Toate documentele din domeniul Muzică

Sugestii de integrare a TIC în predarea-învățarea educației muzicale

Argument “Sugestii de integrare a tehnologiei informației și a comunicațiilor în predarea-învățarea educației muzicale” este o lucrare ce își propune să abordeze și să evidențieze importanța metodelor și mijloacelor TIC folosite în predarea disciplinei educație muzicală. În decursul ultimilor doi ani, situația... citește mai departe

72 pagini 14 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Educație muzicală - Proiectarea lecției

1. PLANIFICĂRILE CALENDARISTICE Elaborarea planificării calendaristice se poate realiza după citirea "pe orizontală" a programei: obiective cadru, obiective de referință, dublate de competențe specifice, conținuturile disciplinei, activitățile de învățare și standarde de performanță (achiziții ale elevilor la o... citește mai departe

50 pagini Gratis Extras Preview

La forza del destino

I. Opera La forza del destino, este o opera in 4 acte, compusă de Giuseppe Verdi, după un libret de Francesco Maria Piave. Premiera a avut loc la data de 10 noiembrie 1862, la Teatrul Imperial din Sankt Petersburg. Acțiunea operei se petrece la Sevilla și în apropiere de Roma, în secolul al XVIII-lea. Aria Pace,... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Preview

Măsura de doi timpi

PROIECT DIDACTIC Data: 22 XI 2006 Școala: “Ștefan cel Mare” Dancu Indrumator: Student practicant: Colța Marinela Clasa: a III-a B Disciplina: Educație muzicală Subiectul lecției: Măsura de doi timpi Tipul lecției: Lecție mixtă Scopul lecției: Consolidarea deprinderilor de a intona corect sunetele învățate... citește mai departe

5 pagini 6 puncte Extras Preview

Vocalitatea în muzica gregoriană

I. Introducere în muzica gregoriană Muzica gregoriană, numită și cânt gregorian, este un gen muzical liturgic utilizat în cultul creștin catolic. Inspirată de muzica primelor generații de creștini de pe teritoriul Imperiului Roman de Apus, aceasta avându-și, la rândul ei, originea în Grecia decadentă, muzica... citește mai departe

24 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Partitură - Liobet

Tema (m. 1 - 16) se desfășoară în tonalitatea mi minor, cu o structură arhitectonică bipartită formată din două perioade (P1 - P2). Perioada întâi (P1), (m. 1 - 8) debutează într-un tempo moderat ( ), în măsura ternară de 3/4. Linia melodică se dezvoltă în registrul acut cu sunete repetate pe o pulsație de pătrimi... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Muzică și didactica educației muzicale

RESURSELE METODOLOGICE ALE PROCESULUI DE ÎNVĂȚĂMÂNT (metode de învățământ) Stăpânirea cu meșteșug și artă a sistemului de metode de învățământ și configurarea unui grup propriu pentru eficientizarea învățământului, se constituie cu siguranță, ca latură definitorie a personalității unui cadru didactic Resursele în... citește mai departe

6 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Rolul lui Andres Segovia în evoluția chitarei

ARGUMENT Am cules în lucrarea de față un mănunchi de informații care au fost stimulate de curiozitatea pentru un instrument drag mie, chitara clasică și pentru un om care a ridicat-o la adevărata ei valoare, anume Andrés Segovia. Am ales un subiect vast care, din păcate, în țara noastră, consider eu, i se acordă... citește mai departe

45 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tradiție și inovație în dezvoltarea creativității muzicale

Unul din obiectivele cadru din Curriculum Național pentru Educația muzicală este: Cultivarea sensibilității, a imaginației și creativității muzicale. Acest obiectiv situează această disciplină într-o postură dificilă, întrucât nu dispune de aceleși condiții pe care le are, spre exemplu, Educația plastică. Educația... citește mai departe

5 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Avantajele muzicii electronice

Explozii abrupte de aburi, foșnetul pădurilor, diferite zgomote, ecouri, sunt doar câteva din multitudinea de sunete ce pot fi aduse în scenă cu ajutorul sampler-ului (instrument care înregistrează si este gata pentru a reda înregistrările pe claviatură sau senzori). De asemenea sintetizatorul are capacități... citește mai departe

9 pagini 6 puncte Extras Preview

Plan lecție clasa aVI-a - Cadranul tonalităților

Data: 20.05.2019 Unitatea Școlară: Liceul de Artă ,,Ștefan Luchian,, Botoșani Obiectul: Teorie și solfegii Unitatea de învățare: Deprinderi melodice Subiectul: Cadranul tonalităților Clasa: a VI-a Tipul de lecție: mixtă Profesor: Competente generale: C1. Dezvoltarea auzului muzical C2. Recapitularea... citește mai departe

10 pagini 7 puncte Extras Preview

Muzica barocă

CAPITOLUL I 1. Etimologia expresiei baroc 2. Periodizarea curentului cultural literar-artistic Baroc 3. Reprezentanții Barocului în muzică 4. Audiție a câtorva lucrări din diferite curente artistice. Se va observa cu atenție în ce constau asemănările și deosebirile între diferitele stiluri. 1. Termenul baroc... citește mai departe

38 pagini Gratis Extras Preview

Sistemul muzical bizantin și muzica bizantină

Este greu sa exprimam in cateva cuvinte particularitatile muzicii bizantine. Comparatia cu muzica vest-europeana culta (exceptie facand a doua jumatate a secolului nostru) este cea mai utila. Muzica apuseana culta si cea usoara (care are puternice legaturi cu aceasta) sunt categoriile cele mai ascultate in lumea... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Modalități specifice de predare a chitarei în învățământul preuniversitar

INTRODUCERE Lucrarea de față se adresează tuturor elevilor din învățământul gimnazial, respectiv celor integrați în școlile de muzică. Această temă a fost aleasă din considerente didactice, din dorința de a veni în sprijinul celor mici viitori artiști,de a-i îndruma și a le deschide noi orizonturi în ceea ce... citește mai departe

67 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Strategii didactice în vederea dezvoltării aptitudinilor artistice, bază a capacității interpretative muzicale la copiii din școlile populare de artă

Prolegomene Învățământul muzical din România (Țările Române și Transilvania) În istoria învățământului muzical din România s-a manifestat o întârziere în apariția unui sistem de educație muzicală organizată. Față de interesul cu care era privită și practicată muzica în marile orașe și pe domeniile din imperiile... citește mai departe

114 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Audiția muzicală în cadrul orei de teoria muzicii și rolul acesteia în formarea deprinderilor muzicale specifice în învățamântul vocațional de artă

Audiția muzicală și implicațiile realizării ei la clasă nu reprezintă un subiect întâmplător. Preocuparea pentru acest mijloc de formare a deprinderilor muzicale nu este nouă pentru mine și o consider perfect îndreptățită în contextul formării tinerilor viitori muzicieni, ținând cont de faptul ca muzica înseamnă,... citește mai departe

5 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Analiza stilistico - interpretativă comparată a Trio Sonatei pentru două viori și pian Op. 2 nr. 6 de Georg Friederich Haendel

”Muzica este graiul sufletului. Ea stârnește în noi, nu instinctele ci gândurile cele mai profunde.” Argument Această lucrare cuprinde referinţe despre marele curent al Barocului, în care se încadrează această sonată prezentată în recitalul propriu de Disertaţie. Această epocă şi-a pus amprenta atât asupra... citește mai departe

61 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Evoluția limbajului stilistico-interpretativ violonistic de la Baroc la Modernism

Capitolul I Johann Sebastian Bach (1685-1750) 1.1 Încadrare în epocă Opera lui J. S. Bach se înscrie în istoria muzicii în curentul numit baroc, curent ce s-a întins pe cuprinsul secolului al 17 - lea și prima jumătate a secolului al 18 - lea. În această perioadă, muzica trece prin mari prefaceri în toate... citește mai departe

70 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Muzica sacră în cele trei religii monoteiste - iudaism, creștinism și islamism

Musica sacra este muzica religioasa care intruneste de fapt doua genuri felurite de muzica. Muzica este parte din ritual (slujba bisericeasca) si muzica de inspiratie religioasa. Pe baza argumentelor antroplogice si istorice muzica s-a dezvoltat in primul rand ca o manifestare religioasa. Antropologii o considera... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Estetica sublimului

Estetica este o ştiinţă umanistă. Deşi denumită ca atare şi atestată abia din secolul al XVIII-lea, mai precis în anul 1750, la apariţia lucrării “Aesthetica” a lui Alexander Baumgarten, preocupările de ordin estetic au existat încă din cele mai vechi timpuri. De când a existat frumosul şi plăcerea creerii şi... citește mai departe

5 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Sonatele Pentru Pian și Vioară de Johannes Brahms

Sonata: scurt istoric şi definiţie Iniţial, spre sfârşitul secolului al XVI-lea, sonata desemna orice piesă muzicală „sunată” la instrumente, spre deosebire de cantata destinată pentru a fi cântată de voci umane . Noţiunea de sonată se foloseşte atât pentru determinarea unui gen muzical instrumental, cât şi pentru... citește mai departe

7 pagini 5 puncte Extras Preview

Cvartetele de coarde în creația celor 3 clasici vienezi

Cvartetul: definiţie, tipologie, istoric Cvartetul de coarde este o formaţie camerală care s-a impus cu predilecţie în peisajul creaţiei muzicale europene începând cu epoca clasicismului vienez, timp în care putem detecta apariţia primelor creaţii semnificative de gen. Cvartetul ca şi exprimare componistică... citește mai departe

9 pagini 5 puncte Extras Preview

Analiza Sonatei în La Minor, KV 310 de Wolfgang Amadeus Mozart

Clasicismul Cuvântul derivă din latinescul clasicus ce denotă o etichetă de excelență. Ceva ce este clasic este bun, superior – și vorbim aici despre perioade clasice în istoria artelor, literaturii, filosofiei, matematicii etc. Acest termen, clasicus, este un adjectiv care apare doar în secolul I. este un adjectiv... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Extras Preview

Asemănări și Deosebiri între Gamele la Minor și Do Major

Şcoala Generală Clasa: a-V-a Profesor: Unitatea de învăţare : Melodia Detaliere de conţinut: Asemănări şi deosebiri între gamele la minor şi Do Major Tipul lecţiei: recapitulativă Disciplina de învăţământ la care se susţine lecţia: Educaţie Muzicală Aria curriculară: arte Durata orei : 50min. Competenţe... citește mai departe

8 pagini 7 puncte Extras Preview

Simfonia

Denumirea simfonie este derivată din termenul grecesc συμφωνία (symphonia), ce semnifică sunete împreunate, concert de muzică vocală sau instrumentală, precum şi din σύμφωνος (symphōnos), armonios. Denumirea grecească era utilizată în descrierea unui instrument menţionat în cartea lui Daniel, considerat multă vreme... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview