Toate documentele din domeniul Energetică

Metode de verificare a liniilor electrice de energie în cablu de 1 - 35 kV

1.GENERALITĂȚI 1.1. Obiect Prezenta fișă tehnologică stabilește metodele și schemele de verificare, aparatajul și sculele necesare, ordinea de efectuare a operațiilor în cadrul verificărilor, corectarea și interpretarea datelor experimentale și condițiile specifice de protecție a muncii utilizate la executarea... citește mai departe

42 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Hidrologie - Râul Neamț

Pentru bazinul hidrografic al râului Neamț cu secțiunea de închidere în amontele confluenței cu râul Moldova, se vor determina: 1. Ordinul rețelei hidrografice 2. Lungimea rețelei hidrografice 3. Suprafața bazinului hidrografic și epura de variație a suprafeței bazinului hidrografic 4. Densitatea hidrografică și... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras Preview

Bilanțul energetic al unei locuințe - real și optimizat

1. Detalii despre locuință Localizarea locuinței: Strada Sălciilor, Sibiu Aria totală construită: 64.68 m2 Aria utilă (aria interioară totală): 60.48 m2 Volumul total util interior : 145.152 m3 Perimetrul exterior: 32.8 m An construcție: înainte de 2000 Număr de încăperi: 4, dispuse pe un singur nivel,... citește mai departe

19 pagini 6 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Automatizarea și digitalizarea centralelor și instalațiilor electrice

1. Tranziția către energie regenerabilă Tranziția către energetica inteligentă include o implementare pe scară largă a tehnologiilor de producere a energiei curate și inteligente. În acest sens, digitalizarea este îndeplinită cu ajutorul tehnologiilor informatice și de comunicare. [1] În ceea ce privește sursele... citește mai departe

40 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

O nouă strategie de alimentare cu căldură pentru captarea CO2

1. Introducere Este evaluată o nouă strategie pentru alimentarea echipamentelor de captare a dioxidului de carbon folosind căldura recuperată din aburul ieșit din turbina unui ciclu apă-abur. Evaluarea este realizată folosind programul Aspen Plus unde au fost modelate: ciclul apă-abur, unitatea de captare a... citește mai departe

19 pagini 5 puncte Extras Preview

Sisteme integrate de conversie electromagnetică - Maglev

1. INTRODUCERE În contextual actual când lumea este în continuă expansiune, transportul tradițional nu mai corepunde așteptărilor societății, în special în zonele suprapopulate. Transportul pe calea ferată este una dintre cele mai vechi și mai folosite opțiuni. Combustibilul folosit de-a lungul timpului pentru... citește mai departe

32 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Circuite electrice trifazate cu tensiuni periodice nesinusoidale

Problemă: Se consideră circuitul electric trifazat indicat în fig. 1: Fig. 1. Schema circuitului electric trifazat cu tensiuni periodice nesinusoidale La care sunt cunoscute: Legea tensiunii din faza „A” sub formă de grafic, Am=127, V; T=0,025, s; L=12,5, mH; C=62,5, μF; r=10, Ω; Fig. 2. Legea tensiunii din faza... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Surse speciale de energie regenerabilă în vederea captării energiei valurilor

Introducere În acest proiect voi prezenta sursele regenerabile speciale din punct de vedere a captării energiei valurilor. Energia valurilor își are originea în energia solară care, prin încălzirea diferențiată a solului și a apei, produce mișcări ale maselor de aer. Urmare a acestui proces se nasc impulsuri de... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Extras Preview

Managementul ariile marine protejate de la litoralul românesc al Mării Negre

Siturile Natura 2000 sunt acele arii naturale protejate ale căror scopuri sunt conservarea, menținerea și, acolo unde este cazul, readucerea într-o stare de conservare favorabilă a speciilor de păsări și a habitatelor specifice, desemnate pentru protecția speciilor de păsări migratoare sălbatice, mai ales a celor... citește mai departe

19 pagini 6 puncte Extras Preview

Reducerea emisiilor în tehnologiile de producere a energiei electrice și termice

Introducere Emisiile globale în 2010 s-au apropiat de 30 de gigatone (Gt). Aproximativ 12 Gt (40%) sunt emise din sectorul de producere a energiei electrice prin arderea combustibililor fosili, cum ar fi cărbunele, petrolul și gazul natural, pentru a genera căldura necesară pentru a alimenta turbine cu abur.... citește mai departe

7 pagini 6 puncte Extras Bibliografie Preview

Instalații electrice interioare

Lucrarea nr. E-32 / 2017 Instalatie de paratrasnet cu dispozitiv de amorsare Imobil - Localitate, str.Strada, nr.XX, jud.Judet Faza: PT + DDE MEMORIU TEHNIC 1. DATE GENERALE - enumirea proiectului: Instalatie de paratrasnet cu dispozitiv de amorsare - Imobil - Numar proiect: E-32 / 2017 - Faza de proiectare: PT +... citește mai departe

23 pagini 8 puncte Extras Preview

Analiza unei RE folosind programul NEPLAN

Se consideră rețeaua electrică de distribuție cu tensiunea nominală 20 kV din figura 1 având configurația simplu buclată. Din rețea sunt alimentate cinci posturi de transformare 20/0,4 kV. Fig. 1. Schema rețelei electrice de distribuție. Caracteristicile consumatorilor și lungimile tronsoanelor liniilor de medie... citește mai departe

23 pagini 8 puncte Extras Preview

Energia valurilor și a mareelor

Importanța surselor de energie De la începutul dezvoltării tehnologice, economice, sursele de energie cele mai primitive au fost cele obținute din cărbune și petrol. Însă acestea sunt epuizabile și arderea acestora produce mari cantități de CO2. Efecte dezastruoase asupra mediului, suferite în urma acestora sunt... citește mai departe

11 pagini 6 puncte Extras Preview

Legarea la pământ a instalațiilor electrice - Studiul influenței neutrului asupra calității energiei electrice

Introducere Instalația de legare la pământ este ansamblul de conductoare și electrozi prin care se realizează legătura unor elemente dintr-o instalație cu solul. Instalațiile de legare la pământ sunt elemente componente importante ale instalațiilor electrice, de buna lor funcționare depinzând siguranța în... citește mai departe

114 pagini 11 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Radiografia în timp real

1. INRTODUCERE Radiografia in timp real (RTR) sau radioscopia in timp real, este o metoda de examinare nedistructiva, in care imaginea este produsa electronic. De cele mai multe ori imaginea este obtinuta prin trecerea radiatiilor prin obiectul de inspectat si ajunge pe panoul flueorescent (ce inlocuieste filmul... citește mai departe

15 pagini 6 puncte Extras Preview

Măsurarea calității serviciilor furnizate de Compania Orange România SA

INTRODUCERE În această lucrare voi prezenta o serie de măsuri ce pot contribui la îmbunătățirea calității serviciilor oferite de compania ORANGE. În urma aplicării unui chestionar SERVQUAL am identificat punctele slabe ale companiei și am propus câteva măsuri pentru îmbunătățirea situației actuale a companiei. În... citește mai departe

14 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Proiectarea unei stații de epurare a apelor uzate

ETAPA 1 DATE DE INTRARE: ALEGEREA TEHNOLOGIEI DE EPURARE ETAPA 2 PROIECTAREA CAMEREI GRATARULUI SI ALEGEREA ECHIPAMENTULUI Gratarele sunt alcatuite din bare metalice. După distanta dintre bare se deosebesc gratare rare si gratare dese. Distanta dintre bare este variabila: pentru gratare rare se recomandă... citește mai departe

32 pagini 8 puncte Cuprins Extras Preview

Mașini electrice

Introducere Mașinile electrice asincrone în prezent au căpătat o foarte largă întrebuințare în aproape toate ramurile economiei naționale. Fiind lipsite de contacte electrice au utilizare variată, cuprinzând aproape toate domeniile de activitate a omului în diverse ramuri cum ar fi de exemplu în industrie, comerț... citește mai departe

30 pagini 7 puncte Extras Bibliografie Preview

Acționarea electrica reglabilă a sistemului de pompare

INTRODUCERE 1.1 Elemente de teorie ale pompelor Pompa este o masina care transforma energia mecanica primita de la o sursa de antrenare in energie hidraulica. Astfel, energia transmisa lichidului poate fi utilizata potrivit in diferite scopuri: alimentare cu apa, transport hidraulic, actionare hidraulica,... citește mai departe

25 pagini 7 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Proiectarea unei surse de energie regenerabilă pentru Irigații

INTRODUCERE Timp de mii de ani, energia vântului a fost folosită în cele mai diferite scopuri. După criza petrolului o substanțială dezvoltare a avut loc și s-au realizat impresionante proiecte de parcuri eoliene. Utilizarea sistemelor eoliene cunoaște o dezvoltare deosebită începând cu Protocolul de la Kyoto... citește mai departe

19 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview

Energia nucleară

Scurt istoric Încercările de a folosi o reacție nucleară controlată pentru a produce energie electrică au început în anii 1940 în mai multe țări. În Uniunea Sovietică, în a doua jumătate a anilor '40, înainte de încheierea lucrărilor privind crearea primei bombe atomice sovietice (testul s-a desfășurat la 29 august... citește mai departe

9 pagini 5 puncte Extras Bibliografie Preview

Subiecte rezolvate - electronică

1. Valoarea medie ????0 (componenta de curent continuu, sau componenta de frecvență zero) ????0=1????∫????(????)????????????0 , ????0=????0 Valoarea efectivă reală ???????????? (notată și ????????????????, de la prescurtarea RMS - Root Mean Square): ????????????=????????????????=√????????∫????2(????)????????????0... citește mai departe

37 pagini 4 puncte Extras Preview

Piața de energie electrică

1. Introducere Peste tot în lume deschiderea piețelor de energie electrică a urmărit eliminarea monopolului natural și a integrării pe verticală a sectorului energetic și înlocuirea acestora cu mecanisme concurențiale, care să ofere consumatorilor posibilitatea de a-și alege în mod liber furnizorul. Astfel,... citește mai departe

12 pagini 7 puncte Extras Preview

Bilanțul electroenergetic al unei mori de ciment

Procesul tehnologic In moara de ciment se introduce clincher, zgura, cenusa si ghips cu ajutorul unor dozatoare. Operatia de masurare a clincherului si adaosurilor pentru a obtine ciment se realizeaza in morile tubulare rotative in trei camere blindate umplute partial cu corpuri de macinare. In camere 1 si 2... citește mai departe

8 pagini 8 puncte Extras Preview

Transformatoare de putere

INTRODUCERE Din teoria mașinilor electrice se cunoaște că transformatorul este elementul de bază al rețelelor electrice. Transformatorul este un dispozitiv electromagnetic cu două sau mai multe înfășurări cuplate magnetic, care prin fenomenul de inducție, transformă parametrii energiei electrice în curent... citește mai departe

22 pagini 8 puncte Cuprins Extras Bibliografie Preview