Toate cursurile din Biblioteca RegieLive

Bioinginerie Medicală

ACAPITOLUL 1A SISTEMUL INSTRUMENTAȚIEI BIOMEDICALE 1.1 Caracterizarea semnalului fiziologic Semnalul fiziologic este generat fie permanent, cvasiperiodic, însoțind un proces fiziologic autonom (electrocardiogramă), fie episodic, ca urmare a unei acțiuni voluntare (electromiograma asociată contracției musculare),... citește mai departe

63 pagini Gratis Extras Preview

Drept constituțional

Curs 1 - Statul - Aspecte generale o Definiția statului - Din perspectiva dreptului constituțional statul se definește drept o modalitate de organizare a puterii politice, o ordine juridică, structurată și eficientă. o Evoluția statului - Statul feudal - ****s-a caracterizat prin concentrarea puterii la nivel... citește mai departe

67 pagini Gratis Extras Preview

Drept civil - persoane

Curs 1 - Considerații Generale Referitoare la Prescripția Extinctivă - Definiția. Natura juridică și reglementarea prescripției extinctive -- Prescripția - este o sancțiune care constă în stingerea dreptului material la acțiune neexercitat în termenul prevăzut de lege sau stabilit de părți -- Dreptul la acțiune -... citește mai departe

69 pagini Gratis Extras Preview

Managementul serviciilor

1 SERVICIILE - CONȚINUT, IMPORTANȚĂ PARTICULARITĂȚI ȘI SFERĂ DE CUPRINDERE 1.1 Contribuția serviciilor la crearea avuției 1.2 Factorii care au determinat creșterea sectorului terțiar 1.3 Definirea și caracteristicile serviciilor 1.4 Clasificarea serviciilor Evoluția sectoarelor economiei Contribuția... citește mai departe

297 pagini Gratis Extras

Teme recuperatori

I. Dezvoltarea psihică Descrieți modificări calitative care au loc pe parcursul dezvoltării umane. Denumiți autorul în opinia căruia copilul este la naștere „tabula rasa”, mediul social fiind determinant în formarea sau „umanizarea” sa. Modificările calitative care au loc pe parcusul dezvoltării umane sunt mai... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Elemente fundamentale privind teoria generală a sistemelor

1. SISTEMUL, CONCEPT FUNDAMENTAL Sistemul reprezintă o mulțime finită de elemente materiale sau spirituale, cu funcții distincte, structurate și interconectate printr-una sau mai multe forme predominante de energie, care finalizează cel puțin un proces definitoriu. Referitor la definirea conceptului de sistem se... citește mai departe

12 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Metoda PERT (Programm Evaluation and Review Technique)

1. BREVIAR STATISTIC 1.1 Funcția de repartiție și funcția densitate de probabilitate a unei variabile aleatoare Definiția 1.1. Se numește funcție de repartiție a variabilei aleatoare X, aplicația dată de: , definită pentru orice . Teorema 1.1. Funcția de repartiție a unei variabile aleatoare are următoarele... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras Preview

Metoda Critical Path Method (C.P.M.)

1.1. Generalități Metoda drumului critic a fost elaborată și folosită în SUA în 1957 pentru îmbunătățirea planurilor calendaristice la lucrarile de construcții-montaj din industria chimică. În țara noastră fost introdusa în anul 1963. Metoda calculează câte o singură dată de începere și de terminare, minimă (cel... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Preview

Subiecte Agrochimie

1) Definiția și obiectul agrochimiei ca știință. Noțiunea de agrochimie sintetizează problemele de bază ale chimizării agriculturii. Obiective: creșterea producției agricole, circuitul elementelor nutritive , controlul fertilizarii solului, controlul poluării solului , optimizarea economică a producției. 2)... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Sistemul economic din spațiul rural

- Este format din: 1.actorii economiei 2.pers economice 3.circuitul economic 4.tehnologiile de producție 1.Sunt: gospodariile,întreprinderile ,statul,bancile,societățile de asigurări ,org profesionale,străinătatea sau mediul extern. Fiecare actor economic are o funcție și un interes in economie astfel: -... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Strucrura limbii englez - Morphology

1. Grammatical Clauses. a. Lexical categories - N, V, A, ADV. - Subject, Predicate, D.O, I.O (P), Modifiers (Attribute or Adverbial modifier of something). - Modifiers are not obligatory. - Subject + Predicate in Agreement. a. NP. - People, animals, things. - can be affixed, plural markers, case. - Flower’s... citește mai departe

28 pagini Gratis Extras Preview

Lexicology

1. Lexicological processes. - Means of enriching the vocabulary; - Derivational processes. - affixation. - beautiful - beauty (word of french origin) + -ful (suffix) - derivation by suffixation. - disconnect, predictable, - without affixation. - Compounding - presupposes the use together of two words that... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Preview

Modalități tradiționale de prezentare a propriei activități înlocuite cu apariția galeriei virtuale

