Cursurile din domeniul Management

Elemente fundamentale privind teoria generală a sistemelor

1. SISTEMUL, CONCEPT FUNDAMENTAL Sistemul reprezintă o mulțime finită de elemente materiale sau spirituale, cu funcții distincte, structurate și interconectate printr-una sau mai multe forme predominante de energie, care finalizează cel puțin un proces definitoriu. Referitor la definirea conceptului de sistem se... citește mai departe

12 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Metoda PERT (Programm Evaluation and Review Technique)

1. BREVIAR STATISTIC 1.1 Funcția de repartiție și funcția densitate de probabilitate a unei variabile aleatoare Definiția 1.1. Se numește funcție de repartiție a variabilei aleatoare X, aplicația dată de: , definită pentru orice . Teorema 1.1. Funcția de repartiție a unei variabile aleatoare are următoarele... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras Preview

Metoda Critical Path Method (C.P.M.)

1.1. Generalități Metoda drumului critic a fost elaborată și folosită în SUA în 1957 pentru îmbunătățirea planurilor calendaristice la lucrarile de construcții-montaj din industria chimică. În țara noastră fost introdusa în anul 1963. Metoda calculează câte o singură dată de începere și de terminare, minimă (cel... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Preview

Organizații publice și private

Concepte de bază: Managementul - procesul de realizare eficientă și eficace, prin planificare, organizare, coordonare și control, a unor activități prin și cu alți oameni, în vederea atingerii obiectivelor organizaționale. Eficiența presupune a face lucrurile bine (cum trebuie) și se referă la relația dintre... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Preview

Teme portofoliu

Teme Portofoliu 1. Ce înseamna a avea propria afacere? În România există această impresie că, dacă ai afacerea ta, faci munți de bani și ești milionar în euro. Într-o țară în care inițiativa antreprenorială este foarte redusă și majoritatea caută un post călduț în care să hiberneze toată viața, economia liberă de... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Finanțe

CURS NR. 1 Finante publice si fiscalitatea. Notiuni generale. Finante - categorie economica cu caracter istoric Comuna primitiva, dupa cum se stie, nu a cunoscut statul. In aceasta oranduire, diferite functii publice - organizarea muncii in comun, aplanarea conflictelor intre ginti si triburi, supravegherea... citește mai departe

110 pagini Gratis Extras Preview

Teste Grilă

Test 1 Managementul științific este apreciat ca fiind: a) o parte a cunoașterii acumulate și recunoscute, care este sistematizată și formulată în concordanță cu adevărurile generale stabilite și cu legitățile generale; b) arta de a conduce oamenii în condițiile obținerii profitului necesar dezvoltării afacerii;... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Managementul portofoliului de active financiare IFR

Introducere Cursul este destinat, în principal, studenților Facultății de Științe Economice din cadrul Universității Ecologice din București - învățământ cu frecvență redusă (IFR), dar poate constitui un util material de studiu și pentru studenții la învățământ cu frecvență (IF). Acest curs are ca principal... citește mai departe

148 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Teoria piețelor concurențiale - sinteză curs

Capiitollull I: CEREREA ȘI OFERTA PE PIAȚA UNUI BUN 1. Funcția de cerere 1.1. Funcția de cerere individuală Funcția de cerere evaluează legătura dintre cantitățile cerute dintr-un anumit bun și factorii care influențează cererea. Deoarece depinde de preferințele individului, de prețuri și de bugetul... citește mai departe

36 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Test grilă

1.Dimensiunile individuală, organizațională și socială reprezintă cele trei dimensiuni ale: a. informațiilor; b. sistemului informațional; c. cunoștințelor; d. datelor; e. sistemului informatic. 2. Prin “ansamblul activităților omogene și/sau complementare, desfășurate de personal cu o anumită specializare,... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Moneda în cadrul finanțelor internaționale

CUVINTE CHEIE relații valutar-financiare internaționale; fluxurile financiare internaționale; centrele financiare internaționale; elementele sistemului monetar internațional; paritate valutară; standard aur; standard aur lingouri; standard aur devize; standard multivalutar. SCOPUL LECȚIEI În urma acestui... citește mai departe

48 pagini Gratis Extras Bibliografie

Aprovizionarea și managementul aprovizionării

1. ACTIVITATI SPECIFICE APROVIZIONARII SI DESFACERII Aprovizionarea resurselor materiale reprezintă activitatea prin care se asigură elementele necesare consumului producției, in volumul și structura care să genereze o activitate cu un profit cat mai ridicat a unităților economice. În literatura de specialitate, ca... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras Preview

Tehnici de negociere și mediere

Capitolul 1. Elemente generale de negociere și mediere Totul în viață este o negociere. Această tehnică stă la baza interacțiunilor pe care le avem cu ceilalți interlocutori pe care îi întâlnim în viața noastră: colegi, prieteni, cunoștințe, familie, etc. În acest context, „negocierea stă la baza vânzărilor, pentru... citește mai departe

80 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Managementul serviciilor

CURSUL I CONȚINUTUL ȘI SFERA DE CUPRINDERE A SERVICIILOR Evoluția economiei moderne înscrie între orientarile sale fundamentale: dezvoltarea și diversificarea serviciilor. 1.1.CONCEPTUL DE SERVICIU Majoritatea definițiilor - fie că aparțin unor redutabili specialiști în domeniu, unor colective de autori sau... citește mai departe

87 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Managementul ONG-urilor - Studiu ONG din România

1. Contextul și justificarea proiectului (descrieți situația grupului țintă înainte de implemenatarea proiectului, mentionati problema identificată,descrieți cauzele și efectele problemei identificate, mentionati solutia pentru rezolvarea problemei si impactul la nivelul grupului tintă) O organizație care are deja... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Plan de afaceri

Antreprenoriatul A intreprinde = a se apuca de ceva de facut O nevoie existenta pe care s-au hotarat sa o implineasca Antreprenoriatul se face spre beneficiul tuturor - satisfacand nevoile clientilor, avand grija de angajati, avand grija sa crestem profitabil si sustenabil Orice afacere de succes este... citește mai departe

37 pagini Gratis Extras Preview

Economia socială și cooperativele

CAPITOLUL I ROLUL SECTORULUI COOPERATIST ÎN ECONOMIA DE PIAȚĂ Cooperația în contextul globalizării, managementul cooperatist, accederea cooperației în noi sectoare de activitate, raporturile mișcării cooperatiste cu societatea civilă, formarea capitalurilor în cadrul societăților cooperative, strategiile în... citește mai departe

48 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Luarea deciziilor

1.Fiecare dintre noi luam decizii care ne privesc activitatile zilnice, cariera, relatiile cu cei din jur. O decizie este o alegere intre doua sau mai multe alternative. Decizia are un rol extrem de important: permite desfasurarea eficienta a activitatii organizatiei in concordanta cu mediul in care aceasta... citește mai departe

5 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Căile de reducere a costurilor de producție a agenției de turism - Turviz 999

Caile de reducere a costurilor de productie a) Reducerea consumurilor specifice (tehnologice Consumul specific este cantitatea de materie prima, materiala, combustibil in expresie fizica etc. utilizata pentru executarea unei unitati de produs finit sau a unei unitati de prestare. Reducerea consumurilor specifice... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Staffing-ul

Staffing-ul. Staffingul reprezintă activitățile de a asigura cu personal o unitate economică și se referă la recrutarea și selecția personalului. Recrutarea personalului precede selecția și reprezintă totalitatea acțiunilor întreprinse pentru a atrage un număr suficient de mare de candidați pentru ocuparea unui post... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Managementul inovării

CURSUL 1 MANAGEMENTUL INOVĂRII NOTIUNI INTRODUCTIVE Necesitatea inovării Suntem în mileniul trei, mileniul dezvoltării inteligenței intuitive. Orice om și orice grup uman are în structura sa internă o lege de evoluție. Așa a fost făcută lumea. Important este ca, pe măsura maturizării personale și/sau colective să... citește mai departe

72 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Managementul resurselor umane

CURS I: INTRODUCERE IN MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE 1.1. Rolul și particularitățile resurselor umane în cadrul organizației Dezvoltarea teoriei și practicii în domeniul managementului resurselor umane necesită în primul rând, cunoașterea și înțelegerea cât mai deplină a rolului și particularităților resurselor... citește mai departe

70 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Managementul investițiilor de capital

Capitolul 1 PIAȚA DE CAPITAL 1.1. Caracteristici ale pieței de capital Piața de capital reprezintă ansamblul relațiilor și mecanismelor prin care se realizează transferul fondurilor de la cei care au un surplus de capital - investitorii - către cei care au nevoie de capital, cu ajutorul unor instrumente specifice... citește mai departe

159 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Management strategic

CAPITOLUL 1 ANALIZA MEDIULUI EXTERN AL ORGANIZAȚIEI 1.1. ABORDAREA MEDIULUI ORGANIZAȚIEI Începând cu abordarea organizației ca un sistem deschis, performanța acesteia depinde de capacitatea de integrare în mediu, de eficientizarea acțiunilor sale în valorificarea oportunităților, de abilitatea de a învinge... citește mai departe

266 pagini Gratis Extras

MFP

Curs 1 MANAGEMENTUL FINANCIAR AL COMUNITĂȚILOR LOCALE 1.1. Introducere în managementul financiar public - Managementul financiar reprezintă ansamblul principiilor, metodelor, instrumentelor, obiectivelor, specifice ale organizației având drept scop poziționarea constituirii și utilizării resurselor economico -... citește mai departe

260 pagini Gratis Extras Preview