Toate documentele din domeniul Psihopedagogie

Proiect didactic Exploratorii universulul

DATA / ZIUA INTERVALE ORARE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE 02.05.2023 7:30-8:00 ADP (Activități de dezvoltare personală ) - RUTINE: Primirea copiilor 8:00-8:30 ALA (Jocuri și activități liber alese) - JOC LIBER: Activitate individuală de explorare a unui subiect aflat în interesul copilului/activități recuperatorii... citește mai departe

24 pagini 8 puncte Extras Preview

Proiect didactic Muzică și Mișcare, clasa a II-a

DATA: 09.12.2021 UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială nr. 1 Castelu, Constanța CLASA: I B PROF. ÎNV. PRIMAR: ARIA CURRICULARĂ: Educație fizică, sport, sănătate și Arte DISCIPLINA: Muzică și mișcare UNITATEA TEMATICĂ: Povești la gura sobei SUBIECTUL LECȚIEI: Moș Crăciun cu plete dalbe (colind) - cântare... citește mai departe

8 pagini 5 puncte Extras Preview

Strategii didactice în abordarea copiilor cu CES în învățământul preuniversitar

I.Prefață „ în livadă ne place să avem copaci care rodesc mai devreme sau mai târziu [...] toate aceste roade sunt bune, nici unul nu este de aruncat. De ce să nu acceptăm în școli, minți mai agere sau mai încete? De ce nu i-am ajuta? Pierdem timp dar câștigăm satisfacție și respect... ” Comenius Cerintele... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Proiect didactic Substantivul

DATA: UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Scoala Gimnaziala CLASA: a III-a PROF. INV. PRIMAR: ARIA CURRICULARĂ: Limba si comunicare DISCIPLINA: Limba si literatura romane SUBIECTUL LECȚIEI: Substantivul TIPUL LECȚIEI: recapitularea și sistematizarea cunoștințelor ( predarea integrată a lecției) COMPETENTE SPECIFICE... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Motivația intrisecă și extrinsecă în contextul școlar

I. Introducere: - În sens larg, motivația reprezintă „ansamblul factorilor dinamici care determină conduita unui individ.” (Sillamy, 1996) - În sens restrâns prin motivație „înțelegem totalitatea mobilurilor interne ale conduitei, fie că sunt înnăscute sau dobândite, conștientizate sau neconștientizate,simple... citește mai departe

8 pagini 4 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Stresul în Comunitatea Școlară

I.INTRODUCERE Stresul este o problemă majoră pentru mulți elevi și profesori din comunitatea școlară. În timp ce unii stres sunt inevitabili și chiar benefici, stresul excesiv poate avea efecte negative asupra sănătății fizice și mentale. Acesta poate fi cauzat de o varietate de factori, cum ar fi presiunea... citește mai departe

10 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Abordarea tipurilor de atașament

Introducere În societatea de azi, unde se desfășoară cu precădere activități destinate acumulărilor materiale, timpul liber (loisir) pare o amintire, iar timpul petrecut împreună cu familia se diminuează de la an la an. Subiectul acestei lucrări este foarte atrăgător pentru mine. Am ales această temă pentru că... citește mai departe

13 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Modele ale rezolvării conflictelor

Rezumat Conflictul înseamnă un dezacord sau o neînțelegere între două sau mai multe persoane sau grupuri, care adesea duce la ceartă sau izbucniri violente, în cazurile deosebite. Definiția sa clasică reprezintă o luptă, o opoziție deschisă între persoane sau grupuri de persoane cu interese economice, etnice,... citește mai departe

6 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Studiu de caz pentru gestionarea unei situații de criză

1. DEFINIREA NOȚIUNILOR Consider că instituțiile de învățământ primar au rolul de a-i ajuta pe copii să-și dezvolte potențialul pe care îl au și să se poată integra mult mai ușor în societate. Astfel că, învățătorul este cel care trebuie să-și cunoască elevii și să le pună la dispoziție cele necesare pentru a se... citește mai departe

6 pagini 3 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Tendințele timpului în bunăstarea emoțională și stima de sine la copii și adolescenți pe perioada pandemiei de COVID-19

Abstract Obiective: Fiind dată experiența lor unică a pandemiei COVID-19, este necesar să evaluăm sănătatea mintală a tinerilor dincolo de stagiile inițiale ale pandemiei, în relație cu severitatea măsurilor de distanțare socială. Ne-am propus să descriem tendințele pe termen lung în sănătatea emoțională și stima... citește mai departe

11 pagini 5 puncte Extras Preview

Inteligența este un concept util în educație

Plecând de la prezentarea unor cercetări din domeniul inteligenței, în acest eseu propun să evidențiez utilitatea conceptului de inteligență în educație. Scopul acestui eseu este de a prezenta legatura dintre diferitele tipuri de inteligență și demersul educativ. Domeniul de referință al acestui eseu se situează la... citește mai departe

5 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Dezvoltarea vocabularului prin activități extracurriculare la nivelul învățământului primar

ARGUMENT Procesul instructiv-educativ presupune crearea unei relații temeinice între activitățile școlare și cele extracurriculare, cele din urmă având numeroase valențe formative, ce oferă oportunitatea elevilor să se manifeste creativ, iar cadrul didactic reușește astfel astfel să reverse asupra lor spiritul... citește mai departe

93 pagini 14 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Abandonul școlar în perioada pandemiei de Covid-19-date existente și soluții propuse

Rezumat Lucrarea își propune să evidențieze problemele care s-au ivit in rândul profesorilor, elevilor, părinților și a autorităților din România în anul școlar 2020-2021 în condițiile pandemiei de coronavirus, precum și gestionarea acestora în contextul crizei sanitare din România. De asemenea,se incearcă... citește mai departe

11 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Modalități de realizare a activităților de parteneriat educațional în învățământul primar

ARGUMENT Elaborarea prezentei lucrări a impus o reală asumare de responsabilitate, deoarece tema pune accentul atât pe parteneriat, dar și pe tot ce înseamnă consiliere și dezvoltare personală într-un sistem educațional contemporan. Este o lucrare valoroasă pentru că se vrea un instrument de lucru la îndemâna... citește mai departe

44 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Plagiatul universitar

Aspectele cu privire la tema plagiatului a reușit, în cea de-a doua decadă a secolului XXI s-a acutizat în mai multe domenii de activitate dar și în mediul academic, unde acuzațiile privind însușirea unor idei fără a respecta principiile dreptului de autor, cunoaște o dezvoltare facilitată și de diversificarea... citește mai departe

6 pagini 4 puncte Extras Bibliografie Preview

Învățarea cititului

Până la începerea școlii, este recomandat să ai un alfabetar care să conțină în special litere de tipar. Pentru a le menține interesul copiilor, este util să ai două feluri de litere: de lemn și/sau imprimate pe carton gros. De asemenea, practica ne-a demonstrat cât de utile sunt cărțile care au asociate literelor... citește mai departe

2 pagini 3 puncte Extras Preview

Educația incluzivă și relația sa cu calitatea educației

Atunci când vorbim de educație incluzivă ne referim la programe de educație care să asigure accesul și participarea tuturor copiilor, valorizând diversitatea și acordând importanță fiecărui copil în parte. Nu este suficientă includerea unui copil într-un grup educativ. Este nevoie ca grupul să se schimbe în așa fel... citește mai departe

4 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Deficiență mintală ușoară

1. Date despre subiect a. Date demografice: Data si locul nasterii; 13 iulie 2007 Clasa I, An școlar 2014-2015 Date despre componenta familiei; Stoican Ionuț . are 8 ani, născut în 13 iulie 2007 în localitatea Bod. Provine dintr-o familie cu încă trei frați. Este primul copil al familiei, este născut în urma... citește mai departe

6 pagini 5 puncte Extras Preview

Rolul procesurului de predare-învățare în lecția de educație fizica

Există cauze care determină diminuări ale eficienței educației fizice legate de probleme de ordin material, de conținuturi, de metodică, de pricepere și pasiune profesională. Dintre acești factori, care concură concentric la realizarea integrală a obiectivelor educației fizice poate fi mult ameliorat cel de ordin... citește mai departe

9 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Aptitudinile cognitive

Definiție prelucrările informaționale sunt tot timpul prezente, aptitudinile cognitive sunt cei mai stabili și cei mai puternici factori implicați în performanțele noastre, diversele noastre capacități endogene de prelucrare a informației, sunt prezente în orice sarcină pe care trebuie să o executăm.... citește mai departe

30 pagini Gratis Extras

Relația dintre stările de dispoziție emoțională și agresivitate în contextul dizabilităților intelectuale ușoare

INTRODUCERE Violența școlară, în zilele noastre, nu este deloc un lucru izolat și restrâns, cunoscând o răspândire alarmantă, fiind regăsită la nivel național dar și la nivel internațional. Școala reprezintă o instituție educațională iar pătrunderea violenței în cadrul acesteia ar trebui să constituie o problemă a... citește mai departe

71 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Rolul proiectelor în învățământul preuniversitar

Introducere Trăim într-o societate aflată într-o continuă mișcare, adaptare, transformare. Societatea solicită persoane libere, creative, performante în activitate. Evident, se impune o altă viziune asupra instruirii tinerilor în școală, care să formeze la elevi competențe ce îi va ajuta să reușească într-o... citește mai departe

20 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Proiect de activitate integrată - Povestea celor trei fluturi

GRUPA MARE Tema anuală: „CÂND/ CUM ȘI DE CE SE ÎNTÂMPLĂ?” Tema săptămânii: ”INSECTE” Tema zilei: „PRIETENIA FLUTURASILOR ” Tema activității : „ Povestea celor trei fluturi” Tipul de integrare : ADE (D.L.C +D.O.S) + ALA II Categoria de activitate: Activitate pe domenii experiențiale Mijloc de realizare:... citește mai departe

16 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Recapitulăm cu Jack - Emoții de bază

DATA: 01.04.2021 CLASA: Pregătitoare C ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUDILA, JUDEȚUL BRAȘOV PROF. ÎNV. PRIMAR ARIA CURRICULARĂ: Consiliere și orientare DISCIPLINA: Dezvoltare personală UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Sus pe vrejul de fasole! SUBIECTUL LECȚIEI: Recapitulăm cu Jack! Emoții de bază TIPUL LECȚIEI: fixare și... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Vrejul de fasole - Adunarea și scăderea în concentrul 0-20, prin numărare

DATA: 01.04.2021 CLASA: Pregătitoare C ȘCOALA GIMNAZIALĂ BUDILA, JUDEȚUL BRAȘOV PROF. ÎNV. PRIMAR ARIA CURRICULARĂ: Matematică și științe ale naturii DISCIPLINA: Matematică și explorarea mediului UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Sus pe vrejul de fasole! SUBIECTUL LECȚIEI: Vrejul de fasole-Adunarea și scăderea în... citește mai departe

8 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview