Cursurile din domeniul Filosofie

Antropologie

Antropologia filosofică e disciplina sec. XX care dintr-o perspectivă generalizatoare, încearcă să raspundă la intebări privind esența omului ca formă specifică de existență, raporturile sale cu natura despre relațiile lui cu lumea valorii si culturii, despre modul în care individul uman devine peronalitate.... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Teorii și metode de intervenție în asistența socială (persoană și familie)

Finalitățile cursului: Prin conținutul său, cursul prezintă studenților cunoștințele necesare abordării problematicii asistenței sociale și a metodelor și tehnicilor specifice acestui domeniu. Cursul se focalizează pe principalele valori pe care asistentul social trebuie să le respecte în practică, pe dezvoltarea... citește mai departe

100 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Raționalitate și decizie

Raţionalitatea şi decizia sunt două concepte care intră în raporturi logice atât de bine strânse, încât ar putea să pară nefiresc să se discute separat despre ele. Cu toate acestea, problema raţiunii şi a raţionalităţii poate trece dincolo de sfera decizională, şi, chiar dacă deciziile intră în sfera unui proces... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Concepte fundamentale ale ontologiei

Conceptul de existenţă. Existenţa şi esenţa. Existenţa sau fiinţa constituie obiectul ontologiei. Orişice discurs filosofic trebuie să presupună ceva existent, de altfel gândirea nu are obiect de reflecţie. Însă acest concept este tratat diferit în sistemele filosofice. Cercetarea existenţei începe de la... citește mai departe

22 pagini Gratis Extras Preview

Obiect de Studiu al Filosofiei

Subiectul I: Obiectul de studiu al filosofiei: Filozofia este nucleul concepţiei despre lume. Obiectul filozofiei este generalul în sistemul “lume – om”. Filozofia este o ştiinţă complexă, care trebuie să dea răspuns la multe probleme. De aceea în filozofie întră aşa discipline ca ontologia,... citește mai departe

30 pagini Gratis Extras Preview

Shakespeare - Analiza Macbeth

A fost scrisa in 1603-1606, de catre Shakespeare, si-a conceput opera in semn de omagiu pentru regele James I, nepotul Reginei Elisabeta care urcase pe tronul Angliei in 1603. Faptul ca Shake. L-a ales pe Macbeth ca personaj central nu este deloc intamplatoare. In primul rand Macbeth este un personaj istoric ilustru... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Conspect la Filosofia Dreptului

Tema: DEFINIREA ȘI SPECIFICUL PROBLEMATIC AL FILOSOFIEI DREPTULUI Conceptul și funcțiile filosofiei dreptului Filosofia este o componentă a culturii, a vieții spirituale, alături de știința literaturii, artă, religie, acestea formează cultura și viața societății. Ea se află în interrelații cu celelalte componente... citește mai departe

46 pagini Gratis Extras Preview

Propedeutică Filosofică

<< Ca problemă fundamentală a filosofiei, teoria existenţei (ontologia) cunoaşte o varietate de expresii care se pot grupa în câteva modele semnificative. În cele ce urmează vom enumera şi defini aceste modele, ilustrându-le succint prin formele istorice reprezentative de manifestare. Animismul (lat. animus... citește mai departe

27 pagini Gratis Extras Preview

Idei și Mentalități

Idei - dimensiunea individuală = produse ale culturii care poartă marca unor personalități Mentalități - dimensiunea colectivă = modul în care oamenii de rând gândesc lumea și viața cotidiană. Domeniul ideilor este unul dinamic: se succed descoperiri, interpretări, școli de gândire, curente etc. Mentalitățile... citește mai departe

15 pagini Gratis Extras Preview

Dezvoltare Comunitară

I. COMUNITATEA DEFINIŢIE, FUNCŢII Comunitatea este definită ca tip particular de sistem social, în cadrul căruia oamenii comunică şi desfăşoară acţiuni în colaborare, mobilul activităţii nefiind nici profitul nici comanda ordonată, ci binele sau interesul comun. Comunitatea ca sistem se distinge de alte tipuri de... citește mai departe

57 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Negocierile

Arta negocierii 1. Pregătirea pentru negocierile de afaceri. Crearea imaginii. 2. Principiile negocierilor eficiente: politeţea, delicateţea, onestitatea, tactul. 3. Analiza rezultatelor obţinute în cadrul negocierilor de afaceri. Negocierile au loc atunci când două părţi se întâlnesc pentru a conveni un acord.... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Filosofie

1. SENSURI ORIGINARE ALE FILOSOFIEI a. Înţelepciune, iubire de înţelepciune, ştiinţă Diogenes Laertios, un doxograf din sec. al II-lea, relatează o întâmplare petrecută la Phlius, invocând un text al lui Sosicrates: Pitagora, discutând cu Leon, tiranul cetăţii, foloseşte pentru prima oară cuvântul filosofie. Aflăm... citește mai departe

38 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Filosofie

1. Filosofia ca conceptie despre lume si modalitate de gindire. Corelatia dintre filosofie si alte forme. Cuvintul filosofie este din greaca veche si inseamna drgostea de intelepciune. Filosofia este o modalitate de gindire si o conceptie despre lume ce apare la o anumita etapa de dezvoltare a societatii si a... citește mai departe

19 pagini Gratis Extras Preview

Specificul Filosofiei ca Formă de Cunoaștere

Nici una din cele finite nu poate fi înţeleasă exclusiv prin ea însăşi ci trebuie raportată la altele. Filosofia nu face excepţie, de aceea specificul ei va ieşi mai limpede în evidenţă prin raportarea ei la alte forme de cunoaştere. În epoca noastră, dintre formele de cunoaştere se detaşează ştiinţa, ca cea mai... citește mai departe

22 pagini Gratis Extras Preview

Filosofie și Filosofie Socială

1.Ce este filosofia? a. Filosofia și simțul comun b. Înțelesul antic al filosofiei – definițiile lui David Armeanul c. Filosofia ca teorie a existenței d. Filosofia ca pregătire pentru moarte Unul din paradoxurile cele mai mari întâlnite în filosofie, constă în aceea că, cea mai importantă şi mai complexă... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Preview

Multiculturalism and national identity

1. Multiculturalism Definition: Multiculturalism is the acceptance or promotion of multiple ethnic cultures, applied to the demographic make-up of a specific place, usually at the organizational level, e.g. schools, businesses, neighborhoods, cities or nations. In this context, multiculturalists advocate extending... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Etică și Deontologie Profesională

aOBIECTIVELE DISCIPLINEI În urma studiului acestei discipline, studenŃii trebuie: - să definească si să explice noile concepte; - -să cunoască marile tradiŃii etice; să explice specificul eticii comunicării; - - să cunoască si să explice continutul deontologiei si a principiilor acesteia; - -să interpreteze... citește mai departe

88 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Introducere în Filosofie

1.1 Ce este filosofia. Încercări de definire a filosofiei Apărută din nevoia de teoretizare a diverselor răspunsuri la marile probleme ale existenţei în general şi ale existenţei umane în special, filosofia sa conturat ca mod distinct de gândire şi ca domeniu specializat al culturii, delimitânduse de alte tipuri... citește mai departe

185 pagini Gratis Extras Preview

Didactica filosofiei

Introducere Filozofia şi Filosofia Se poate preda filosofia- Iată o întrebare care, dincolo de răspunsul pozitiv impus de canoanele didacticii, naşte suspiciuni în privinţa posibilităţilor de formare, de data aceasta, nu a unor cunoştinţe, priceperi şi deprinderi, ci a unei personalităţi radical diferite de cea... citește mai departe

48 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Statutul ontologico-gnoseologic al Contradicției

2.1. Statutul contradicţiei în logica clasică 2.1.1. Aristotel despre contradicţie şi contrarietate Teoria aristotelică despre contradicţie se află expusă în mai multe locuri din corpusul aristotelic. Este convenabil să începem cu tratatul Despre interpetare, în care Stagiritul se ocupă de teoria judecăţii. *... citește mai departe

42 pagini Gratis Extras

Deontologia Profesiei de Asistent Social

CURS 4: Beneficiarii serviciilor de asistentã socialã Beneficiarii activitãtilor asistentiale nu au fost dintotdeauna numiti “clienti”. Ei au fost numiti în mod diferit (sãrãci, calici, nenorociti, mizeri), în functie de situatia lor materialã si de tipul de prestatie de care beneficiau. Ulterior, când asistenta... citește mai departe

41 pagini Gratis Extras Preview

Seminar Special Noica

5. PREZENTAREA LEC³IILOR 1. Viata lui Constantin Noica Constantin Noica s-a nãscut în 25 iulie 1909, în localitatea Vitãnesti, jud. Teleorman. Fãcea parte dintr-o familie de proprietari funciari, de origine sud-dunãreanã. A fost elev al Liceului „Spiru Haret” din Bucuresti. S-a înscris la Facultatea de Filosofie... citește mai departe

34 pagini Gratis Extras Preview

Mecanismele Cunoașterii Științifice

1. Problema ştiinţifică 1.1. Natura şi geneza problemei ştiinţifice În opoziţie cu viziunea empiristă tradiţională, conform căreia cunoaşterea ştiinţifică pleacă de la observaţii şi ajunge inductiv la un corp de cunoştinţe generale, cercetătorii de azi consideră că cercetarea ştiinţifică pleacă de la probleme şi... citește mai departe

34 pagini Gratis Extras Preview

Etica Disciplina Filosofică

1. Etica disciplina filosofică. Obiectul ei de studiu. (Definirea eticii şi moralei, conexiunea între etica şi drept, trediţii şi obiceiuri). Valorile umane şi morala ca fenomen social. Etimologie, definiţii şi delimitări conceptuale Din punct de vedere etimologic, "etica" provine de la cuvintele greceşti: ETHOS... citește mai departe

40 pagini Gratis Extras Preview

Postmodernismul și Abordarea Metafilosofic a Culturii

Prezentare generală Resistematizez în acest curs câteva dintre ideile expuse în cartea mea intitulată Pragmatică şi postmodernism. Despre jocul raţionalităţii şi presupoziţiilor în abordarea metafilosofică a culturii, Editura SOLNESS, Timişoara, 2002. Ca şi acolo, voi urmări să surprind – pe parcursul întregului... citește mai departe

120 pagini Gratis Cuprins Extras Preview