev, a poziției sale în clasă) sau de forma „cine crezi că va fi ales?” (când urmărim gradul de cunoaștere de către elevi a situației din clasă).

Meritul principal al metodei sociometrice constă în faptul că printr-o tehnică simplă oferă informații utile, ce nu apar în observația directă asupra relațiilor din colectivul de elevi. După cum se arată în studiile de specialitate această metodă nu se reduce la simpla radiografiere a relațiilor ci poate fi folosită pentru dezvăluirea normelor și valorilor de bază pe baza cărora elevii se apreciază reciproc. Un elev îl preferă pe altul pentru că apreciază la el anumite calități, iar această apreciere are loc în lumina unor criterii determinate social.

Este foarte imporant de reținut că există și unele limite ale metodei sociometrice, îndeosebi faptul că ea are un caracter static, nu surprinde dinamica interacțiunii în clasă, poate fi influențată de factori aleatorii nesemnificativi. De multe ori elevii își exprimă preferințe de moment, la care renunță ușor, care se modifică în timp sau pe care nu le pot argumenta. Acest neajuns poate fi ameliorat prin repetarea anchetei din timp în timp. Însuși aplicarea chestionarului, condițiile asemănătoare unei probe scrise, fac ca elevii să nu-și exprime preferințele în mod sincer, să caute să răspundă așteptărilor învățătorului sau să folosească clișee de apreciere.

O problemă importantă este adaptarea metodei sociometrice la particularitățile de vârstă ale elevilor, găsirea unor criterii semnificative și accesibile.

Folosirea practică a metodei sociometrice cuprinde următoarele: definirea obiectivelor urmărite și stabilirea criteriilor după care vor fi studiate relațiile din grup, elaborarea chestionarului sociometric, întocmirea matricei sociometrice și a sociogramelor, calcularea unor indici sociometrici și interpretarea datelor obținute.

a) Elaborarea chestionarului sociometric

Chestionarul(testul) sociometric constituie instrumentul esențial de investigare a relațiilor din grupurile de elevi. El cuprinde o succesiune de întebări ce solicită elevilor să-și exprime preferințele față de colegii de clasă. Aceste preferințe se cer pentru diferite domenii de activitate, domenii care se numesc după cum am văzut criterii ale chestionarului.

Bibliografie

Zlate, M.,

Introducere în psihologie, Polirom, Iași, 2000

Zlate, M.,

Psihologia în fața grupurilor școlare, Ed. Politică, București, 1972

Pedagogia în fața grupurilor spontane, Scrisul Românesc, Craiova, 1978

Trăistaru, E.,

Trăistaru, I.,

Omogenizarea societății românești, Scrisul Românesc, Craiova, 1979

Radu, N

Martin,V

Ioniță, M

Predescu, A

Teoria grupurilor și cercetarea colectivelor școlare, E.D.P., București, 1974

Păun, E.,

Sociopedagogie școlară, E.D.P., București, 1982

Nicula I.,

Microsociologia colectivului de elevi, E.D.P. ,1977

Mihu, A.,

Sociometria, Ed. Politică, București, 1967

Miftode, V.,

Metodologia sociologică, Ed. Porto-Franco, 1995, Galați

Golu, P

Psihologie socială, E.D.P., București, 1974

Constantinescu, V.,

Sociologia grupurilor mici, Cercetare bibliografică, București, 1972

Preview document

Metoda sociometrică - Pagina 1
Metoda sociometrică - Pagina 2
Metoda sociometrică - Pagina 3
Metoda sociometrică - Pagina 4
Metoda sociometrică - Pagina 5
Metoda sociometrică - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Metoda sociometrica.docx

Alții au mai descărcat și

Război informațional

Razboiul mediatic este nou aparut în marele cadru al razboaielor informationale ( razboiul informational, razboiul psihologic, razboiul electronic,...

Diagnoza Instituțională a Fenomenului Mobilității Forței de Muncă Românești în Spațiul European

Migratia internationala este un fenomen relativ nou pentru România contemporana si probabil abia perioada de dupa 1998 începe sa defineasca...

Teorii Privind Rolul mass-mediei în Societate

Lui Harol Laswell i se datoreaza schema clasica a comunicarii: "Cine ?; Ce spune ?; Prin ce canal ?; Cui ?; Cu ce efect ?" , reductibila la...

Cuba

Cuba este o tara formata dintr-o singura insula mica cu suprafata de 110,860 Km² situat între marea Caribica si Ocenul Atlantic. Climatul tarii...

Legea de stat și recunoașterea proprietății în România rurală

Titlurile de proprietate iau diferite forme de la cele legitime la cele nelegitime.De exemplu , in legea engleza detinerea de drepturi de...

Teoria Schimbului

Teoria schimbului reprezinta tranzactionarea muncii,resurselor si serviciilor,sau chiar a persoanelor si cuvintelor in societate. Karl...

Te-ar putea interesa și

Cântarea în comun și rolul ei în educarea spirituală a credincioșilor

CAPITOLUL I I. Importanța temei și rolul cântării în comun în educarea spirituală a credincioșilor. I.1.Motivarea personală a alegerii temei....

Strategii de management și practici incluzive la nivelul clasei în învățământul primar

Managementul fiind una dintre cele mai vechi arte şi cele mai noi ştiinţe, răspunde tot mai prezent, în tot mai multe domenii, necesităţilor...

Influența metodelor și tehnicilor interactive de predare-învățare asupra coeziunii clasei de elevi

Metodele de învățământ reprezintă căile folosite de cadrul didactic pentru a-i sprijini pe elevi să descopere lumea înconjurătoare. Acestea...

Rolul activităților liber alese în socializarea copiilor din grădiniță

ARGUMENT Educaţia se realizează în instituţii formative, grădiniţe şi şcoli. De mici, copiii pornesc în viaţă cu un bagaj de cunoştinţe asimilate...

Metode, tehnici și instrumente de studiere a clasei de elevi ca grup educațional

INTRODUCERE Abordarea acestei lucrări, prin aspectele teoretice, metodele de abordare și practică, își propune să evidențieze complexitatea...

Relațiile socio-afective din Perspectiva psiho-sociala

Introducere Chiar din primele zile ale existentei sale, omul este inconjurat de semenii sai, este inclus in diverse relatii sociale, prin...

Cercetarea Pedagogică

Cercetarea pedagogică 1. Introducere Dezvoltarea pedagogiei ca ştiinţă a fost condiţionată din totdeauna, dar mai cu seamă în ultimul secol, de...

Relațiile interpersonale în interiorul microgrupului militar

Introducere Am ales această temă deoarece cred că cunoaşterea oamenilor, a relaţiilor dintre aceştia este foarte importantă şi în acelaşi timp...

Ai nevoie de altceva?