Creșterea Cabalinelor

Curs
6.9/10 (8 voturi)
Domeniu: Agronomie
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 93 în total
Cuvinte : 31092
Mărime: 3.72MB (arhivat)
Publicat de: Panait Robu
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: DOLIŞ MARIUS
UNIVERSITATEA DE STIINTE AGRICOLE SI MEDICINÃ VETERINARÃ ION IONESCU DE LA BRAD IASI FACULTATEA DE ZOOTEHNIE

Cuprins

 1. IMPORTANtA CRESTERII CABALINELOR 2
 2. 2. ÎNCADRAREA CABALINELOR ÎN SISTEMATICA
 3. ZOOLOGICÃ
 4. 3. RASELE DE CABALINE 10
 5. 3.1. Rase de importantã mondialã 10
 6. 3.2. Rase pentru cãlãrie Si tractiune uSoarã 17
 7. 3.3. Rase pentru tractiune grea 25
 8. 3.4. Rase hipometrice Si de ponei 28
 9. 3.5. Rase în devenire Si tipuri de tranzitie 32
 10. 4. APRECIEREA VÂRSTEI LA CABALINE 34
 11. 5. CULORILE LA CABALINE 46
 12. 6. REPRODUCtIA CABALINELOR 49
 13. 7. ALIMENTAtIA CABALINELOR 54
 14. 7.1. Alimentatia iepelor de reproductie 60
 15. 7.2. Alimentatia armãsarilor de reproductie 63
 16. 7.3. Alimentatia cailor de muncã 65
 17. 8. TEHNICA CRESTERII TINERETULUI CABALIN 71
 18. 8.1. Tehnica creSterii mânjilor sugari 72
 19. 8.2. Tehnica creSterii mânjilor întãrcati 75
 20. 10. TEHNICA CRESTERII CABALINELORADULTE 79
 21. 11. PRODUCtIILE CABALINELOR 81
 22. 12. DIRECtIILE SI OBIECTIVELE AMELIORÃRII
 23. CABALINELOR
 24. 12.1. Tehnica selectiei armãsarilor Si iepelor de reproductie 83
 25. 12.2. Sisteme (metode) de ameliorare folosite la cabaline 87
 26. 12.2.1. CreSterea în rasã curatã 87
 27. 12.2.2. CreSterea prin încruciSare 88
 28. 12.3. Organizarea ameliorãrii cabalinelor în România 89
 29. BIBLIOGRAFIE 91

Extras din curs

1. IMPORTANtA CRESTERII CABALINELOR

Hipologia (hipocultura sau hipotehnia) cuprinde totalitatea

cunoStintelor despre cal. În conceptia modernã, creSterea cabalinelor

reprezintã Stiinta, care are ca scop principal obtinerea, creSterea,

ameliorarea Si folosirea rationalã a calului pentru capacitatea sa

energeticã, pentru sport, tractiune, diferite munci în agriculturã, cãlãrie

etc., obtinându-se totodatã Si o serie de produse animaliere secundare

(carne, lapte, etc.) cu o valoare economicã ridicatã.

Este bine cunoscut rolul de importantã planetarã jucat de cal în

dezvoltarea omenirii , iar principalul factor în acest sens este folosirea

calului ca mijloc de transport, acest partener a scurtat distantele, a

realizat contacte Si schimburile comerciale Si spirituale între natiuni, a

participat la rãzboaiele dintre popoarele lumii, fiind cel mai supus Si

fidel prieten al omului

Studiul calului a fost, este Si va fi, o preocuparea permanentã a

omului pentru a descifra aparitia, evolutia, adaptabilitatea la mediu Si

componentele fizico-morfologice ale acestui partener Si prieten istoric

al omului. Cea mai veche lucrare cu caracter zootehnic a fost

referitoare la cal, gãsitã în aSezãrile populatiei hetite din Asia Micã.

Hetitii au trãit în prima jumãtate a celui de-al doilea mileniu î.e.n. Si ei

au fost primii care au folosit carele de luptã. De asemenea, date despre

cal se gãsesc în lucrãrile marilor învãtati din Grecia anticã cum ar fi

Herodot, Homer Si Xenofon. Lucrãri despre cal apar Si în evul mediu

„El-Nacerî” scrisã de Abu-Beckr-ibn-bedr, editatã dupã mai bine de

un secol la Paris (1852) sub denumirea de „Tratat de Hipiatrie”, care a

pus bazele Stiintei moderne.

În decursul evolutiei sale acest nobil Si frumos animal a fost pe

rând vânat Si sursã de hranã, apoi a fost un mijloc important de muncã,

, mijloc de luptã sau de apãrare, iar în vremurile moderne mijloc de

întreceri sportive Si izvor de sãnãtate prin turismul ecvestru sau

agrement în spatii Si destinatii din cele mai variate. De-a lungul

timpului s-au scris multe lucrãri despre cal, despre legãtura

indivizibilã a omului cu acesta, despre evolutia Si dezvoltarea

domeniilor de activitate în care amprenta lãsatã de cal este evidentã

Din studiile întreprinse de-a lungul a 15 ani, putem afirma cã, în

epoca modernã, plinã de contraste Si situatii imprevizibile, calul a

rãmas un element de lucru Si implicit de studiu în domeniul Stiintelor

zootehnice , fiind des folosit în sectoare economice specializate cum

sunt : - domeniul alimentatiei pentru carnea sa , în tãri cu gastronomie

specific cabalinã ( Italia Si Franta ) sau în productia de lapte în tãrile

asiatice ( Mongolia, Turkmenistan, Nepal, etc.), în industria

farmaceuticã , calul fiind mare donator de sânge necesar la obtinerea

produselor biologice Si a serului de uz sanitar Si veterinar, dar mai ales

în domeniul agricol la muncile din gospodãriile individuale, la

transportul furajelor Si a productiilor agricole, la transportul buStenilor

în pãdure sau transportul acestora cãtre fabricile de prelucrare, sau la

activitãti de prelucrarea terenului agricol în zonele colinare Si

premontane din România

Cu sigurantã domeniul sporturilor ecvestre Si a curselor hipice,

rãmâne motorul dezvoltãrii Si mentinerii la standarde planetare a

importantei folosirii calului în mileniul III. Prin acest segment de

activitãti rãspândite în toatã lumea , calul este perfectionat, calificat Si

clasificat dupã exigentele la cel mai ridicat nivel Stiintific,

reprezentând domeniul în care zilnic apar noutãti sau studii noi pentru

evolutia noului tip de cal, calul modern destinat sporturilor ecvestre Si

curselor hipice. În acest sens putem spune cã industria calului în lume

a luat amploare de neimaginat; fatã de perioada anilor '60 – '70, acum

foarte multe tãri ale lumii investesc în filiera calului, termen introdus

în legislatia europeanã de cãtre fracezi. Cuvântul cel mai des vehiculat

de specialiSti este – performanta cailor - , aspect ce trebuie regândit Si

în România de cãtre cei care se ocupã sau lucreazã în vastul domeniu

al filierei calulu , pornind de la crescãtorii de cai pânã la organizatorii

de competitii, de la medicii veterinari pânã la parlementari care trebuie

sã elaboreze legi destinate calului, aSa cum se prezintã în cele 17

directive ale U.E. care reglementeazã activitãtile din acest sector

economic - de la competitori pânã la spectatorii sau amatorii de

sporturi ecvestre Si întreceri hipice

Domeniile de interes în activitãtile

Preview document

Creșterea Cabalinelor - Pagina 1
Creșterea Cabalinelor - Pagina 2
Creșterea Cabalinelor - Pagina 3
Creșterea Cabalinelor - Pagina 4
Creșterea Cabalinelor - Pagina 5
Creșterea Cabalinelor - Pagina 6
Creșterea Cabalinelor - Pagina 7
Creșterea Cabalinelor - Pagina 8
Creșterea Cabalinelor - Pagina 9
Creșterea Cabalinelor - Pagina 10
Creșterea Cabalinelor - Pagina 11
Creșterea Cabalinelor - Pagina 12
Creșterea Cabalinelor - Pagina 13
Creșterea Cabalinelor - Pagina 14
Creșterea Cabalinelor - Pagina 15
Creșterea Cabalinelor - Pagina 16
Creșterea Cabalinelor - Pagina 17
Creșterea Cabalinelor - Pagina 18
Creșterea Cabalinelor - Pagina 19
Creșterea Cabalinelor - Pagina 20
Creșterea Cabalinelor - Pagina 21
Creșterea Cabalinelor - Pagina 22
Creșterea Cabalinelor - Pagina 23
Creșterea Cabalinelor - Pagina 24
Creșterea Cabalinelor - Pagina 25
Creșterea Cabalinelor - Pagina 26
Creșterea Cabalinelor - Pagina 27
Creșterea Cabalinelor - Pagina 28
Creșterea Cabalinelor - Pagina 29
Creșterea Cabalinelor - Pagina 30
Creșterea Cabalinelor - Pagina 31
Creșterea Cabalinelor - Pagina 32
Creșterea Cabalinelor - Pagina 33
Creșterea Cabalinelor - Pagina 34
Creșterea Cabalinelor - Pagina 35
Creșterea Cabalinelor - Pagina 36
Creșterea Cabalinelor - Pagina 37
Creșterea Cabalinelor - Pagina 38
Creșterea Cabalinelor - Pagina 39
Creșterea Cabalinelor - Pagina 40
Creșterea Cabalinelor - Pagina 41
Creșterea Cabalinelor - Pagina 42
Creșterea Cabalinelor - Pagina 43
Creșterea Cabalinelor - Pagina 44
Creșterea Cabalinelor - Pagina 45
Creșterea Cabalinelor - Pagina 46
Creșterea Cabalinelor - Pagina 47
Creșterea Cabalinelor - Pagina 48
Creșterea Cabalinelor - Pagina 49
Creșterea Cabalinelor - Pagina 50
Creșterea Cabalinelor - Pagina 51
Creșterea Cabalinelor - Pagina 52
Creșterea Cabalinelor - Pagina 53
Creșterea Cabalinelor - Pagina 54
Creșterea Cabalinelor - Pagina 55
Creșterea Cabalinelor - Pagina 56
Creșterea Cabalinelor - Pagina 57
Creșterea Cabalinelor - Pagina 58
Creșterea Cabalinelor - Pagina 59
Creșterea Cabalinelor - Pagina 60
Creșterea Cabalinelor - Pagina 61
Creșterea Cabalinelor - Pagina 62
Creșterea Cabalinelor - Pagina 63
Creșterea Cabalinelor - Pagina 64
Creșterea Cabalinelor - Pagina 65
Creșterea Cabalinelor - Pagina 66
Creșterea Cabalinelor - Pagina 67
Creșterea Cabalinelor - Pagina 68
Creșterea Cabalinelor - Pagina 69
Creșterea Cabalinelor - Pagina 70
Creșterea Cabalinelor - Pagina 71
Creșterea Cabalinelor - Pagina 72
Creșterea Cabalinelor - Pagina 73
Creșterea Cabalinelor - Pagina 74
Creșterea Cabalinelor - Pagina 75
Creșterea Cabalinelor - Pagina 76
Creșterea Cabalinelor - Pagina 77
Creșterea Cabalinelor - Pagina 78
Creșterea Cabalinelor - Pagina 79
Creșterea Cabalinelor - Pagina 80
Creșterea Cabalinelor - Pagina 81
Creșterea Cabalinelor - Pagina 82
Creșterea Cabalinelor - Pagina 83
Creșterea Cabalinelor - Pagina 84
Creșterea Cabalinelor - Pagina 85
Creșterea Cabalinelor - Pagina 86
Creșterea Cabalinelor - Pagina 87
Creșterea Cabalinelor - Pagina 88
Creșterea Cabalinelor - Pagina 89
Creșterea Cabalinelor - Pagina 90
Creșterea Cabalinelor - Pagina 91
Creșterea Cabalinelor - Pagina 92
Creșterea Cabalinelor - Pagina 93

Conținut arhivă zip

 • Cresterea Cabalinelor.pdf

Alții au mai descărcat și

Rase de caprine și perspective de creștere

CAPITOLUL I 1 PRINCIPALELE INSUSIRI CARE STAU LA BAZA REABILITATII CRESTERII CAPRELOR 1.1 Particularitatile biologice ale speciei caprine Spre...

Creșterea Suinelor

1.Importanţa creşterii suinelor Porcul este un mamifer ce face parte din familia Suideelor. Rasele actuale de porci provin din mistretul asiatic...

Tomatele

INTRODUCERE Consumul de tomate în România are o tendință de creștere de la un an la altul, atât în stare proaspătă cât și procesate sub diferite...

Combaterea Bolilor și Dăunătorilor Plantelor de Cultură

Memoriu justificativ Obţinerea unor recolte de calitate superioară în condiţiile unor costuri cât mai reduse nu poate fi realizată decât prin...

Rasele de Ovine din România

Rasele de ovine din România Capitolul 1. Importanta cresterii ovinelor din România Una din principalele ramuri ale cresterii animalelor o...

Bolile și dăunătorii mărului

ARGUMENT Mărul este specia pomicolă cea mai atacată de boli și dăunători având peste 80 de boli și peste 60 de dăunători. Motiv pentru care se...

Creșterea Cabalinelor

IMPORTANŢA SOCIALĂ SI ECONOMICĂ A CREŞTERII CALULUI Importanţa socială In vechime, calul a jucat un rol important în dezvoltarea social-...

Trandafirul

INTRODUCERE Originea trandafirului Trandafirul este o planta ornamental foarte veche care a fost întâlnită undeva la granița dintre istorie și...

Te-ar putea interesa și

Diagnostic economico-financiar al Direcției Silvice Iași

INTRODUCERE PREZENTAREA DIRECTIEI SILVICE IASI Regia Nationala a Padurilor - Romsilva este persoana juridica, cu sediul central in municipiul...

Valorificarea superioară a potențialului turistic al Județului Sibiu

INTRODUCERE Turismul este un domeniu important de dezvoltare pentru judeţul Sibiu drept pentru care una din priorităţile Consiliului Judeţean...

Fundamentarea și realizarea veniturilor bugetare la baza hipică Dumbrava

CAP. 1. Organizarea si functionarea Bazei Hipice Dumbrava 1.1. Scurt istoric Baza Hipica Dumbrava este atestata documentar înca din anul 1890 în...

Dezvoltarea Zonei Rucar-Bran

Introducere Dezvoltarea continuă a turismului rural de la noi din ţară, pare să capete tot mai multe caracteristici şi valenţe mai ales în ultimii...

Succesiunea ca Mod de Dobândire a Proprietății

CAPITOLUL I Clasificare mod de dobandire a dreptului de proprietate 1. CLASIFICARE În dreptul roman cea mai cunoscută clasificare a modurilor de...

Tehnologia creșterii animalelor

Importanta cresterii cailor Calul a fost domesticit cu aprox. 6000-7000 ani inaintea EN, domesticirea constituind una dintre primele indeletniciri...

Creșterea Cabalinelor

IMPORTANŢA SOCIALĂ SI ECONOMICĂ A CREŞTERII CALULUI Importanţa socială In vechime, calul a jucat un rol important în dezvoltarea social-...

Efectele Dreptului de Proprietate

CAPITOLUL I 1.1.RECONSTITUIREA SI CONSTITUIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE FORMA PARTICULARA DE MANIFESTARE A REFORMEI AGRARE. 1.1.1.EVOLUTIA...

Ai nevoie de altceva?