Toate disertațiile din Biblioteca RegieLive

Aprecierea merceologică a unor sortimente de iaurt

INTRODUCERE În domeniul producerii și comercializării mărfurilor alimentare are loc, la scară mondială, o perioadă de efervescență explozivă, îndeosebi în ceea ce privește evoluția sortimentației și calității produselor alimentare, în strânsă interdependență cu evoluția pretențiilor consumatorilor - tot mai bine... citește mai departe

58 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Implementarea și utilizarea unei aplicații mobile în monitorizarea transportului public de pe teritoriul județului Gorj

ABSTRACT Studiul de față prezintă crearea unei aplicații mobile ce vine în ajutorul locuitorilor județului Gorj pentru a primi informații referitoare la transportul public din județul Gorj în ceea ce privesc traseele curselor, legăturile dintre acestea, durata și tariful unei călătorii în funcție de distanță și... citește mai departe

97 pagini 14 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Gamificarea în studiul chimiei

INTRODUCERE „Gamificarea constă în utilizarea mecanicii bazate pe jocuri, a esteticii și a gândirii de joc pentru a implica oamenii, a motiva acțiunea, a promova învățarea și a rezolva probleme.” Gamificarea învățării și instruirii - Karl M. Kapp Odată cu dezvoltarea tehnologiei digitale este necesară includerea... citește mai departe

56 pagini 14 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Biserica Ortodoxă într-o lume pluralistă. Dialogul său cu societatea

INTRODUCERE Dialogul dintre Biserică și Stat constituie o temă mereu actuală, pentru că în fiecare epocă se pun probleme noi vieții în general, vieții sociale, vieții de stat și vieții bisericești în special. În afara elementelor lor permanente care își au sorgintea lor în temeiurile dogmatice și canonice, cât... citește mai departe

78 pagini 14 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Ecclesia et Civitas astăzi

INTRODUCERE Ca o manifestare a misiunii Bisericii, slujirea pentru tineret are multe caracteristici în comun cu alte slujiri ale Bisericii. Cu toate acestea, slujirea pentru tineret are propria sa istorie și proces, propria „poveste” care îi ghidează pe cei care exercită această slujire. O relatare a Evangheliei... citește mai departe

63 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Creația ca taină euharistică

Introducere În lucrarea de față intitulată Creația ca euharistie, am abordat-o din punct de vedere interdisciplinar. În primul rând, așa după cum ne arată și titlul am repus problema creației, dar nu din punct de vedere al evoluționismului științific, care determină în majoritatea cazurilor lucrările de... citește mai departe

50 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Aplicații ale polinoamelor

INTRODUCERE Matematica zilelor noastre este un instrument de cultură generală, indispensabil în orice domeniu de activitate. Ea este necesară pentru înțelegerea celorlalte științe fundamentale ce se studiază în școală: fizică, chimie, biologie, etc. Acest adevăr indubitabil a fost enunțat de marele matematician Gr.... citește mai departe

70 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL

INTRODUCERE Conceperea acestei lucrări a fost motivată de reflectarea a modului în care o entitate, la nivel de întreprindere, tratează și utiliează situațiile financiare, precum și capacitatea acestora de a reliefa microclimatul economico-financiar, efectele procesului decizional, în vederea conturării unei... citește mai departe

59 pagini 14 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Doctrina și practica judiciară în materia plasamentului

INTRODUCERE Ocrotirea persoanei fizice a apărut odată cu apariția vieții pe pământ, din nevoia firească de a asigura protejarea și ajutorarea unor categorii de oameni care, din cauza vârstei fragede ori înaintate, a unor boli psihice sau fizice, infir mități etc., nu puteau să-și exercite singure drepturile și... citește mai departe

52 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială

INTRODUCERE Motivul pentru care am ales să studiez tema „Influența sistemului de educație în procesul de stratificare socială” este determinat de faptul că educația constituie un rol edificator în procesul de stratificare socială. Cu ajutorul educației indivizii acumulează noțiuni, abilități și aptitudini cu... citește mai departe

64 pagini 14 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Publicitatea în strategia de marketing

ARGUMENT Publicitatea reprezintă cheia de boltă al întregului proces de marketing strategic. Prin intermediul acestei teme de cercetare îmi propun să evidențiez faptul că în cadrul unei organizații nu este suficient să produci și să pui în vânzare produse sau servicii superioare din punct de vedere calitativ. Mult... citește mai departe

38 pagini 14 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Auditul intern privind activitatea juridică desfășurat la o societate bancară

INTRODUCERE Deoarece după anul 1990 au avut loc o serie de scandaluri de ordin financiar, a fost scos în evidență un anumit comportament lipsit de transparență sau de etică al celor ce conduceau marile companii, a fost luat în discuție acel concept de guvernanță corporativă, adică mecanismele de control și... citește mai departe

69 pagini 14 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Firma modernă - viziune, misiune, obiective - studiu de caz

INTRODUCERE Orice firmă modernă, lucrativă sau non lucrativă, urmărește ca în decursul unei perioade de timp să obțină un rezultat anume sau să ajungă să îndeplinească un ideal anume. Aceste lucruri sunt valabile pentru toate organizatiile din domeniul afacerilor, pentru că în zilele noastre, spre deosebire de... citește mai departe

