Toate documentele din domeniul Contabilitate

Convocări

Adoptarea standardelor IFRS sunt dezvoltate in ultima perioada. În România, membră a Uniunii Europene din anul 2007, raportarea financiară conform IFRS a devenit obligatorie din anul 2012 pentru acele companii listate la pe o piață reglemetată ,privind aplicarea de către societățile comerciale ale căror valori... citește mai departe

5 pagini 4 puncte Extras Preview

Impactul inflației asupra activității întreprinderii

Introducere Inflația este rezultatul dintre un dezechilibru monetar și un fenomen la nivel macroeconomic care a însoțit cea mai mare parte a istoriei omenirii. La nivelul înțelegerii, inflația este acaparată ca o creștere generalizată și de durată a prețurilor sau costurilor și de reducere a puterii de cumpărare... citește mai departe

42 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contabilitatea și fiscalitatea cheltuielilor, veniturilor și rezultatelor firmei

Introducere Lucrarea de licență prezintă analizarea detaliată a operațiunilor economico-financiare din cadrul unei societăți, ce influențează modificări ale patrimoniului prin intermediul proceselor economice. În cadrul acestei lucrări voi avea în vedere organizarea contabilității chetuielilor și a veniturilor și... citește mai departe

88 pagini 14 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiu privind obiectivele, măsurile, activitățile referitoare la reducerea poluării, protejarea mediului, ecologizare și efectele acestora în cadrul H&M Group

1. ARGUMENT După industria petrolului, industria textilă este cea mai mare poluatoare pe plan mondial. Îmbrăcămintea, mobilierul, covoarele, încălțămintea, cearșafurile, fețele de pernă, prosoapele etc. sunt bunuri „nedurabile“, pentru producerea cărora se consumă uriașe cantități de energie și materii prime și se... citește mai departe

31 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Strategiile economice ale RedBull

1. Introducere Red Bull GmbH este producătorul uneia dintre cele mai populare băuturi energizante Red Bull cu sediul în Austria. Compania a fost fondată de Dietrich Mateschitz la mijlocul anilor 1980, iar prima băutură Red Bull Energy Drink a fost vândută în Austria pe 1 aprilie 1987. În prezent, băuturile Red... citește mai departe

29 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Structura organizațională a RedBull

1. STRUCTURA FUNCȚIONALĂ Structura funcțională reprezintă ansamblul funcțiilor de conducere și compartimentelor tehnice, economice , comerciale, administrative dar, și modul de constituire și grupare al acestora și relațiile dintre ele, necesare desfășurării corespunzătoare a procesului managerial si a proceselor... citește mai departe

41 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza Cost-Cantitate-Profit

I. DESPRE CVP Analiza cost-cantitate-profit (CVP) este o metodă de contabilitate a costurilor utilizată pentru a analiza impactul diferitelor niveluri de cost și cantitate asupra profitului operațional. Analiza cost-volum-profit, cunoscută și sub denumirea de analiză de echilibru, urmărește să determine pragul... citește mai departe

32 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Leadership și etica în afaceri

LEADERSHIP 01 CE ÎNSEAMNĂ LEADERSHIP-UL ? 1 ABILITATEA DE A CREA O VIZIUNE CLARĂ 2 CAPACITATEA DE A ÎMPĂRTĂȘI VIZIUNEA CU CEILALȚI ȘI DE A-I MOTIVA SĂ O URMEZE 3 CAPACITATEA DE A OFERI STRUCTURĂ ORGANIZATORICĂ. INSTRUMENTELE ȘI INFORMAȚIILE CARE PERMIT CELORLALȚI SĂ AIBĂ SUCCESS ÎN URMĂRIREA VIZIUNII... citește mai departe

28 pagini 6 puncte Cuprins Extras

Compania Kaufman

Doamna Kaufman este presedinta companiei Kaufman Co, companie ce produce un singur produs specializat. Doamna Kaufman tocmai a primit rapoartele financiare pentru semestrul al doilea al anului 2013. La inceput i-a placut ceea ce a vazut in rapoarte. Totusi, atunci cand ea compara rezultelele efective pentru cele... citește mai departe

2 pagini Gratis Extras Preview

Impactul mecanismelor de guvernanță corporativă asupra performanțelor financiare ale instituțiilor financiare și de credit din Europa

Rezumat Scopul acestei lucrări este de a explora și compara impactul mecanismelor de guvernanță corporativă asupra performanțelor financiare ale instituțiilor financiare și de credit din Europa. Datele au fost colectate din baza de date Eikon Thomson Reuters pentru perioada 2018-2021. Ca metodologie de lucru s-au... citește mai departe

40 pagini 13 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Studiu de caz privind bilanțul contabil, contul de rezultat patrimonial și contul de execuție bugetară al Primăriei Comunei Maia, județul Ialomița

1. CONTABILITATEA PUBLICĂ Contabilitatea, ca activitate specializată în măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obținute din activitatea instituțiilor publice, trebuie să asigure înregistrarea cronologică și sistematică,... citește mai departe

14 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Misiune de audit intern

1. ROLUL AUDITULUI 1.1 Definiția auditului Auditul, în sens larg se definește ca fiind activitatea de examinare, de către o persoană independentă, competentă, a fidelității reprezentărilor în documente a unor activități umane în scopul emiterii unei opinii independente. Această activitate de verificare a evoluat... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contabilitate managerială avansată la SC NELIPROD SRL

Prezentarea generală a firmei Societatea S.C. NELIPROD S.R.L a fost înființată în anul 1993 și are ca principal obiect de activitate Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie - cod CAEN 1071. Firma se ocupă numai de fabricarea pâinii, alte produse de patiserie nu fac parte... citește mai departe

21 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Contabilitatea decontărilor cu și fără numerar la SC NOVAMBIENT SRL

Introducere Banii au fost considerați un instrument de schimb valoros încă din cele mai vechi timpuri. Cum era și normal, acest instrument a inregistrat evoluție odată cu trecerea vremurile, trecând de la expresia lor în metale prețioase (aur, argint ș.a.m.d.) la tipărirea lor pe hârtie (titluri de valoare, cecuri,... citește mai departe

37 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Piața uleiului de consum din România, în perioada iunie 2021 - mai 2022 față de iunie 2019 - mai 2020

INTRODUCERE Motivele alegerii temei „Piața uleiului de consum din România, în perioada iunie 2021 - mai 2022 față de iunie 2019 - mai 2020„ sunt variate. Unul dintre motive ar fi posibilitatea de a prezenta prin această lucrare, atât cauzele care au stat la baza modificării prețului produsului analizat, cât și... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Analiza cifrei de afaceri în cadrul companiei SC Antibiotice SA

Introducere Antibiotice SA, cu sediul în Iași, Strada Valea Lupului nr. 1, cod de înregistrare fiscală RO 1973096, este o companie farmaceutică cu 67 ani de istorie în spate. Înființată în anul 1955, a fost prima fabrică producătoare de Penicilină din România, dar și din Sud-Estul Europei. Antibiotice SA este... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contabilitate publică

a. Achiziție rechizite: 302.08.00.01.A = 401.01.00.01.A.65.01.11.20.01.01 Plată prin transfer bancar: 401.01.00.01.A.65.01.11.20.01.01 = 770.00.00.01.A.65.01.11.20.01.01 Consum rechizite: 602.08.00.01.A.65.01.11.20.01.01 = 302.08.00.01.A Înregistrare factură Electrica: 610.00.00.01.A.65.01.11.20.01.03 =... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Politici și opțiuni contabile privind performanțele companiilor

Performanța unei întreprinderi economice poate fi definită în mai multe feluri, în funcție de perspectivele și criteriile de evaluare ale fiecărui autor. Astfel, Michael Porter, cunoscut pentru teoria sa despre avantajul competitiv al națiunilor și al întreprinderilor definește performanța ca fiind: „capacitatea... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Dreptul Uniunii Europene grile

Uniunea Europeană dobândește personalitate juridică prin: a. Tratatul ce instituie Comunitatea Economică a Cărbunelui și Oțelului (CECO), semnat în anul 1951 b. Tratatul de la Mastricht, semnat în anul 1992 c. Tratatul de la Lisabona, semnat în anul 2007 d. Tratatul de la Nisa, semnat în anul 2001 Curtea Europeană... citește mai departe

20 pagini Gratis Extras Preview

Bursa de Valori București

INTRODUCERE Motivarea alegerii temei Motivul pentru care am ales să cercetez tema intitulată „Studiu privind decizia de dividend la societăți comerciale listate la Bursa de Valori București” în vederea susținerii lucrării de disertație este determinat de gradul semnificativ pe care le are dividende în cadrul... citește mai departe

48 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Bugetul asigurărilor sociale de stat

1. Apariția sistemului de securitate socială în România Denumirea de „asigurări sociale” a fost generalizată deoarece acestea au fost instituite ca un procedeu financiar de constituire a unor fonduri bănești, prin plăți sau contribuții din care se acordă nu despăgubiri specifice asigurărilor de bunuri și persoane,... citește mai departe

19 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Produsele pieței financiare

Produsele pieței de capital Capitalul unei societăți comerciale poate deveni insuficient pentru a face față unor nevoi neprevăzute, sau pentru dezvoltarea societății. Căile de obținere a capitalul suplimentar sunt următoarele: a) majorarea capitalului social printr-o emisiune de acțiuni; b) contractarea unui... citește mai departe

20 pagini 6 puncte Extras Bibliografie

Gestiunea riscurilor în contabilitate, din perspectiva unei structuri financiare optime

INTRODUCERE Motivarea alegerii temei Principalul motiv pentru care am ales tema denumită „Gestiunea riscurilor în contabilitate, din perspectiva unei structuri financiare optime”în vederea susținerii examenului de disertație este determinat de provocarea de a aborda noțiunea de risc în domeniul financiar.... citește mai departe

50 pagini 14 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Profesiunea contabilă - o analiză spațio-temporală

În diverse lucrări, denumite legende, prezintă contabilul ca fiind o persoană închisă într-un turn de fildeș, un om cel puțin ciudat, rupt de realitate, în afara timpului și surd la zgomotele lumii exterioare“. Așa să fie oare ? Cu siguranță nu, nu este așa, nu a fost niciodată și ce contează mai mult nici nu va fi!... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Monografie contabilă

1. Intocmire Bilant initial ACTIV -RON- PASIV -RON 212 - Construcții 5.800 1012 - Capital social subscris vărsat 15.000 205 - Licențe 1.100 1060 - Rezerve legale 200 214 - Aparatură birotică 900 121 - Profit și pierdere 5.000 2131 - Echipamente tehnologice 2.500 401 - Furnizori 100 2133 - Mijloace de... citește mai departe

11 pagini 5 puncte Extras Preview