Termeni și Condiții - Contractul la Distanță

1. TERMENI

Site-urile RegieLive.ro și RegieLive.net, cât și subdomeniile acestora, denumite în continuare "Site" sau "RegieLive", sunt administrate de Grade IT EOOD, denumită în continuare "Grade IT", având următoarele date de identificare: Cod Unic de Înregistrare BG 207601660, cu sediul în Bulgaria, Orașul Ruse, cod poștal 7002, strada Aleksandrovska 97, intrare 5, parter, biroul nr. 28, e-mail: .

Platforma Grade IT reprezintă platforma electronică de partajare (sharing) prin care Utilizatorii și Membri pot face schimb de informații folosind materiale electronice (fișiere, documente, texte, imagini, etc.) pe care le publică în cadrul Platformei pentru a fi disponibile altor Utilizatori și Membri. Platforma Grade IT este formată din site-urile, aplicațiile și produsele deținute sau administrate de Grade IT. Site-urile RegieLive.ro și RegieLive.net fac parte din Platforma Grade IT.

Utilizatorul reprezintă orice persoană care vizitează sau accesează site-ul RegieLive sau care doreşte să utilizeze sau utilizează Serviciile oferite de Grade IT.

Membrul este un Utilizator care s-a înregistrat în cadrul site-ului RegieLive având un Cont de Membru în care este autentificat.

Non-Membrul este un simplu Utilizator sau un Membru care s-a înregistrat în cadrul site-ului RegieLive având un Cont de Membru dar care nu este autentificat în cadrul site-ului. El trebuie să se autentifice în cadrul RegieLive pentru ca RegieLive să îl poată identifica ca Membru.

Dispozitivul reprezintă orice terminal electronic prin intermediul căruia un Utilizator poate accesa site-ul RegieLive.

Contul de Membru reprezintă un cont, prin care un Utilizator poate fi identificat de către RegieLive, şi pe baza căruia Utilizatorul are acces la anumite Servicii furnizate de Grade IT special pentru Membri.

Moderatorul este o persoană care face parte din Echipa RegieLive care se ocupa cu analizarea informaţiilor introduse de către Utilizatori sau Membri în cadrul RegieLive.

Administratorul este o persoană care face parte din Echipa RegieLive care se ocupă de partea tehnică a RegieLive şi de relaţiile cu Utilizatorii.

Afiliatul este un terţ (o persoană fizică sau juridică) care își promovează produse și servicii în schimbul unui comision pentru vânzări sau pentru direcţionare de clienţi.

Encodarea Hash este un algoritm matematic criptografic care generează un rezultat unic, folosit pentru anonimizarea datelor. Dintr-un Hash nu se pot reconstitui datele inițiale (criptare ireversibilă). Pe baza acelorași date inițiale se va obține întotdeauna același rezultat hash.

Criptarea este un proces de codificare a unor date pentru a nu fi accesibile decât persoanelor autorizate. Din datele criptate se pot reconstitui datele inițiale (criptare bidirecțională).

Materialele reprezintă documentele, texte, imaginile, prezentări, graficele, tabelele, coduri sursă, anexe, etc., în format electronic, publicate pe Platforma Grade IT de Utilizatorii Platformei.

Serviciile oferite de Grade IT prin intermediul Platformei Grade IT reprezintă furnizarea către Membri și Utilizatori a unui serviciu de utilizare a platformei prin care aceștia pot avea acces la materialele publicate de alți Membri și Utilizatori pe Platforma Grade IT conform prezentelor Condiţii.

Zilele lucrătoare, ca perioada de timp, menţionate în prezentele condiţii, se calculează începând cu următoarea zi lucrătoare după ziua în care a fost trimisă comunicarea/emailul.

Formularul de Contact este formularul disponibil pe site în Secțiunea de Contact prin care orice Utilizator al RegieLive poate intra în contact cu Echipa RegieLive.

2. PREZENTAREA ŞI ACCEPTAREA TERMENILOR ŞI CONDIŢIILOR / CONTRACTUL LA DISTANȚĂ

Prezentele Termene și Condiţii au rolul unui Contract la Distanţă între Grade IT şi Dvs. (în calitate de Utilizator, Membru sau Non-Membru) şi intră în efect din data acceptării sale electronice.
Acest contract la distanță stabileşte Termenii şi Condiţiile generale de utilizare a Serviciilor Grade IT, furnizate de Grade IT către Dvs. prin intermediul site-ului RegieLive, a Platformei Grade IT, via e-mail sau în orice altă modalitate.

Acceptarea electronică a prezentului Contract la Distanță înseamnă că aţi citit, înţeles, recunoaşteţi, sunteţi de acord și vă obligați să respectați prevederile prezentului Contract la Distanță.

Accesarea oricărei pagini din site-ul RegieLive sau utilizarea oricărui serviciu oferit de Grade IT constituie acceptarea electronică a Dvs. asupra prezentului acord începând din momentul accesării oricarei pagini din site sau din momentul utilizării oricărui serviciu oferit de Grade IT (fiind luat în calcul momentul care are loc mai curând).
În cazul în care nu sunteţi de acord cu prezentul acord aveţi obligaţia de a nu folosi site-ul RegieLive, serviciile Grade IT, platforma Grade IT şi nici o informaţie conţinută în acestea.

3. COMUNICAȚIILE DINTRE Grade IT / ADMINISTRATORII REGIELIVE ȘI UTILIZATORI / MEMBRI

Utilizatorii înţeleg şi sunt de acord că toate serviciile oferite de Grade IT prin intermediul RegieLive se fac doar prin intermediul comunicaţiilor electronice (pe site-ul RegieLive, prin formularul de contact de pe site-ul RegieLive sau prin e-mail).

Utilizatorii înţeleg şi sunt de acord că:

 • este obligaţia lor să se asigure că vor furniza către Grade IT o adresă de e-mail validă pe care poate primi nerestricţionat/nefiltrat comunicaţii din partea RegieLive;
 • în cazul în care, adresa de e-mail este invalidă sau din motive asupra cărora Grade IT nu are control, e-mailurile trimise de către Grade IT nu ajung deloc sau în timp util la Utilizatori, Grade IT nu va fi trasă la răspundere şi sub nicio formă nu se va considera că serviciile oferite de Grade IT nu a fost livrate cu succes.

Grade IT recomandă Utilizatorilor săi să folosească servicii de e-mail profesionale (nu gratuite) pentru a se evita eventualele probleme de comunicare.

În lipsa altor specificații din partea Grade IT, toate informațiile, cum ar fi dar nelimitat la: texte, păreri, recenzii, sugestii, idei, documente, imagini, trimise de Utilizator către Grade IT prin email, poștă, formularele din cadrul site-ului sau în orice altă modalitate nespecificată, vor putea fi utilizate de către Grade IT la propria discreție, în orice mod dorește, inclusiv în scopuri de marketing sau pentru a obține bunuri, servicii sau bani, fără a avea vreo obligație, de orice natură, față de Utilizatorul care a trimis informațiile.

4. DREPTURILE DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ (DPI)

RegieLive® şi Fratele cel Mare® sunt mărci înregistrate.

Numele, designul, logo-ul, însemnele grafice și orice altă informație electronică disponibilă pe RegieLive, exceptând cele la care este menționat alt proprietar, sunt proprietatea Grade IT și nu pot fi preluate, copiate sau folosite, fără acordul prealabil, în scris, al Grade IT.

Conţinutul şi designul RegieLive (precum şi orice alt material având legătură cu RegieLive) trimis Utilizatorului prin e-mail sau furnizat Utilizatorului în orice altă modalitate (ca, spre exemplu: articole, design şi orice alte materiale care formează Conţinutul RegieLive şi care se va numi în continuare "Conţinut RegieLive"), aparţin Grade IT - acolo unde acest lucru este specificat expres ori nu este specificat un alt autor (drept de autor) şi sunt protejate de legislaţia privind proprietatea intelectuală.

Utilizatorii înțeleg și sunt de acord că nu se poate utiliza, reproduce sau permite nimănui să reproducă sau să utilizeze Conţinutul RegieLive fără a deţine o permisiune scrisă în prealabil din partea Grade IT.
De asemenea, este interzisă reproducerea, în orice fel, integral sau parţial, a informaţiilor cuprinse în cadrul site-ului (ca, spre exemplu: documente, poze, texte, subtitrări, etc.) fără acordul scris şi prealabil din partea Grade IT.
Nerespectarea acestor condiţii reprezintă o fraudă conform Legii 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

Materialele / Informațiile Electronice reprezină documente, imagini, texte, etc. către care Grade IT furnizează accesul Utilizatorilor aparțin autorilor și/sau deținătorilor de drepturi asupra acestora.

Utilizatorii înțeleg și sunt de acord că Grade IT nu are obligația de a le oferi / facilita posibilitatea de a intra în legătură cu autorii și/sau deținătorii dreptului de proprietate nici chiar în cazul Utilizatorilor care au achiziționat servicii plătite de la Grade IT.

Utilizatorii înțeleg dreptul de proprietate intelectuală și nu vor dezvălui unei terțe părți și nu vor face publice (pe internet, media sau alte metode) niciuna dintre informațiile primite de la Grade IT sau către care Grade IT i-a furnizat accesul.

Utilizatorii înțeleg și sunt de acord că Grade IT nu îi furnizează / transferă drepturi de autor sau proprietate asupra materialelor/informațiilor electronice sau asupra conținutului acestora pentru care Utilizatorii achiziționează accesul.

Utilizatorii înțeleg și sunt de acord că au obligația de a utiliza materialele descărcate și informațiile cuprinse în cadrul acestora doar în scop personal de documentare / informare.
De asemenea este interzisă utilizarea materialelor integral sau a unor bucăți din acestea pentru a fi prezentate drept o lucrare sau creație proprie.
În plus, este interzisă copierea, reproducerea, transmiterea, publicarea, vânzarea parţială, integrală sau modificată a materialelor descărcate sau a oricărei părţi ale acestora.

Politica Grade IT este de a respecta toate legile privitoare la proprietatea intelectuală și dorește să fie înștiințat despre orice încălcare a acestora. În acest sens Grade IT depune eforturi pentru a păstra un conținut curat în cadrul site-ului RegieLive

Toți Utilizatorii înțeleg și sunt de acord că au obligația să respecte drepturile de proprietate ale oricărei persoane (fizice sau juridice) conform legii 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

4.1. Notificarea de Retragere

În cazul în care orice Utilizator constată că un material (document, imagine, fisier, text, etc.) din cadrul site-ului RegieLive încalcă drepturile de proprietate ale sale sau ale unui terț pe care acesta îl reprezintă, Utilizatorul înțelege și este de acord că are obligația de a trimite către Grade IT, prin e-mail la adresa , o Notificare de Retragere care trebuie să cuprindă:

 • numele și prenumele, adresa, adresa de e-mail și telefonul deținătorului drepturilor de autor asupra materialului sau ale împuternicitului (după caz);
 • în cazul în care persoana care facilitează legătura dintre deținătorul drepturilor de autor și Grade IT este alta decât partea autorul și este autorizată să actioneaze în numele acestuia: un document în format electronic (scris și semnat autor), trimis sub formă de imagine scanată, care să confirme împuternicirea persoanei care contactează Grade IT.
 • Materialul Original în cauză sau o modalitate de identificare a acestuia;
 • Adresa URL unde a fost găsit materialul care face obiectul încălcării drepturilor de autor in cadrul RegieLive;
 • O declarație în format electronic (redactata și semnată), trimisă sub formă de imagine scanată, din care să reiasă:
  • deținerea drepturilor de autor pentru materialul care face obiectul notificării;
  • faptul că materialul a fost publicat pe site-ul RegieLive fără acordul deținătorului drepturilor de autor;
  • cererea de retragerea din publicare a materialului respectiv din cadrul platformei Grade IT.

Un Administrator RegieLive va analiza notificarea trimisă.

În cazul în care datele transmise în notificarea inițială nu sunt complete / clare Administratorul RegieLive poate cere notificatorului informații suplimentare înainte de a stabili rezultatul analizei.

În termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii ultimelor informații necesare analizei, Administratorul RegieLive care a analizat notificarea îi va comunica notificatorului (prin reply la e-mailul trimis) rezultatul analizei.

5. POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE

Informaţii despre politica de confidenţialitate, drepturile utilizatorilor, datele colectate şi scopul colectării acestora se găsesc în pagina Politica de Confidenţialitate care face parte integrantă din prezentul Contract la Distanță.

6. CONTUL DE MEMBRU

Orice Utilizator care are vârsta minimă de 18 ani îşi poate creea un Cont de Membru RegieLive.
Fiecare Membru este în întregime răspunzător de păstrarea confidenţialităţii datelor sale de autentificare în Contul de Membru, mai mult, Membrul înţelege şi este de acord că este în întregime răspunzător pentru oricare şi toate activităţile desfăşurate în Contul lui.

Membrul are obligaţia să notifice Grade IT asupra oricărei folosiri neautorizate a contului sau orice altă violare a securităţii cunoscută de Membru.

Membrul îşi poate schimba parola sau e-mailul aferent contului în orice moment.

Autentificarea în Contul de Membru RegieLive se poate face în urmatoarele modalități:

 • Prin intermediul formularului de înregistrare/autentificare;
 • Prin intermediul sistemului Facebook;

În cazul înregistrării/folosirii contului prin intermediul sistemelor Facebook, Utilizatorul înțelege și este de acord că pe lângă respectarea prezentului Contract la Distanță se va supune inclusiv termenilor si condițiilor Facebook.
Pierderea accesului la contul Membrului din cadrul platformei Facebook poate avea ca efect pierderea accesului la contul de Mebru RegieLive.
De asemenea Membrul înțelege și este de acord că în caz de nefuncționare a sistemelor Facebook nu va putea fi utilizată autentificarea/creearea contului de Membru RegieLive utilizând Facebook.
Decizia oricărui Membru de a folosi sistemele Facebook pentru Contul de Membru RegieLive este o decizie personală a Utilizatorului, decizie pentru care Grade IT nu poartă nicio răspundere.

6.1. Creearea contului

În momentul înregistrării Contului de Membru RegieLive folosind Facebook, Grade IT va extrage informațiile și datele personale ale Utilizatorului necesare creării Contului de Membru din cadrul contului de Facebook al Utilizatorului, fapt pentru care Utilizatorul acordă către Grade IT dreptul explicit pentru extragerea și utilizarea acestora.

Utilizatorul înţelege şi este de acord că are obligaţia de a completa câmpurile aferente Contului de Membru cu date complete şi precise despre Utilizator aşa cum sunt cerute în formularul de înregistrare; să menţină şi să actualizeze aceste informaţii pentru a le menţine actuale, complete şi precise.

Utilizatorul înţelege şi este de acord că are obligaţia de a utiliza doar date personale proprii. Nu este permis creearea conturilor de Membru utilizând datele unor alte persoane sau unor date fictive indiferent de motiv.

Toate informaţiile cerute la înscriere vor fi cunoscute ca "Date de Înregistrare". Membrul acordă către Grade IT permisiunea de a dezvălui unei terţe părţi anumite date de înregistrare despre Membru (în scopuri statistice), dar acest lucru se va face fără menţionarea numelui şi a adresei de e-mail cu excepţia cazului în care: Membrul împuterniceşte în mod expres Grade IT sau oricare altă persoană desemnată special de către Membru pentru a dezvălui aceste informaţii. Grade IT îşi rezervă dreptul de a dezvălui orice informaţie pe care o are despre un Membru în cazul unor solicitări ale autorităților.

Grade IT îşi rezervă dreptul de a anula calitatea de Membru a Membrilor şi dreptul de a folosi Serviciile oferite în condiţiile în care consideră că informaţiile furnizate de către Membru sunt eronate sau false sau dacă consideră că Membrul respectiv nu are un comportament normal în cadrul RegieLive sau abuzează de Serviciile oferite de Grade IT. Aprecierea asupra existenţei situaţiilor specificate este la latitudinea Grade IT.

Membrul înţelege şi este de acord că nu are dreptul să specifice în cadrul contului sau orice fel de informație care nu poate fi caracterizată ca fiind dată personală a Membrului, cum ar fi, dar nelimitat la:

 • cuvinte obscene (sau care se pot confunda cu aceste tipuri de cuvinte);
 • cuvinte care pot aduce injurii unui terţ;
 • numai cifre;
 • cuvinte, prescurtări, denumiri de mărci care pot creea confuzie;
 • denumiri care poat fi interpretate drept: numele unui site/domeniu de internet; număr de telefon;
 • combinații, cuvinte sau texte aleatoare.

Grade IT îşi rezervă dreptul de a dezactiva conturile care încalcă aceaste reguli.

Conturile creeate dar nefinalizate (Utilizatorul nu a completat datele / ales opţiunile din partea a 2-a a procesului de înregistrare) vor fi şterse automat după 3 zile de la data creării lor.

6.2. Date cu Caracter Personal

În contul său, Membru va trebui să completeze următoarele date cu caracter personal: nume, prenume, forma de adresare, adresa de e-mail, anul si luna de naştere. Opţional, Membrul işi poate adăuga un avatar (poate fi o poză).
În cazul creării/conectarea contului de Membru RegieLive cu Facebook colectăm ID-ul de Facebook, adresa de e-mail, numele, prenumele şi avatarul curent setat la contul de Facebook.
În cazul emiterii unei facturi pentru serviciile achiziţionate de Membru va fi cerută şi adresa de domiciliu.
În cazul utilizării de către Membru a serviciului de plată prin SMS, în vederea validării, va fi cerut numărul de telefon mobil şi reţeaua de telefonie mobilă la care este conectat.
Membrul are obligaţia de a specifica date corecte, reale şi actuale în detaliile contului de Membru.
În cazul în care un Membru specifică date invalide sau false în cadrul contului de Membru, Grade IT îşi rezervă dreptul de a restricţiona sau bana/dezactiva contul Membrului respectiv.

Membrul are obligația ca să se asigure că datele personale asociate contului său sunt corecte și actuale.
Dacă Membrul nu s-a mai autentificat pe site de mai mult de 1 an, Grade IT are dreptul de a introduce restricții de acces asupra contului Membrului până când acesta își actualizează/reconfirmă datele personale.
Dacă, în urma unui e-mail trimis de către sistemele Grade IT către membru, e-mailul nu ajunge la destinație pentru că adresa de e-mail asociată contului Membrului nu mai există sau a fost dezactivată, sistemele Grade IT vor interpreta acest fapt cum că adresa de e-mail asociată contului de Membrului este invalidă / nu mai este de actualitate. În acest caz Membru va fi obligat ca la următoarea autentificare să își actualizeze adresa de e-mail, contul Membrului fiind restricționat până la remedierea acestei situații.

La încărcarea documentelor pe platforma Grade IT Membrului îi va fi făcut un Profil Public în care se vor regăsi date cu caracter personal despre Membru. Detalii despre Profilul Public și informațiile din acesta se găsesc la Secțiunea Biblioteca / Profilul Public.

Mai multe informaţii despre datele colectate, scopul colectării acestora, politica de confidenţialitate şi drepturile utilizatorilor se găsesc în pagina Politica de Confidenţialitate care face parte integrantă din prezentele termene și condiții.

6.3. Conturile duplicate

Conturile duplicate reprezintă conturile de Membru utilizate de acelaşi Utilizator din greşeală sau în încercarea de a sări peste restricţiile site-ului aferente fiecărui cont în parte sau pentru a induce în eroare pe ceilalţi Utilizatori.
Fiecare Utilizator în parte este de acord că are obligaţia de a deţine un singur cont de Membru activ.
Nu sunt acceptate conturile duplicate (indiferent de motiv).

Membrul înţelege şi este de acord că Grade IT are dreptul să baneze, dezactiveze sau să şteargă orice cont duplicat.

6.4. Banarea contului

Membrul înţelege şi este de acord că Grade IT are dreptul să îi restricţioneze accesul la site şi să îi baneze/dezactiveze contul dacă încalcă condiţiile acestui acord.
În cazul în care contul unui Membru este banat, Membrul înţelege şi este de acord că:

 • nu va mai putea accesa contul respectiv;
 • Grade IT nu are nici o obligaţie de a reactiva contul Membrului;
 • Grade IT are dreptul de a şterge din cadrul site-ului orice anunţ, mesaj sau material postat de Membru din contul banat;
 • Grade IT are dreptul de a sista imediat furnizarea oricărui serviciu (fie el şi plătit) către Membru; contravaloarea serviciilor plătite fiind pierdută definitiv cu titlu de penalitate pentru încălcarea condiţiilor;
 • toate punctele care erau disponibile în contul Membrului vor fi pierdute cu titlu de penalitate pentru încălcarea condiţiilor;
 • Grade IT nu are nici o obligaţie de a restitui sau transfera Membrului punctele pierdute sau contravaloarea lor;
 • banarea nu atrage ștergerea sau retragerea din publicare a materialelor (documente, imagini, texte, etc.) publicate de Membru în cadrul site-ului;
 • Grade IT îşi rezervă dreptul de a nu notifica Membrul în momentul banării contului.

Conturile Banate vor fi programate pentru ştergere după 3 ani de la ultima autentificare.

6.5. Dezactivarea contului

În cazul în care Membrul nu se mai autentifică/intră în cont o perioadă mai mare de 2 ani de zile, calculată de la ultima autentificare, contul de Membru va fi dezactivat automat. Membrul va notificat via e-mail (cu condiţia ca Membrul să îşi fi exprimat acordul privind acest tip de notificări) la momentul dezactivării contului.
Membrul va avea posibilitatea de a-şi reactiva contul o perioadă de 1 an de zile de la data dezactivării acestuia.

Dacă Membrul nu s-a autentificat/intrat în cont o perioadă de 3 ani de zile, calculată de la ultima autentificare, contul de Membru va fi programat pentru ştergere și Membrul nu va putea să îşi mai reactiveze contul. Membrul va notificat via e-mail (cu condiţia ca Membrul să îşi fi exprimat acordul privind acest tip de notificări) cu 2 săptămâni înainte de ştergerea contului.

Dezactivarea contului nu atrage ștergerea sau retragerea din publicare a materialelor (documente, imagini, texte, etc.), ștergerea sau anularea voturilor, parerilor, mesajelor, etc. publicate de Membru în cadrul platformei Grade IT sau a site-ului.

6.6. Ștergerea contului

Orice Membru are posibilitatea să îşi șteargă contul de Membru, în orice moment. Ștergerea contului se face din pagina Contul meu / Șterge cont. După ce Membrul a confirmat dorinţa de a i se şterge contul (prin introducerea parolei curente a contului), contul de Membru va fi marcat să fie şters de către sistemul site-ului, Membrul va fi automat dat afară din cont (logout), moment de la care Membrul va deveni un simplu Utilizator al site-ului.

De asemenea, ștergerea contului poate fi efectuată și de un Administrator în urma unui e-mail trimis de către Membru de la adresa de e-mail asociată contului de Membru care se dorește a fi șters. E-mailul trebuie trimis către adresa şi în cadrul acestuia Membru trebuie să ceară explicit ștergerea contului. Din motive de securitate nu pot fi acceptate cereri de ștergere venite prin Formularul de Contact sau de la o adresă de e-mail care nu este asociată contului de Membru. În urma procesării cererii de ștergere de către Administrator, contul Membrului care a cerut ștergerea va fi marcat să fie şters de către sistemul site-ului, Membrul respectiv nemaiavând posibilitate să se autentifice în contul respectiv.

Orice cerere de ștergere a datelor cu caracter personal asociate unui cont de Membrului implică inclusiv ștergerea contului de Membru, contul de Membru fiind marcat să fie șters de sistemul site-ului la momentul procesării cererii de ștergere a datelor.

După o săptămână de la data când un cont de Membru a fost marcat să fie şters, sistemul site-ului va efectua operaţiunile necesare pentru ştergerea definitivă a contului din site şi mutarea în arhivă a informaţiilor și/sau a datelor personale asociate contului.

După ce un cont a fost şters definitiv din site, fostul Membru îşi va putea creea un nou cont utilizând aceleaşi date (inclusiv adresa de e-mail, cont de Facebook, etc.) dar noul cont va fi tratat drept un cont distinct (total separat) de vechiul cont.

Dacă un fost Membru se răzgândeste şi doreşte reactivarea contului marcat să fie şters, fostul Membru trebuie să trimită un e-mail (de la adresa de e-mail aferentă contului marcat să fie şters) în maxim 72 de ore de la momentul când a cerut ştergerea contului. E-mailul trebuie trimis către adresa şi în cadrul acestuia fostul Membru trebuie să ceară explicit reactivarea contului aferent adresei de e-mail de la care trimite e-mailul. Din motive de securitate nu pot fi acceptate cereri de reactivare venite prin Formularul de Contact sau de la o adresă de e-mail care nu este asociată contului de Membru. Totodată, cererile venite mai târziu de cele 72 de ore nu vor putea fi soluţionate. Cererea de reactivare va fi analizată şi soluţionată (dacă este cazul) de un Administrator în 3 zile lucrătoare de la primirea acesteia.

Prin ştergerea contului Membrul întelege şi este de acord că:

 • punctele disponibile în cont vor fi pierdute definitiv şi Grade IT nu îi va da la schimb bani, bunuri sau servicii;
 • dacă fostul Membru îşi creează un nou cont, punctele pierdute de la vechiul cont nu vor fi transferate/creditate în noul cont;
 • materialele (documente, imagini, texte, etc.) publicate de Membru în cadrul platformei Grade IT nu vor fi şterse sau retrase din publicare;
 • voturile, parerile, mesajele, etc. exprimate/postate de Membru în cadrul site-ului nu vor fi şterse sau anulate.
6.7. Arhivarea şi stergerea datelor

Datele Membrilor ale căror conturi au fost șterse, dezactivate sau banate vor fi în primă fază arhivate şi ulterior şterse/distruse.
Acţiunea de arhivare este un proces automat care are loc/rulează periodic.
Din momentul arhivării datele personale ale Membrului nu vor mai fi procesate/utilizate în funcționarea normală a site-ului.
Datele personale ale Membrului, inclusiv setări ale contului, opţiuni, log-uri vor fi păstrate într-o arhivă.
Datele vor fi păstrate în arhivă după cum urmează:

 • o perioadă de 3 ani de zile (perioadă de prescriere) de la data ultimei autentificări în contul de membru - valabil pentru toţi Membri.
 • o perioadă de 3 ani de zile (perioadă de prescriere) de la data retragerii din publicare a ultimului material (ex: document, imagine, text) publicat de către membru - valabil pentru toţi Membri care au încărcat spre publicare cel puțin un material.
 • o perioadă de 6 ani de zile (perioadă fiscală) de la data emiterii ultimei facturi în contul de membru - valabil doar pentru Membri cărora li s-a emis cel putin o factură.

După expirarea perioadei de arhivare, datele personale ale Membrului vor fi şterse complet, distruse sau vor fi anonimizate în vederea utilizării acestora în scop statistic.
Grade IT va păstra în format hash (criptare ireversibilă) adresele de e-mail asociate conturilor pe toată durata de viață a site-ului. În cazul unei cereri punctuale din partea autorităților, a proprietarului unei adrese de e-mail sau dacă îi este necesar Grade IT, pe baza adresei de e-mail (necriptată, în format normal) vor putea fi identificate în arhivă conturi mai vechi asociate acelei adrese de e-mail și a activității acestora dar fără a avea acces la alte date personale asociate conturilor respective (dacă datele acestor conturi au fost șterse ca urmare a expirării perioadelor de arhivare).
Grade IT își rezervă dreptul sa păstreze în arhivă datele personale ale Membrilor după expirarea perioadelor de prescriere/fiscale în cazul în care identifică posibilitatea apariției unor probleme cu contul/activitatea pe site a fostului Membru. Această acțiune de păstrare a datelor personale se face punctual (pentru anumite conturi) nu la nivel general (pentru toate conturile).
În perioada de arhivare, cât și după, Grade IT va utiliza datele Membrului doar în scopuri cerute de lege (exp: la cererea autorităţilor, în cazul unui proces, etc) sau pentru a identifica/soluționa eventualele probleme de funcționare sau securitate a site-ului și ale sistemelor/echipamentelor Grade IT (exp: erori, fraude, etc.).

7. SECŢIUNEA BIBLIOTECĂ

Grade IT pune la dispoziţia Utilizatorilor, în forma unui serviciu, posibilitatea încarcarii şi descărcării de materiale (documente, texte, prezentări, grafice, imagini, etc.).
Utilizatorii site-ului înţeleg şi acceptă că Grade IT oferă doar o platformă pentru postarea, căutarea şi descărcarea materialelor încarcate de Membri site-ului.

În cadrul Secţiunii Bibliotecă, pentru a se asigura o utilizare cât mai echitabilă pentru toți Membri, este activat Sistemul de Puncte care funcţionează după principiul:

 • Membrul încarcă materiale în cadrul platformei Grade IT prin intermediul site-ului şi primește la schimb puncte (cu condiția ca Membru să fi cerut acest lucru la momentul încărcării materialelor);
 • Membrul descarcă materiale din cadrul platformei Grade IT, prin intermediul site-ului, în mod gratuit sau utilizând puncte.

Toate documentele / materialele de pe site sunt arhivate în format zip. În cadrul arhivei se găseşte documentul, iar în unele cazuri şi alte fişiere legate de documentul respectiv (pps, xls, jpg, etc.), acest lucru find specificat în pagina de descriere a documentului.

Materialele sunt disponibile "aşa cum sunt", fără nicio garanţie din partea Grade IT că acestea sunt corecte, complete, actuale şi fără erori sau că acestea se vor ridica la nivelul aşteptărilor/exigentelor Membrilor.

Utilizatorii înțeleg și sunt de acord că prin accesarea materialelor disponibile în Platforma Grade IT ar putea fi expuși unui conținut fals, jignitor, indecent, imoral sau obiectabil și sunt de acord să renunțe la orice drepturi sau remedii legale sau echitabile pe care le are sau le poate avea împotriva Grade IT privind acesta. Materialele sau conținutul acestora nu reprezintă o opinie, recomandare sau sfat din partea Grade IT, mai mult Grade IT renunță în mod expres la orice responsabilitate în legătură cu materialele sau conținutul acestora care sunt disponibile în cadrul platformei Grade IT.

În cadrul site-ului există şi materiale care nu sunt complete (au lipsă diferite capitole / imagini / tabele / formule / alineate / anexe / etc).
În pagina de prezentare a fiecărui material în parte este specificat în cadrul paragrafului "cuprins" doar ce anume conţine materialul, dar se poate întâmpla ca la anumite materiale să nu fie specificat corect/complet acest lucru. Dacă la un material nu este specificat cuprinsul acestuia este posibil ca acel material să nu fie complet.
Membrul înţelege şi este de acord că Grade IT depune eforturi pentru a păstra acurateţea informaţiilor prezentate dar nu poate garanta că nu vor apărea greşeli între ce este specificat în pagina de prezentare a unui material şi materialul în sine. Fiecare material care "costă" puncte este cotat cu puncte în funcţie de: cât de complet este, conţinutul acestuia şi gradul de utilizare al platformei.
Membrul înţelege faptul că pagina de prezentare a unui material are titlu informativ. Grade IT recomandă Utilizatorilor să contacteze un Administrator RegieLive (utilizând formularul de contact) pentru a cere mai multe detalii despre conţinutul unui material înainte de a apăsa pe link-ul de Descărcare aferent materialului respectiv.

Membrul care găseşte un material incomplet* este rugat să contacteze un Administrator (utilizând formularul de contact). Administratorul va analiza sesizarea Membrului şi (în masura în care este posibil) va corecta detaliile materialului din pagina de prezentare a acestuia, va încărca o nouă versiune a materialului în formatul complet sau va retrage (temporar sau definitiv) materialul.
În cazul în care Membrul a utilizat puncte pentru a descarca materialul incomplet şi Administratorul nu poate încărca o versiune a materialului care să conţină informațiile specificate iniţial în pagina de prezentare a materialului, atunci Grade IT va credita contul Membrului cu un număr de puncte egal cu numărul de puncte utilizate.
*notă: Prin material incomplet se înţelege un material despre care în pagina de prezentare a acestuia sunt specificate anumite detalii (cuprins, conţinut) şi în arhivă acestuia nu se găseşte conţinutul respectiv. Nu este considerat incomplet un material care nu conţine toate informaţiile la care se aşteaptă Membrul atata timp cât el conţine informațiile specificate în pagina de prezentare a materialului respectiv.

În cadrul paginii cu detaliile oricărui material, în funcţie de tipul materialului, utilizatorul poate găsi specificat numele profesorului care ţine cursul/seminarul/laboratorul respectiv sau numele profesorului îndrumător pentru referatul/proiectul respectiv.
Numele profesorilor sunt cele care au fost specificate/introduse de către Membru în momentul incarcarii materialului în cadrul platformei. Utilizatorul înţelege şi este de acord că Grade IT nu verifică şi nici nu are obligaţia de a verifica corectitudinea acestor informaţii.

Utilizatorul înţelege şi este de acord că Grade IT nu va specifica numele sau alte date despre autorul unui material decât dacă îi este explicit cerut acest lucru din partea autorului, caz în care autorul va fi specificat în cadrul materialului în sine nu în pagina cu detaliile materialului.
În acest mod Grade IT încearcă să elimine cazurile în care unii Utilizatori ai site-ului ar putea contacta şi deranja autorul materialului.

7.1. Încărcarea Materialelor/Documentelor

Grade IT nu se ocupă cu creatul de materiale/documente în cadrul platformei Grade IT și/sau pe site. Toate materialele disponibile în cadrul site-ului au fost, sunt şi vor fi încărcate în cadrul platformei Grade IT doar de către Membrii site-ului.
Membrii site-ului care încarcă materiale/documente au următoarele obligaţii şi răspund din punct de vedere legal pentru îndeplinirea acestora:

 • să respecte drepturile de proprietate intelectuală ale oricărei persoane fizice sau juridice;
 • să încarce în cadrul platformei Grade IT doar materiale pentru care dețin drepturi de autor, reprezintă autorul sau sunt mandatați/împuterniciți/reprezentanți de deținătorul drepturi de autor asupra materialelor ca să încarce materiale în numele acestora în platforma Grade IT conform prezentului acord;
 • să acorde către Grade IT și către utilizatorii care vor descărca materialele o licență asupra materialelor încărcate;
 • să se asigure că publicarea materialelor nu aduc prejudicii (morale, de imagine, de orice altă natură) unei alte persoane (fizice sau juridice);
 • să nu încarce materiale care conţin informaţii ce i-au fost transmise cu titlu confidenţial;
 • să încarce materialele respectând legislațiile țării de care aparțin;
 • să încarce materialele conform și respectând prezentul acord.

Prin încărcarea unui material/document pe platforma Grade IT prin intermediul site-ului, Membrul care încarcă materialul, în calitate de autor/deținător a drepturilor de autor sau de mandatar/împuternicit/reprezentant al deținătorului drepturilor de autor asupra materialului/documentului încărcat, acordă către Grade IT o licență mondială, neexclusivă, transferabilă, atribuabilă, complet plătită, fără drepturi de autor (cu drept de a acorda și autoriza sublicențe) de a găzdui, transfera, afișa, efectua, reproduce, distribui, comprima sau converti, monetiza, percepe bani, restricționa accesul la vizualizare, restricționa accesul la descărcare, face publicitate și exploata/utiliza în orice alt mod materialul/documentul și conținutul acestuia, în orice format și prin orice canale media, în vederea publicării și promovării materialului/documentului sau în legătură cu serviciile oferite sau care urmează a fi oferite de Grade IT.
Licența se va aplica oricărei forme, media sau tehnologie cunoscută sau care urmează să fie dezvoltată și este valabilă pentru toată platforma Grade IT, însemnând site-ul RegieLive cât și orice alt site propriu existent sau care urmează să fie dezvoltat, sau aparţinând partenerilor Grade IT.
De asemenea Membrul care încarcă materialul/documentul îi acorda Grade IT dreptul de a restricționa accesul la vizualizare sau descărcare a materialului/documentului (spre exemplu, fără limitare, pentru Utilizatori plătitori) și de a taxa Utilizatorii/Membri pentru accesul la materialele/documentele încărcate.

Prin încărcarea unui material/document pe platforma Grade IT prin intermediul site-ului, Membrul care încarcă materialul, în calitate de autor/deținător a drepturilor de autor sau de mandatar/împuternicit/reprezentant al deținătorului drepturilor de autor asupra materialului/documentului, acordă fiecărui Utilizator autorizat să acceseze materialul/documentul încărcat de Membru o licență limitată, neexclusivă, de vizualizare, descărcare sub rezerva restricțiilor de descărcare stabilite de Grade IT, de imprimare și tipărire a materialului/documentului pentru uz personal, în modul prevăzut de prezentul acord.
Această licență încetează la momentul retragerii din publicare a materialului/documentului care face obiectul licenței ca urmare a unei cereri de retragere primite de la Membrul care a încărcat documentul, de la deținătorul drepturilor de autor sau de la un împuternicit al deținătorul drepturilor de autor sau din propria inițiativă a Grade IT.

Sub rezerva licențelor acordate prin prezentul acord, deținătorul drepturilor de autor asupra materialelor/documentelor își păstrează toate drepturile de proprietate asupra materialelor/documentelor încărcate în platforma Grade IT.

Prin încărcarea și publicarea oricărui material, Membrul care îl incarcă declară și garantează că:

 • este singurul responsabil pentru materialele încărcate, consecințele încărcării și publicării acestuia pe platforma Grade IT, site-urile Grade IT și ale partenerilor Grade IT;
 • este creatorul și proprietarul sau are licențele, drepturile, acordurile și permisiunile necesare pentru a încărca și publica materialele în platforma Grade IT și pentru a autoriza și licenția către Grade IT, Utilizatorii platformei Grade IT si partenerii Grade IT folosirea materialelor conform prezentului acord;
 • materialul și conținutul acestuia nu va calomnia, defăima sau aduce injurii sau daune unui terț;
 • materialul și conținutul acestuia nu încalcă drepturile de publicitate ale altor părți;
 • materialul și conținutul acestuia nu conține informații confidențiale și nu încalcă drepturile privind secretul comercial;
 • materialul și conținutul acestuia nu este obscen sau ilegal;
 • materialul și conținutul acestuia nu conține viruși, adware, spyware, viermi sau alte coduri rău intenționate;
 • materialul și conținutul nu poate fi interpretat drept reclamă, publicitate sau spam;
 • materialul și conținutul acestuia respectă întrutotul prezentul acord;
 • nu a încheiat niciun alt contract pentru materialul încărcat sau conținutul acestuia care să intre în conflict cu prezentul acord;
 • nu a fost invocată nicio cerere și nici nu a fost introdusă nicio procedură de către un terț pentru încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală în legătură cu materialul sau conținutul acestuia.

Doar Membrii au dreptul să încarce materiale. Materialele trebuie să fie arhivate în format zip, iar în cazul în care pe lângă material mai trebuie încărcate şi alte fişiere, acestea trebuie să fie incluse în aceeaşi arhivă cu materialul respectiv. Motorul site-ului acceptă pentru încărcare doar arhive tip zip de maxim 200MB.
Membrii RegieLive au dreptul să ceară acordarea de puncte pentru oricare arhivă încărcata prin selectarea opţiunii: "Doresc să primesc puncte" existenţa în cadrul formularului de Încărcare. Dacă materialul va fi acceptat de către Moderatori atunci contul Membrului va fi premiat (creditat) cu un număr de puncte conform detaliilor "Punctele de Credit" de mai jos.
Materialele încărcate pentru care nu s-au cerut puncte, vor deveni documente descarcabile "gratuit" (fără cost de utilizare a platformei site-ului) de către orice Utilizator al site-ului, cu condiţia ca materialul să fie acceptat de către Moderatori.

Nu sunt acceptate materiale care există deja în cadrul platformei sau care au conţinutul asemănător cu un alt material deja existent în cadrul platformei.
Membrul care încarcă materiale înţelege şi acceptă că moderatorii site-ului au dreptul să selecteze ce materiale încărcate vor deveni active în cadrul platformei site-ului, pe baza unor criterii interne, stabilite de Moderatori. Moderatorii au dreptul să refuze acceptarea în cadrul platformei a oricărui material pe care îl consideră inadecvat sau necorespunzător. Refuzul de a activa (neacceptarea) în cadrul platformei site-ului a oricărui material încărcat spre publicare nu necesită nici o notificare sau motivare din partea Moderatorilor către Membrul care a încărcat materialul.

În momentul încărcării pe site a oricarui material Membrul care l-a încărcat înțelege și este de acord că Grade IT are dreptul să utilizeze materialul încărcat, în orice mod doreşte şi fără nici o obligaţie de a-i plăti Membrului bani, bunuri sau servicii, după cum urmează: în cadrul platformei Grade IT, a site-ului RegieLive, pe alte site-uri şi materiale proprii sau aparţinând partenerilor Grade IT.

Fiecare încărcare în parte trebuie să respecte următoarele reguli:

 • să nu conţină materiale care există pe alte site-uri;
 • să nu conţină materiale care există deja în baza noastră de date;
 • materialele încărcate să fie de nivelul învăţământului superior (nu se acceptă materiale de gimnaziu sau liceu);
 • materiale încărcate trebuie să fie scrise în format electronic (nu sunt acceptate materiale scanate, transformate cu OCR, sau poze făcute la alte materiale);
 • arhiva trebuie încărcata o singură dată; dacă materiale din arhivă va fi validat atunci va fi acceptată doar prima arhivă încărcată şi celelalte copii ale acesteia vor fi respinse;
 • să nu conţină materiale care sunt formate parţial sau total din materiale protejate de drepturile de autor;
 • să nu conţină materiale care încălca drepturile de autor ale unui terţ;
 • să nu conţină informaţii care au fost primite cu titlu confidenţial din partea unui terţ;
 • să nu conţină informaţii care pot dăuna unui terţ;
 • să nu conţină cărţi (chiar dacă ele nu au fost publicate);
 • să fie incluse în arhivă toate fişierele/informaţiile care au legătură cu materialul care se încarcă;
 • să fie încărcate în arhivă doar fişierele care au legătură cu materialeul care se încarcă;
 • arhiva trebuie să fie în format .zip neparolata; Nu sunt acceptate arhive rar, ace, 7z sau alte formate;
 • fişierele incluse în arhivă trebuie să fie neparolate;
 • dacă este încărcat un material care reprezintă o versiune mai nouă a unui alt material de pe site (încărcat anterior) atunci trebuie specificat la rubrica "comentariu" link-ul, sau ID-ul materialului anterior;
 • câmpurile din cadrul formularului de încărcare să fie completate corect, cu informaţii reale şi fără prescurtări;
 • să fie specificat corect tipul de material care se găseşte în arhivă;
 • să fie specificat corect domeniul de care aparţine materialul care se găseşte în arhivă.

Membrul care încarcă materiale, înțelege și este de acord că nerespectarea în mod repetat a prezentelor condiții și a regulilor de încărcare/publicare a materialelor/documentelor este considerată abuz, caz în care Grade IT are dreptul să îi restricționeze accesul la încărcarea altor materiale. Mai mult, în cazuri deosebite, îi poate fi restricționat/banat complet contul.

7.1.1 Profilul Public

Membrul este de acord ca, în urma încărcării spre publicare a unui document în cadrul platformei Grade IT, să îi fie creat în mod automat un Profil Public. Acest Profil Public va conține date personale despre Membrul care a publicat documente pe site, date care vor fi afișate în pagina de utilizator din cadrul Secțiunii Bibliotecă împreuna cu o listă a documentelor publicate de Membru, informații care pot fi vizualizate de orice alt Utilizator al site-ului.
La fiecare document în parte publicat de Membru va fi menționat numele Membrului care este specificat în Profilul Public al acestuia și se va face trimitere către pagina Profilului Public al Membrului respectiv.
Membrul își poate modifica/actualiza în orice moment datele personale pe care le publică în cadrul Profilului Public propriu.

Membrul întelege și este de acord că Profilul Public va rămâne disponibil în cadrul platformei site-ului atâta timp cât există cel putin un document publicat de Membru în cadrul platformei site-ului chiar și în cazul în care contul de Membru Regielive a fost dezactivat, restricționat sau șters.

Atunci când un Membru își șterge contul de Membru va avea posibilitatea (1) să păstreze informațiile din Profilul Public de la momentul ștergerii contului de Membru sau (2) să ceară anonimizarea Profilului Public.
Un fost Membru are dreptul să ceară Grade IT anonimizarea Profilul Public printr-un e-mail trimis către prin care să ceară în mod explicit acest lucru.

Anonimizarea Profilului Public implică afișarea în cadrul Profilului Public doar a unui nume/pseudonim generat automat (aleator).

Profilul Public este format din:

 • numele și prenumele Membrului care poate fi schimbat de Membru într-un pseudonim;
 • o poză de profil/avatar care va fi aceeași cu poza/avatarul Profilului de Membru RegieLive;
 • adrese url ale profilelor Membrului de pe site-uri de social media, cum ar fi: Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter;
 • o scurtă descriere/prezentare care va fi scrisă de Membru;
 • o listă cu toate documentele publicate de Membru pe Platforma Grade IT.

În mod implicit, la creearea Profilului Public, datele personale și informațiile despre Membru sunt preluate din profilul de Membru RegieLive al Membrului respectiv.

Membru are dreptul:

 • să își specifice un pseudonim care va fi utilizat în cadrul Profilului Public în locul numelui și prenumelui său;
 • să actualizeze sau să șteargă avatarul/poza de profil din Profilul de Membru / Profilul Public;
 • să actualizeze sau să șteargă adresele profilelor de social media și/sau descrierea/prezentarea pe care a dorit să o facă publică.

Membrul înţelege şi este de acord că este interzis să specifice în cadrul Profilului Public orice fel de informație care nu poate fi caracterizată ca fiind dată personală a Membrului, cum ar fi, dar nelimitat la:

 • informații greșite, eronate sau false;
 • cuvinte obscene (sau care se pot confunda cu aceste tipuri de cuvinte);
 • cuvinte care pot aduce injurii/deune unui terţ sau Grade IT;
 • numai cifre;
 • litere majuscule poziționate în mod neobișnuit;
 • semne de punctuație sau caractere neobișnuite;
 • cuvinte, prescurtări, denumiri de mărci care pot crea confuzie;
 • informații care pot fi interpretate drep: oferte de servicii, produse, reclamă sau publicitate;
 • denumiri care pot fi interpretate drept: numele unui site/domeniu de internet, număr de telefon sau serviciu;
 • combinații, cuvinte sau texte aleatoare/introduse prin apasarea de taste în mod aleator/succesiv.

Membrul este de acord ca Grade IT are dreptul de a modifica, anonimiza sau chiar șterge, la propria discreție și în orice moment, informațiile specificate de Membru în Profilul său Public dacă consideră că informațiile din Profilul Public încalcă aceste reguli. Caz în care Grade IT are inclusiv dreptul de a restricționa dreptul Membrului de a mai modifica informațiile din cadrul Profilului Public.

Grade IT recomandă Membrului să aleagă cu atenție ce informații face publice în cadrul Profilului Public.

7.2. Descărcarea Materialelor/Documentelor

Prin Descărcare sau Download se înţelege accesarea link-ului de descărcare al unui material. Descărcarea materialelor este disponibilă doar pentru Membri cu condiţia ca aceştia să fie autentificaţi.

Grade IT nu comercializează materiale şi nici nu realizează intermedieri între Utilizatorii site-ului şi deţinătorii drepturilor de autor asupra materialelor disponibile in platforma Grade IT.
Grade IT sau Membri Echipei RegieLive nu sunt autorii niciunui material din cadrul platformei şi nici nu se ocupă cu publicarea de material pe platformă.
Toate materialele disponibile pe platforma site-ului sunt încarcate doar de către Utilizatorii site-ului conform prezentului acord.
Drepturile de proprietate intelectuală asupra materialelor de pe site aparţin autorilor, editorilor sau deţinătorilor drepturilor de autor ale acestora.

Cu condiția respectării prezentului Acord, Grade IT acordă Membrilor care descarcă materiale/documente, o licență limitată, neexclusivă, netransferabilă, revocabilă, liber de a vizualiza, descărca, imprima și a tipări conținutul materialului descărcat doar pentru uz personal de informare/documentare.
Licența se revocă în momentul în care Grade IT restricționează, retrage sau blochează accesul la materialul descărcat ca urmare a unei cereri primite de la Membrul care a încărcat materialul în cadrul platformei Grade IT sau de la proprietarul drepturilor de autor asupra materialului respectiv sau din proprie inițiativă. Grade IT nu are obligația să anunțe/notifice/informeze Membri care au descărcat un material la momentul când licența pentru acel material este revocată.

Utilizatorul are obligaţia să folosească materialul descărcat doar pentru a se documenta/informa şi înţelege şi este de acord că nu are și nu primește drept de autor/proprietate asupra materialului sau a conţinutului acestuia.
Este interzisă folosirea materialelor descărcate cu scopul însușirii, fără drept, a calității de autor asupra acestora sau să le prezinte drept o creeație proprie, aspect interzis prin lege în anumite țări.
Nici un Utilizator nu are dreptul de a folosi un material sau părţi din conţinutul acestuia pentru obţinerea de bunuri sau foloase, pentru prezentarea către un terţ drept un material propriu sau pentru postarea materialului în cadrul altui site.
Mai mult, este interzisă copierea, reproducerea, transmiterea, publicarea, vânzarea parţială, integrală sau modificată a materialelor descărcate sau a oricărei părţi ale acestora.

Utilizatorii înțeleg și sunt de acord că nu au dreptul sa utilizeze materialele și documentele descărcate din site:

 • în scopul însușirii fără drept a calității de autor asupra acestora sau să le prezinte drept o creeație proprie;
 • cu scopul de a le folosi ca lucrări științifice, referate, proiecte, lucrări de absolvire, de licență, de diplomă, de disertație sau de doctorat, ori în vederea promovării unor evaluări.

Descărcarea materialelor se efectuează prin accesarea link-ului de Descărcare din cadrul paginii de prezentare a materialului respectiv. Datorită numeroaselor tentative de descărcare masivă ale materialelor, site-ul are inclus un sistem de protecţie care, în unele cazuri, poate include o limitare a numărului de materiale gratuite ce pot fi descărcate zilnic sau, în cazuri grave, poate restricţiona accesul Utilizatorului la site.

Costul, în puncte, al unui material reprezintă costul utilizării platformei Grade IT prin intermediul Secţiunii Bibliotecă din cadrul RegieLive şi, sub nici o formă, nu trebuie interpretat drept un cost de vânzare pentru materialul respectiv.
În cadrul site-ului există şi materiale a căror "cost" este de 0 puncte. Ele sunt marcate ca fiind "Gratuite".

În momentul descărcării unui material acesta va fi adăugat automat în Biblioteca Membrului care îl descarcă. Biblioteca Membrului (numită "Biblioteca Mea") conţine materialele descărcate şi încărcate, ale fiecărui Membru şi este specifică fiecărui Membru în parte.
Orice document aflat în "Biblioteca Mea" poate fi descărcat de către Membru de câte ori doreşte, atâta timp cât materialul este activ (nu a fost retras) în cadrul platformei, fără a "costa" nici un punct.

Materiale electronice sunt accesibile doar în format electronic/digital și sunt descărcabile prin internet (nu prin intermediul unui suport fizic).

Dacă un Membru decide să descarce un material care "costă" puncte este de acord ca numărul respectiv de puncte să fie scăzut din punctele deţinute de către Membru la momentul accesării link-ului de descărcare al materialului respectiv.
Dacă Membrul ajunge ulterior (după accesarea link-ului de descărcare) la concluzia că acel material, care "costă" un număr de puncte, nu îi este de folos/nu mai vrea să îl descarce/nu îl poate deschide cu programele pe care le are instalate pe dispozitivul său, punctele de "cost" (aferente materialului respectiv) nu îi vor fi returnate în cont.
Grade IT nu este răspunzător de decizia oricărui Utilizator de a apăsa accesa link-ul de descărcare al unui anumit material.

Toţi Utilizatorii care descarcă materiale sunt de acord să nu folosească pentru descarcare programe pentru descărcare în masă, exemple: download accelerator, bitcomet, etc. Folosirea acestor programe poate atrage restricționarea IP-ului Utilizatorului care îl foloseşte.

Timpul maxim de descărcare pentru orice arhivă a unui material este limitat la 5 minute din momentul accesării pe link-ul de descărcare. Utilizatorul înţelege şi este de acord că este datoria lui să se asigure, înainte de a accesa link-ul de descărcare, că are o conexiune stabilă la internet şi că viteza lui de descărcare îi asigură descărcarea arhivei materialului într-o perioadă de timp mai mică decât timpul maxim de descărcare.

Utilizatorii înţeleg şi sunt de acord că odată ce serviciul de acces a fost finalizat nu mai este posibil returul materialului electronic și nu se mai pot returna Punctele utilizate şi nici nu se pot returna eventualii banii plătiţi pentru Punctele utilizate.

7.3. Retragerea Materialelor/Documentelor

Utilizatorii site-ului înţeleg şi acceptă că Grade IT are dreptul de a retrage din cadrul platformei Grade IT materialele pe care le consideră inadecvate sau necorespunzătoare site-ului, chiar dacă materialele respective au fost considerate corespunzătoare la un anumit moment. Dacă un material este retras de pe site de către Grade IT pentru că materialul respectiv încălca condiţiile de încărcare atunci Grade IT are dreptul să baneze / restricţioneze / dezactiveze contul Membrului care a încărcat acel material. Acţiunea de retragere a unui material (fie ea şi însoţită de o banare a unui cont) nu necesită nicio notificare sau motivare din partea Grade IT către Utilizatorii site-ului sau către Membrul care a încărcat materialul.

Orice Membru care a încărcat un material, material care este acceptat (activ) în cadrul platformei Grade IT, are dreptul să ceară retragerea acestuia. Pentru retragerea unui material, Membrul care l-a încărcat trebuie să fie autentificat/logat în contul de Membru (din care a fost încărcat materialul) şi să ia legătura cu un Administrator RegieLive, utilizând formularul de contact. În cadrul mesajului trimis către Administrator, Membrul trebuie să specifice titlul materialului, adresa (url) unde se găseşte acesta (sau ID-ul materialului) şi motivul pentru care doreşte să retragă materialul.
Dacă Membrul a primit puncte când materialul respectiv a fost acceptat de Moderatori, atunci în momentul retragerii materialului vor fi retrase din contul Membrului şi numărul de puncte primite. În acest caz, Membrul trebuie să se asigure că are în cont numărul respectiv de puncte înainte să ia legătura cu Administratoriul RegieLive. Dacă, la momentul analizării cererii de retragere, Membrul nu are în cont punctele respective, Administratorul îşi rezervă dreptul de a refuza retragerea materialului respectiv.

7.4. Punctele

Obţinerea punctelor (ca recompensă din partea platformei Grade IT) este dedicată exclusiv Membrilor, cu condiţia ca aceştia să selecteze opţiunea "Doresc să primesc puncte" în momentul încărcării materialului. Nu pot primi puncte Membri care au optat să nu primească puncte în momentul incarcarii materialului.
Membrul va primi puncte, dacă a dorit să primească puncte, în momentul când materialul încărcat este acceptat de Moderatori în cadrul Platformei Grade IT.
Numărul punctelor primite este de 3 ori numărul de puncte "de cost" (cost de utilizare a platformei) la care este evaluat materialului încărcat. Evaluarea costului materialului va fi făcută de către Moderatorii site-ului pe baza unor criterii interne. Exemplu: dacă materialul încărcat va fi acceptat şi evaluat cu 7 puncte, contul Membrului care l-a încărcat va fi "creditat" cu 21 de puncte.
Orice Membru RegieLive va primi Bonus 50 puncte la fiecare al 5-lea material acceptat de către moderator. Cele 50 de puncte Bonus vor fi primite indiferent dacă a fost selectată sau nu opţiunea de primire puncte în momentul încărcării celor 5 materiale.

Grade IT îşi rezervă dreptul de a modifica "costul" materialelor (numărul de puncte de "cost") dacă consideră că este necesar acest lucru. Modificarea punctelor de "cost" se va face fără a fi modificate punctele primite de către Membrii care au încărcat acele materiale.

7.5. Avertizări

Este posibil ca anumite materiale să nu fie complete, să nu conţină toate datele specificate de Membrul care l-a încărcat, să nu conţină date corecte sau de actualitate sau să nu conţină toate informaţiile la care se aşteaptă Utilizatorul care îl descarcă. Grade IT depune eforturi continue pentru a limita aceste cazuri prin moderarea/remoderarea materialelor dar nu poate să garanteze nici unui Utilizator că un material va avea calitatea la care se aşteaptă.
Utilizatorii înțeleg și sunt de acord că Grade IT nu este responsabil pentru eventualele pierderi sau neplăceri cauzate de folosirea materialelor din cadrul platformei Grade IT.
Grade IT recomandă Utilizatorilor să selecteze cu grijă materialele pe care doresc să le descarce sau încarce.

7.6. Drepturi de Autor / Copyright

Politica Grade IT este de a respecta toate legile privitoare la proprietatea intelectuală şi doreşte să fie înştiinţat despre orice încălcare a acestora.
Toţi Membrii au obligaţia să respecte drepturile de proprietate ale oricărei persoane (fizice sau juridice) conform legii 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
În acelaşi rând Utilizatorii au obligaţia de a respecta confidenţialitatea informaţilor primite de la un terţ cu titlu confidenţial.
Prin încărcarea în cadrul platformei RegieLive a unui material (document, imagine, schiţă, desen, prezentare, comentariu, etc.), Membrul garantează şi declară pe proprie răspundere că materialul şi conţinutul acestuia îi aparţin, că are drept de proprietate asupra lui şi că publicarea lui în cadrul platformei RegieLive nu aduce prejudicii unui terţ sau lui Grade IT.
În acelaşi timp, Membrul are dreptul să încarce pe site materiale aparţinând unui terţ (terţul având calitate de autor) cu condiţia ca Membrul să aibă acordul terţului (autorului) obţinut înainte de încărcarea pe site a oricărui material. În acest caz, prin încărcarea materialului pe site, Membrul declară pe proprie răspundere că are acordul autorului pentru a publica materialul în cadrul platformei RegieLive.

Responsabilitatea juridică pentru documentele încărcate revine în exclusivitate Membrului care le-a încărcat/publicat în cadrul site-ului. În cazul unui litigiu, Grade IT îți rezervă dreptul de a furniza proprietarului/autorului de drept a materialului, părţii vătămate şi instituţiilor statului orice informaţii are despre Membrul care a încărcat materialul în cauză.

Dacă, după încărcarea unui material pe site, Membrul încheie un contract cu un terţ pentru materialul respectiv, prin care îi cedează dreptul de proprietate asupra acestuia, Membrul are obligaţia să specifice în contractul respectiv faptul că materialul a fost încărcat în cadrul platformei RegieLive, conform prezentelor condiţii, şi să anunţe Grade IT intenţia de semnare a contractului respectiv cu minim 15 zile lucrătoare înainte de semnarea contractului. În cazul în care Membrul nu îndeplineşte aceste condiţii, Membrul înţelege că nu are dreptul să încheie contractul respectiv şi, implicit, contractul respectiv este nul.

Grade IT depune eforturi pentru a evita situaţia neplăcută în care un Membru al site-ului a încărcat în cadrul platformei RegieLive un material care poate aduce prejudicii unui terţ dar, sub nici o formă, nu poate garanta că va reuşi să facă acest lucru pentru toate materialele încărcate de Membri.
Unul din paşii de moderare prin care trece fiecare material în parte este reprezentat de căutarea pe internet (folosind motorul google) a titlului şi a unor porţiuni alese aleator din cadrul materialului încărcat. Dacă, în link-urile specificate (de google) în prima pagină cu rezultatele căutării, sunt găsite indicii că acel material ar putea fi protejat de drepturile de autor, materialul respectiv nu va fi acceptat.
De asemenea, dacă materialul în sine prezintă indicii că ar fi protejat de copyright, el nu va fi acceptat.

RegieLive îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul la site şi/sau să baneze contul Membrului care încarcă materiale care nu îi aparţin sau aduc prejudicii unui terţ sau Grade IT.

7.7. Date cu Caracter Personal

Grade IT nu cere nici unui Utilizator să introducă date personale în cadrul documentelor încărcate. RegieLive are dreptul, dar nu are obligaţia, de a înlătura din cadrul materialelor orice date cu caracter personal în limita în care acest lucru este posibil.

7.8. Menţiuni

Grade IT îşi rezervă dreptul de a păstra o arhivă cu toate documentele încărcate de Membri, dar nu are obligaţia, de a ţine o evidenţă a tuturor documentelor încărcate pe site. De asemenea Grade IT are dreptul, dar nu are obligaţia, să şteargă/retragă orice document care încălca condiţiile impuse de aceste condiţii.

Grade IT nu poate fi tras la răspundere pentru conţinutul materialelor încărcate de Membri site-ului sau pentru orice efecte juridice derivă din utilizarea acestora.

Membru înţelege şi este de acord că dezactivarea, banarea sau ştergerea Contului de Membru nu implică şi retragerea sau ştergerea documentelor încărcate de către Membru în cadrul Secţiunii Bibliotecă. Retragerea documentelor se face doar conform art. 7.3.
Fiecare Membru în parte înţelege şi este de acord că este singurul responsabil, faţă de Utilizatorii site-ului, față de Grade IT şi fată de orice altă persoană, pentru conţinutul materialelor încărcate de el in site-ul RegieLive şi pentru orice efecte juridice derivând din utilizarea acestora.
Membrul înţelege şi este de acord că toată responsabilitatea juridică pentru toate datele introduse în cadrul formularelor de încărcare de documente cât şi pentru materialele încărcate îi aparţine, iar în cazul unei acţiuni juridice Grade IT are dreptul să dezvăluie toate informaţiile pe care le are legate de Membrul respectiv.

8. SECŢIUNEA SUBTITRĂRI

Grade IT pune la dispoziţia Utilizatorilor posibilitatea de a descărca Subtitrări. Totodată orice Utilizator are dreptul de a încărca subtitrări respectând condiţiile de încărcare.

Grade IT nu se ocupă cu creatul de subtitrări, cu realizarea de traduceri, cu editarea subtitrărilor sau cu încărcarea de subtitrări pe site. Toate subtitrările disponibile în cadrul site-ului au fost, sunt şi vor fi încărcate/publicate pe site doar de către Utilizatorii site-ului.

Subtitrările, denumite în continuare "materiale", disponibile pe site sunt publicate pe site de către deţinatorii de drepturilor de proprietate asupra lor sau cu acordul acestora conform Condiţiilor de Încărcare.
Grade IT nu are la cunoştinţă despre existenţa pe site a unor materiale care pot încalca drepturile de autor ale unui terţ.

Grade IT îşi rezervă dreptul de a restricţiona accesul oricărui Utilizator la site-ului RegieLive, dacă acea persoană încearcă fraudarea voturilor subtitrărilor/filmelor/serialelor.

8.1. Descărcarea Subtitrărilor

Prin "Descărcare" se înţelege apăsarea link-ului de Descărcare al subtitrării respective.
Toate persoanele care descarcă subtitrări sunt de acord:

 • că subtitrările aparţin deţinătorului de drepturi asupra acestora;
 • descărcarea şi utilizarea subtitrărilor se face doar pentru uz personal;
 • să nu încarce subtitrările descărcate pe alte site-uri;
 • să nu folosească pentru descărcare programe pentru descărcare în masă, exemple: download accelerator, bitcomet, etc. Folosirea acestor programe poate atrage banarea IP-ului persoanei care îl foloseşte.

Nu este acceptată folosirea de scripturi/crawlere/boţi/alte programe pentru copierea informaţiilor din paginile de filme sau pentru descărcarea subtitrărilor fără acordul prealabil al Grade IT. Încălcarea acestei reguli poate atrage acţionarea în justiţie a Utilizatorilor în cauză şi a autorului/autorilor scriptului/programului/etc. dacă acesta a fost făcut special pentru copierea/descărcarea de informaţii/conținut/subtitrări de pe site.

8.2. Încărcarea Subtitrărilor / Drepturi de Autor / Copyright

Toţi Utilizatorii care încarcă subtitrări înteleg şi sunt de acord că au obligaţia legală să respecte drepturile de proprietate are oricărei persoane, atât fizice cât şi juridice.

În momentul încărcării unei subtitrări pe site, Utilizatorul confirmă şi garantează că:

 • este proprietarul dreptului de autor ale materialelor şi informatiilor încărcate sau deţine acordul şi consimţămantul proprietarului pentru publicarea, utilizarea, redarea, modificarea, traducerea şi redistribuirea materialelor şi informaţiilor încărcate;
 • are dreptul legal de a oferi, şi oferă, către Grade IT dreptul de a stoca, folosi şi pune spre accesul publicului a materialelor şi informaţiilor încărcate;
 • are dreptul legal de a oferi, şi oferă, către alţi Utilizatori ai site-ului dreptul de a stoca şi folosi în scopuri personale sau educative materialele şi informaţiile încărcate.

Responsabilitatea juridică pentru materialele încărcate revine în exclusivitate Utilizatorului care a încărcat materialul în cadrul site-ului. În cazul unui litigiu, Grade IT urmează să furnizeze deţinătorului dreptului de autor asupra materialului şi/sau instituţiilor statului orice informaţii are despre Utilizatorul care a încărcat materialul în cauză.

Utilizatorul care încarcă o subtitrare înţelege şi este de acord că Grade IT are dreptul să o utilizeze (în orice mod doreşte şi fără nici o obligaţie de a-i plăti bani, bunuri sau servicii) după cum urmează: în cadrul site-ului RegieLive, pe alte site-uri şi materiale proprii sau aparţinând partenerilor Grade IT.

În cadrul subtitrării Utilizatorul poate menționa într-un mod scurt și simplist, la început și/sau la finalul fișierului, un nume/pseudonim/email al persoanei/persoanelor care a/au realizat traducerea/sincronizarea. Utilizatorul este de acord că în cazul folosirii unor elemente de evidențiere (bold, font mai mare decât cel normal, culori, etc.) a acestor informații sau în cazul repetării acestora (sub orice formă) în cadrul conținutului, Grade IT are dreptul să elimine parțial sau total aceste elemente de evidențiere, tot textul evidențiat și poate merge până la eliminarea oricărui text de identificare (fie el specificat chiar și în mod simplist) la începutul/sfârșitul fișierului.

După ce un Utilizator a încărcat o subtitrare ca să o publice pe site, aceasta va în mod automat verificată de sistemele site-ului (împotriva virușilor, duplicate, corespondența la filmul/serialul la care a fost încărcată, etc.) și, dacă trece de aceste verificări, subtitrarea va deveni publică pe site.
Grade IT îşi exprimă neputinţa de a monitoriza şi verifica îm mod manual toţi Utilizatorii şi subtitrările publicate de aceștia pe site.

Grade IT îi roagă pe Utilizatorii site-ului să voteze negativ (1 stea) orice subtitrare care încalcă prezentele reguli sau să semnaleze unui Administrator RegieLive (prin formularul de contact) existența oricăror subtitrări care încalcă prezentele condiții pentru a putea fi investigate de un moderator uman.

Grade IT îşi rezervă dreptul, dar nu are obligația, de a păstra o arhivă cu toate fişierele încărcate de Utilizatori în platforma site-ului.

Grade IT îşi rezervă dreptul de a şterge orice subtitrare postată dacă încalcă condiţiile de încărcare/publicare, nu este validă, nu este în limbă romană, conţine injurii aduse altor persoane, dacă are un conţinut ilegal, imoral sau ofensator, dacă consideră ca subtitrarea este neadecvată, etc.

9. SISTEMUL DE PUNCTE

Sistemul de Puncte este un sistem prin care Membri site-ului pot avea acces la diferite servicii oferite în cadrul platformei site-ului.
Modul de funcţionare a sistemului de puncte este detaliat la fiecare secţiune/serviciu în parte.

Punctele se pot obţine în următoarele modalităţi:

 • Încărcând documente în secţiunea Bibliotecă;
 • Cumpărare utilizând cardul bancar
 • Transfer de la alt Membru.

Pentru orice probleme legate de Sistemul de Puncte Grade IT pune la dispoziţia Membrului pagina Întrebări şi Răspunsuri, rubrica Puncte, unde pot fi găsite moduri de rezolvare pentru eventualele probleme ce pot apărea. Pentru orice probleme la care nu este specificată o rezolvare în pagina Întrebări şi Răspunsuri Membrul poate să contacteze Grade IT utilizând formularul de contact al site-ului.

Punctele nu pot fi preschimbate în bani, bunuri sau servicii (indiferent de modalitatea în care au fost obţinute), Membrul înţelegând că punctele sunt disponibile pentru utilizare doar în cadrul site-ului RegieLive.

Orice tentative de fraudare a Sistemului de Puncte va atrage restricţionarea accesului Membrului respectiv de la acest sistem. În funcţie de gravitate există posibilitatea restricţionării complete a accesului la site pentru Membrul respectiv, şi dacă este cazul, acţionarea în justiţie a acestuia.

În cazul în care contul unui Membru va fi dezactivat (la cererea acestuia) sau banat (pentru încălcarea prezenţelor condiţii) Membrul înţelege şi este de acord că punctele rămase în cont vor fi pierdute şi nu va primi bani, bunuri sau servicii de la Grade IT pentru ele (nici chiar dacă punctele au fost cumpărate).

9.1. Valabilitatea punctelor

Punctele primite în urma publicării unui material pe Secțiunea Bibliotecă au o perioadă de valabilitate de 180 de zile calendaristice de la data încărcării materialului.

Punctele primite în urma achiziției unui pachet de puncte au o perioadă de valabilitate de 180 de zile calendaristice de la data inițierii procedurii de achiziție a pachetului de puncte.

Punctele primite prin transfer de la alt Membru nu prelungesc perioada de valabilitate a punctelor din contul Membrului primitor și vor avea o perioadă de valabilitate egală cu perioada de valabilitate a celorlalte puncte existente și neexpirate din contul Membrului primitor. În cazul în care Membrul primitor nu are alte puncte în cont, valabilitatea punctelor primite este 180 de zile calendaristice de la ultima autentificare în cont a Membrului primitor.

Membrul poate prelungi cu 180 de zile calendaristice valabilitatea tuturor punctelor disponibile în cont, printr-o autentificare pe site înainte de expirarea lor. Cele 180 de zile cu care se prelungește valabilitatea punctelor se calculează de la data autentificării.

Punctele au ca perioadă maximă de valabilitate perioada de funcţionare a site-ului RegieLive și a Sistemului de Puncte.

Încălcarea prezentelor termene şi condiţii poate avea ca efect restricţionarea/banarea contului Membrului, fapt care implică pierderea punctelor din cont.

În momentul închiderii contului de Membru (dezactivarea contului la cerere, expirarea contului, etc.) punctele rămase nefolosite în contul Membrului vor fi pierdute. Chiar dacă pe viitor Membrul îşi va face un nou cont pe site, Membrul înțelege și este de acord ca Grade IT nu are obligaţia să îi transfere în noul cont punctele rămase în vechiul cont.

9.2. Reactivarea Punctelor Expirate

Începând cu data de 08.04.2023 rulează Programul de Reactivare a Punctelor Expirate care va funcționa în următoarele condiții:

Membrul își poate reactiva puncte expirate prin achiziția unui nou pachet de puncte, acțiune care trebuie să aibă loc în maximum 180 de zile calendaristice de la data expirării punctelor. Numărul de puncte care se reactivează în urma achiziției unui nou pachet de puncte nu poate fi mai mare decat numărul de puncte a pachetului de puncte (ca valoare de bază, fără bonusuri sau cadouri).

Membrul își poate reactiva puncte expirate și prin publicarea de materiale pe Secțiunea Bibliotecă a Platformei Grade IT, caz în care acțiunea de încarcare a materialelor pentru publicare trebuie să aibă loc în maximum 180 de zile calendaristice de la data expirării punctelor. Numărul de puncte care se reactivează în urma acceptării pentru publicare a unui material nu poate fi mai mare decât numărul de puncte primite pentru materialul acceptat pentru publicare.

Punctele reactivate vor avea o perioadă de valabilitate de 180 de zile calendaristice de la data reactivării.

Numărul total de puncte care se pot reactiva, indiferent de numărul de noi achiziții/materiale publicate, nu poate fi mai mare decât numărul de puncte care au expirat în ultimele 180 de zile calendaristice.

Primirea de puncte prin transfer, drept cadou sau bonus nu reactivează puncte expirate.

Programul va rula pe o perioadă nedeterminată, cu mențiunea că, în cazul în care programul va fi oprit, va fi anunțată oprirea lui cu minimum 15 zile calendaristice anterior datei de la care acest program urmează să fie oprit.

9.3. Utilizarea punctelor

Punctele se utilizează (consumă) în următoarea ordine:

 1. punctele achiziţionate utilizând Cardul;
 2. punctele primite prin transfer de la un alt membru;
 3. punctele primite prin sistemele site-ului care premiază membrul cu puncte;
 4. punctele primite drept bonus/cadou.

9.4. Istoricul Punctelor

Membrul poate accesa în orice moment pagina „Istoric Puncte” în care îi vor fi afişate toate tranzacţiile aferente punctelor din contul său de Membru.
Istoricul tranzacţiilor are ca dată de început data de 1 august 2011. Orice tranzacţie efectuată înainte de această dată nu se găseşte în pagina „Istoric Puncte”.

9.5. Achiziţionarea de Puncte cu Cardul

Grade IT pune la dispoziţia Membrilor posibilitatea de a achiziţiona Puncte plătind cu cardul de credit/debit.
Sunt acceptate cardurile de credit/debit: Visa și Mastercard cât și cele înrolate în Google Pay și Apple Pay.
Pentru ca să se poată plăti, cardul trebuie să fie autorizat pentru tranzacţii pe internet (se poate verifica acest lucru la banca care a emis cardul).

Tranzacţiile sunt procesate prin intermediul partenerilor noştrii Stripe (www.stripe.com).
Toate datele sunt transmise criptat printr-o conexiune securizată SSL.
Pentru plăţile cu carduri de credit/debit emise sub sigla Visa şi MasterCard (Visa/Visa Electron şi Mastercard/Maestro) este folosit sistemul "3-D Secure" elaborat de aceste organizaţii care asigură tranzacţiilor on-line acelaşi nivel de securitate ca cele realizate la bancomat sau în mediul fizic, la comerciant. "3-D Secure" asigură în primul rând că nici o informaţie legată de cardul Membrului nu este transferată sau stocată, la nici un moment de timp, pe serverele RegieLive sau pe serverele PayU, aceste date fiind direct introduse în sistemele Visa şi MasterCard. În plus, "3-D Secure" este un sistem de autentificare a identităţii posesorilor de carduri în mediu electronic. Procesul de autentificare a posesorului cardului se face pe baza codului de securitate cunoscut numai de posesor şi se desfăşoară numai pe serverele Visa sau MasterCard, după caz. Sistemul "3-D Secure" permite efectuarea de cumpărături on-line cu orice card emis sub licenţa Visa sau MasterCard. Sunt acceptate şi cardurile virtuale emise de aceste organizaţii.

9.5.1. Funcţionarea sistemului de cumpărat puncte cu Cardul

Pentru achiziţionarea de puncte folosind plata cu cardul Membrul trebuie să urmeze paşii:
Pasul 1: Membrul accesează pagina de cumpărat puncte, consultă lista pachetelor de puncte ce pot fi achiziţionate, alege pachetul pe care doreşte să îl achiziţioneze și apasă pe butonul „Cumpără Acum”.
Pasul 2: În pagina următoare Membrul va putea vizualiza sumarul comenzii, totalul de plată (inclusiv valoarea TVA-ului în funcție de țara de rezidență fiscală a contului Membrului) și va putea iniția procesul de plată apăsând pe butonul "Plătește Securizat".
Pasul 3: Membru va fi redirecţionat către Stripe.com unde va introduce datele despre cardul de credit/debit în vederea realizării tranzacţiei.
Introducerea corectă a datelor cardului este necesară pentru procesarea corectă şi eficientă a comenzii plasate.
Plata trebuie efectuată în maxim 20 de minute de la momentul selectării pachetului pe care Membrul doreşte să îl achiziţioneze. În caz contrar plată nu va mai fi acceptată, comanda va fi considerată ca fiind nefinalizată şi pentru a achiziţiona pachetul dorit, Membrul va trebui să reia procesul de cumpărare a pachetului respectiv.
Pasul 4: După efectuarea plăţii Membrul va reveni (în mod automat) pe site-ul RegieLive în pagina de aşteptare a confirmării plăţii.
Pasul 5: Imediat după ce Grade IT primeşte confirmarea de plată de la Stripe (durează în mod normal 10 secunde după finalizarea plăţii) contul Membrului va fi creditat cu punctele aferente pachetului cumpărat.

9.5.2. Factura aferentă comenzii

Membri care au nevoie de factură pentru o achiziție pe Persoană Fizică ne pot contacta pentru a ne transmite datele de facturare dupa ce finalizează procesul de plată.
În cazul facturilor pe Persoană Juridică (Firmă, PFA, etc.) trebuie să fim contactați înainte de înițierea comenzii/plății în vederea validării și verificării datelor aferente persoanei juridice pe care se dorește facturarea; După efectuarea unei plăți pe Persoană Fizică nu se poate emite factură pe Persoană Juridică.
Datele cu caracter personal care sunt necesare în vederea emiterii facturii vor fi prelucrate doar în scopul emiterii facturii și în vederea raportării/trimiterii acestora către organele competente.
Facturile emise se vor trimite via e-mail sau vor fi disponibilie pentru descărcare de pe site, în funcție de caz.

9.5.3. Alte Informaţii

După ce Membrul a introdus datele aferente plătii pe Stripe, cardul îi va fi debitat cu valoarea comenzii.
În acest moment moneda în care se face plata este EURO. În funcție de banca emitentă și de valuta cardului, la efectuarea plății pot să apară comisioane de schimb valutar aplicate de banca emitentă a cardului. Aceste comisioane sunt suportate integral de Membrul care face plata. Pentru orice întrebări sau sesizări referitoare la sistemul de cumpărat puncte folosind cardul vă puteţi adresa:

 • către RegieLive: folosind formularul de contact.
 • către Stripe: folosind pagina de support.

9.6. Transferul punctelor

Grade IT pune la dispoziţia Membrilor posibilitatea transferului de puncte între aceştia. Prin transfer de puncte se înţelege scăderea numărului de puncte specificat din contul Membrului Donator şi adăugarea acestora în contul Membrului Primitor.
Pentru a transfera puncte trebuie folosită pagina de "Transfer Puncte" disponibilă în Secţiunea Membri / Punctele Mele. În această pagina trebuie introdus numărul de puncte care se doreşte a fi transferat şi username-ul Membrului Primitor (către care se transferă punctele).
Condiţia de transfer este ca Membrul Donator să aibă în cont un număr mai mare sau egal cu numărul de puncte pe care le transferă.
Grade IT nu este responsabil de introducerea greşită a username-ul Membrului Primitor.
În acelaşi timp Grade IT nu va transfera înapoi către Membrul Donator numărul de puncte transferat în cazul în care acesta a greşit username-ul Membrului Primitor atunci când a făcut transferul.

9.7. Oferte și promoții

Grade IT rulează în cadrul site-ului varii promoții (oferte speciale, bonificări, reduceri de prețuri, etc.). Acestea pot aparea de black-friday, în jurul anumitor evenimente sau sărbători, aniversare, ca urmare a unei acțiuni pe site din partea Utilizatorilor, etc.
Pentru a beneficia de o anumită promoție, Membrul trebuie sa activeze în cadrul site-ului codul promoțional asociat promoției dorite înainte de a iniția procedura de plată pentru pachetul de puncte dorit.
Activarea codului se face în pagina de prezentare a pachetelor de puncte urmând pașii: se apasă pe link-ul "Ai un cod promo?"; se introduce codul promoțional în câmpul de validare; se apasă pe butonul "Activează codul". Pagina se va reîmprospăta și, dacă codul introdus este valid, promoția aferentă codului introdus va fi activată, fapt confirmat printr-un mesaj în pagină.
Grade IT poate rula simultan mai multe promoții dar promoțiile nu pot fi cumulate (nu pot fi activate simultan mai multe coduri promoționale).

10. POLITICA DE RETUR

Grade IT oferă servicii de acces la documente electronice care sunt furnizate în format digital și care sunt descărcabile prin internet (nu prin intermediul unui suport fizic).

Conform Directivei Europene 2011/83/EU, articolul 16, litera m, privind drepturile consumatorilor, sunt exceptate de la dreptul de retragere contractele la distanță care au la bază furnizarea de conținut digital care nu este livrat pe un suport material, dacă prestarea a început cu acordul prealabil expres al consumatorului și după ce acesta a confirmat ca a luat cunoștință de faptul că își va pierde dreptul la retragere.
Prin prezenta, Grade IT își informează Clienții și Utilizatorii că prin descărcarea oricărui document electronic, clientul/utilizatorul își pierde dreptul de retragere din contractul la distanță.

Grade IT își rezervă dreptul de a refuza returul serviciilor oferite în cazul în care clientul a descărcat documentul pentru care a achiziționat serviciul de acces.

Clientul înţelege şi este de acord că prin apăsarea butonului de descărcare a arhivei documentului:

 • Arhiva documentului va fi trimisă imediat către dispozitivul Membrului;
 • Serviciul de access la materiale electronice este considerat ca fiind furnizat şi încheiat;
 • Contractul de prestări de servicii la distanţă este considerat ca fiind finalizat / executat;
 • Clientul îşi pierde dreptul de a cere retragerea din contractul la distanţă;
 • Clientul îşi pierde dreptul de a cere returul;
 • Orice întrerupere, chiar și intenționată, a finalizării descărcării arhivei documentului nu echivalează cu anularea/retragerea din contract.


10.1. Solicitarea returului

Orice Membru care a achiziționat un pachet de puncte (plătind prin intermediul Sistemului de Puncte) are dreptul să solicite retragerea (anularea achiziției pachetului de puncte achiziționat) doar dacă nu a utilizat niciunul din punctele aferente pachetului de puncte achiziționat pentru care dorește returul. În cazul în care pe lângă punctele asociate pachetului Membrul a mai primit și alte puncte suplimentare (cum ar fi dar nelimitat la: bonusuri, oferte speciale, reactivări de puncte expirate anterior) Membrul înțelege și este de acord că poate solicita retragerea doar dacă nu a utilizat niciunul din aceste puncte suplimentare și în cazul în care va solicita retragerea vor fi retrase inclusiv aceste puncte suplimentare.

Solicitarea de retragere din partea Membrului se poate face în termen de 14 zile calendaristice de la data când punctele aferente Pachetului de Puncte achiziționat au intrat în contul Membrului printr-o cerere trimisă către Grade IT.
Mai multe informații și un exemplu de formular de retragere găsiti aici.

Solicitarea de retragere va fi analizată de catre un Administrator RegieLive în termen de 5 zile lucrătoare.
Este posibil ca în anumite cazuri sa mai fie necesare alte informații din partea Membrului pe care Administratorul care analizează cererea i le va cere Membrului prin e-mail.
În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea ultimelor informații necesare de la Membru, Administratorul RegieLive care analizează cererea va comunica Membrului (prin e-mail) rezultatul solicitarii de retragere.
În cazul în care cererea de retur a fost validă (aprobată de Administrator) Grade IT va iniția procedura de retur a sumei platită de Client în termen de maxim 5 zile lucrătoare și va retrage din contul Membrului toate punctele asociate pachetului de puncte achiziționat inclusiv eventualele alte puncte suplimentare pe care le-a primit când a achiziționat pachetul de puncte.

11. MODIFICAREA SECŢIUNILOR

Grade IT îşi rezervă dreptul, în orice moment, la discreția sa, să adauge, să schimbe, să modifice sau să elimine Secţiunile Site-ului RegieLive, Platforma Grade IT și Serviciile Grade IT cu sau fără o notificare prealabilă a Utilizatorilor.

Grade IT nu poate fi făcută răspunzătoare faţă de Utilizatorilor sau de o terţă parte dacă Grade IT îşi va folosi dreptul de a modifica sau întrerupe Secţiunile Site-ului RegieLive, Platforma Grade IT sau Serviciile Grade IT.

12. MODIFICAREA CONTRACTULUI LA DISTANȚĂ

Pentru a reflecta orice modificări ale modului de funcționare a Site-ului, a Platformei Grade IT și a Serviciilor Grade IT sau orice modificări ale cerințelor legale, Grade IT are dreptul, în orice moment, la discreția sa, să adauge, să schimbe sau să modifice prezentul Contract la Distanță insemnând prezentele Termene și Condiții, Politica de Confidenţialitate și Politica de Cookie-uri.

Modificările aferente cerințelor legale intră în vigoare la momentul publicării lor pe site sau la momentul intrării în vigoare a modificărilor legale, oricare din acestea intră în vigoare mai repede.
Modificările asociate adăugării unei Secțiuni noi în Site, a unei Sub-Sectiuni noi dintr-o Sectiune existentă, a unui Serviciu nou sau a unei Opțiuni noi dintr-un Serviciu existent intră în vigoare la data publicării versiunii actualizate a prezentului Contract la Distanță.
Restul modificărilor intră în vigoare în 30 de zile de la data publicării acestora pentru toți Membri existenți la data publicării versiunii actualizate a prezentului Contract la Distanță și are efect imediat pentru toți Membri noi.

În cazul oricărei modificări, Grade IT va afișa pe Site versiunea actualizată a Termenilor și Condiții, a Politicii de Confidențialitate și a Politicii de Cookie-uri și va specifica data când a fost făcută ultima actualizare.

Pentru a fi la curent cu orice modificări ale Contractului la Distantă, Utilizatorii au obligaţia de a verifica data când au fost făcute ultimele modificări/actualizări ale prezentelor Termene și Condiții, a Politicii de Confidențialitate și Politicii de Cookie-uri de fiecare dată când accesează site-ul RegieLive, Platforma Grade IT sau când utilizează Serviciile Grade IT și, în cazul în care data ultimei actualizări a fost modificată, însemnând că au fost făcute modificări/actualizări ale Contractului la Distantă, Utilizatorii au obligația de a reciti prezentele Termene și Condiții, Politica de Confidențialitate și Politica de Cookie-uri.

Membrul înțelege și este de acord că orice adăugare de Secțiuni, Sub-Secțiuni, Servicii sau Opțiuni noi vine implicit cu modificări ale Contractului la Distantă, caz în care, pentru a înțelege modul lor de funcționare, Membrul are obligația de a reciti prezentele Termene și Condiții, Politica de Confidențialitate și Politica de Cookie-uri, Membrul fiind de acord că utilizarea acestor Secțiuni, Sub-Secțiuni, Servicii sau Opțiuni noi reprezintă acordul Membrului asupra modificărilor aduse asupra Contractului la Distantă.

În cazul modificărilor despre care Grade IT consideră, la propria discreție, că ar fi majore, Grade IT poate trimite o informare de actualizare a Termenilor și Condițiilor către Membrii care au un cont activ și au optat să primească acest tip de informări.
Pentru modificările asupra cărora este necesar acordul Membrului, Grade IT poate decide să nu trimită o informare de actualizare a Termenilor și Condițiilor, Membrul urmând să își dea acordul asupra Termenilor și Condițiilor actualizate sau să le respingă la următoarea autentificare în contul de Membru.
Grade IT își rezervă dreptul să nu trimită informări de actualizare a Termenilor și Condițiilor dacă modificările:

 • doar clarifică anumite detalii din Contractul la Distanță atâta timp cât modificările nu afectează funcționarea inițială a Serviciilor oferite în continuare de Grade IT - modificările de acest gen nu afectează Utilizatorii Site-ului;
 • sunt aferente adăugării unei Secțiuni/Sub-Secțiuni din Site sau sunt aferente adăugării unui Serviciu/Opțiuni nou(i) în Platforma Grade IT - modificările de acest gen sunt vizibile în cadrul site-ului și nu aduc modificări la Serviciile oferite anterior;
 • sunt aferente schimbării interfeței/versiunii Site-ului care vine cu adăugări, eliminări sau modificări ale Secțiunilor, ale Serviciilor și a Platformei Grade IT - modificările de interfață sunt vizibile în cadrul site-ului și sunt însoțite de obligativitatea ca Membrul să revizuiască Contractul la Distanță la următoarea autentificare, având posibilitatea să își exprime acordul asupra modificărilor sau să le respingă;
 • sunt asociate unor cerințe legale - modificările aduse legislației sunt cunoscute tuturor Utilizatorilor.

Dacă Utilizatorul nu este de acord cu varianta actualizată a Contractului la Distantă, Utilizatorul are obligaţia să șteargă contul de Membru (dacă deține un asemenea cont) și să renunţe imediat la folosirea site-ului RegieLive, a Platformei Grade IT şi a Serviciilor Grade IT.

Folosirea în continuare, începând cu data de intrare în vigoare a modificărilor Contractului la Distantă, a site-ului RegieLive, a Platformei Grade IT sau a Serviciilor Grade IT constituie un răspuns afirmativ din partea Utilizatorului/Membrului de acceptare a variantei actualizate a Contractului la Distantă.

13. DENUNŢAREA GARANŢIILOR

Prin utilizarea site-ului, Utilizatorul este de acord că îl foloseşte pe propriul risc.

Grade IT nu acordă nici o garanţie că site-ul RegieLive, Platforma Grade IT și Serviciile Grade IT vor fi conform cu dorinţelor Utilizatorului sau că Serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori, şi nici nu garantează că rezultatele sau informaţiile ce vor fi obţinute vor fi corecte, sau că eventualele defecte de funcţionare vor fi corectate.

De asemenea Utilizatorul înţelege şi este de acord că descărcarea sau obţinerea oricărui material, date şi/sau informaţii prin folosirea site-ului RegieLive, a Platformei Grade IT sau a Serviciilor Grade IT se va face la discreţia şi pe riscul propriu şi că Utilizatorul este singurul răspunzător pentru orice avarie şi/sau pierderi de date la dispozitivul propriu ca rezultat al utilizării site-ului RegieLive, a Platformei Grade IT, a Serviciilor Grade IT sau a materialelor, informațiilor, imaginilor, textelor din acestea.

Grade IT nu acordă nici un fel de garanţie la nici un fel de bunuri sau servicii cumpărate sau obţinute folosind site-ul RegieLive, Platforma Grade IT sau Serviciile Grade IT.

Nici un fel de informaţie sau acord, verbal sau scris obţinut de Utilizator de la Grade IT nu va acorda nici un fel de garanţie.

14. LIMITAREA RĂSPUNDERILOR

Grade IT nu poate fi răspunzătoare față de Utilizator sau orice terț pentru orice daune directe, indirecte, speciale sau tangenţiale, rezultând din folosirea sau incapacitatea de folosire a site-ului RegieLive, a Platformei Grade IT, a Serviciilor Grade IT, a materialelor, informațiilor, imaginilor, textelor din acestea, pentru costul de procurare a altor bunuri şi servicii sau rezultând din cumpărarea sau obţinerea oricăror bunuri şi servicii, a tranzacţiilor introduse prin acest site sau rezultând din accesul neautorizat sau din alterarea transmisiilor sau datelor Membrilor, inclusiv dar nelimitându-se la daune pentru pierderi de profit, folosinţă, date sau alte intangibile, chiar dacă RegieLive a fost înştiinţat de posibilitatea unor asemenea daune.

15. NORME DE ETICĂ; REGLEMENTĂRI LEGALE

Utilizatorul înţelege şi este de acord că este singurul răspunzător pentru conţinutul mesajelor şi a materialelor postate în cadrul site-ului.

Folosirea de către Utilizator a site-ului intră sub incidenţa tuturor legilor şi reglementărilor aplicabile la nivel local, de stat, naţional şi internaţional.

Utilizatorul este de acord: să nu folosească site-ul în scopuri ilegale; să nu interfereze sau să afecteze reţelele conectate la site; să respecte toate reglementările, politicile şi procedurile în vigoare.

Serviciile folosesc reteua Internet pentru a trimite şi primi anumite date; de aceea comportamentul Utilizatorului intră sub jurisdicţia reglementărilor, politicilor şi procedurilor reţelei Internet. Utilizatorul nu va folosi site-ul pentru a posta mesaje obscene sau injurii pentru orice persoană care nu a acordat permisiunea expresă pentru a fi inclusă în acest proces.

Utilizatorul consimte să nu transmită prin mesajele, anunţurile, imaginile, link-urile şi materialele postate nici un fel de materiale ilegale, hărţuitoare, defăimătoare, abuzive, ameninţătoare, dăunătoare, vulgare, obscene sau de orice altă asemenea natură. Utilizatorul consimte în continuare să nu transmită nici un fel de material care să încurajeze un comportament care ar constitui un delict penal, să ducă la răspunderi civile sau să violeze orice lege sau reglementare locală, de stat, naţională sau internaţională în vigoare.

Utilizatorul înţelege şi este de acord că Grade IT are dreptul, la propria discrietie şi fără nici o explicaţie, să termine în orice moment accesul Utilizatorului la Site şi la Serviciile oferite de Grade IT şi să şteargă sau să editeze orice material, informație, imagine, text, părere, vot încărcat sau publicat de Utilizator în cadrul site-ului RegieLive sau a Platformei Grade IT dacă Utilizatorul încalcă prezentul Acord.

16. DEGREVARE

Utilizatorul este de acord să protejeze şi să asigure site-ul Grade IT, angajaţii şi proprietarii site-ului împotriva oricăror acţiuni, cereri, pierderi, daune, costuri (incluzând şi onorariile avocaţilor), cheltuieli, amenzi, judecaţi sau alte obligaţii rezultate sau în legătură cu orice altă acţiune care ţine de Utilizator.

17. POLITICA Grade IT LEGATĂ DE FRAUDE

Interpretăm drept "fraudă", dar nu ne limităm la, următoarele activități:

 • folosirea unor date fictive sau false drept date personale în contul de Membru sau în facturile emise către Membru;
 • utilizarea tehnicilor de tip "data mining", a roboților sau a tehnologiilor similare care permit extragerea, analiza sau stocarea datelor din cadrul site-ului;
 • descărcarea, copierea sau preluarea conţinutului site-ului fără acordul prealabil în format scris din partea Grade IT;
 • vânzarea, revânzarea sau utilizarea în scopuri comerciale a materialelor, informațiilor, imaginilor sau textelor din site, indiferent de modalitatea în care s-a intrat în posesia lor;
 • publicarea, indiferent de modalitate, a materialelor, informațiilor, imaginilor sau textelor din site;
 • orice încercare de modificare artificială a voturilor din secțiunile site-ului.

Dispozitivele permise pentru accesarea Platformei Grade IT sunt: computere desktop, laptopuri, tablete sau telefoane mobile pe care sunt instalate sub forma de programe/aplicații oricare din browserele: Chrome, Edge, Safari, Opera sau Internet Explorer.
Utilizarea unor dispozitive sau browsere nepermise poate fi, de la caz la caz, interpretată drept fraudă.
Utilizarea unor extensii (plug-in, add-on, etc.) sau opțiuni în cadrul browserelor care rezultă într-o activitate considerată de Grade IT drept anormală poate fi interpretată drept fraudă.

În cazul fraudelor Grade IT îşi rezervă dreptul de a restricționa temporar sau definitiv accesul Utilizatorilor la Site, la toată Platforma Grade IT și la Serviciile oferite și poate ajunge până la acționarea în instanță a Utilizatorilor care fraudează în vederea recuperării daunelor rezultate în urma fraudelor. Restricționările se vor face fără o notificare prealabilă.

Grade IT îşi rezervă dreptul de a califica anumite acţiuni drept fraudă nu numai pe baza informaţiilor tehnice, ci şi pe baza expertizei Echipei RegieLive.
Grade IT îşi rezervă dreptul de a nu face publice modalitățile de fraudare descoperite.

Grade IT recomandă Utilizatorilor săi să utilizeze pe Dispozitivele utilizate pentru a accesa Serviciile Grade IT sisteme de operare și browsere actualizate; de asemenea este recomandată utilizarea de programe/aplicații antivirus, anti-malware sau tip firewall.

18. SANCŢIUNI

Grade IT îşi rezervă dreptul de a nu sancţiona imediat Utilizatorii care încălca politicile RegieLive.

Sancţionarea încălcării politicilor site-ului RegieLive se face prin suspendarea accesului Utilizatorului la anumite pagini, secţiuni sau a întregului site RegieLive.

Un cookie este un mic fişier text pe care un website îl poate plasa pe hard-disk-ul computerului personal cu scopul de a colecta, de exemplu, informaţii despre activităţile utilizatorului pe site sau de a facilita folosirea unor anumite funcţii ale site-ului. Acest cookie transmite informaţii înapoi către server-ul site-ului. Mulţi utilizatori nu ştiu că aceste cookie-uri sunt plasate în calculatoarele lor când vizitează diferite site-uri. Dacă doriţi să ştiţi când se întâmplă acest lucru sau să preveniţi acest lucru, puteţi să vă setaţi browser-ul să vă avertizeze atunci când un site încearcă să plaseze un cookie în calculatorul Utilizatorului

Ca mărime totală pe hard-disk-ul propriu cookie-ul trimis de site-ul RegieLive ocupă un spaţiu mai mic de 5 Kbytes.
Cookie-urile specificate mai sus nu sunt folosite pentru obţinerea de date personale, ele sunt folosite doar pentru a uşura navigarea în cadrul site-ului.

Partenerii Grade IT, cum ar fi dar nelimitați la: Voxline Comunications, PayU, Google, Facebook, prin intermediul cărora se afisează diferite informații pe site sau care asigură buna funcționare a unor sisteme ale site-ului folosesc de asemenea cookie-uri. Prin utilizarea site-ului RegieLive Utilizatorul își exprimă acordul ca partenerii Grade IT și partenerii acestora să poată utiliza cookie-uri.

Mai multe informații găsiți în pagina Despre Cookie, care face parte integrantă din prezentul Contract la Distanță.

20. INFORMAŢII COLECTATE AUTOMAT DE CĂTRE SITE

Site-ul RegieLive colectează automat anumite date de identificare, cum ar fi, dar nelimitat la: adresa IP a calculatorului Utilizatorului, UserAgent-ul browserului utilizat, sistemul de operare, browserul și versiunea acestuia cât și eventuale extensii instalate în browser.
Aceste date sunt folosite pentru crearea statisticilor site-ului RegieLive, pentru a ajuta să protejăm RegieLive de eventualele fraude şi pentru identificarea persoanelor care fraudează.

21. FORŢA MAJORĂ

Grade IT şi partenerii Grade IT nu pot fi făcuţi responsabili pentru nici o întârziere sau eroare în conţinutul furnizat de site-ul RegieLive, rezultând direct sau indirect din cauze care nu depind de voinţa Grade IT. Această exonerare include, dar nu se limitează la: dezastre naturale, foc, inundaţii, erorile de funcţionare al echipamentului tehnic, lipsă funcţionării conexiunii la internet, lipsă curentului electric, viruşii informatici, accesul neautorizat în sistemele Grade IT, erorile de operare, grevă, etc.

22. TERMINAREA / ÎNCETAREA / REZILIEREA CONTRACTULUI LA DISTANȚĂ

Utilizatorul poate înceta în orice moment, cu sau fără motiv, prezentul Contract la Distanță prin neutilizarea Site-ului, a Platformei Grade IT și a Serviciilor Grade IT.

Membrul poate înceta în orice moment, cu sau fără motiv, prezentul Contract la Distanță prin Ștergerea Contului de Membru conform prezentului Contract la Distanță.

Dacă Utilizatorul are obiecţii în legătură cu prezentul Contract la Distanță sau cu oricare modificare ulterioară a acestuia sau devine nemulţumit de Site, de Platforma Grade IT sau de Serviciile Grade IT are dreptul să înceteze prezentul Contract la Distanță și are obligația de a-și Șterge Contul de Membru (dacă deține un asemenea cont) și de a întrerupe orice utilizare a Site-ului, a Platformei Grade IT și a Serviciilor Grade IT. Încetarea Contractului la Distanță din acest motiv nu implică nicio obligație din partea Grade IT față de Utilizator/Membru de a-i oferi retururi, recompense, daune de orice natura, bani, bunuri sau servicii.

Grade IT poate înceta Contractul la Distanță cu orice Membru dacă Membrul nu a mai utilizat contul o perioadă îndelungată de timp (mai mult de 2 ani).

Grade IT poate rezilia în orice moment Contractul la Distanță cu orice Membru prin restricționarea/banarea Contului Membrului și ulterior prin ștergerea Contului Membrului dacă Membrul încalcă prevederile prezentului Contract la Distanță.

Grade IT poate înceta în orice moment Contractul la Distanță cu orice Membru cu condiția trimiterii unei Notificări de Încetare către Membru cu 30 de zile înainte de data la care se dorește încetarea Contractului la Distanță. Notificarea se va trimite la adresa de e-mail asociata contului Membrului și se consideră primită de Membru la data trimiterii acesteia. În cazul în care adresa de e-mail asociata contului Membrului nu mai este validă la momentul trimiterii notificării, Grade IT va înregistra încercarea de trimitere a notificării, caz în care Contractul la Distanță poate fi reziliat de Grade IT și Contul de Membru poate fi șters imediat oricând după îmcercarea de trimitere a notificării.

Încetarea sau rezilierea Contractului la Distanță, indiferent de Partea care inițiază încetarea/rezilierea, nu anulează obligațiile asumate de Membru, pe perioada derulării prezentului Contract la Distanță, care au efect după încetarea prezentului Contract la Distanță și nu are efect asupra eventualelor obligații de plată care devin scadente ulterior încetării Contractului la Distanță.

Grade IT are dreptul sa termine/închidă Servicii, Opțiuni ale Serviciilor, Secţiuni, Sub-Secțiuni ale Site-ului sau tot Site-ul, cu sau fără motiv, în orice moment şi cu efect imediat. Grade IT nu poate fi răspunzător către Utilizatori, Membri sau oricare altă tertă parte pentru terminarea Serviciilor, Secţiunilor sau a Site-ului.

23. NOTIFICARI

Notificările din partea Membrului către Grade IT se vor face prin e-mail cu confirmare de primire către adresa de e-mail de contact.
Notificările din partea Grade IT către Membru se vor face prin e-mail la adresa de e-mail aferentă contului Membrului.
Orice notificare trimisă via e-mail se consideră primită de cealaltă parte în ziua imediat urmatoare zilei in care a fost trimis e-mailul.

24. LEGI

Prezentele Condiţii sunt guvernate de legislaţia Bulgariei.

Utilizatorul şi Grade IT sunt de acord să se conformeze în exclusivitate jurisdicţiei instanţelor judecătoreşti ale Statului Bulgar.

Dacă oricare din prevederile prezentelor Condiţii ale serviciului este declarată, de către o instanţă competenta, a fi în contradicţie cu legea, atunci respectivele prevederi vor fi reconstruite, cât mai repede posibil, pentru a reflecta intenţiile părţilor şi în concordanţă cu celelate prevederi rămase în vigoare.

Orice litigiu în legătură cu prezentele condiţii sau serviciile oferite vor fi rezolvate pe cale amiabilă şi, în cazul în care nu este posibil, se va adresa/soluţiona doar în cadrul instanţelor judecătoreşti din Ruse, Bulgaria.

Titlurile articolelor din prezentele Condiţii ale serviciului sunt numai pentru exemplificare şi nu au nici o semnificaţie legală sau contractuală.

Ultima actualizare a acestui document a fost făcută la data de 10 ianuarie 2024 (anterior 21 decembrie 2023).