Seminariile din domeniul Drept Civil

Acțiunea civilă

Competențele unității de învățare - abilitatea de a deosebi prerogativele reclamantului de mijloacele de apărare ale pârâtului; - abilitatea de a recunoaște diferitele tipuri de cereri în justiție, după caracteristicile acestora; - diferențierea practică a variatelor mijloace de apărare ale pârâtului, în procesul... citește mai departe

4 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Drept Român

IUS NATURALE, IUS GENTIUM și IUS CIVILE. IUS NATURALE (dreptul natural): dreptul comun tuturor ființelor (atât oamenilor, cât și celorlalte animale) - natura învață pe toate ființele acest drept („dreptul natural este dreptul pe care toate ființele l-au deprins de la natură‖, I.1.2.pr.) - drept comun tuturor... citește mai departe

100 pagini Gratis Extras Preview

Decăderea

1. Noțiune. Clasificarea termenelor de decădere Potrivit art. 2545 alin. (1) C.civ., „prin lege sau prin voința părților se pot stabili termene de decădere pentru exercitarea unui drept sau săvârșirea unor acte unilaterale”, iar alin. (2) dispune că „neexercitarea dreptului subiectiv înăuntrul termenului stabilit... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Practică în administrația publică - Regimul concesiunilor

Secțiunea 1. Concesionarea bunurilor proprietate publică 1. Noțiunea și trăsăturile contractului de concesiune. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică reprezintă sediul general pentru concesionarea bunurilor proprietate publică, ce... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Sarcinile de bază și structura organizatorică a protecției civile în Republica Moldova

Reprezintă un sistem de măsuri şi acţiuni, întreprinse pe scara întregului stat pe timp de pace şi de război, în vederea asigurării protecţiei populaţiei, proprietăţii în condiţiile calamităţilor naturale şi ecologice, avariilor şi catastrofelor, epifitotiilor, epizootiilor, incendiilor, precum şi în cazul aplicării... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras

Raportul Juridic a Dreptului Civil

Raportul juridic, indiferent de natura sa, este o relaţie socială reglementată de norma juridică. Cu alte cuvinte, relaţia nu poate deveni raport juridic fără existenţa unei norme juridice care să o reglementeze, deoarece există relaţii sociale, cum ar fi cele de prietenie, de colaborare etc, care ţin de domeniul... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Reprezentarea și procura

Noţiunea şi importanţa reprezentării. Reprezentarea este un procedeu de tehnică juridică prin care o persoană, numită reprezentant, incheie acte juridice cu terţii in numele şi in contul unei alte persoane, numită reprezentat, avand drept consecinţă producerea directă in persoana reprezentatului a efectului actelor... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Drept Civil

1. X, Y şi Z au dobândit printr-un act autentic de vânzare-cumpărare două imobile cu câte patru apartamente fiecare. Proprietarii au cumpărat aceste imobile, fără ca vreunul dintre ele să fie determinat ca aparţinând unuia sau altuia dintre proprietari, ci toţi îşi exercitau dreptul de proprietate asupra fiecărui... citește mai departe

41 pagini Gratis Extras Preview

Grile Drept Civil

1. Subiectele raportului juridic obligaţional sunt: [X] a) persoana fizică [X] b) persoana juridică [X] c) statul 2. Răspunderea pentru fapta proprie constituie: [X] a) regula în materia răspunderii civile b) excepţia în domeniul răspunderii civile [X] c) forma răspunderii civile 3. Dreptul de gaj general îl... citește mai departe

35 pagini Gratis Extras Preview

Avantajele și Inconveniențele unor Forme de Testament

Testamentul, ca act juridic prin care se exprimă ultima voinţă a testatorului se supune condiţiilor generale de formă care afectează validitatea lui (forma scrisă şi forma actului separat). Totodată, legea permite testatorului să aleagă, în funcţiei de împrejurimi între mai multe feluri de testamente, determinînd... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Aspecte noi privind obligațiile civile - transmiterea și transformarea obligațiilor în actuala lege civilă

Aspecte noi privind obligațiile civile: transmiterea și transformarea obligațiilor în actuala lege civilă Capitolul I Sensurile cuvântului obligație Termenul de obligație are mai multe sensuri. Astfel, prin obligație se înțelege raportul juridic civil intemeiul căruia una dintre părți, numit creditor, pretinde... citește mai departe

15 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Obiectul Raportulu Juridic Civil

Prin obiect al RJC intelegem actiunile la care sunt indreptatite sau de care sunt tinute subiectele RJC (obiectul TJC reprezinta conduita partilor in cadrul unuir RJC). Obiectul ca element al RJC nu poate fi confundat cu continutul RJC intrucat continutul are in vedere drepturile si indatoriile sau obligatiile... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Spețe drept civil

1. Bazandu-se pe promisiunea avansarii intr-un post mai bine platit, A incheie doua contracte de vanzare cumparare avand ca obiect un apartament si un autoturism. Dupa incheierea contractelor, A afla ca postul promis a fost ocupat de altcineva. Neavand resursele necesare pentru plata apartamentului si a masinii, A... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Spețe - executarea silită a creanțelor bancare

Contracte de imprumut. Contract de ipoteca incheiat pentru garantare unui singur imprumut. Principiul specializarii ipotecii Cod civil, art. 1645, art. 1652 "Chiar daca este adevarat ca, potrivit art. 1652 C civil, nu este necesara obtinerea unui titlu executoriu separat, de catre creditor, care sa fie opus... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Teste grilă seminar

1.Stipulaţia pentru altul: a)constituie o excepţie aparentă de la relativitate; b)este un act bilateral prin care promitentul se obligă să efectueze o prestaţie în favoarea terţului beneficiar – care participă la încheierea actului prin reprezentare; c)este un act bilateral la care terţul beneficiar participă... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Teste grilă drept civil

TESTE GRILA-DREPT CIVIL 1) Legile intră în vigoare: a) la data adoptării; b) la data publicării în Monitorul Oficial; c) la data promulgării. 2)Ce principii guvernează aplicarea legii în timp? a) principiul neretroactivităţii; b) principiul aplicării imediate a legii noi; c) principiul retroactivităţii; d)... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Dreptul Comerțului Internațional

Capitolul I Noţiunea de drept al comerţului internaţional 1. Definiţia Dreptul comerţului internaţional reprezintă un ansamblu de norme care reglementează relaţiile comerciale internaţionale. Raporturile juridice ale comerţului internaţional se stabilesc între state, persoane juridice şi persoane fizice. În... citește mai departe

87 pagini Gratis Extras Preview

Drept Administrativ

A.Conceptul de administratie publica Acea activitate care consta, in principal, in organizarea si asigurarea executarii, dar si in executarea nemijlocita a prevedereilor Constitutiei, ale tuturor actelor normative si ale celorlalte acte juridice emise de autoritatile statului de drept. Cele doua elemnete... citește mai departe

53 pagini Gratis Extras Preview

Patrimoniul - Clasificarea Drepturilor Patrimoniale

II.Rezolvati urmatoarele spete: 1. Cu ocazia dezbaterii procesului de divort, reclamanta B.C. solicită partajarea în cote egale a următoarelor bunuri: a) un teren în suprafaţă de 2 ha situat în comuna T. b)actiunile detinute de soţul ei, B.M. la societatea comercială “X” S.A. precum şi beneficiile cuvenite acestuia... citește mai departe

56 pagini Gratis Extras Preview

Drept civil partea generală - grile

Spre deosebire de nulitatea relativa, nulitatea absoluta: a. intervine numai in cazurile expres prevazute de lege b. este intotdeauna imprescriptibila extinctiv c. poate fi invocata intotdeauna si de instanta din oficiu d. poate fi invocata numai de o singura parte Nulitatea relativa, spre deosebire de nulitatea... citește mai departe

41 pagini Gratis Extras Preview

Căile extraordinare de atac

RECURSUL - Recursul judeca hotarârile date fara apel, cele date cu apel, hotarârile altor organe jurisdictionale. - Recursul se solutioneaza de Înalta Curte de Casatie si Justitie, daca prin lege nu se prevede altfel, de asemenea, hotarârile care sunt supuse numai recursului, se judeca de instanta imediat... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Sancțiunile Procedurale

Principalele sanctiuni procedurale sunt : 1. nulitatea, 2. decaderea, 3. perimarea 4. amenda judiciara, 5. cheltuielile de judecata. NULITATEA ACTELOR DE PROCEDURA Def: Nulitatea este sanctiunea care loveste actele de procedura savârsite fara respectarea regulilor de drept procesual. Clasificare: 1.... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Marketing Juridic

1.PHILIP KOTLER defineste 6 concepte: 1.Nevoile si dorintele Distingem doua notiuni nevoile si dorintele. Pentru a supravietui, fiinta umana are nevoie sa manânce, sa se imbrace, sa se adaposteasca, sa fie în siguranta, sa faca parte dintr-un grup, sa fie stimata. Aceste nevoi nu sunt create de marketing,... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Preview

Drept Civil

PARTEA I. Capitolul I. Aparitia si evolutia dreptului civil roman. Aparitia si evolutia dreptului civil roman a fost un proces istoric îndelungat influentat puternic de factori precum: - dreptul roman (a carui aplicare a fost favorizata de cucerirea Daciei si integrarea ei in structura Imperiului Roman); -... citește mai departe

51 pagini Gratis Extras Preview