Toate laboratoarele din Biblioteca RegieLive

Ghid pentru pregătirea unui chestionar folosind Google Forms

Pasul 1. Vă logați în browser la contul Google personal sau la contul instituțional de student UCv. Pasul 2. Tastați în bara de adrese a browserului google.com/forms/ Pasul 3. În tabul Start a new form, apăsați pe Blank, pentru crearea unui nou chestionar sau butonul Create new form în prtea din dreapta-jos a... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Determinarea sarcinii electronului folosind metoda de tip Millikan

I.A Elemente de teorie I.A.1 Mișcarea unei picături de lichid în aer O picătură de lichid, de rază r și masă m , cade liber în aer, sub acțiunea propriei greutăți (Figura I.1), cu o mișcare accelerată până când viteza sa atinge o valoare limită 1 v constantă, datorită frecării cu aerul (fluid vâscos al cărui... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Laborator de simulare

Application 1 Créer une classe de pièces utilisées pour la simulation Il faut créer une classe de pièces utilisées lors de la simulation. Sélectionner Model | Build | Part Class | Create/Modify. Utilisez les paramètres implicites de la boîte de dialogue Part Class et appuyez sur clique OK. Figure 1 éléments... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Informatica și societatea

1. Informatica șisocietatea 1.1. Prelucrarea informațiilor - Calculatorul a fost inventat de om pentru a-l ajuta să prelucreze informații foarte ușor, într-un timp extrem de scurt, cu foarte mare acuratețe, o mare cantitate de informațiefoarte complexă. - Prelucrarea informațieis-a făcut dintotdeauna. Prelucrarea... citește mai departe

25 pagini Gratis Extras Preview

Analiza indicatorilor macroeconomici în Japonia

INTRODUCERE În contextul global actual, economia Japoniei reprezintă un subiect de mare relevanță și interes. Această țară, cu o istorie economică bogată și inovații constante, continuă să fie un actor major pe scena economică mondială. Scopul acestei lucrări este să exploreze evoluția și caracteristicile... citește mai departe

13 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Portofoliu de aplicații Modelarea Deciziei Financiare și de Gestiune

GRILA DE EVALUARE Problema Punctaj Evaluare 1.1 10 1.2 10 1.3 10 2.1 10 2.2 10 3.1 10 3.2 10 4.1 10 4.2 10 Din oficiu 10 TOTAL NOTA 1. APLICAȚII DE PROGRAMARE LINIARĂ 1.1 Problema de utilizare a resurselor limitate 1.1.1 Studiul de caz O societate responsabilă de producerea și furnizarea... citește mai departe

57 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Culturi energetice utilizate în obținerea de biocombustibili

Introducere În ultimii ani, interesul crescut pentru problemele legate de mediul înconjurător și schimbările climatice au stimulat dezvoltarea și utilizarea surselor de energie regenerabilă. Una dintre aceste surse este energia produsă prin intermediul biocombustibililor, definit ca fiind orice combustibil... citește mai departe

21 pagini Gratis Extras Preview

Determinarea experimentală a forței axiale de prestrângere

A. Scopul Lucrării 1. Determinarea experimentală a forței axiale F0 din șurub la strângerea piuliței cu cheia dinamometrică; 2. Calculul coeficienților de frecare dintre spire si dintre piuliță și suprafața de reazem. B. Descrierea standului și a experimentului Am folosit o un stand dotat cu un comparator cu... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Sisteme de operare și limbaje de programare

LUCRAREA 1 CALCULATOARE PERSONALE. ARHITECTURĂ. ECHIPAMENTE FIZICE 1. NOȚIUNI INTRODUCTIVE Calculatorul numeric a fost conceput inițial ca instrument de lucru pentru matematicieni și fizicieni cu scopul de a ușura efectuarea de calcule complexe. Charles Babbage (1792-1871), proiectantul primei mașini de... citește mai departe

141 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Globalizarea în România din perioada 1997-2014 - Ponderea exportului și importului de servicii în România

INTRODUCERE Am ales să studiez această temă și anume globalizarea în România cu privire la ponderea exportului și importului de servicii în România, deoarece globalizarea economică reprezintă stadiul în care a ajuns procesul real de dezvoltare a internaționalizării ec internaționalizării economiei, de... citește mai departe

20 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Compania Kaufman

Doamna Kaufman este presedinta companiei Kaufman Co, companie ce produce un singur produs specializat. Doamna Kaufman tocmai a primit rapoartele financiare pentru semestrul al doilea al anului 2013. La inceput i-a placut ceea ce a vazut in rapoarte. Totusi, atunci cand ea compara rezultelele efective pentru cele... citește mai departe

2 pagini Gratis Extras Preview

Elaborarea unui exemplu de Plan de Proiect

1. Realizați analiza SWOT care facilitează abordarea strategică a aspectelor legate de: Analiza SWOT PUNCTE TARI PUNCTE SLABE - Un proiect sigur în realizarea scopurilor și obiectivelor propuse, plus acceptarea de către toate categoriile de persoane din Republica Moldova. - Cooperare cu Ministerul Sănătății al... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Abuzuri și neglijența în familie

Introducere Abuzul și neglijarea copilului reprezintă fenomene sociale complexe, care afectează nu doar individul, ci și societatea ca întreg. Un copil abuzat este un copil al cărui viitor este pus sub semnul întrebării, un copil care își pierde încrederea în sine și care nu se mai poate bucura pe deplin de dreptul... citește mai departe

14 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Laboratoare fizică

NOTIUNI INTRODUCTIVE Sistemul Internațional de Mărimi și Unități Obiectul Fizicii îl constituie studiul sistemelor fizice. Proprietățile fizice ale sistemelor sunt reprezentate prin mărimi fizice. Nu toate proprietățile fizice sunt neapărat și mărimi fizice. Aceasta pentru că, pentru a intra în categoria mărimilor... citește mai departe

24 pagini Gratis Extras Preview

Separarea cojilor de sâmburi cu o capacitate de 1T pe oră

CONSIDERAȚII GENERALE Introducere Nucul, Juglans regia L., este un copac din familia Juglandaceae, răspândit în zona temperată și mediteraneană, atât ca floră spontană, cât și în culturi. Alunul este o formă cultivată de alun, gen Hazel (Corilus), familie mesteacăn. Noțiuni teoretice privind operația de... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras

Utilizarea instrucțiunilor liniare și condiționale în limbajul C

Scopul și sarcina lucrării Scopul lucrării: Studierea tehnicilor și metodelor de utilizare a instrucțiunilor condiționale, de citire a informației de la tastatură și de afișare a informației de la tastatură și de afițare a informației pe ecran pentru calculul diverselor funcții matematice în limbajul C. Sarcina... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Studierea primitivelor grafice simple 2D

INTRODUCERE P5.js este o utilita gratuită, open-source și independent de platfoma, ceia ce permite integrarea simplă a codurilor scrise în pagini web prin adăugarea codului scris întru-un document HTML. P5.js permite cerearea și vizualizarea imaginilor interactive prin intermediul primitivelor grafice simple, prin... citește mai departe

13 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Reglarea automată a poziției

Abstract- — Una dintre cele mai dificile probleme pe care le înfruntă un inginer care lucrează cu modelare este întrebarea despre cum să creem un fenomen fizic într-un set de ecuații. De obicei, este dificil să captezi toate dinamicele și fenomenele, deci de obicei se străduiește implementarea unui set de ecuații... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Consumatorul român și marketingul direct

Echipa cursurilor de Marketing direct / Strategii de marketing direct realizează sub egida Facultății de Marketing din cadrul Academiei de Studii Economice din București un studiu asupra atitudinii consumatorilor privind instrumentele și tehnicile comunicării directe. Această cercetare servește ca suport în vederea... citește mai departe

5 pagini Gratis Extras Preview

Apa ca factor de mediu - exemple de bună practică

Apa are un rol deosebit. Ea reprezintă o componentă esențială vieții, iar pentru societatea umană acea resursă naturală de care depinde orice domeniu al activității economice. Aprovizionarea cu apă este vitală pentru hrănirea populației, pentru producerea bunurilor materiale și pentru menținerea integrității... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Preview

Pomologie Specială

CARACTERE DE DETERMINARE - Soiuri de mere - Criterii de determinare si recunoastere: Epoca de maturare Caracterele fructului - externe și interne Caracterele pomilor I. EPOCA DE MATURARE În funcție de perioada maturității de consum a fructelor, soiurile de măr se împart în 3 grupe: A. mere de vară B. mere... citește mai departe

128 pagini Gratis Extras

Monitorizarea emisiunilor TV

Pregătind materialele informative pe parcursul zilei (știri, intervi uri, reportaje) echipa de creație le prezintă în fața telespectatorilor, structurate, conform grilei de emisie a postului, în buletine sau jurnalele de știri. Buletinele de știri, plasate pe parcursul zilei, au o durată mai scurtă, o structură... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Modelare în CATIA v5

Piesa “Suport 1” Se creeaza un “Sketch” in planul xy, cu 2 din cele dimensiuni ale piesei (fig.1). Fig.1 Se actioneaza pictograma “Exit workbench” pentru a iesi din sketch. Se foloseste comanda “Pad” si se alege a treia dimensiune (fig. 2). Fig.2 Va rezulta un paralelipiped dreptunghic cu... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Preview

Microprocesoare

141IA N=16 Nr 2 Tema de casa 2 Sistemul cu microprocesor proiectat in prima parte a temei poate adresa până la 64k porturi de intrare/ieșire și trebuie : Nr. 2: - sa realizeze interfata unui aparat dotat cu afisaj cu segmente cu Nd cifre (display electronic) si un numar de 8 butoane functionale; - sa... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Subiecte ortopedie

1)CHISTUL OSOS ESENȚIAL - leziune distrofica localizată, pseudotumorală, benignă cu conținut lichidian, ce reprezintă 3% din tumorile benigne ale osului Chist activ - frecvent la copii <10 ani, nu respectă epifiza, umple complet metafiza, corticalele sunt subtiri, riscul de fractură fiind de ~50%. Chist inactiv... citește mai departe

76 pagini Gratis Extras Preview