Toate documentele din domeniul Geologie

Mineralogie

I. Introducere Mineralogia este o ramură a geologiei ce studiază geneza, proprietățile și clasificarea mineralelor din scoarța terestră. Astfel, se introduce în terminologia științifică conceptul de mineral, asupra definiției căruia nu s-a ajuns încă la un consens general. Mineralul, ca unitate fundamentală a... citește mai departe

18 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Aluminiu și bauxită

Introducere : Bauxita este o rocă compusă în principal din minerale de hidroxid de aluminiu. Este sursa primară de aluminiu din lume și se găsește de obicei în regiunile tropicale sau subtropicale. Bauxita este extrasă în mod obișnuit prin minerit în cară deschisă, care implică îndepărtarea solului vegetal pentru a... citește mai departe

4 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Mineralogie

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași Facultatea de Geografie și Geologie Departamentul de Geografie Bd. Carol I. Nr.20A, 700505 - Iași, România Tel.: +4.0232.20.1075, +4.0232.20.1074 Fax: +4.0232.20.1474 http://geography.uaic.ro/ Proiect Geologie (Referat mineralogie) Răduc Liviu-Valentin HM11 Conf.... citește mai departe

20 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Comorile pământului - mineralele

1. Introducere în mineralogie Geologia (geo = pământ și logos = știință) este știința care se ocupă cu studiul formării, structurii și evoluției Pământului și vizează cunoașterea și înțelegerea naturii, constituției și proprietăților fizice și chimice ale acestuia. Geologia studiază atât compoziția rocilor expuse la... citește mai departe

31 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Minerale și pietre prețioase

INTRODUCERE GEOLOGIA este o știință a Pământului, axată pe studiul globului terestru, cu toate ansamblurile sale interioare și exterioare. GEOLOGIA vizează cunoașterea și înțelegerea naturii, constituției și proprietăților fizice și chimice ale Pământului, precum și a genezei, vârstei și a proceselor și... citește mai departe

23 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Profilul de sol și principalele sale caracteristici

Morfologia solului se referă la totalitatea însușirilor exterioare ale materialului de sol, care se pot observa, descrie și aprecia folosind cele mai simple metode și unelte de cercetare. Însușirile morfologice sunt rezultatul proceselor pedogenetice și oglindesc însușirile chimice, fizice și fizico-chimice ale... citește mai departe

8 pagini 5 puncte Extras Preview

Circuit turistic Bihor - Distracția pe două roți

1.Produsul Denumirea produsului: Circuit turistic Bihor ,,Distracția pe două roți,, Înființare și experiență: Acest produs dorim să îl lansăm anul acesta 2020 și experiența o să o dobândim în timp. Localizare: Strada Oglinzilor, Bihor, Județul Bihor Dimensiune și numărul de angajați: Deocamdată la început de... citește mai departe

19 pagini 7 puncte Cuprins Extras Preview

Lumea și mineralele

I. Introducere Geologia este o știință a Pământului, axată pe studiul globului terestru, cu toate ansamblurile sale interioare și exterioare, fapt ilustrat de însăși denumirea sa, care provine de la cuvintele geos, care înseamnă pământ și logos care înseamnă știință. Aceasă știință studiază mineralele, rocile,... citește mai departe

17 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Vulcanism și seismicitate

Geologia ca știință Geologia este știința Pământului, care studiază mineralele, rocile, fosilele, structurile tectonice și procesele geodinamice care le-au generat, stratigrafia diferitelor regiuni, procesele care au generat resursele minerale și energetice litosferice, și, nu în ultimul, rând originea și istoria... citește mai departe

21 pagini 9 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Geologie

Introducere Influența asupra factorilor de mediu începe odată cu activitatea de prospectare și explorare a zăcămintelor și continuă să se intensifice odată cu dezvoltarea activităților productive. Industria minieră exercită asupra mediului înconjurător influențe deosebite, care se manifestă în toate fazele... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Fracturarea hidraulică și impacturile sale

Rezervele de gaz natural: Conventionale Cantonate in roci cu permeabilitate si porozitate ridicate Exploatarea se face prin tehnici traditionale Neconventionale Blocate in gheata sau in roci cu permeabilitate si porozitate reduse Gaze din roci compacte “Tight gas”, din carbuni “Coalbed methane”, hidrati “Gas... citește mai departe

23 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie

Calcul capacitate portantă

Capitolul I: Introducere In prezenta lucrare mi-am propus sa determin capacitatea portantă a terenului de fundare pentru amplasarea de piloti .Aceștia se constituie in fundare indirecta, pentru centralele eoliene din parcul eolian Băleni. Comuna Băleni este amplasată în partea centrală a județului Galați și se... citește mai departe

54 pagini 10 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Some aspects regarding the underground storage of natural gas în saline deposits

ABSTRACT Natural gases represent the energy which can be stored in large quantities, in the same state as that in which it is used to the final consumer, without being subject to the transformations and disruption. One of the fundamental problems of gas industry is taking over the peaks of hourly and seasonal... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Calcitul

Introducere. Mineralul reprezintă corpul solid component al rocilor, cu compoziție bine definită și cu proprietăți fizice și chimice constante. Acumulările de minerale formează minereurile, care se exploatează pentru extragerea componentelor utile. Într-un minereu pot exista unul sau mai multe minerale utile... citește mai departe

5 pagini 6 puncte Extras Preview

Minerale și pietre prețioase

INTRODUCERE GEOLOGIA este o știință a Pământului, axată pe studiul globului terestru, cu toate ansamblurile sale interioare și exterioare. GEOLOGIA vizează cunoașterea și înțelegerea naturii, constituției și proprietăților fizice și chimice ale Pământului, precum și a genezei, vârstei și a proceselor și... citește mai departe

29 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Metode biostratigrafice de reconstituire a paleomediilor de sedimentare continentale - Bazinul hateg

Locațiile cu fosile microvertebrate conțin resturi mixte de diferiti taxoni acvatici și terestrii, caracterizati prin dimensiunea redusă a elementelor scheletice, dominate de părți scheletice rezistente, gradul ridicat de dizarticulare și modificările taphonomice extinse. Siturile microvertebrale sunt utile pentru... citește mai departe

24 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Studiu geografic al comunei Șișești

Studiul asupra prezentei lucrări ”Studiu geografic al comunei Șișești” se înscrie într-o serie de lucrări cu caracter regional, consacrate spațiului fizico-geografic, social-economice și culturale, cu o anumită reprezentativitate în ansamblul teritorial național. Argumentul care a stat la baza alegerii a fost unul... citește mai departe

47 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Comuna Munteni, studiu geografic

Introducere Lucrarea prezentă a fost realizată pentru a oferi mai multe detalii despre comuna Munteni din județul Galați, detalii ce se referă la populație, serviciii, istoric, agricultură etc. În ceea ce privește metodologia am utilizat informații din mai multe liste bibliografice, am realizat grafice cu ajutorul... citește mai departe

34 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Efectele metamorfismului de șoc asupra rocilor și mineralelor

I. Introducere Metamorfismul de șoc, denumit și metamorfismul de impact, apare atunci când căldura și presiunile ridicate generate în timpul unui impact deformează straturile de rocă țintă. Metamorfismul șocului poate duce la caracteristici de deformare plană, polimorfe de înaltă presiune și conuri Shatter, toate... citește mai departe

31 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Utilaje petroliere

L.1 Procesul de foraj. Instalatii de foraj. Sonda reprezinta constructia materializata la suprafata scoartei terestre , consolidata, adica tubata si cimentata , realizata sub forma unui tunel vertical prin procesul tehnologic de foraj. Forarea (forajul) cuprinde un complex de lucrari de traversare, consolidare si... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Minerale rare

Introducere Crusta terestră este alcătuită din materie organică şi anorganică, materie ce se găseşte în stare solidă, lichidă şi gazoasă, formând minerale şi roci. Noţiunea de mineral defineşte substanţe anorganice solide şi omogene , formate pe cale naturală, cu compoziţia chimică bine definită care se găseşte în... citește mai departe

30 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview