Cursurile din domeniul Mecanică

Teste recapitulative Dinamica Autovehiculelor

1. Enumerați principalele subansambluri din componența autovehiculului. 2. Cum se clasifică autovehiculele? 3. Cum este organizată transmisia autoturismelor? 4. Cum este organizată transmisia autobuzelor? 5. Cum este organizată transmisia autocamioanelor? 6. Definiți și indicați pe o schemă dimensiunile... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Întrebări posibile examen grilă Studiul Materialelor

1. După proveniență, materialele se pot clasifica în: Materiale naturale,artificiale,sintetice 2. După criteriul ingineresc, materialele se pot clasifica în: Polimeri,semiconductori,metale si aliaje,ceramice,sticle 3. O categorie de materiale polimerice, după criteriul ingineresc este reprezentată de:... citește mai departe

32 pagini Gratis Extras Preview

Măsurări 3D

Cap.1 MAȘINI DE MĂSURAT ÎN COORDONATE (MMC) 1.1 Măsurarea tridimensională Măsurarea tridimensională reprezintă astăzi o tehnică aproape indispensabilă pentru asigurarea calității pieselor și deci a competitivității firmelor pe piață. Practic este imposibil de imaginat prezența unor produse pe piață care să nu aibă... citește mai departe

115 pagini Gratis Extras Preview

Mașini Unelte

Cursul nr. 1. Introducere. 1.1 Mașina unealta. Definiții Mașină: Sistem tehnic alcătuit din corpuri solide, cu mișcări relative determinate, servind la transformarea unei forme oarecare de energie în lucru mecanic util sau la transformarea unei forme de energie în altă formă de energie, dintre care una este... citește mai departe

99 pagini Gratis Extras Preview

Asamblare

Proiectarea elementelor mecanice Activitatea fundamentală a unui inginer mecanic este aceea de a proiecta obiecte. Dacă s-ar dori o definiție a acțiunii de proiectare aceasta ar fi: Proiectarea stabilește și definește soluții și structuri pentru probleme care n-au mai fost rezolvate până acum sau realizează noi... citește mai departe

325 pagini Gratis Extras

Cilindrii hidraulici

I. CILINDRII HIDRAULICI I.1 Obiective După parcurgerea acestui capitol studentul trebuie să: - Să explice caracteristicile constructive ale cilindrilor hidraulici; - Să explice detaliat principiile de funcționare ale acestora; - Să explice construcția diferitelor tipuri de cilindrii folosiți în sistemele... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras Preview

Metode de caracterizare a aliajelor metalice

Capitolul I Noțiuni introductive despre aliaje si metale Elementele chimice din tabelul lui Mendelev se pot clasifica, în funcție de proprietățile lor fizice, chimice și mecanice, în două mari categorii: a)Elemente chimice interne (6): He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn; b)Elemente chimice active: Nemetale (8):... citește mai departe

15 pagini Gratis Extras

Elevatoare cu cupe

Destinație, construcție, clasificare Elevatoarele cu cupe sunt sisteme de transport cu organ flexibil de tracțiune ce permit deplasarea sarcinilor sub formă de vrac sau individuale pe verticală sau pe o direcție apropiată de verticală (65-750). Figura 1. Construcția elevatorului cu cupe 1. carcasă inferioară 2.... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview

Bazele așchierii, scule așchietoare

1 ROLUL ȘI EVOLUȚIA PRELUCRĂRILOR PRIN AȘCHIERE Prelucrare prin așchiere este un proces mecanic de îndepărtare sub formă de așchii a unui strat de material de pe un semifabricat în scopul obținerii suprafețelor unei piese. Pentru realizarea procesului de prelucrare prin așchiere sunt necesare o mașină-unealtă... citește mai departe

234 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Știința materialelor

Evaluarea - Disciplina este prevăzută cu ore de: - curs 4 ore/săptămână - laborator 2 ore/săptămână - Prezentarea la examen este condiționată de încheierea situației la laborator care presupune obținerea unei note ≥ 5 - Examenul este test grilă (min. 30 din 50) + oral (4 subiecte) - Nota finală se... citește mai departe

134 pagini Gratis Extras Preview

Mecanica fluidelor

“When you think about it, almost everything on this planet either is a fluid or moves within or near a fluid.” (F. M. White) Fluidele - esentiale pentru viata: 2 - Corpul uman 70% apa - Suprafata pamantului este 2/3 acoperita de apa - Troposfera ~17 km de la suprafata pamantului 2/3 70% I. Generalitati 1.... citește mai departe

120 pagini Gratis Extras Preview

Sisteme de transport inteligente și optimizarea fluxurilor de transport

SISTEMELE INTELIGENTE DE TRANSPORT Se poate spune ca un sistem inteligent de transport (Intelligent transportation systems -ITS), considerat in totalitatea sa, este aproape intotdeauna mai mare decat suma partilor sale individuale. Implementarea este adesea complexa si exista multe obstacole de inlaturat.... citește mai departe

90 pagini Gratis Extras Preview

Termotehnică navală

Unitatea de învățare nr. 1 NOTIUNI GENERALE DE TERMOCINETIC???? Cuprins: Obiectivele unității de învățare nr. 1 2 Problematica tratată 1.1 Încadrarea capitolului în planul general al de cursului de Termodinamică navală ; aplicarea princ. termodinamice în termocinetică 2 1.2 Noțiuni fundamentale :câmp de... citește mai departe

166 pagini Gratis Extras Preview

Mecanică

1.1 Dinamica punctului material liber Problemele generale ale dinamicii punctului material liber pot fi analizate folosind principiul al doilea al mecanicii, scris sub forma: (1.1) unde m este masa punctului material (constantă în timpul mișcării), accelerația sa iar rezultanta forțelor ce acționează asupra... citește mai departe

53 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Inginerie mecanică

1.1. Generalități Mecanica este știința care studiază una din cele mai simple forme de mișcare a materiei cunoscută sub numele de mișcare mecanică. Mișcarea mecanică se definește ca modificare a poziției unui corp sau a unei părți a acestuia, în raport cu un alt corp considerat reper sau sistem de referință.... citește mai departe

388 pagini Gratis Extras Preview

Mecanica fluidelor și mașini hidraulice

cunoașterea noțiunii de mărime fizică; folosirea corectă a unităților de măsură în ecuațiile de calcul; transformarea unităților de măsură în diferite sisteme de unități; obiectul Mecanicii fluidelor; noțiunea de fluid; definiția densității și greutății specifice; definiția presiunii, presiune absolută,... citește mai departe

243 pagini Gratis Extras

Acționări hidrostatice

În cadrul acestui capitol autorul își propune să prezinte câteva dintre aparatele cele mai reprezentative ce intră în componența sistemelor de acționare hidrostatice, să facă cunoscută terminologia utilizată în acest domeniu precum și modul de simbolizare a aparaturii prin semne convenționale. 1.1.Elemente... citește mai departe

73 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

FRA

Pe întreaga sa durată de viaţă, automobilul, ca orice alt gen de maşină, are nevoie de o serie de lucrări de întreţinere, depanare şi reparare, care se execută atunci când apare nevoia sau se efectuează preventiv. Aceste lucrări au rolul de a menţine şi de a reface starea tehnică a automobilului astfel încât să facă... citește mai departe

307 pagini Gratis Extras Preview

Elemente și sisteme pneumatice pentru acționarea roboților industriali

1 GENERALITĂŢI INTRODUCTIVE 1.1. Acţionarea pneumatică Existenţa staţiilor centrale de compresoare şi a reţelelor de aer comprimat în uzinele constructoare de maşini, în industria textilă şi de pielărie, în industria chimică şi alimentară, aproape în orice fabrică sau atelier, creează condiţii pentru proiectarea... citește mai departe

150 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Metoda elementului finit

1. METODA ELEMENTELOR FINITE - ASPECTE MATEMATICE. PROBLEME UNIDIMENSIONALE. PROBLEME MULTIDIMENSIONALE 1.1 Principiul metodei elementelor finite. Etape de rezolvare a unei probleme cu ajutorul metodei elementelor finite. CE ESTE METODA ELEMENTELOR FINITE ? - este o metodă matematică de integrare numerică a... citește mai departe

147 pagini Gratis Extras Preview

Mecanică

Pentru mărirea performanţelor maşinilor şi utilajelor, constructorii încearcă să mărească randamentele şi puterile acestora. Fiecare piesă care intră în componenţa ansamblului respectiv este calculată, desenată și se simulează condiţiile de lucru cu ajutorul programelor specializate. În final se realizează piesa... citește mai departe

276 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Noțiuni introductive referitoare la materialele plastice

Materialele plastice sau polimerii reprezintă o categorie de materiale a căror principală caracteristică este reprezentată de structura moleculară. Polimerii sunt molecule uriașe cu o structură repetitivă; elementele de bază sunt monomerii. În urma unor reacții chimice (polimerizare sau copolimerizare) unul sau mai... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Informatică aplicată

Însuşirea elementelor de bază pentru o operare eficientă pe calculator utilizând sistemul de operare Windows, procesare de text, realizarea de calcule numerice şi formale, reprezentări grafice folosind pachetul de programe MS Office. - Dobândirea unor abilităţi practice prin utilizarea unor tehnologii informatice... citește mai departe

427 pagini Gratis Extras Preview

Mașini hidraulice și pneumatice

Cunoaşterea construcţiei, funcţionării şi exploatării maşinilor hidropneumatice utilizate la bordul navelor reprezintă obiectivul principal al cursului nostru. De asemenea, însuşirea depriderilor inginereşti privind proiectarea şi funcţionarea maşinilor hidraulice şi pneumatice ca şi pregătirea cursanţilor pentru... citește mai departe

133 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Sisteme senzoriale

Definirea senzorului Senzorul este un dispozitiv tehnic care reacționează calitativ sau cantitativ prin propriile mărimi măsurabile, la anumite proprietăți fizice sau chimice ale mediului din preajma lui [1]. În funcție de rolul senzorului într-un lanț de măsurare, senzorul poate fi definit ca un element direct... citește mai departe

113 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview