Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL

Disertație
9/10 (1 vot)
Domeniu: Economie
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 59 în total
Cuvinte : 18233
Mărime: 642.84KB (arhivat)
Publicat de: Catalin Antoniu
Puncte necesare: 14
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. dr. Gabriela Ignat
Facultatea de Agricultura
Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara "Ion Ionescu de la Brad", Iasi

Cuprins

 1. INTRODUCERE ... . ...
 2. CAPITOLUL I. Considerații generale
 3. 1.1. Managementul financiar: definiție, obiective, atribuții, funcții .. . ..
 4. 1.2. Definiția Managementului financiar .. .. .
 5. 1.3. Obiectivele Managementului financiar . .. .
 6. 1.4. Atribuțiile Managementului financiar . .
 7. 1.5. Funcțiile Managementului financiar .
 8. CAPITOLUL II Contribuții proprii
 9. 2.1. Prezentarea societății Moldova Semințe ... .
 10. 2.1.2 Prezentarea principalilor concurenți .. ..
 11. 2.2. Analiza indicatorilor bilanțieri ... ..
 12. 2.3. Analiza Contului de Profit și Pierderi ...
 13. 2.4. Analiza poziției financiare .
 14. 2.5 Analiza ratelor financiare
 15. 2.6 Analiza globală a indicatorilor economici ..
 16. 2.6.1 Analiza indicatorilor de profitabilitate ...
 17. 2.6.2 Analiza indicatorilor de lichiditate .
 18. 2.6.3 Analiza indicatorilor de solvabilitate .
 19. 2.6.4 Analiza indicatorilor de eficiență .
 20. 2.7. Analiza stării de performanță financiară a întreprinderii ...
 21. 2.7.1 Analiza Soldurilor intermediare de gestiune
 22. 2.7.2 Analiza Marjei comerciale ...
 23. 2.7.3 Analiza producției exercițiului .
 24. 2.7.4 Analiza valorii adăugate ...
 25. 2.7.5 Analiza excedentului brut din exploatare, rezultatul brut și profitul brut
 26. 2.8. Analiza marjelor de acumulare
 27. 2.8.1. Marja asupra cheltuielilor variabile .
 28. 2.8.2. Profitul înainte de dobânzi, impozit, depreciere, amortizare ...
 29. 2.8.3. Profitul înainte de dobânzi ...
 30. 2.8.4. Profitul înainte de impozit ...
 31. 2.8.5. Profitul net ...
 32. 2.8.6. Performanța exploatării activului economic
 33. 2.9 Analiza capacității de autofinanțare ...
 34. 2.9.1 Metoda deductivă .
 35. 2.9.2 Metoda aditivă ..
 36. 2.9.3 Analiza pragului de rentabilitate ..
 37. 2.9.4 Analiza riscului financiar ..
 38. 2.9.5 Modelul Altman de analiză a riscului financiar ...
 39. Concluzii și recomandări ... .
 40. Anexe Situații financiare, Contul de profit și pierderi Moldova Semințe ..
 41. Bibliografie .

Extras din disertație

INTRODUCERE

Conceperea acestei lucrări a fost motivată de reflectarea a modului în care o entitate, la nivel de întreprindere, tratează și utiliează situațiile financiare, precum și capacitatea acestora de a reliefa microclimatul economico-financiar, efectele procesului decizional, în vederea conturării unei imaginii de ansamblu pusă la dispoziția ultilizatoriilor interni precum și a celor care nu se află în cadrul acesteia.

Pe fondul modificării mecanismelor ce compun informarea finaciară clasică centrate în jurul principiilor contabile se

În contexul actual, de standardizare a culturii, traiectoria inflormațiilor financiar-contabile este distorsionată de multitudinea de abordări a principiilor contabile, generând înterpretări diferite în conceperea verdictului ce vizează echilibrul financiar al întreprinderii. Impactul generat de extinderea activității, unor întreprinderi, dincolo de granițele geografice în care și-au inceput și dezvoltat activitatea, perturbă realitatea economică a societăților supra cărora își manifestă controlul, reușind astfel să producă o necorelare între așteptările utilizatorilor informațiilor contabile și realitatea eonomică.

