Ministerele

Referat
7/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 1330
Mărime: 20.27KB (arhivat)
Publicat de: Maia Giurgiu
Puncte necesare: 0

Extras din referat

Ministerele reprezintă o componentă de bază în cadrul administrației publice centrale de specialitate. În dreptul public, ministerul este ”un organ plasat în cadrul puterii executive și care se bucură de o competență materială determinată” .

Secțiunea 1. Cadrul juridic al ministerelor

În sistemul român de drept, instituția juridică a ministerului apare consacrată în cadrul Constituției României, în Capitolul V, Secțiunea I- ”Administrația publică centrală de specialitate”, coordonatele normative generale fiind specificate prin intermediul art. 116 și art. 117.

Actul fundamental român stabilește caracterul ministerelor de instituții juridice subordonate Guvernului, acordând legiuitorului competența de a reglementa cadrul juridic specific referitor la înființarea, organizarea și funcționarea acestora. În cadrul Legii nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, Capitolul 2, art. 34-56, normează regimul juridic general al acestor instituții.

Secțiunea 2. Înființarea ministerelor

Constituantul român specifică în cadrul art.117 alin. (1) faptul că ”ministerele se înființează” (...) potrivit legii”. Această prevedere contituțională menționează obligativitatea ca înființarea acestor instituții juridice să se facă potrivit dispozițiilor legale în vigoare, astfel, legiuitorul poate alege procedura prin care pot fi create ministerele.

Legea-cadru nr. 90/2001 normează prin art. 36 faptul că ”ministerele și miniștrii se aprobă de către Parlament, prin acordarea votului de încredere asupra Programului de guvernare și întregii liste a Guvernului, la învestitură”. Principala modalitate de creare a ministerelor constă în aprobarea prin hotărâre de către Parlament a actului politic propus de către candidatul la funcția de prim-ministru, act ce cuprinde lista membrilor viitorului Guvern și ministerele prin care urmează a fi practicată politica guvernamentală.

În același timp, conform art. 37 alin (1) din lege, Primul-ministru poate cere Parlamentului schimbarea structurii Guvernului prin înființarea, desființarea sau divizarea ori comasarea unor ministere, în acest caz aplicându-se prevederile art. 36. Necesitatea flexibilității și adaptabilității activității administrației centrale impune posibilitatea de modificare în timp a structurii acesteia, prin crearea sau desființarea unor ministere ori divizarea sau comasarea acestora, Constituția nestabilind un număr fix al acestor structuri instituționale. Astfel, o altă modalitate prin care pot fi create ministerele implică un act de voință exprimat al primului-ministru în acest sens și o aprobare prin hotărâre din partea Parlamentului.

De asemenea, și Guvernul, prin intermediul ordonanțelor de urgență, fără vreo abilitare din partea Parlamentului, poate crea cadrul juridic specific de organizare și funcționare a ministerelor, având și capacitatea de a le înființa.

Preview document

Ministerele - Pagina 1
Ministerele - Pagina 2
Ministerele - Pagina 3
Ministerele - Pagina 4
Ministerele - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Ministerele.docx

Te-ar putea interesa și

Guvernul României

REZUMAT Cuvinte cheie: Guvern, Hotărâre de Guvern, Ordonanţă de Guvern, ministru, ministere, vot de încredere, aparatul de lucru al Guvernului....

Aspecte Generale Privind Organizarea și Funcționarea Administrației Publice Centrale de Specialitate

INTRODUCERE România a aderat la 1 ianuarie 2007 la Uniunea Europeană, parcurgând tranziţia de la o planificare centralizată, spre economia de...

Administrația Publică Centrală și Actele Acesteia

INTRODUCERE Transformările intervenite după prăbuşirea imperiului sovietic în plan politic, economic şi social, au determinat în mod firesc...

Teoria Sistemelor Administrative

1. Institutii administrative ale Uniunii Europene Misiunile sistemelor administrative publice se abordeaza în functie de aria sau raspândirea...

Administrația publică de stat - ministerele și serviciile publice deconcentrate

Administraţia publică centrală cuprinde: 1. Organele supreme ale administraţiei publice: a) Preşedintele României. b) Guvernul. 2. Organele...

Administrația publică din România și mediul social

INTRODUCERE Trаnsformările intervenite după prăbuşireа imperiului sovietic în plаn politic, economic şi sociаl, аu determinаt în mod firesc...

Ministere

Cap 1. MINISTERELE Ministerele reprezinta o categorie distinctiva in cadrul sistemului autoritatilor administratiei publice avand rolul de a...

Ministerele

In dreptul pozitiv, normele juridice privind organizarea si functionarea ministerelor isi au sediul in Legea nr. 90/2001 privind organizarea si...

Ai nevoie de altceva?