Politica de mediu a UE

Referat
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 2581
Mărime: 18.08KB (arhivat)
Puncte necesare: 6
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stefanachi Bogdan
proiect Institutii Europene AL.I.CUZA din iasi

Extras din referat

INTRODUCERE

Prezentul eseu analizează problematica mediului ca pe o componentă a strategiei europene de dezvoltare durabilă şi apoi prezintă elementele de bază ale Politicii Europene de Mediu (PEM), din perspectiva evoluţiei mai sus menţionate: dezvoltarea instituţională şi actorii comunitari ai politicii de mediu, obiectivele, principiile şi sistemul instrumentelor PEM, programele europene de acţiune pentru mediu.

In 1992, Conferinţa Naţiunilor Unite asupra Mediului şi Dezvoltării (CNUED) de la Rio De Janeiro, împreună cu modificările în Tratatul Comunităţilor Europene aduse la Maastricht, au marcat nu doar un angajament politic al Uniunii pentru orientarea către o dezvoltare durabilă la nivel global ci, mai ales, au promovat o abordare integrată a protecţiei mediului prin corelarea obiectivelor de mediu cu cele sociale şi economice în toate politicile europene.

INSTITUTII SI ACTORI PRINCIPALI AI POLITICII DE MEDIU

Procesul de integrare europeană a avut loc într-o perioadă în care mediul nu constituia o preocupare la nivel de politici publice, iar priorităţile Comunităţilor erau centrate pe refacerea Europei dupa al doilea razboi mondial.

APARITIA TRATATELOR DE COMUNITARE UN POLITICILE DE MEDIU

Protecţia mediului a intrat pe agenda de lucru a Comunităţilor în 1971, prin prima

Comunicare a Comisiei către Consiliu cu privire la necesitatea unei politici europene de

mediu (PEM). În 1972, la întâlnirea la vârf în cadrul Consiliului European de la Paris, şefii de state şi de guverne ai ţărilor membre sub impulsul dat şi de Conferinţa ONU pe

probleme de mediu din acelaşi an, au cerut Comisiei să elaboreze un program de mediu şi să

adopte măsurile necesare implementării lui.

Ca rezultat s-a infiintat în 1973 a Primul Program de Acţiune pentru Mediu (PAM) pentru perioada 1973-1977. Au urmat alte trei programe (1978-1982, 1983-1986, respectiv 1987/1992) cu o abordare predominant sectorială, verticală, a problemelor de mediu, meritul principal al acestei prime etape fiind acela de a fi structurat componentele majore ale politicii comunitare de mediu: principiile, obiectivele, instrumentele şi structurile instituţionale.

Acţiunea Comunităţii în domeniul mediului a rămas, însă, în continuare, limitată. Prevederile Tratatului Pieţei Comune nu stabileau asumarea de către Comisie a unor

responsabilităţi în domeniul mediului, iar, pe de altă parte, fundamentarea teoretică a primelor programe era de orientare liberală. Argumentele implicării nivelului supranaţional de decizie, conform principiului subsidiarităţii, nu ţineau de o abordare ecologică (riscurile de mediu, spre exemplu). Trimiterile principale erau făcute la distorsiunile pe care diferitele politici naţionale de mediu ale statelor membre le generau asupra pieţei comune (impactul asupra concurenţei şi a comerţului).

Pasul decisiv către evoluţia spre conturarea unei politici de mediu la nivel european a fost

făcut prin Actul Unic European (AUE). importanţei acordată de către Comunitate protecţiei mediului a venit câţiva ani mai târziu, prin Tratatul de la Amsterdam (1997). În primul rând, noul tratat introduce prin art. 2 conceptul de dezvoltare durabilă, chiar dacă prin asocierea de cuvinte „dezvoltare echilibrată şi durabilă”.

ACTORII POLITICI DE MEDIU SI MODALITATI DE LUARE A DECIZIILOR

Elaborarea şi aplicarea politicilor comunitare revine Comisiei Europene.

Pentru politica de mediu, a fost creată în 1981 o Direcţie Generală pentru Mediu (DGM),

componentă a celor 36 de direcţii generale şi servicii specializate ale Comisiei.

Rolul DGM îl constiuie iniţierea de noi acte legislative în domeniu şi supravegherea aplicării legislaţiei adoptate la nivel comunitar în statele membre, misiunea asumată de către DGM constă în:

- menţinerea şi ameliorarea calităţii vieţii printr-un înalt nivel de protecţie a resurselor

naturale, o evaluare şi o gestiune eficace a riscurilor, precum şi aplicarea în timp util a legislaţiei

comunitare;

- favorizarea utilizării eficace a resurselor în producţia, consumul şi eliminarea

deşeurilor;

- integrarea obiectivelor de mediu în alte domenii ale politicilor comunitare;

- promovarea în UE a creşterii care să ia în considerare nevoile economice, sociale şi

de mediu atât ale cetăţenilor de astăzi, cât şi ale generaţiilor viitoare;

- contribuţia la găsirea de soluţii la problemele globale de mediu, în special legate de

schimbările climatice şi de conservarea biodiversităţii la nivel internaţional;

- promovarea unei abordări multisectoriale a problemelor de mediu, cu participarea

tuturor părţilor implicate la o informare mai eficace şi la o mai bună protecţie a mediului.

Preview document

Politica de mediu a UE - Pagina 1
Politica de mediu a UE - Pagina 2
Politica de mediu a UE - Pagina 3
Politica de mediu a UE - Pagina 4
Politica de mediu a UE - Pagina 5
Politica de mediu a UE - Pagina 6
Politica de mediu a UE - Pagina 7
Politica de mediu a UE - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Politica de Mediu a UE.doc

Alții au mai descărcat și

Politici Publice

În sensul comun, termenul politica se considera de obicei ca se aplica la ceva “mai mare” decât deciziile particulare, dar la ceva “mai mic” decât...

Blocada Berlinului

Sfarsitul celui de-al doilea razboi mondial aduce cu sine era Razboiului Rece,o confruntare deschisa, nonmilitara si limitata intre doua grupuri de...

Organizații Regionale latino-americane

Organizaţie Data creãrii Ţãri membre (Nr). Ţãri membre AEC Asociaţia Statelor din Caraibe 1994 26 Antigua şi Barbuda, Bahamas, Barbados,...

Triunghiul violenței în Columbia

Triunghiul violentei in Columbia Format din: 1. Miscarile de gherila 2. Cartelurile de droguri 3. Organizatiile paramilitare Miscarile de...

Rusia după Încheierea Războiului Rece

Rusia si strainatatea apropiata Dupa încheierea razboiului rece, fiecare tara europeana a blocului socialist a fost confruntata cu problemele...

Planul de dezvoltare rurală și ocuparea forței de muncă în Comuna Feleacu, județul Cluj

Prezentarea generalǎ a comunei Feleacu Transilvania este consideratǎ de cǎtre mulţi specialişti ca fiind ţara tuturor formelor de relief, de la...

Te-ar putea interesa și

Analiza Comparativă a Politicilor de Mediu din Statele Uniunii Europene și din România

INTRODUCERE Preocuparea pentru mediu dobândeşte un caracter distinct odată cu semnalarea, de către Clubul de la Roma (1970) a diminuării...

Politica de mediu a Uniunii Europene

INTRODUCERE Noţiunea de mediu, noţiune cameleon, cum este caracterizată de Michel Prieur , cunoaşte nenumărate valenţe şi este folosită cu...

Politica privind protecția mediului înconjurător

INTRODUCERE În ultimele decenii, multe probleme de mediu au crescut ca urmare a activităților umane și a gestionării neplanificate a resurselor...

Politica de mediu în România

Tinand cont ca un mediu sanatos este esential pentru asigurarea prosperitatii şi calitatii vietii si de realitatea ca daunele si costurile produse...

Politică de mediu în România

PARTEA I Introducere În ultimii 30 de ani s-au făcut progrese substanţiale pentru crearea unui sistem de control al mediului în cadrul UE....

Politică de mediu în Uniunea Europeană

Introducere Apărută pe agenda de lucru europeană la începutul anilor 1970, preocuparea pentru mediu dobândeşte un caracter distinct odată cu...

Management de mediu - relația dintre turism și protecția mediului

Cap 1 MECANISME ŞI INSTRUMENTE PENTRU MANAGEMENTUL MEDIULUI NOŢIUNI INTRODUCTIVE Mediul este parte integrantă esenţială a oricărui proces de...

Evaluarea Posibilității de Implementare a Unui Sistem de Management de Mediu în Cadrul Activității Industriale de Fabricare a Sticlei de Construcții

Motto: ,, Privind printr-un geam de calitate, viitorul pare mai prosper’’ Memoriu justificativ Proiectul prezentat are ca scop implementarea unui...

Ai nevoie de altceva?