Laboratoarele din domeniul Chimie Organică

Lacuri și vopsele - îndrumar de laborator

Lacuri si vopsele-laborator Utilizarea dispersorului DISSOLVER 492l Dispersorul 492l este un dispozitiv apt de produce dispersii coloidale cu particule foarte fine integrate la viteze mari in fluid precum si pentru amestecarea si macinarea unor materii solide in vopsele gata preparate prin dezintegrarea... citește mai departe

31 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Analiza calitativă a aminoacizilor și proteinelor

Tema: Determinarea activitatii enzimei polifenoloxidaza Oxidoreductazele , cea mai importanta clasa de enzime pentru industria alimentara, catalizeaza reactiile de oxidoreducere- hidrogenare si dehidrogenare. Din clasa oxidoreductazelor fac parte dehidrogenaze care catalizeaza reactii de oxidare biologica dupa... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Analiza calitativă a glucidelor și proteinelor

Pînă în prezent au fost studiate mai mult de 3000 enzime diferite. Enzimele se clasifică după tipul reacţiilor pe care le catalizează şi după substraturile asupra cărora acţionează. Denumirea enzimelor este alcătuită din trei părţi. Prima parte indică denumirea substratului asupra căruia acţionează enzima, a doua... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview

Mierea

Întrucât la nivel mondial există tot mai mulţi oameni care se îndreaptă câtre un stil de viaţă sănătos, ceea ce implică şi o alimentaţie naturală, am pledat pentru această lucrare cu toată convingerea, pentru a evidenţia încă o dată, atât de valoroasa alimentaţie pe bază de miere şi produse apicole. Lucrarea de... citește mai departe

32 pagini Gratis Extras Preview

Cristalizarea și Sublimarea

1.Denumirea lucrării Sublimarea acidului benzoic 1. Modul de lucru Se ia 1 g de acid benzoic cu impurităţi, se mărunţeşte bine, se pune într-un strat uniform pe fundul unui creuzet de porţelan. Creuzetul se acoperă cu o hîrtie de filtru găurită, peste care se pune o pîlnie de sticlă cu gura în jos, care va servi... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Rășini fenol-formaldehidice

Introducere Rasinile fenol-formaldehidice sunt produsi macromoleculari rezultati prin policondensarea fenolului cu formaldehida. Proprietatile lor depind de conditiile de obtinere si pot fi modificate prin impreganrea pe suporturi diverse. In functie de raportul molar fenol-formaldehida si de aciditatea mediului de... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Determinarea masei moleculare medii ponderale a unei fracțiuni de polistiren, prin metoda viscozimetrică

Introducere. Scopul lucrarii Un polimer contine macromolecule cu mase moleculare foarte diferite. Deoarece proprietatile sale depind in mare masura de valoarea masei moleculare medii si de distributia acesteia, pentru determinarea distributiei a masei moleculare, polimerul se separa in fractiuni inguste, fiecare... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Alchilarea benzenului cu propenă în prezența clorurii de aluminiu, în sistemul gaz-lichid

Introducere Reactia de alchilare a benzenului cu propena se foloseste pentru obtinerea izopropilenului un produs important pentru industria petrochimica. Dezvoltarea industriei petrochimice a deschis noi posibilitati de valorificare a izopropilbenzenului. Astfel prin dehidrogenarea lui se obtine -metilstiren,... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Cromotografia

1. Scopul lucrării De a face cunoştinţă cu metoda de identificare şi separare a substanţelor - cromatografia. De a efectua separarea unui amestec de substanţe prin metoda cromatografiei pe hârtie 2. Noţiuni teoretice Cromatografia reprezintă o metodă de separare a unui amestec de substanţe, care constă în... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Distilarea simplă

Scopul lucrării Separarea şi purificarea substanţelor lichide de impurităţi puţin volatile sau cu particole solide folosind distilarea simplă. Noţiuni teoretice Distilarea este un procedeu de separare sau purificare a subsanţelor lichide. Punctul de fierbere a unui lichid se numeşte temperatura la care presiunea... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Cristalizarea și Sublimarea

1. Tema: Cristalizarea. 2. Scop: Purificarea substanţelor, prin separarea unei substanţe solide din soluţii suprasaturate sau din topituri la solidificare. 3. Utilaje şi materiale: păhar cu volumul de 100ml, 1g acid benzoic cu impurităţi, instalaţia pentru filtrarea soluţiilor încălzite ce constă din: păhar... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Distilare Fracționară

1. Scopul : separarea in fracţii a amesteculuui de heptan - xilen şi determinarea compoziţiei fiecărei fracţii obţinute în prima şi a doua distilare, folosind digrama “Indecele de refracţie - compoziţie”. 2. Principalele noţiuni teoretice: Prin procedeul distilării simple nu se separă sufficient componentele unui... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Laboratoare Chimie

1. ASPECTE GENERALE PRIVIND ACTIVITATEA ÎN LABORATORUL DE CHIMIE 1.1. ACCIDENTE POSIBILE ŞI MĂSURI DE TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII Pentru experimentele de chimie se utilizează de cele mai multe ori substanţe chimice agresive (toxice, inflamabile, explozive) şi vase confecţionate din sticlă. Astfel, accidentele... citește mai departe

39 pagini Gratis Extras Preview

Chimie organică

Compozite nestructurale armate cu pulberi anorganice Scopul lucrãrii Obţinerea unui material compozit din rãşinã epoxidicã (matricea polimerã) şi pulbere de cretã (material de umpluturã). Introducere Incorporarea pulberilor anorganice în matricea polimerã poate urmãri îmbunãtãţirea anumitor proprietãţi mecanice... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Preview

Petrochimie - Prepararea Stirenului prin Dehidrogenarea Etilbenzenului

Consideratii generale privind dehidrogenarea etilbenzenului Reactia de dehidrogenare a etilbenzenului este realizata la temperaturi de 600-700° C, in faza vapori si in prezenta de vapori de apa, pe catalizatori metalici ( oxid de zinc sau oxid de fier ). C_6 H_5 –〖 C〗_2 H_5 C_6 H_5 – CH = 〖CH〗_2 + H_2 ∆H=28,7... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Biochimie

LUCRAREA NR. 1 GLUCIDE. REACŢII CARACTERISTICE DE IDENTIFICARE 1.Consideraţii generale Glucidele sunt substanţe cu funcţiuni mixte, care conţin în molecula lor grupări carbonilice şi grupări hidroxilice. Ele sunt polihidroxialdehide sau polihidroxicetone. Sub aspectul compoziţiei, cu excepţia unor derivaţi... citește mai departe

89 pagini Gratis Extras Preview

Distilarea Etanolului

C 1.1 Descrierea procesului In principiu, un proces de fermentare alcoolica produce in mare parte etanol plus mici cantitati de produsi secundari: metanol, 1-propanol, 2-propanol, 1-butanol, 3-metil-1-butanol, 2-pentanol, acid acetic, si dioxid de carbon. Fig. C 1.1 Etanol si apa formeaza amestec azeotrop la 1... citește mai departe

26 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Metil Oranj

Reactia de obtinere si modul de lucru : Intr-un pahar Berzelius de 300 ml se dizolva 2 g carbonat de sodiu anhidru in 50 ml apa, apoi se adauga 7 g acid sulfanilic cristalizat, fin pulverizat.Se incalzeste usor pana se obtine o solutie clara.Se adauga apoi o solutie de 2.2 g nitrit de sodiu in 10 ml apa si se... citește mai departe

2 pagini Gratis Extras Preview

Acidul Sulfanilic

ACIDUL SULFANILIC Teoria si modul de lucru : La baza obtinerii acidului sulfanilic sta urmatoarea reactie chimica: Intr-un pahar Berzelius de 100 ml se introduc 5 ml (5.1 g) de anilina peste care se picura incet, sub agitare, 7.5 ml H2SO4 conentrat. Masa de reactie se incalzeste pe o baie de nisip pana la... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview

Tehnologia Sintezei Polimerilor

1. ASPECTE TEORETICE În prezent se folosesc cu succes schimbătorii de ioni sintetici de natură organică, de obicei copolimer pe bază de stiren divinilbenzen. Prin copolimerizarea stirenului cu divinilbenzenul se obţin copolimeri reticulaţi, total insolubili şi infuzibili. Termostabilitatea acestor copolimeri... citește mai departe

35 pagini Gratis Extras Preview

Catalizatori metalici și achilare selectivă

Sinteza amoniacului pe catalizatori de Ruteniu suportati pe Magneziu cu structura mezoporoasa. Este cunoscut faptul ca, catalizatorii pe baza de Ru sunt mai activi in sintetizarea amoniacului, in conditii blande, decat majoritatea catalizatorilor metalici conventionali, utilizati practic in procesul Haber-Bosch,... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Microscopia electronică și metode termice de analiză

metode termice de analiză se înţeleg în general, acele metode cu ajutorul cărora se urmăreşte variaţia unui parametru fizic sau a mai multor parametrii ai unui sistem, în funcţie de modificarea temperaturii lui. În general, metodele termice pot fi grupate în trei categorii: - metode prin care se urmăreşte... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Distilarea fracționată

Tema lucrării: DISTILAREA FRACŢIONARĂ. Scopul lucrării: Separarea în fracţii a unui amestec de lichide cu diferite puncte de fierbere. USTENSILE: balon pentru distilare; balon cu fundul plat; deflegmator; garnitura Würtz; alonjă; 3 recipiente; arzător; stativ; termometru; balon cu fundul plat;... citește mai departe

6 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Lucrări bazele ecologiei

ANALIZA CHIMICA A SOLULUI PRIN OBTINEREA EXTRACTULUI DE SOL INTRODUCERE Prin sol se intelege stratul superficial al scoartei terestre rezultat in urma dezagregarii si alterarii rocilor sub actiunea factorilor de clima si biologici care asigura viata organismelor. Rolul solului Solul este mediul de viata al... citește mai departe

41 pagini Gratis Extras Preview

Distilarea în vid și extracția

EXTRACTIA LICHID‐LICHID SI LICHID‐SOLID Distilarea în vid Se foloseşte pentru distilarea substanțelor care la presiune atmosfericã se descompun prin fierbere sau care au puncte de fierbere foarte ridicate. Prin realizarea în interiorul aparaturii de distilare a unei presiuni mai mult sau mai puțin scazutã,... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview