Laboratoarele din domeniul Geografie

Schimbările climatice asupra Antarcticii

I.Introducere Antarctica este localizată la polul sud al planetei, fiind al cincelea continent ca dimensiune, mai mare ca Europa și Australia, dar spre deosebire de aceste continente, Antarctica nu are populație (fig.1). Singurii oameni de acolo fiind cercetătorii științifici. Numeroase baze s-au stabilit pe... citește mai departe

9 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Economia mediului și dezvoltarea durabilă în Depresiunea Vulcana

I. Etapa de documentare Pentru această etapă am consultat o serie de surse bibliografice de la biblioteca Universității Valahia din Târgoviște, o parte dintre acestea sunt lucrări cu referire generală la regiunea aflată sub observație: - **, 1983, Geografia României. Geografie fizică, editura Academiei Române,... citește mai departe

23 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie

Modificări ale serviciilor ecosistemice - analizate la nivelul Depresiunii Vulcana Băi

I.LOCALIZAREA AREALULUI ÎN STUDIU Depresiunea Vulcana este situată din punct de vedere geografic în partea central-nordică a Județului Dambovița, mai precis în dealurile subcarpatice din Subcarpații Ialomiței care fac parte din Subcarpații de Curbura. Potrivit organizării administrativ teritoriale a României,... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Geografia Mării Negre

Scopul: Deprinderea datelor și tehnicilor de analiză a rezultatelor din sondarea austică, trasarea curbelor batimetrice, întocmirea hărții batimetrice și diagnoza formelor de relief într-o zonă costieră. Etapele: 1. Trasarea liniei de bază între două repre care reprezintă extremele regiunii studiate. 2.... citește mai departe

16 pagini Gratis Extras Preview

Podișul Moldovei

Limite - N: Ucraina; - E: Valea Prutului; - S: Campia Romana; - V: Carpatii Orientali, Subcarpatii Moldovei; Populatia Istoria locuirii. Podişul Moldovei reprezintă una din regiunile geografice a cărei populare s-a realizat încă din cele mai vechi timpuri istorice. Urmele de cultură materială identificate,... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Măsurarea umezelii aerului (meteorologie seminar)

Definire: Umezeala aerului reprezinta caracteristica aerului de a contine vapori de apa. Este o însuşire importantă a aerului atât din punct de vedere meteorologic cât şi Bioclimatic. Gradul de umiditate are o mare importanţă din punct de vedre meteorologic, deoarece vaporii de apă influenţează bilanţul... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Bibliografie

Meteorologie Anul I

Lucrarea practică nr. 1 Stația meteorologică Stația meteorologică este locul în care se execută observațiile meteorologice, ales înconjurătoare. Aceasta impune amplasarea pe teren deschis și tipic pentru regiunea în care funcționează.Densitatea rețelei de stații este mai mare în regiunile unde variabilitatea... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Metode de Cercetare în Hidrologie

Lucrarea practică nr. 1 Metode de cercetare în hidrologie: În cercetarea hidrologică sunt utilizate diferit metode, multe dintre ele fiind folosite și de alte științe ale naturii.Dintre cele specifice hidrologiei se remarcă: a) Metoda observației staționare b) Metoda observației expediționale c) Metoda... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras Preview

Glosar GFG

Glosar • abisală (zonă) - este o zonă a domeniului acvatic cu adâncimi mari caracterizată prin presiune mare, temperaturi constante, salinitate mare și lipsa luminei; plantele lipsesc iar fauna are adaptări specifice; • abraziune - este un proces de eroziune a rocilor neprotejate de un covor vegetal realizat de... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Fișe minerale și roci

Laborator nr.1 Minerale Fisa nr.1 Minerale Denumire: Amfibol Clasa mineralelor: clasa inosilicatilor Proprietati fizice Duritatea: 5- 6 Clivajul: perfect Spartura: nu are Proprietati optice Culoarea mineralelor: neagra Culoarea urmei: verde deschus Luciul mineralelor: sidefat, sticlos 3 Laborator nr.1... citește mai departe

31 pagini Gratis Extras Preview

Energetică mondială

1-Scopul lucrarii: -De-a completa cunostintele studentilor cu amplasarea resurselor energetice pe glob. -De-a conoaste principalele state furnizoare de energie. 2-Sursele de informare: -Harta energetica a lumii. -Indrumar ‘’Statele lumii’’(2008-2010). -Manual’’Geografia umana si economica a lumii’’ de... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Planuri și Hărți Topografice

Studiul,proiectarea, executia si exploatarea lucrarilor de constructii hidrotehnice presupune existenta unei documentatii topografice complete in care,ponderea cea mai mare il constituie hartile si planurile la diferite scari. Aceasta trebuie sa fie de data recenta sis a redea cu fidelitate suprafata de teren... citește mai departe

18 pagini Gratis Extras Preview

Orizonturi de Sol

Orizontul este un strat de sol aproximativ paralel cu suprafaţa terenului care se deosebeşte de stratele supra- şi subiacente, de care este genetic legat, prin proprietăţile sale fizice, chimice şi mineralogice, prin caracterele morfologice, prin felul şi numărul de organisme prezente etc. (Ana Conea şi colab.,... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Meteorologie

La suprafaţa solului se produc cele mai multe schimburi de energie şi de materie atât cu straturile inferioare ale atmosferei cât şi cu orizonturile de sol mai profunde. Ea joacă rolul de suprafaţă activă de care depind în mare măsură valoarea şi regimul principalelor elemente meteorologice. Variaţiile temperaturii... citește mai departe

26 pagini Gratis Extras Preview

Bazinul Hidrografic

BAZINUL HIDROGRAFIC (B.H.) ŞI REŢEAUA HIDROGRAFICĂ (R.H.) Elementele definitorii ale bazinului hidrografic Bazinul hidrografic, bazinul de recepţie sau bazinul colector, al unei reţele hidrografice, reprezintă suprafaţa teritoriului de pe care apele rezultate din precipitaţii şi cele subterane se scurg şi... citește mai departe

111 pagini Gratis Extras Preview

Descrierea Tuturor Formelor de Relief din România

Grupa Nordica (Carpatii Maramuresului si Bucovinei) 1. POPULATIA a. Densitatea prezinta in general valori mici (0-50 loc/ ), dar apar si densitati mijlocii (50-150 loc/ ) in depresiunea Maramuresului b. Structura nationala majoritatea o reprezinta romanii, alaturi de care apar ca minoritati rromii si... citește mai departe

50 pagini Gratis Extras Preview

Patrimoniu Cultural Imobil - Arheologia

Patrimoniul Cultural Imobil cuprinde bunuri ce tin do domeniul iimobiliar(cetati,palate, castele monumente, case memoriale, muzee, etc) si reprezinta o parte a unei mosteniri care este intr-o continua crestere prin aparitia de noi obiective. Obiectivele cuprin de asemenea ansambluri de cladiri,ruine cu valoare din... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Prioritizarea Speciilor

INTRODUCERE Conservarea biodiversităţii necesită o serie de decizii complexe. Indiferent daca ne place sau nu, de multe ori deciziile noastre pentru protejarea speciilor sunt determinate de fondurile disponibile. Cu un buget limitat, precum şi o multitudine de habitate din care putem alege, care parcele ar trebui... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Raport Privind Starea Mediului în Regiunea de Dezvoltare Nord-Est în Anul 2006

9.1 Agricultura 9.1.1. Interacţiunea agriculturii cu mediul Pentru a descrie interacţiunea agriculturii cu mediul sunt utilizaţi urmǎtorii indicatori a) Indicator 33 - consumul de îngraşǎminte chimice; Consumul de îngrǎşǎminte chimice (kg/ha) la nivel de Regiune Tabel 9.1.1.1. Judet 2003 2004 2005 2006 Bacău... citește mai departe

33 pagini Gratis Extras Preview

Evoluția urbană a municipiului Onești

Introducere: Prezenta lucrare, al carei titlu ofera de la prima privire o idée despre tema ce urmeaza a fi tratata, are ca obiectiv o expunere, in mare, a schimbarilor pe care trecerea timpului le-a adus cu sine in spatiul de dezvoltare a actualei localitati Onesti. Aparitia Onestiului ca si asezare umana, s-a... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Topografie - Lucrare de Laborator 5

Pentru determinarea pozitiei in spatiu a punctelor de pe suprafata topografica,pe teren este necesara masurarea unghiurilor orizontale si verticale,ca si a distantelor dintre puncte.In topografie masurarea unghiurilor orizontale si verticale,ca si a distantelor orizontale sau inclinate,pe cale optica,se efectueaza... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Pitești - studiu de geografie urbană

I.Istoric Municipiul Piteşti, reşedinţa judeţului Argeş este unul dintre cele mai vechi oraşe ale Ţării Româneşti, fiind atestat, ca aşezare, pentru prima dată într-un document din 20 mai 1388, prin care domnitorul Mircea cel Bătrân dăruia între altele,ctitoriei sale,Mănăstirea Cozia şi „o moară în hotarul... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Meteorologie - Climatologie

Laboratorul nr. 1 1. Staţia meteorologică. 2. Efectuarea observaţiilor meteorologice. 3. Organizarea reţelei de staţii meteorologice. 4. Staţii meteorologice automate. 5. Programul SIMIN. 1. Staţia meteorologică. Staţia meteorologică reprezintă celula de bază care oferă informaţii meteorologice. Staţia... citește mai departe

50 pagini Gratis Extras Preview

Topografie - Calcul Topografic

Ansamblul de lucrari efectuate in scopul obtinerii planului sau hartii topografice poarta denumirea de ridicare topografica. In functie de continutul lor, se disting: ridicari planimetrice, cand se face doar determinarea pozitiei in plan a punctelor suprafatei topografice, ridicari nivelitice, cand se face doar... citește mai departe

12 pagini Gratis Extras Preview

Fracția de insolație, frecvența nebulozității și climogramele Peguy și Walter - Lieth

Insolatia, numita si durata de stralucire a Soarelui, reprezinta un parametru meteorologic cu implicatii directe in domeniul turismului, al agriculturii, dar si in cel al transporturilor. Se deosebeste atat o durata efectiva sau reala de stralucire a Soarelui, notata cu d, dar si o durata astronomica probabila, care... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview