Toate documentele din domeniul Limba Română

Debutul lui Marin Preda pe drumul literaturii

1.1. DRUMUL DE ÎNCEPUT Drumul de început al lui Marin Preda nu părea să ofere prea multe oportunități micuțului de atunci. A existat un timp în care parinții au omis să îl dea la școala mai devreme pe micuțul școlar care deja împlinise vârsta de opt ani. “Bă, tu n-ai să mergi la școala anu’ ăsta” , erau cuvinte... citește mai departe

11 pagini 4 puncte Extras Preview

Proiect sunetul o și literele o, O

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: ȘCOALA GIMN. NR. 11, BUZĂU CADRU DIDACTIC: DATA: 13 decembrie 2022 CLASA: Pregătitoare C ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare DISCIPLINA: Comunicare în limba română UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: ”Oul haios” SUBIECTUL LECTIEI: Sunetul ”o” și literele ”O” și ”o” TIPUL LECȚIEI: Formare de... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Tehnici de comunicare interpersonală

Tipuri de comunicare După nivelul interacțiunii: După tipul de cod utilizat: După canalul utilizat: Interpersonală, intrapersonală (monologul), de grup, de masă, publică sau mediatică Verbală (orală și scrisă), paraverbală și nonverbală Directă (nemijlocită), mediată (când se folosesc canale intermediare cum... citește mai departe

26 pagini 6 puncte Extras Bibliografie

Proiect educațional Dor de Eminescu

MOTTO: “Fără Eminescu am fi mai altfel și mai săraci.” Tudor Vianu SCOP: -dezvoltarea dragostei pentru literatura română clasică și contemporană -cunoașterea operei și vieții poetului Mihai Eminescu - sensibilizarea interesului comunității locale cu privire la ziua de 15 ianurie OBIECTIVE: -să cunoască... citește mai departe

8 pagini 5 puncte Extras Preview

Harta bibliotecilor lumii

Biblioteca modernă are o multitudine de forme și metode de lucru atât cu resursele informaționale cât și cu utilizatorii ei. Activitatea bibliotecii este multidimensională și pentru a-și evalua starea reală, potențialul, direcțiile de dezvoltare e nevoie de mijloace și instrumente, apelând la statistica de... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Preview

Maria, regina României

Derivată din geografie, geopolitica s-a născut din necesități utilitare, extinzându-și treptat sfera de cunoaștere asupra întregului Pământ. Prin extinderea comerțului internațional și deschiderea de noi piețe comerciale, la începutul epocii moderne geografia a devenit un element esențial în procesul de cunoaștere a... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Cum să te iubești pe tine, pentru a te înțelege mai bine cu ceilalalți

Cartea pe care am ales-o se numește „Cum să te iubești pe tine, pentru a te înțelege mai bine cu ceilalalți”, scrisă de Francois Lelord și Cristophe André, Editura Trei, 2003 , București, care, după părerea mea, este o carte care ar trebui citită de toată lumea, deoarece prezintă cazuri reale, interesante, și care... citește mai departe

4 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Noțiuni de fonetică

Fonetica este o ramură a lingvisticii care studiază sunetele vorbirii din punct de vedere fizic ( articulatoriu și acustic ), precum și calitățile fizice ale acestora. I. SUNET. LITERĂ. ALFABET. CORESPONDENȚA DINTRE SUNETE ȘI LITERE A. SUNETUL este elementul vorbirii rezultat din modificarea curentului de aer... citește mai departe

15 pagini Gratis Extras Preview

Îmbogățirea vocabularului limbii române sau degradarea lexicului românesc

Introducere: Simultan cu intrarea în epoca modernă și dezvoltarea societății românești din ultimele decenii, lexicologia a prins culoare adoptând un stil revoluționar îmbogățire al lexicului limbii române. Această adoptare a noilor termeni a apărut din mai multe cauze lingvistice sau extralingvistice ca de... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Cezara - Discursul utopic și discursul fantastic

„Cezara” e publicată pentru prima oară în foiletonul ziarului „Curierul de Iași”, la 6 august 1876. Are la baza texte mai vechi, din care se păstrează în manuscrise mai multe fragmente, ce corespund capitolelor VI-VIII, respectiv altor doua capitole, care continuă actiunea nuvelei. Capitolul X [Moartea Cezarei],... citește mai departe

4 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Proiect de lecție Gr I - Grupurile de litere - che, chi, ghe, ghi

ȘCOALA: „ȘCOALA DE ARTE ȘI MESERII” LUNCAVIȚA CLASA : I B ÎNVĂȚĂTOARE: DATA : 12 MAI 2010 ARIA CURRICULARĂ: LIMBĂ ȘI COMUNICARE DISCIPLINA: LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: „ÎNFLORESC GRĂDINILE” LECȚIA: „GRUPURILE DE LITERE: che, chi, ghe, ghi” TIPUL LECȚIEI: CONSOLIDARE ȘI SISTEMATIZAREA... citește mai departe

10 pagini 7 puncte Extras Preview

Cultură și civilizație

„Că limba nu este numai lăcașul fiintei, ci și casa omului, cea în care se instalează și locuiește, în care se întâlnește cu sine și cu celălalt și că una dintre încăperile cele mai confortabile din această casă este aceea a creatiei poetice, a artei - toate acestea sunt lucruri ce continuă să mi se pară mereu... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Limba Română

- Genul epic- cuprinde operele in proza sau in versuri, in care autorul isi exprima viziunea despre lume in mod indirect. Caracteristici: -prezenta unui narator care povesteste sau reda intamplarile folosind persoana intai(naratiune subiectiva), sau persoana a treia(naratiune obiectiva). -intamplarile sunt... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras Preview

Influența cadrului didactic asupra dezvoltării elevilor

„Nu putem direcționa vântul, dar putem direcționa direcția vâslelor” Vince Lombardi Problema adaptării școlare a elevilor reprezintă un aspect fundamental al activității instructiv-educative, fiind prezentă în viața școlii, în preocupările de zi cu zi ale cadrelor didactice, dar și în numeroase cercetări, atât pe... citește mai departe

3 pagini 6 puncte Extras Preview

Mihail Andrei, erudit și filozof al limbii

Orașul Buhuși este situat în zona Subcarpaților Moldovei, pe malul stâng al râului Bistrița, la confluența cu pârâul Orbic. Prima atestare documentară, așezarea datează din 1438, fiind consemnată așezarea cu numele de Bodești. La 14 aprilie 1457, în localitatea Orbic (azi cartier al orașului), Ștefan cel Mare,... citește mai departe

3 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Fascinația eternului feminin

Eternul feminin este un principiu filosofic care idealizează conceptul de “femeie”, influența acesteia fiind resimțită în artă, literatură și istorie, căci femeia a fost considerată— atât prin senzualitatea trupului cât și prin profunzimea gândurilor— o ființă fascinantă. Femeia este darul pe care Creatorul i l-a... citește mai departe

4 pagini 6 puncte Extras Preview

Cântecul epic sau balada populară - sursă de inspirație pentru literatura cultă

Argument În lucrarea de față mi-am propus să abordez tema ,,Cântecul epic sau ,,balada populară"-sursă de inspirație pentru literatura cultă", deoarece consider că este o temă foarte importantă, atât din punct de vedere al activității didactice, cât și din punct de vedere științific, cântecele epice românești... citește mai departe

91 pagini 12 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Literatura română pentru copii

Capitolul I. LITERATURĂ PENTRU COPII 1. Se dă textul: „Pe mușchiul gros, cald ca o blană a pământului, căprioara stă jos, lângă iedul ei. Acesta și-a întins capul cu botul mic, catifelat și umed, pe spatele mamei lui, și, cu ochii închiși, se lasă dezmierdat. Căprioara îl linge, și limba ei subțire culcă ușor... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Transfigurări ideologice și mitologice ale istoriei în poezia eminesciană

I. Strategii de ideologizare și mitologizare S-a remarcat că: ,,Oriunde apare în opera lui Eminescu, istoria - cea națională în primul rând - se va contamina cu elemente mitice și utopice. Toată râvna de arhivar a poetului, tot interesul său pentru o istoriografie națională pe măsura trecutului pierdut în legendă... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Modalități de optimizare a relațiilor interpersonale din clasele de elevi

nevoia de afiliere, de altul, nevoia de participare, nevoia de protecție, de securitate. Grupul - clasă se perpetuează de- a lungul câtorva ani de zile și are o imensă influență asupra membrilor săi. Clasa de elevi este un grup constituit pe baza unor reglementări școlare, în funcție de anumite reguli și prin... citește mai departe

11 pagini 7 puncte Extras Preview

Adaptări ale plantelor și animalelor în diferite condiții ale mediului

Adaptările animalelor Natura a suferit de-a lungul timpului numeroase transformări radicale. Asta a dus fie la dispariția unor specii de animale, fie la adaptarea acestora la noile condiții de viața, de multe ori nefavorabile. Întotdeauna oamenii au observat modul in care se manifesta animalele. Oamenii primitivi... citește mai departe

14 pagini 5 puncte Extras

Frunze de dor de Ion Druță

Ion Druță n. 3 septembrie 1928, satul Horodiște, județul Soroca țA absolvit școala de silvicultură și Cursurile superioare de pe lângă Institutul de Literatură „Maxim Gorki” Primele povestiri ale prozatorului sunt publicate la începutul anilor '50. Operele sale, adunate în 4 volume: Frunze de dor, Balade din... citește mai departe

17 pagini 7 puncte Extras

Otilia Marculescu, personaj

Titlul inițial al operei era “Părinții Otiliei” deoarece accentul cade pe tema paternității dar acesta este modificat din motive editoriale. În sens propriu titlul este alcătuit din două cuvinte, substantive, unul comun “enigma” și unul propriu “Otilia”. Firul epic este realizat de Felix Sima, Otilia devenind... citește mai departe

3 pagini 6 puncte Extras Preview

Proiect didactic - În lumea sunetelor și a culorilor

Data: 7 martie 2017 Clasa: a III-a Unitatea școlară : Școala Gimnazială Nr. 1 Românași Propunător: prof. înv. primar Blaj Anișoara Aria curriculară: Limbă și comunicare Disciplina: Limba și literatura română Unitatea de învățare:” În lumea sunetelor și a culorilor” Conținutul învățării: Adjectivul Tipul... citește mai departe

8 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Proiect de lecție - Sobieski și românii, de Costache Negruzzi - Momentele subiectului

Unitatea de învățământ: Școala Gimnazială Biertan Profesor: Aria curriculară: Limbă și comunicare Disciplina: Limba și literatura română Clasa: a VI-a Subiectul: Sobieski și românii, de Costache Negruzzi - Momentele subiectului Tipul lecției: Însușire de noi cunoștințe Scopul: Cultivarea interesului pentru... citește mai departe

9 pagini 7 puncte Extras Preview