44 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Strategii de influență socială la locul de muncă - efecte asupra resursei umane în organizațiile moderne

INTRODUCERE Am ales tema de disertație “Strategii de influență socială la locul de muncă: efecte asupra resursei umane în organizațiile moderne” deoarece consider că este foarte important să înțelegem și să aplicăm în calitate de lider într-o organizație noțiunea de influențare socială. Totodată, un alt factor... citește mai departe

52 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Evoluția dăunătorilor la porumb în condițiile ecologice ale anului 2022

INTRODUCERE Lucrarea de față se concentrează asupra cercetării și analizei dăunătorilor întâlniți în cultura de porumb, precum și a măsurilor de combatere aplicate în cadrul fermei SCDA SECUIENI. Scopul acestei lucrări este de a furniza o înțelegere detaliată a problemelor asociate cu dăunătorii din cultura de... citește mai departe

52 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Etapele deschiderii procedurii insolvenței. aspecte relevante din jurisprudență

Introducere Opiniile exprimate în această lucrare rezultatul unei analize critice a teoriilor actuale și a jurisprudenței în materie și au ca scop să ofere o înțelegere mai detaliată a procedurilor de insolvență. Pornind de la aspectele reglementate de legislația în vigoare, lucrarea prezintă domeniul de aplicare... citește mai departe

60 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiu comparativ privind piața muncii din România și Spania

Introducere Într-o lume globalizată, piețele muncii din diferite țări sunt din ce în ce mai interconectate, iar studiul acestora poate oferi o perspectivă mai largă asupra tendințelor și provocărilor actuale ale economiei mondiale. Acest studiu comparativ își propune să analizeze și să compare piețele muncii din... citește mai departe

51 pagini 14 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Execuția bugetului local al Primăriei Municipiului Pașcani și rolul ordonatorului principal de credite în administrarea banului public

INTRODUCERE Bugetul public este un act juridic prin care se prevăd și se aprobă prin lege veniturile și cheltuielile anuale ale statului sau ale instituțiilor publice. În buget veniturile se înscriu după conținutul lor fiscal sau nefiscal și după sursa de proveniență în cadrul fiecărei subdiviziuni stabilindu-se... citește mai departe

49 pagini 14 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Metodologii și tehnici de cercetare criminologică

Introducere Efectuarea cu succes a cercetărilor criminologice presupune o bună cunoaștere a fenomenului științific, a modalității de organizare a activității științifice, a metodelor și tehnicilor de cercetare criminologică, precum și a procesului de desfășurare a unei cercetări criminologice. Capitolul întâi al... citește mai departe

65 pagini 15 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Motivarea personalului în management - provocări și soluții

INTRODUCERE “Tot mai mulți manageri acordă o atenție specială factorului uman concepția modernă fiind că angajații sunt însăși organizația în sine.” Buna funcționare a unei instituții este în corelație cu maniera în care salariații sunt încurajați să munceasca, prin diverse mijloace de motivare, prin felul în... citește mai departe

67 pagini 15 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Sugestii de integrare a TIC în predarea-învățarea educației muzicale

Argument “Sugestii de integrare a tehnologiei informației și a comunicațiilor în predarea-învățarea educației muzicale” este o lucrare ce își propune să abordeze și să evidențieze importanța metodelor și mijloacelor TIC folosite în predarea disciplinei educație muzicală. În decursul ultimilor doi ani, situația... citește mai departe

72 pagini 14 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza strategiei de dezvoltare a orașului Buhuși

INTRODUCERE În societatea noastră care se află într-o continuă tranziție, orașele sunt nevoite să facă față factorilor intens provocatori pentru a lua parte la acest proces de modernizare și dezvoltare. Alegerea temei de studiu intitulată „Analiza strategiei de dezvoltare a orașului Buhuși” vine ca o dorință... citește mai departe

57 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Bursa de Valori București

INTRODUCERE Motivarea alegerii temei Motivul pentru care am ales să cercetez tema intitulată „Studiu privind decizia de dividend la societăți comerciale listate la Bursa de Valori București” în vederea susținerii lucrării de disertație este determinat de gradul semnificativ pe care le are dividende în cadrul... citește mai departe

48 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Gestiunea riscurilor în contabilitate, din perspectiva unei structuri financiare optime

INTRODUCERE Motivarea alegerii temei Principalul motiv pentru care am ales tema denumită „Gestiunea riscurilor în contabilitate, din perspectiva unei structuri financiare optime”în vederea susținerii examenului de disertație este determinat de provocarea de a aborda noțiunea de risc în domeniul financiar.... citește mai departe

50 pagini 14 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Strategii de control al sistemelor de combatere a grindinei

INTRODUCERE Teza de doctorat conține o introducere și este structurată pe 6 capitole în care am prezentat modelele fenomenelor meteorologice care conduc la formarea grindinei , metode , principii de detecție și mijloace de combatere a acesteia, o bibliografie cu 129 de titluri din care 7 sunt ale autorului.... citește mai departe

179 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview