Cursurile din domeniul Geografie

Obiectivele turistice din Mexic

Piramidele din Teotihuacîn: Teotihuacan este unul dintre cele mai faimoase și importante situri arheologice din Mexic, reprezentând ruinele unui oraș antic cu o istorie lungă și misterioasă. Situat la aproximativ 50 km nord-est de Ciudad de Mexico, a fost unul dintre cele mai mari și mai influente centre urbane ale... citește mai departe

25 pagini Gratis Extras Preview

Teledetecție

INTRODUCERE Teledetecția poate fi definită ca orice proces prin care sunt adunate informații despre un obiect, zonă sau fenomen fără a fi în contact cu el. Ochii noștri sunt un excelent exemplu de dispozitiv de teledetecție. Suntem capabili să ne adunăm informații despre împrejurimile noastre prin măsurarea... citește mai departe

84 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Dreptul mediului 2021

Capitolul 1. Premise ale reglementării relațiilor privind mediul și dezvoltarea durabilă a societății umane 1.1. Noțiunea de mediu și de protecție a mediului Termenul de mediu, așa cum îl definim astăzi, a apărut relativ recent în numeroase limbi vorbite în lume. Indiferent de origine sau de forma expresiei,... citește mai departe

96 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Geomorfologie planetară și tectonică

0BCURS 1 I N T R O D U C E R E 1.1. Denumire Geomorfologia este știința care se ocupă cu studiul sistematic al reliefului scoarței terestre (în prezent și a celui de pe alte planete), din punct de vedere al originii și al evoluției acestuia în timp și spațiu, al caracteristicilor sale interne și externe. Studiul... citește mai departe

85 pagini Gratis Extras Preview

Biogeografie

CAPITOLUL 1. Biogeografia ca știință 1.1. Importanța studierii biogeografiei Lumea modernă, datorită acțiunii omului, tinde să nimicească viața în forma ei sălbatică și prin urmare să distrugă armonia cadrului natural în care aceasta ar trebui să trăiască. Planeta noastă este supusă unei presiuni din ce în ce mai... citește mai departe

82 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Geografie și didactica predării geografiei

Introducere a) Competențe specifice acumulate Proiectarea unor programe de instruire sau educaționale adaptate pentru diverse niveluri de vârstă/pregătire și deverse grupuri țintă - Identificarea și asimilarea conținuturilor specifice curriculumului disciplinei geografie și a proncipaleleor orientări metodologice... citește mai departe

78 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Elemente de hidrologie urbană - orașul Siret

LOCALIZAREA ORAȘULUI SIRET Localizare Siretul, orașul cel mai vechi al Moldovei medievale, este amplasat pe malul drept al râului cu aceeași denumire, la aproximativ 4 km de la intrarea râului în România. Orașul Siret este situat în partea central-estică a Bucovinei, în centrul axei rutiere a acesteia, vechi drum... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Proiectare teritorială

I. PROIECTAREA TERITORIALĂ - PARTICULARITĂȚI ȘI PRECIZĂRI CONCEPTUALE PROIECTAREA TERITORIALĂ (PT) a apărut dintr-o necesitate practică de a utiliza optim spațiul geografic, respectiv de a impune un anumit cadru de organizare sistemică a componentelor teritoriale, pe nivele structural-funcționale care să asigure o... citește mai departe

87 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Clasamentul mondial după indicatorii de performanță turistică

In prezent ,Chile ,este cea mai stabila tara din America de Sud .este prima printre națiunile dinAmerica Latină în dezvoltareaumană, competitivitate, calitatea vieții, stabilitatea politică, globalizare libertatea economică, corupțiascăzută și de asemenea nivelul redus desărăcie.Lapolul opus se claseaza Venezuela... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras Preview

Geografia Regională a României

Carpații Curs1. Carpații Orientali Limite Reprezintă sectorul estic al Carpaților Românești, între frontiera de stat și Valea Prahovei (dpdv geologic se termină la Valea Dâmboviței) Aspecte generale Reprezintă un lanț muntos masiv cu o direcție NNE-SSV, iar în sud E-V. Dpdv structural petrografic se disting 3... citește mai departe

29 pagini Gratis Extras Preview

Climatologia urbană

I. Prima lucrare de Climatologie urbană alcătuită pe baze științifice folosind observațiile instrumentale aparține lui Luke Howard ”The climate of London” scrisă în 1818 și reeditată în 1820-1833. Autorul pune în evidență creșterea temperaturii aerului din orașul Londra față de regiunea înconjurătoare. În perioada... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Cadastru general

1. Documentatiile cadastrale sunt intocminte pe baza conoasterii notiunilor prezentate la disciplinele topografie, geodezie, cartografie, fotogrametrie etc., impreuna conducand la un sistem de evidenta si inventariere a proprietatilor cu care toti cetatenii tarii vin in legatura, fiind ancorat in lumea reala, a... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Preview

Hidrologie și oceanografie

HIDROLOGIA - STIINTA DESPRE APELE TERREI - APA IN NATURA Apa reprezinta o componenta primara a planetei Pamant, alaturi de aer si scoarta terestra. Apa exista in natura sub toate cele 3 stari de agregare: lichia, gazoaza (vapori) si solida (ghetari si zapezi). Hidrosfera reprezinta totalitatea cantitatii de apa... citește mai departe

23 pagini Gratis Extras Preview

Georgrafie economică

RESURSELE NATURALE Intre mediul natural si omenire exista o relatie importanta prin valorificarea resurselor natural ale biosferei, hidrosferei si scoartei terestre. Aceasta relatie a aparut o data cu omul care a trecut de la stadiul de vanator la cel de culegator, la practicarea agriculturii apoi la topirea si... citește mai departe

28 pagini Gratis Extras Preview

Geografia continentelor

ASIA Prezentare geografica fizica si umana Continentul Asia este denumit si continentul superlativelor intrucat detine primul loc pe Glob din mai multe puncte de vedere. In primul rand din punct de vedere al suprafetei, ocupamand aproximativ 44.000.000 km², ceea ce reprezinta aproximativ 8% din suprafata... citește mai departe

43 pagini Gratis Extras Preview

Balneclimatologie

CADRUL ATMOSFERIC GENERAL AL BALNEOCLIMATOLOGIEI Atmosfera face parte din categoria geosferelor externe alaturi de hidrosfera, biosfera si litosfera, reprezentand invelisul de aer al Terrei. Caracteristicile principale ale atmosferei Masa atmosferei terestre reprezinta o milionime din masa Pamantului ca... citește mai departe

44 pagini Gratis Extras Preview

Tehnici de ghid

FORMELE DE AGREMENT CARE SE POT PRACTICA IN TURISM Activitatile de agrement turistic in Romania se desfasoara prin sistemul turismului al Consililor Judetene si al Primariilor, al asociatiilor sportive dar si al institutiilor cultural-artistice. Intre dotarile de agrement o importanta deosebita pentru asigurarea... citește mai departe

25 pagini Gratis Extras Preview

Tehnica operațiunilor de turism

DEFINIRE CONCEPTUALA SI TIPOLOGIE In literatura de specialitate si in terminologia O.M.T. se foloseste cel mai frecvent notiunea de “agentie de voiaj” care difera din punct de vedere conceptual si terminologic de conceptual romanesc de voiaj cu sensul de “calatorie”. In tarile cu activitate turistica intensa,... citește mai departe

45 pagini Gratis Extras Preview

Metode care sporesc eficiența învățării geografiei

DEFINIREA CONCEPTULUI DE METODĂ DIDACTICĂ Metoda desemnează calea pe care profesorul o urmează pentru a ajuta pe elevi să înțeleagă, să găsească, să afle noi adevăruri, consemnate în cunoștințe noi, în forme comportamentale. Pentru profesor, metoda constituie o tehnică de predare, pentru elev metoda devine o... citește mai departe

24 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie

Teledetecție

1. Teledectie - definitie si importanta Termenul de teledetectie provine initial din limba engleza (Remote sensing) insemnand detectarea de la departarea a obiectelor. Cele mai simple aplicatie ale teledetectiei este legata e vizualizarea de catre om a obiectelor prin localizarea pozitiei lui si a caracteristicilor... citește mai departe

32 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Agricultura României

Agricultura cuprinde: cultura plantelor (cereale, plante tehnice, cartofi, legume, leguminoase pentru boabe, pomicultura, viticultura) - 60%; creșterea animalelor - 40%: animale mici (păsări, viermi de mătase, albine), animale mari (bovine, ovine, porcine, cabaline). 1. Premisele naturale ale dezvoltării... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Resursele energetice ale Terrei

I.1. Geografia economică - obiect de studiu, interdisciplinaritate, concepte Obiect de studiu: localizarea formelor de producţie şi consum a diverselor activităţi economice - agricultura, industria, comerţul, transporturile, turismul. Studiază spațiul unde se produc bunurile și serviciile, fluxurile pe care le... citește mai departe

99 pagini Gratis Extras Preview

Metode și tehnici de analiză a datelor geografice

PARTEA INTÂI 1. Statistica şi Geografia DEFINIȚIE: STATISTICA este metodologia utilizată în studii care colectează, organizează, și rezumă date prin metode grafice si numerice, analiza datelor, și în cele din urmă trage concluzii. 1.1.Analiza Analiza începe cu colectarea de date. Analiza datelor este apoi... citește mai departe

78 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Încadrarea geostructurală a teritoriului României

Structura geologică a teritoriului României se plasează în cadrul unităţilor structogenetice majore ale Europei. Se disting două unităţi majore: Prima este domeniul consolidat, adică regiunile care şi-au încheiat evoluţia de zone labile înainte de inceputul Mezozoicului şi nu au fost afectate de cutările... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Geografia umană a României

Încadrare teritorială Așezare geografică: partea de SE a Europa Centrală (Germania, Cehia, Slovacia, Austria, Ungaria, Elveția, Polonia); la contactul cu Europa Orientală (Marea Neagră) și cu Europa Balcanică (Dunărea); teritoriul este axat pe: paralela de 45 latitudine nordică - așezare în mijlocul zonei... citește mai departe

33 pagini Gratis Extras Preview