O analiză introspectivă, a evenimentelor de dată recentă, asupra elementelor ce conlucrează în formarea succesului economic, scoate în evidență necesitatea maximizării elementelor, care în aparență prezintă un grad marginal de importanță, din sfera politică, socială și cea economică, prin combinarea acestora într-un melanj ce conferă fundația stabilității financiare.

Unul dintre scopurile predefinte ale situațiilor financiare este de reflectare a informației contabile într-o manieră clară, care să inspire credibilitate și să genereze încredere în rândul părților interesate. În vederea realizării acestui deziderat, întocmirea informațiilor contabile de sinteză trebuie realizată într-o manieră obiectivă, corectă, în caz contrar imaginea întreprinderii, la nivel social, precum și a performanțelor acesteia, fiind afectată.

Redactarea situațiilor financiare, într-o manieră explicită dar și într-o formă ce facilitează sintetizarea esenței acesteia de către utilizatorul vizat, reprezintă un vector crucial de vehiculare a informației contabile către decidenții întreprinderii. Acest aspect fundamentează decizia întreprinderilor de publicare a rapoartelor de activitate, pentru a putea fi interpretate de către toți cei interesați.

Ca urmare a aderării României la spațiul economic continental, imbunătățirea sustenabilă a carului în care acționează agenții economici prin faciliatarea unui climat economic deschis, a constituit un obiectiv pe agenda guvernamentală coloborat cu necesitatea alinierii normelor contabile autohtone la cele europene, prin adoptarea următoarelor directive:

Astfel, au survenit o serie de modificări în vederea realizării unei sincronizării între normelor autohtone și cele stabilite de nivel european, printre care amintim:

- modificarea și completarea Legii contabilității nr.82/1991;

- reglementările contabile conforme cu Directiva IV-a și a-VII-a

- adoptarea IFRS și IASB, prin Ordin M.F.P .

În vederea adoptării deciziilor de investire sau de dezinvestire, la dispoziția investitorilor trebuiesc puse situații financiare care să faciliteze analiza perfomanței întreprinderii, poziția financiară precum și dinamica acesteia.

Transpunerea rezultatelor financiare ale unei întreprinderi se realizează prin întrocmirea situațiilor financiare, în care sunt reflectate mijloacele economice, sursa mijloacelor economice precum și informații din care este reflectată starea de performanță prin analiza fluxurilor de intrări și ieșiri în plan monetar.

Maniera în care sunt observate și interpretate datele prezente în cadrul situațiilor financiare se delimitează de scopul principial al informațiilor contabile de sinteză, care au rolul de pune la dispoziția ultilizatorului o platformă în vederea adoptării unor decizii corelate cu realitatea economică.

Trebuie menționat riscul ridicat de subiectivism ce survine ca urmare a gradului ridicat de accesibilitate al informațiilor contabile. Întrucât, fiecare utilizator care are acces la situațiile financiare ale unei întreprinderi va categorisi și analiza informațiile în baza propriului spectru, astfel apare riscului de omitere a unor elemente cruciale în stabilirea unei imagini complete cu privire la starea de echilibru financiar a întreprinderii. Cum acest aspect este inevitabil, analiza situațiilor financiare trebuie să nu se abată de scopul său, acela de formare și extindere a unei relaționări sustenabile în vederea optimizării procesului de previzionare.

Se poate afirma că veriga de bază, în realizarea procesului de studiere a situațiilor financiare, o constituie tehnica de analizare a ratelor.

”Ratele financiare pot fi utilizate pentru a dezvolta un set de statistici care să pună în evidență caracteristicile financiare cheie ale întreprinderii în cauză ” .

Într-o abordare simplistă se poate afirma că imaginea întreprinderii, la un momentdat, este redată de către bilanțul contabil.

Bibliografie

1. Bran P., 1997 Finanțele întreprinderii. Editura Economica; București.

2. Brezeanu P., 2002. Gestiunea financiară a întreprinderii. Elemente inspirate din teoria și practica financiară a Uniunii Europene (vol. II). Editura Cavallioti, București

3. Chiran A., Elena Gîndu, 2004. Piața produselor agricole și agroalimentare - abordare teoretică și practică. Editura Ceres, București.

4. Conso, P., 1981. La gestion financière de l’entreprise. Les techiques et l’analyse financière. Editura Tome 1; édition Dunod.

5. Feleagă (Malciu) L., Feleagă N., 2005 Contabilitate Financiara o abordare europeană și internațională, Vol.II, Editura InfoMega, București.

6. Feleagă (Malciu) L., Feleagă N., 2005. Contabilitate Financiară o abordare europeană și internațională, Vol.I. Editura InfoMega, București.

7. Ignat Gabriela , 2016 Contabilitate si analiza economico financiara, Editura ”Ion Ionescu de la Brad”, Iași.

8. Ionescu C., 2007 Contabilitate, baze și proceduri, ed.a-II-a, Editura Fundației României de Mâine, București

9. Isfăneșcu A., Stănescu C., Băicuși A., 1999 Analiza economico-financiară, ediția a doua. Editura Economică, București.

10. Istrate Costel, 2016 Contabilitatea nu e doar pentru contabili. Editura Evrika Publishing, București.

11. Onofrei Mihaela, 2007 Management financiar, Editura C.H. Beck, București.

12. Stancu, I., 1994 Gestiunea financiară, ediția a II a. Editura Economică, București.

13. Toma C., 2010. Contabilitatea financiară a întreprinderii. Editura Universității Alexandru Ioan Cuza, Iași.

14. Vintilă G., 2006. Gestiunea Financiară a Întreprinderii, Editura Didactică și Pedagogică. Editura R.A., București.

15. ***- H.G. nr.704/1993 “Regulamentul privind aplicarea legii contabilității”.

16. ***- Legea contabilității nr. 82/1991 cu modificările actelor normative M. O. 285/22.04.2011.

17. ***- Ministerul Finanțelor Publice, Reglementări contabile pentru agenții economici, Editura Economică, București, 2002.

18. ***- Ministerul Finanțelor, Sistemul contabil al agenților economici, Editura Economică, 1994

19. .Done I., Ungureanu A., 2007 Cota unică de impozitare și convergența economiei naționale la UE, Integrarea României în Uniunea Europeană Oportunități și provocări, Supliment al Revistei de Economie teoretică și aplicată, vol.II,

20. Ionescu C., 2007 Reglementări contabile conforme cu Directivele Europene referitoare la elaborarea situațiilor financiare Suport de curs, București.

21. Ionescu C., 2007. Reglementări contabile conforme cu Directivele Europene referitoare la elaborarea situațiilor financiare, Suport de curs , București.

22. **www.risco.ro - 29.04.2020

23. **https://www.ceccarbusinessmagazine.ro/analiza-pozitiei-financiare-a-intreprinderii-a5050/ - 29.04.2020

Preview document

Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 1
Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 2
Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 3
Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 4
Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 5
Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 6
Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 7
Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 8
Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 9
Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 10
Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 11
Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 12
Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 13
Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 14
Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 15
Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 16
Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 17
Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 18
Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 19
Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 20
Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 21
Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 22
Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 23
Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 24
Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 25
Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 26
Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 27
Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 28
Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 29
Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 30
Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 31
Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 32
Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 33
Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 34
Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 35
Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 36
Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 37
Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 38
Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 39
Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 40
Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 41
Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 42
Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 43
Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 44
Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 45
Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 46
Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 47
Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 48
Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 49
Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 50
Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 51
Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 52
Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 53
Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 54
Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 55
Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 56
Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 57
Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 58
Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Semințe SRL - Pagina 59

Conținut arhivă zip

 • Management financiar - studiu de caz la SC Moldova Seminte SRL.docx

Ai nevoie de altceva?