Anul 2020 cu maxime provocări ne trece pe noi profesorii în lumea,, artei” cu o viteză amețitoare și fără pregătirea prealabilă de care au parte marea majoritate a persoanelor specializate și crescute în mediul virtual. Trecerea profesorului de la clasic la modern acceptată de marea majoritate este anevoioasă și... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Teste Teoria Generală a Dreptului

„Nemo censetur ignorare legem” înseamnă: nimeni nu poate invoca necunoașterea legii ca scuză; „Persona non grata” înseamnă: persoană neagreată; Abrogarea este: încetarea acțiunii normei juridice ca urmare a intrării în vigoare a unei norme juridice noi. Abrogarea este: încetarea temeiului normei juridice;... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras

Grile examen de selecție Drept Administrativ

1. Elementele administrației publice sunt: a) unitățile administrativ-teritoriale; b) elementul structural organic (autoritățile publice) și elementul funcțional material (activitatea); c) serviciile publice. 2. Administrația publică se caracterizează prin faptul că: a) este ierarhizată, civilă, laică,... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Degenerescența maculară legată de vârstă

DMLV Degenerescența maculară legată de vârstă provoacă pierderea vederii centrale (când privirea este focalizată drept în față). Macula este o mică parte a retinei care, o dată cu înaintarea în vârstă, poate începe să se deterioreze, afectând vederea. Această afecțiune nu este dureroasă, dar vederea devine din ce... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Corpuri străine în ochi

Corpurile străine, cum ar fi bucăți de plastic, lemn, sau metal pot intra în ochi. Problemele cauzate de corpurile străine din ochi pot fi de la ușoare la severe, și pot apărea din mai multe motive. Semne și simptome Simptomele care apar când aveți un corp străin în ochi includ: - Senzația că aveți ceva în ochi.... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Limba Latină

Lista abrevierilor adj. = adjectiv adv. = adverb conj. = conjuncție f. = gen feminin m. = gen masculin n. = gen neutru prep. = prepoziție Limba latină, păstrătoare a strălucitei civilizații a Romei, aparține marii familii de limbi indo-europene. Această familie s-a format prin mileniile IV-III î.e.n., pe un... citește mai departe

37 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Lucrare individuală statistică

Etapele cercetarii statistice:observare,prelucrarea,analiza și interpretarea datelor. Observarea statistică este condiționată de scopul cercetării, de particularitățile obiectului studiat și de tehnica de calcul folosită în procesul de prelucrare ulterioară a datelor observării. De aceea, planul observării... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Istoria bisericească universală

Cursul 1. Privire generală asupra Istoriei Bisericești Universale 1. Definiția, scopul, metodele și împărțirea Istoriei Bisericiești Universale Obiectul acestei discipline este dezvoltarea internă și externă, răspândirea și evoluția istorică a Bisericii creștine, de la întemeierea ei de către Mântuitorul Hristos... citește mai departe

122 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Obiectivele turistice din Mexic

Piramidele din Teotihuacîn: Teotihuacan este unul dintre cele mai faimoase și importante situri arheologice din Mexic, reprezentând ruinele unui oraș antic cu o istorie lungă și misterioasă. Situat la aproximativ 50 km nord-est de Ciudad de Mexico, a fost unul dintre cele mai mari și mai influente centre urbane ale... citește mai departe

25 pagini Gratis Extras Preview

Piracetam

Istoria fiecarei ramuri ale stiintei are la baza exemple ce arata ca dezvoltarea conceptelor stiintifice nu este intotdeauna liniara, nu merge de la o ipoteza rationala la o teorie validata. Acest lucru este analizat si in cazul nootropelor. Denumirea de „Medicament Nootrop” a fost introdusa de Corneliu E. Giurgea... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Admiterea în magistratură

Admiterea în magistratură și formarea profesională inițială a judecătorilor și procurorilor Admiterea în magistratură este un proces complex, care urmărește selectarea celor mai competenți și pregătiți candidați pentru a ocupa funcții de judecător sau procuror. Acest proces este esențial pentru asigurarea calității... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Drept Constituțional

TITLUL I TEORIA GENERALĂ A STATULUI 1. CONCEPTUL DE STAT Noțiunea de Stat s-a format din verbul latin “statuo”, care înseamnă “a pune, a așeza, a întemeia”. Sintagma “status civitas” exprima în Imperiul Roman modul de guvernare a Cetății. Cuvântului “status”, romanii i-au adăugat și expresia “res publica”( lucru... citește mai departe

76 pagini Gratis Extras Preview

Teste recapitulative Dinamica Autovehiculelor

1. Enumerați principalele subansambluri din componența autovehiculului. 2. Cum se clasifică autovehiculele? 3. Cum este organizată transmisia autoturismelor? 4. Cum este organizată transmisia autobuzelor? 5. Cum este organizată transmisia autocamioanelor? 6. Definiți și indicați pe o schemă dimensiunile... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview